Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere avand ca obiect partajul bunurilor succesorale

Acord de mediere avand ca obiect partajul bunurilor succesorale

  Publicat: 14 Mar 2013       5687 citiri        Secţiunea: Mediere  


Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Pe rol fiind pronuntarea cu privire la actiunea reclamantului D.C. formulata in contradictoriu cu parata B.M. si F.E., avand ca obiect partaj succesoral.

Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este acel act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de patrimoniul sau, in tot sau in parte, dupa incetarea sa din viata.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Greutatea ambalajelor, a recipientilor, a navetelor in care se afla marfa.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de patrimoniul sau, in tot sau in parte, dupa incetarea sa din viata.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(Garage) Una din zonele de tranzactionare, de mici dimensiuni, aflate chiar langa ringul principal de tranzactionare al NYSE.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


Dezbaterile in fond si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 16.03.2011, care este parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate partilor de a depune concluzii scrise, a amanat pronuntarea pentru data de 23.03.2011, data la care a amanat pronuntarea pentru azi, 30.03.2011.


INSTANTA,


Deliberand asupra cauzei de fata in camera de consiliu, conform prevederilor art. 256 alin. (1) din Codul de procedura civila, constata urmatoarele:


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Deva sub nr. 2320/221/2008 si precizata in cursul judecatii (f. 84) reclamantul D.C. a solicitat ca, in contradictoriu cu parata B.M., sa se constate ca masa succesorala dupa defuncta D.E., decedata in data de 10.01.2008, se compune din bunurile enumerate in actiune, sa se constate ca prin testamentul lasat in favoarea paratei s-a adus atingere dreptului sau de mostenitor rezervatar, sa se reduca legatul in limita cotitatii disponibile, sa se dispuna partajul bunurilor.


Expunand situatia de fapt, reclamantul a aratat ca a fost casatorit cu defuncta iar parata este beneficiara unui testament autentificat prin incheierea nr. 242/2002.


in drept, actiunea a fost intemeiata pe prevederile art. 650 si 841 din Codul civil si art. 247 din Codul de procedura civila.


in data de 21.10.2009, reclamantul a solicitat completarea cadrului procesual prin introducerea in cauza in calitate de parata a numitei F.E., sora paratei B.M., care figureaza in titlurile de proprietate nr. X. si nr. Y..


Taxa de timbru achitata de reclamant a fost de 46 lei (chitanta nr. 8565648/ 16.04.2008 - f. 3) iar ulterior s-a completat timbrajul cu inca 1872 lei (chitanta nr. 7950293/15.06.2009-f. 173).


Prin inscrisul intitulat intampinare si cerere reconventionala (f. 14-16), parata B.M. a fost de acord cu admiterea in parte a actiunii, respectiv cu reductiunea testamentara, dara solicitat completarea masei bunurilor de impartit si cu includerea in masa succesorala a sumei de 173.000.000 lei (petitul 5 din actiune).


Cererea reconventionala a fost precizata in cursul judecatii, in sensul completarii masei bunurilor de impartit (f. 156)


Cererea reconventionala a fost timbrata cu 10 lei (f. 12) iar ulterior cu inca 19 lei (f. 157).


Parata B.M. a solicitat excluderea din masa succesorala a titlului de proprietate nr. X., care a fost vandut in timpul vietii defunctei si a solicitat completarea masei succesorale si cu alte bunuri (f. 203-205).


In probatiune, s-au depus inscrisuri, respectiv acte de stare civila, acte de proprietate, testament, certificate de trezorerie, declaratii de acceptare a succesiunii, starea financiara comunicata de institutii bancare, planse foto (f. 4-7,17-35,48-59, 65-66, 85-89,98,104,114-119,190-196,206-207, 287-288), s-a luat interogatoriul paratei (f. 41-42) si reclamantului (f. 244-247, au fost audiati martori (f. 43-44, 70, 79,) si s-au efectuat expertize, rapoartele fiind depuse la filele 125-136, 140-154, 211-214,217-277.


In cursul judecatii, reclamantul si parata B.M. au incheiat un contract de mediere (f. 260) iar in data de 27.10.2010 instanta a dispus suspendarea judecatii in temeiul art. 62 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, incheierea fiind comunicata tuturor partilor (f. 264-269).


Reclamantul si parata B.M. au incheiat doua acorduri de mediere (f. 277-275 si 283-284).


Reclamantul a solicitat restituirea taxelor judiciare si a onorariului pentru completarea la expertiza, care nu a mai fost efectuata in cauza.


Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:


Reclamantul este mostenitor rezervatar al defunctei D.E., decedata in data de 10 ianuarie 2008, avand calitatea de sot supravietuitor.


Din casatorie nu au rezultat copii.


Prin testamentul autentificat prin incheierea B.N.P. D.L.-F., nr. 242/2002, D.E. a testat in favoarea paratei B.M., nepoata de sora, cota disponibila din bunurile ce urmau sa compuna masa succesorala.


Fata de aceasta situatie, si avand in vedere prevederile art. 1 si 2 din Legea nr. 319/1944 privind dreptul la mostenire al sotului supravietuitor, instanta constata ca nu s-a adus atingere rezervei reclamantului, el avand dreptul la 1/4 din masa succesorala.


Partile s-au inteles in cursul judecatii, incheind doua acorduri de mediere Potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare . Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia.


Fata de cele expuse mai sus si avand in vedere si prevederile art. 271-273 din Codul de procedura civila, instanta va lua act de acordul de mediere, cu urmatoarele precizari:


-Terenul evidentiat in titlul de proprietate nr. X nu face parte din masa succesorala, terenul fiind vandut in timpul vietii defunctei;


-Terenul evidentiat in titlul de proprietate nr. Y. este proprietatea defunctei D.E. si a paratelor F.E. si B.M., iar acordul reclamantului D.C. cu parata B.M. nu poate viza decat partea ce se cuvine defunctei D.E..


Fata de prevederile mai sus citate, se va dispune si restituirea taxelor judiciare achitate de reclamant, respectiv suma de 46 lei (chitanta nr. 8565648/16.04.2008 -f. 3) si suma de 1872 lei (chitanta nr. 7950293/15.06.2009 - f. 173), iar fata de imprejurarea ca expertul nu a depus completarea la raport pana la termenul stabilit de instanta, se dispune si restituirea sumei de 1200 lei achitata de reclamantul D.C. cu chitanta nr. 2674494 seria TTD nr. 2060429, pentru completarea expertizei topografice.


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:


Admite in parte actiunea reclamantului D.C. impotriva paratelor B.M. si F.E..


Admite in parte actiunea reconventionala formulata de parata B.M. impotriva reclamantului D.C..


Constata ca terenul evidentiat in titlul de proprietate nr. X. nu face parte din masa succesorala.


Constata ca terenul evidentiat in titlul de proprietate nr. Y. este proprietatea defunctei D.E. si a paratelor F.E. si B.M., iar acordul reclamantului D.C. cu parata B.M. vizeaza doar partea ce se cuvine defunctei D.E..


Ia act de acordul de mediere incheiat in data de 22.10.2010 la sediul Biroului mediator E.S., cu ocazia medierii conflictului dintre D.C. si B.M., avand ca obiect partaj succesoral, si de acordul de mediere incheiat in data de 19.11.2010 la sediul Biroului mediator E.S., cu ocazia medierii conflictului dintre D.C. si B.M., avand urmatorul continut:


``Acord de mediere, incheiat azi data de 22.10.2010 la sediul Biroului mediator E.S., cu ocazia medierii conflictului dintre D.C. si B.M., avand ca obiect partaj succesoral.


Acord de mediere in completare, incheiat azi data de 19.11.2010 la sediul Biroului mediator E.S., cu ocazia continuarii medierii conflictului dintre D.C. si B.M., avand ca obiect partajarea imobilului casa si gradina situata in municipiul Deva, jud. Hunedoara, inscrisa in C.F. nr. Q., Deva, nr. top. Q., compus din. Q mp teren + casa din caramida acoperita cu tigla, garajul si anexele gospodaresti aferente, a certificatului de actionar nr. W."


Dispune restituirea taxelor judiciare achitate de reclamant, respectiv suma de 46 lei (chitanta nr. 8565648/16.04.2008 - f. 3) si suma de 1872 lei (chitanta nr. 7950293/15.06.2009 -f. 173).


Dispune restituirea sumei de 1200 lei achitata de reclamantul D.C. cu chitanta nr. 2674494 seria TTD nr. 2060429 pentru completarea expertizei topografice, nedepuse de expertul topograf pana la termenul stabilit de instanta.


Un exemplar din prezenta hotarare se va comunica Biroului Local pentru Expertize Tehnice Judiciare de pe langa Tribunalul Hunedoara.


Dispune intabularea in cartea funciara a drepturilor constatate prin prezenta hotarare, dupa plata taxelor si tarifelor legale si in conditiile prevazute de legislatia speciala.


Cu drept de recurs in termen in 15 zile de la comunicare . Pronuntata in sedinta publica, astazi 30.03.2011, ora 14.


Pronuntata de: Judecatoria Deva, Sentinta civila nr. 1956 din 30.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Deva    Testament    Acord de mediere    Contract de mediere    Legea 319/1944    Legea 192/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Procedura de preluare a judecatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, incheierea nr. 124 din 25 ianuarie 2012

Infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata savarsita de un avocat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 2212 din 22.06.2012

Anulare certificat de mostenitor. Vocatia succesorala concreta a statului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. 164 din 27.01.2012

Restituire in natura imobil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.278 din data 13.10.2009

Revendicare imobiliara. Evacuare
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr. 1556 din data 31.01.2012)

Rezolutiune contract de intretinere. Repunerea partilor in situatia anterioara
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr. 1242 din data 31.01.2012

Domiciliere fara forme legale. Evacuare
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010

Oprire neregulamentara. Blocarea rotilor autovehiculului. Exceptia de necompetenta materiala
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Decizie nr. 370/R/2010 din data 29.03.2010Articole Juridice

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dreptul Uniunii se aplica unei actiuni in anularea casatoriei formulate de un tert dupa decesul unuia dintre soti
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti in reglementarea Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conventia matimoniala. Privire aprofundata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Unele consideratii privind efectul particular al reprezentarii succesorale in Noul cod civil
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Dreptul de superficie (Art. 693-702)
Sursa: EuroAvocatura.ro