Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Partajul bunurilor comune, dupa desfacerea casatoriei

Acord de mediere. Partajul bunurilor comune, dupa desfacerea casatoriei

  Publicat: 14 Mar 2013       8780 citiri        Secţiunea: Mediere  


Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Pe rol fiind solutionarea actiunii civile formulata de reclamanta M.E. impotriva paratului B.A., pentru partaj bunuri comune.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incetarea proprietatii in devalmasie a sotilor asupra unora sau a totalitatii bunurilor dobandite in timpul casatoriei.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;


La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta si paratul. Procedura a fost legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: Instanta, avand in vedere dispozitiile art.159 pct. 1 din Codul de procedura civila, a constatat ca este competenta general, material si teritorial sa judece pricina, potrivit art.1 pct.1 si art.13 alin.1 din Codul de procedura civila.


Reclamanta a depus la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru in suma de 3967 lei, chitanta nr. A din data de 16.12.2010, eliberata de Primaria municipiului Petrosani - Serviciul Impozite si Taxe Locale si timbru judiciar in valoare de 5 lei.


Reclamanta si paratul au declarat ca nu au cereri de formulat.


Nefiind cereri de formulat, instanta a constatat cauza in stare de judecata si a acordat cuvantul pe fond .


Reclamanta a solicitat admiterea actiunii si pronuntarea unei hotarari prin care sa se ia act de intelegerea intervenita intre ea si parat si consemnata in acordul de mediere depus la dosar.


Paratul a aratat ca este de acord cu admiterea actiunii promovata de reclamanta si sa se ia act, prin hotararea ce se va pronunta, de intelegerea intervenita intre el si reclamanta cu privire la impartirea bunurilor, asa cum a fost consemnata in acordul de mediere pe care l-au incheiat.


JUDECATORIA,


Asupra procesului civil de fata, constata urmatoarele:


Prin cererea inregistrata la aceasta judecatorie sub nr. 11646/278/2010 din data de 06.12.2010, reclamanta M.E. l-a chemat in judecata pe paratul BA. si a solicitat ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se constate ca au dobandit in comun urmatoarele bunuri: garsoniera inscrisa in OF. nr. X, provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. Y, nr. top. Y, garsoniera situata in X, inscrisa in C.F. nr. Z, provenita din conversia de pe hartie a OF. nr. Z, garsoniera degradata situata in Q, inscrisa in C.F. nr. Q, provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. Q, nr. top. Q, apartamentul cu 2 camere situat in W., inscris in OF. nr. W, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. W, nr. top. W si un imprumut la CEC Bank S.A.. Petrosani contractat pe numele B.A., al carui sold este de 22853 lei si sa se dispuna partajarea acestora.


Cererea a fost legal timbrata cu 3.985,59 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar.In motivarea cererii reclamanta a aratat ca, prin sentinta civila nr. X, pronuntata de Judecatoria Petrosani, a fost desfacuta casatoria dintre parti, fara ca bunurile dobandite in comun sa fie partajate.


In drept au fost invocate dispozitiile art. 30 si 36 din Codul familiei.


In probatiune a depus copia sentintei civile si extrase de carte funciare.


Analizand actele si lucrarile dosarului, sentinta civila nr. X. pronuntata de Judecatoria Petrosani si procesul-verbal incheiat la data de 14.12.2010 de mediatorul E.P., instanta retine urmatoarele:


Partile au fost casatorite.


Prin sentinta civila nr. X, pronuntata de Judecatoria Petrosani, definitiva si irevocabila, a fost desfacuta casatoria dintre parti.


Partile au dobandit, in comun, urmatoarele bunuri: garsoniera inscrisa in C.F. nr. X, provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. Y, nr. top. Y, garsoniera situata in X, inscrisa in C.F. nr. Z, provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. Z, garsoniera degradata situata in Q, inscrisa in C.F. nr. Q, provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. Q, nr. top. Q, apartamentul cu 2 camere situat in W., inscris in C.F. nr. W, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. W, nr. top. W si au contractat un imprumut la CEC Bank SA. Petrosani pe numele B.A., al carui sold este de 22853 lei.


Potrivit art. 36 din Codul familiei, la desfacerea casatoriei, bunurile comune se impart intre soti, potrivit invoielii acestora. Daca sotii nu se invoiesc asupra impartirii bunurilor comune, va hotari instanta judecatoreasca.


Dupa sesizarea instantei, partile au incheiat un acord de mediere, care a fost consemnat prin procesul verbal incheiat la data de 14.12.2010 de mediatorul E.P. si semnat de parti.


Potrivit art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.


Asa fiind, instanta va admite actiunea civila de fata si va consfinti invoiala partilor privind impartirea bunurilor comune .


Potrivit art. 58 alin. 6 din Legea nr. 192/2006, in cazul in care legea impune indeplinirea conditiilor de publicitate, notarul public sau instanta de judecata va solicita inscrierea contractului autentificat, respectiv a hotararii judecatoresti in Cartea funciara.


Asa fiind instanta va dispune inscrierea hotararii judecatoresti in Cartea funciara.


Potrivit art. 63 alin. 2 din Legea nr. 192/2006, odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia.


Instanta va dispune sa se restituie reclamantei M.E. taxa de timbru in suma de 3967 lei achitata la Primaria Petrosani - Serviciul Impozite si Taxe Locale cu chitanta nr. X din Y.


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:


Admite actiunea civila introdusa de reclamanta M.E., domiciliata in X., impotriva paratului B.A., domiciliat in Y., judetul Hunedoara si in consecinta:Consfinteste invoiala partilor privind impartirea bunurilor comune, dupa cum urmeaza:


``In lotul doamnei M.E. vor fi incluse:


1)garsoniera situata in X, inscrisa in C.F. nr. X, provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. X, nr. top. X.


2)garsoniera situata in Y., inscrisa in C.F. Y., provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. Y, nr. top Y.


3)garsoniera degradata situata in Z., inscrisa in C.F. nr. Z., provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. Z, nr. top. Z.


In lotul domnului BA vor fi incluse:


1)apartamentul cu 2 camere situat in Q., inscris in C.F. nr. Q, provenita din conversia de pe hartie a C.F. Q, nr. top Q.


2)un imprumut la CEC Bank S.A. Petrosani contractat pe numele B.A., al carui sold la data prezentului acord este de 22853 lei, potrivit scadentarului.


Ambele parti suntem de acord ca, dupa ramanerea definitiva a hotararii ce se va pronunta in dosarul nr. 11646/278/2010, sa se opereze in privinta proprietatii imobilelor cuvenitele modificari in evidentele de publicitate imobiliara si cadastru.


Prezentul acord de mediere stinge orice litigiu atat pentru prezent cat si pentru viitor si reprezinta vointa noastra libera si neviciata, drept pentru care solicitam instantei de judecata sa pronunte o hotarare potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila."


Dispune inscrierea in cartea funciara.


Dispune sa se restituie reclamantei M.E. taxa de timbru in suma de 3967 lei, achitata la Primaria Petrosani - Serviciul Impozite si Taxe Locale, cu chitanta nr. 507-350-0015 din 16.12.2010.


Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare cu partile .


Pronuntata in sedinta publica azi data de 16 decembrie 2010.

Pronuntata de: Judecatoria Petrosani, Sentinta civila nr. 7327 din 16.12.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Petrosani    Casatorie    Partaj    Bunuri comune    Acord de mediere    Legea 192/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prejudiciul cauzat de mai multi salariati angajatorului.Dovedirea masurii in care fiecare salariat a contribuit la cauzarea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA – Decizia nr. 755/30.05.2019

In cazul conflictului negativ de competenta instanta de trimitere nu poate analiza din nou exceptia de necompetenta de ordine privata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1054 din 2 aprilie 2015

Doamna Sabbatini a cerut anularea deciziilor prin care permisiunea de emigrare primita anterior de la EP a fost retrasa dupa casatorie
Pronuntaţă de: Cazul: Sabbatini vs. EP, 1972, nr.20/71

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002

Doamna Sabbatini a cerut anularea deciziilor prin care permisiunea de emigrare primita anterior de la EP a fost retrasa dupa casatorie
Pronuntaţă de: Cazul: Sabbatini vs. EP, 1972, nr.20/71

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002

Doamna Sabbatini a cerut anularea deciziilor prin care permisiunea de emigrare primita anterior de la EP a fost retrasa dupa casatorie
Pronuntaţă de: Cazul: Sabbatini vs. EP, 1972, nr.20/71

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002

Divort cu minori. Stabilire pensie de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Vanju Mare, Sentinta civila nr. 70 din 24.01.2012

Exercitarea autoritatii parintesti in conformitate cu interesul superior al copilului. Cenzurarea tranzactiei partilor de catre instanta de judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia nr. 89 din 26 iunie 2012Articole Juridice

GDPR: Legalitatea publicarii declaratiei de casatorie pe internet de catre autoritatea administratiei publice locale
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa:

Despre regimul matrimonial, in general
Sursa: avocat STOICA IOANA

[Av. muncii] Cuprinsul unei fise de pontaj
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dreptul Uniunii se aplica unei actiuni in anularea casatoriei formulate de un tert dupa decesul unuia dintre soti
Sursa: EuroAvocatura.ro

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro