Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Desfacerea casatoriei si cereri accesorii: reluarea numelui, incredintarea minorului, obligatia de intretinere a minorului si mentinerea legaturii parintesti

Acord de mediere. Desfacerea casatoriei si cereri accesorii: reluarea numelui, incredintarea minorului, obligatia de intretinere a minorului si mentinerea legaturii parintesti

  Publicat: 15 Mar 2013       3912 citiri        Secţiunea: Mediere  


Pe rol fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect „divort" privind reclamanta X. in contradictoriu cu paratul Y..Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Activitate prin care se realizeaza strangerea probelor necesare pentru descoperirea infractorilor si antecedentelor penale ale acestora.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
(despre litigii, conflicte etc.) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


La apelul nominal facut in sedinta publica de astazi se prezinta reclamanta personal, lipsa fiind paratul.


Procedura de citare este indeplinita.


S-a facut referatul cauzei, dupa care:


Se constata depuse la dosar prin serviciul registratura, referatul anchetei sociale efectuata la domiciliul partilor si intampinare formulata de parat.


In conformitate cu dispozitiile art.86 din Codul de procedura civila, instanta procedeaza la comunicarea catre reclamanta a unui exemplar din intampinare.


La solicitarea instantei, reclamanta arata ca isi mentine cererea de desfacere a casatoriei si solicita sa se ia act de acordul de mediere incheiat intre ea si parat in fata mediatorului.


Instanta procedeaza la identificare .


Nemaifiind alte cheltuieli acorda cuvantul in probatiune.


Reclamanta solicita incuviintarea probei cu inscrisurile de la dosar.


In conformitate cu dispozitiile art.167 din Codul de procedura civila, instanta admite pentru reclamanta proba cu inscrisurile de la dosar.


Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata, dezbaterile incheiate si in baza dispozitiilor art. 150 din Codul de procedura civila, acorda cuvantul pe fond .


Avand cuvantul, reclamanta solicita sa se ia act si sa se consfinteasca Acordul de mediere nr. 118/15.08.2010 incheiat si semnat de parti la data de 15.08.2010 si intocmit de Biroul de Mediator D.M.S., prin care au convenit asupra desfacerii casatoriei si a cererilor accesorii avand ca obiect reluarea numelui de catre petenta, incredintarea minorei Z. nascuta la N., la mama petenta, obligatia de intretinere a copilului si mentinerea legaturii parintesti dintre copil si tata.


Fata de cele solicitate mai sus instanta ramane in pronuntare.


JUDECATORIA,


Constata ca prin cererea inregistrata la aceasta judecatorie sub numarul de mai sus, astfel cum a fost precizata, petentii X. si Y. au solicitat sa se ia act si sa se consfinteasca Acordul de mediere nr. 118/15.08.2010 incheiat si semnat de ei la data de 15.08.2010 si intocmit de Biroul de Mediator D.M.S., prin care au convenit asupra desfacerii casatoriei si a cererilor accesorii avand ca obiect reluarea numelui de catre petenta, incredintarea minorei M.I., nascuta la 02.01.2004, la mama petenta, obligatia de intretinere a copilului si mentinerea legaturii parintesti dintre Y. si M.I..


In drept, partile au invocat dispozitiile art. 271 din Codul de procedura civila, art. 59 si 63 din Legea nr. 192/2006.


In probatiune, s-a depus la dosarul cauzei Acordul de mediere nr. 118/ 15.08.2010 intocmit de Biroul de Mediator D.M.S. si semnat de catre ambele parti.


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:


In drept, potrivit art. 58 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, ``Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul convin altfel.``


De asemenea, dispozitiile art. 59 din Legea nr. 192/2006 stipuleaza ca ``intelegerea partilor poate fi supusa autentificarii notarului public ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecator.".


Conform dispozitiilor art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 ``in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila``.


Dispozitiile art. 271 din Codul de procedura civila prevad ca ``Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea hotararea care sa consfinteasca invoiala lor .``


In fapt, partile s-au adresat instantei de judecata solicitand ca, in baza art. 59 si art. 63 din Legea nr. 192/2006, aceasta sa incuviinteze intelegerea lor cuprinsa in acordul de mediere nr. 118/15.08.2010 intocmit de Biroul de Mediator D.M.S., acord pe care l-au semnat personal.


Asadar, avand in vedere considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, in baza art. 271 din Codul de procedura civila, coroborat cu art. 59 si art. 63 din _egea nr. 192/2006 instanta urmeaza sa ia act si sa consfinteasca Acordul de mediere nr. 118/15.08.2010 incheiat si semnat de catre petentii X. si Y. si intocmit de Biroul de Mediator D.M.S. cu privire la desfacerea casatoriei celor doi petenti si la cererile accesorii divortului.


Potrivit dispozitiilor art. 63 alin. 3 din Legea nr. 192/2006, hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor acestei legi constituie titlu executoriu.


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:


In baza art. 271 din Codul de procedura civila coroborat cu art. 59 si art. 63 din Legea nr. 192/2006, ia act si consfinteste Acordul de mediere nr. 118 incheiat si semnat de catre petentii X. si Y. la data de 15.08.2010 si intocmit de Biroul de Mediator D.M.S., privind desfacerea casatoriei petentilor si cererile accesorii divortului.


``ACORD DE MEDIERE


incheiat azi, 15.08.2010, in baza contractului de mediere nr.117/2 din data 15.08.2010, in conformitate cu art. 58 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 modificata prin Legea nr. 370/2009 privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de meAA¬diator, am intocmit in forma scrisa prezentul Acord de mediere.


Noi, X. si Y., declaram ca, in urma procedurii de mediere intermediate de D.M.S. - Birou de Mediator, infiintat prin Hotararea Consiliului de Mediere nr. 1470 din 14.02.2010, in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, modificata prin Legea nr. 370/2009, privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de meAA¬diator, am consimtit de comun acord, incheierea prezentului act, liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, am ajuns la o intelegere totala cu privire la desfacerea casatoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului , conform art. 64 alin. 1 si 2 din Legea nr. 192/2006.


Casatoria a fost incheiata in D. si inregistrata in registrul starii civile la nr. 5 la data 26.01.2004, certificat de casatorie CD., nr. E.F..


Pentru ca relatiile de familie sunt iremediabil vatamate, am hotarat sa divortam amiabil si pentru ca am cazut de acord asupra tuturor aspectelor accesorii divortului, solicitam ca cererea de divort sa se intemeieze pe acordul nostru conform art. 59 raportat la art.64 din Legea nr. 192/2006 modificata prin Legea nr. 370/2009.


Aspecte accesorii divortului:


1.Stabilire nume


Ambele parti suntem de acord ca, dupa desfacerea casatoriei Y. sa isi reia numele avut anterior casatoriei, de H.


2.Custodia copilului


Avand in vedere interesul superior al copilului si constienti fiind de responsabilitatea noastra de parinti, dorim sa ii asiguram copilului minor linistea sufleteasca si emotionala de care are nevoie.


Luand in considerare conditiile pe care mama i le poate oferi pentru crestere si educare, mediul in care va creste si se va dezvolta, relatiile personale pe care le are cu copilul, precum si varsta acestuia, am ajuns la un acord comun si total cu privire la urmatoarele aspecte: incredintarea copilului minor M., nascuta la data de N., conform certificatului de nastere seria N.L. nr M.U. inregistrat sub numarul P., la Primaria Municipiului Brasov, avand mamei Y.. Fiind incadrata pe perioada nedeterminata in functia de inspector asigurari la S.C. A.T.A. S.A. - Sucursala Brasov - Agentia C, obtine venituri care ii permit sa creasca copilul in cele mai bune conditii .


In concluzie, fiica noastra, Z., va locui impreuna cu mama sa in C.


Eu X. declar, in cadrul acestui acord, ca doresc sa particip financiar la cresterea copilului in functie de posibilitati, precum si sa acord tot sprijinul moral, material si afectiv, relatia noastra fiind in continuare una bazata pe respect si prietenie.


Stabilirea programului de vizitare a copilului:


Hotaram de comun acord ca tatal X. va avea acces neingradit in a-si exercita drepturile parintesti, de a-si indeplini obligatiile de tata, fata de copil, fiindu-i permis sa stea cu copilul si sa-l viziteze neconditionat, permanent stabilit de comun acord . Se va putea ocupa de educatia si cresterea copilului in continuare, noi fiind decisi ca pentru cresterea si educatia copilului sa ne folosim toate resursele materiale financiare pe care le avem. Domiciliul copilului nostru il stabilim de comun acord langa mama, in C.


Orice modificare a domiciliului copilului, va fi adusa la cunostinta, imediat, tatalui de catre mama copilului.


Noi, X. si Y. declaram solemn ca nu avem alte bunuri mobile, imobile sau financiare de partajat.


Mentionam ca din punct de vedere material, toate celelalte bunuri comune au fost partajate de comun acord .


Declaram ca nu avem depozite bancare si nici alte credite contractate."


Definitiva.


Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare . Pronuntata in sedinta publica, azi 02.11.2010.

Pronuntata de: Judecatoria Brasov, Sentinta civila nr. 12490 din 02.11.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Brasov    Desfacerea casatoriei    Acord de mediere    Legea 192/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ. Motivarea chestiunii de drept ref. la reprezentarea conventionala a persoanelor juridice in fata instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Efectele prorogarii legale de competenta in situatia in care cererea reconventionala este disjunsa de cererea principala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 222 din 23 ianuarie 2015

Admisibilitatea actiunii in despagubiri formulata impotriva asiguratorului de raspundere civila in situatia in care a intervenit incetarea procesului penal prin impacarea partilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 576 din 19 februarie 2015

Actiune in acordarea de daune morale pentru vatamare corporala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1827 din 11 iunie 2014

Tentativa la furt calificat. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar
Pronuntaţă de: Tribunalul pentru minori si familie Brasov, Decizia penala nr. 21/R din 12.03.2010

Divort cu minori. Stabilire pensie de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Vanju Mare, Sentinta civila nr. 70 din 24.01.2012

Exercitarea autoritatii parintesti in conformitate cu interesul superior al copilului. Cenzurarea tranzactiei partilor de catre instanta de judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia nr. 89 din 26 iunie 2012

Incredinterea minorului si stabilirea domiciliului acestuia la locuinta mama
Pronuntaţă de: Judecatoria Macin, Sentinta civila nr. 342 din 17.05.2012

Stabilirea domiciliului minorilor la locuinta mamei. Obligarea tatalui la plata pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Strehaia, Sentinta civila nr. 70 din 27 aprilie 2012

Divort. Exercitarea autoritatii parintesti in comun de catre ambii parinti
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila nr. 4047 din 24 aprilie 2012Articole Juridice

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei – intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Divortul international. Din perspectiva reglementarilor Noului Cod Civil
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Divortul
Sursa: EuroAvocatura.ro

Nulitatea absoluta a casatoriei (Art. 293 - 296 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Locuinta familiei (Art. 321 - 324 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regimul comunitatii legale (Art. 339 - 359 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro