Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Divort cu copii

Acord de mediere. Divort cu copii

  Publicat: 19 Mar 2013       7797 citiri        Secţiunea: Mediere  


Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Pe rol, se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta X si pe paratul Y si cu participarea autoritatii tutelare- Primaria Sector 4 Bucuresti, avand ca obiect: divort cu copii.

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Act adoptat de organele de stat,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Dovada scrisa prin care
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


La apelul nominal facut in sedinta publica, la prima strigare a cauzei, au raspuns reclamanta, personal si paratul, personal, lipsa fiind reprezentantul autoritatii tutelare. Procedura de citare este legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei depunerea, prii serviciul Registratura, a referatului de ancheta sociala intocmit de Primaria Sector 4 precum si faptul ca paratul a depus, intampinare, in doua exemplare, iar reclamanta a depus precizare la actiune, intr-un singur exemplar, dupa care:


Instanta procedeaza la legitimarea partilor, reclamanta fiind legitimata cu CI seria A nr. B CNP: C paratul prezentand CI seria D nr. E, CNP: F. Instanta comunica reclamantei un exemplar al intampinarii depuse de parat.


Partile invedereaza instantei ca solicita desfacerea casatoriei si pronuntarea unei hotarari nemotivate.


Instanta dispune lasarea cauzei la ordine in vederea administrarii, din oficiu, a probei cu interogatorii reciproce.


La apelul nominal facut in sedinta publica, la a doua strigare a cauzei, au raspuns reclamanta, personal si paratul, personal, lipsa fiind reprezentantul autoritatii tutelare.


Procedura de citare este legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:


Partile depun la dosar listele cu intrebarile la interogatoriu.


Instanta procedeaza la administrarea probei cu interogatoriul partilor, dupa legitimare, raspunsurile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei. Instanta cere partilor lamuriri suplimentare cu privire la neintelegerile existente in familie .


Partile arata ca intre acestea sunt discutii in contradictoriu frecvente, nu pot fi o familie si nu doresc sa ajunga la violente verbale si fizice. Totodata, precizeaza ca nu solicita partajul bunurilor comune.


Instanta ia act ca partile nu solicita partajul bunurilor comune si nemaifiind cereri prealabile de solutionat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fondul cauzei.


Reclamanta solicita admiterea cererii, desfacerea casatoriei dintre parti, din culpa comuna, fara motivare, revenirea la numele anterior casatoriei, incredintarea spre crestere si educare a minorului A.A., catre mama. Arata, de asemenea, ca este de acord cu un program de vizitare nelimitat si, totodata, ca nu solicita pensie de intretinere intrucat paratul isi executa de buna voie obligatia de a contribui la intretinerea copilului. Solicita sa se ia act de acordul de mediere intervenit intre parti. Fara cheltuieli de judecata .


Paratul, personal, pune aceleasi concluzii, de admitere a actiunii, aratand ca este de acord cu desfacerea casatoriei dintre parti, din culpa comuna, fara motivare, incredintarea spre crestere si educare a minorului A.A., catre mama. Solicita sa se ia act de acordul de mediere intervenit intre parti pe aceste aspecte. Fara cheltuieli de judecata .


in temeiul art. 150 Cod de procedura civila instanta retine cauza spre solutionare.


INSTANTA,


Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: La data de 22.01.2009 a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, sub nr. 623/4/2009, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta X in contradictoriu cu sotul sau, paratul Y, prin care a solicitat desfacerea casatoriei din culpa comuna, revenirea sa la numele avut inainte de casatorie, acela de N si incredintarea minorului A.A., nascut la data de G, spre crestere si educare catre reclamanta, solicitand instantei sa ia act de acordul intervenit intre parti ca urmare a desfasurarii procedurii de mediere si sa pronunte o hotarare care sa consfinteasca intelegerea acestora.


In motivarea cererii reclamanta a precizat ca intre parti nu mai exista relatia specifica sot-sotie, relatiile de familie fiind grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei vadit imposibila, motiv pentru care au recurs la mediere in conformitate cu art. 63 din Legea nr. 192/2006.


In drept au fost invocate dispozitiile art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, art. 271 C.p.c, art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1 si urm. C.Fam, art. 607 si urm. C.p.c, art. 112 si art. 82 C.p.c.


Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei, taxa judiciara de timbru, si 0,3 lei, timbru judiciar, in conformitate cu art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997 si art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995.


Odata cu cererea, reclamanta a depus la dosar originalul certificatului de casatorie seria CD nr. H eliberat de Primaria Sectorului 4 Bucuresti la data de 18.07.2003, acordul de mediere intervenit intre parti la data de 19.02.2009, procesul verbal nr. I de inchidere a medierii intocmit de Z- Birou de Mediator din Bucuresti si, in copie, contractul de mediere nr. 2/2009, cartile de identitate ale partilor, certificatului de nastere al minorului, adeverinta cu veniturile realizate de reclamanta, contract de comodat, contract de vanzare-cumparare nr. J incheiat cu SC AVL Berceni SA, certificatul de mostenitor nr. K emis de BNP Asociati din Bucuresti, Calea Victoriei.


Paratul a formulat intampinare prin care a aratat ca este de acord cu desfacerea casatoriei din culpa comuna si, in temeiul art. 271 C.p.c. coroborat cu art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, a solicitat sa se ia act de acordul intervenit intre parti ca urmare a desfasurarii procedurii de mediere.


La data de 3.02.2009 reclamanta a depus la dosar o cerere precizatoare prin care a invederat instantei ca nu solicita partajul bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei.


Din oficiu, s-a dispus efectuarea unei anchete sociale ia domiciiiui partiior si administrarea probei cu interogatoriul acestora pentru lamurirea aspectelor referitoare la desfacerea casatoriei.


Analizand inscrisurile aflate la dosar instanta retine ca partile s-au casatorit la data de 18 iulie 2003 iar casatoria acestora a fost inregistrata in registrul de stare civila al Primariei Sectorului 4 Bucuresti sub nr. H.


Potrivit sustinerilor partilor si actelor prezentate instantei, din casatorie a rezultat un singur copil, A.A., acesta fiind nascut la data de 4.08.2005.


La data de 12.01.2009 partile s-au adresat Biroului de Mediator Z pentru solutionarea neintelegerilor cu privire la desfacerea casatoriei si a cererilor accesorii acesteia, procedura de mediere finalizandu-se la data de 19.01.2009 cu incheierea unui acord de mediere referitor la desfacerea casatoriei, schimbarea numelui de catre reclamanta, incredintarea minorului, pensia de intretinere, relatiile personale dintre parat si mi lor si partajul bunurilor comune (filele 11-13).


Prezentandu-se in fata instantei, ambele parti au pretins desfacerea casatoriei si sa se ia act de acordul de mediere, solicitand ca hotararea de divort sa nu fie motivata.


In aceste conditii, intrucat relatiile de familie sunt grav vatamate iar continuarea casatoriei a devenit imposibila pentru parti, in temeiul art. 37 alin. 2 si art. 38 alin. 1 C.Fam raportat la art. 617 alin. 2 C.p.c, instanta va admite cererea si va dispune desfacerea casatoriei prin divort din culpa comuna fara aratarea motivelor concrete care au condus la destramarea relatiilor.


In ceea ce priveste incredintarea minorului instanta apreciaza ca intelegerea intervenita intre parti la finalul procedurii de mediere corespunde interesului copilului, acesta fiind la o varsta frageda iar mama putandu-i oferi conditii optime de crestere si educare, dupa cum rezulta din referatul de ancheta sociala.


Totodata, fata de cele constatate cu ocazia efectuarii anchetei sociale, in sensul ca nu sunt cunoscute aspecte negative despre niciunul dintre parinti iar paratul locuieste intr-un apartament spatios, in care minorul beneficiaza de o camera proprie, instanta apreciaza ca implicarea totala a paratului in viata fiului sau prin vizitarea acestuia neconditionat si participarea la cresterea si educarea sa cu resursele materiale, financiare si afective detinute, cum s-au inteles partile prin acordul de mediere, nu poate sa aduca decat beneficii pentru dezvoltarea armonioasa a minorului.


Pe de alta parte, fata de adeverinta nr. L emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, instanta retine ca intelegerea partilor de a nu fi stabilita contributia paratului la cresterea si educarea minorului nu contravine interesului acestuia, reclamanta beneficiind de venituri suficiente (3531 lei lunar) pentru a asigura copilului cele necesare traiului. Mai mult, prin acordul de mediere, paratul si-a luat angajamentul de a suporta impreuna cu reclamanta cheltuielile legate de cresterea, educarea, invatatura si pregatirea profesionala a minorului, reclamanta fiind indreptatita sa sesizeze oricand instanta pentru stabilirea intinderii contributiei paratului in masura in care acesta nu isi va respecta angajamentul din acordul de mediere, in conformitate cu art. 44 si art. 94 C.Fam.


In concluzie, constatand ca intelegerea intervenita intre parti cu privire la nume nu contravine legii iar aspectele convenite de parti cu privire la incredintarea minorului, contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare, domiciliul minorului si programul de vizitare nu contravin prevederilor legale si nici interesului superior al copilului, in temeiul art. 63 din Legea nr. 192/2006 si art. 271-273 C.p.c. raportate la art. 42 si art. 86 C.Fam instanta va lua act de acestea.


in ceea ce priveste desfacerea casatoriei, instanta apreciaza ca nu se poate lua act de intelegerea partilor din cadrul procedurii de mediere, de a se dispune desfacerea casatoriei in temeiul acordului acestora intrucat divortul pe baza acordului se poate dispune numai daca de la incheierea casatoriei a trecut mai mult de 1 an iar din casatorie nu au rezultat copii minori (art. 38 alin. 2 C.Fam).


Totodata, instanta nu va lua act nici de clauzele referitoare la partaj din acordul de mediere deoarece nu a fost investita cu partajul bunurilor comune, iar potrivit art. 129 C.p.c. este tinuta sa se pronunta numai asupra a ceea ce s-a solicitat.


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:


Admite cererea formulata de reclamanta X, domiciliata in Bucuresti, sector 4 in contradictoriu cu paratul Y, cu acelasi domiciliu, si cu participarea autoritatii tutelare- Primaria Sectorului 4 Bucuresti cu sediul in Bucuresti, str. George Cosbuc nr. 6-16 sector 4.


Dispune desfacerea casatoriei incheiata intre parti la data de M si trecuta in registrul de stare civila al Primariei Sectorului 4 Bucuresti sub nr. H prin divort din culpa comuna.


Incuviinteaza in parte intelegerea intervenita intre parti in cadrul procedurii de mediere desfasurata la Z Birou de mediator si anume acordul de mediere referitor la nume, incredintarea minorului A.A., domiciliul minorului, pensia de intretinere si programul de vizitare, dupa cum urmeaza:


``ACORD DE MEDIERE incheiat azi, 19.01.2009, in baza contractului de mediere nr. 2 din data de Q, in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 192/ 2006 privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator, am intocmit in forma scrisa prezentul Acord de mediere.


NOI: 1. Z, domiciliat in Bucuresti, sector 4, legitimat cu CI. SERIA A, nr. B , eliberata de SPCEP Sector 4 Biroul 1 la data de O, CNP C in calitate de sot,


2. X, domiciliata in Bucuresti, sector 4, legitimata cu CI. SERIA D, nr. E eliberata de Sectia 14 Politie la data de 19.08.2003, CNP F in calitate de sotie,


Declaram ca in urma procedurii de mediere intermediate de Z si W mediatori autorizati prin hotararea Consiliului de Mediere nr.P, in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, am consimtit incheierea prezentului acord liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant:


Am ajuns la o intelegere totala cu privire la desfacerea casatoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului conform art. 64 alin. 1 si 2 din Legea nr. 192/2006. Casatoria a fost incheiata la data de 18 iulie 2003 in Bucuresti, sector 4, cu certificatul de casatorie seria CD nr. 198381. Pentru ca relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate am hotarat sa divortam si pentru ca am cazut de acord asupra tuturor aspectelor accesorii divortului, solicitam ca cererea de divort sa se intemeieze pe acordul nostru conform art. 63 din Legea nr.192/2006.


Aspectele accesorii divortului: 1.Schimbarea numelui. Ambele parti sunt de acord ca, dupa desfacerea casatoriei, X sa revina la numele dinaintea casatoriei, respectiv, N.


2.incredintarea spre crestere si educare a copilului minor si stabilirea contributiei fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a acestuia. Avand in vedere interesul superior al copilului si constienti fiind de responsabilitatea noastra de parinti, dorim sa ii asiguram copilului minor linistea sufleteasca si emotionala de care are nevoie. Luand in considerare conditiile pe care mama i le poate oferi pentru crestere si educare, mediul in care va creste si se va dezvolta, relatiile personale pe care le are copilul, precum si varsta acestuia, am ajuns la un acord comun cu privire la urmatoarele aspecte: incredintarea copilului minor, A.A., nascut la data de G, conform certificatului de nastere seria NO nr. R inregistrat sub nr. S la Primaria sectorului 1, avand CNP T mamei, X. Situatia materiala a mamei este foarte buna, aceasta detinand: locuinta proprietate personala situata in Bucuresti, casa de vacanta in comuna U, ud. V impreuna cu un teren aferent in suprafata de 1200 m.p., teren e travilan arabil in suprafata de 5000 m.p., situat pe raza aceleiasi comune, toate acestea reprezentand bunuri proprii provenite din mostenire. Totodata, X detine dreptul de folosinta gratuita pe perioada nedeterminata asupra apartamentului situat in Bucuresti. Fiind incadrata pe perioada nedeterminata in functia de consilier la "Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor", obtine venituri care ii permit sa creasca copilul in cele mai bune conditii . Fiul nostru, A.A. va locui impreuna cu mama sa in Bucuresti.


Eu, X declar in cadrul acestui acord ca nu doresc stabilirea unei pensii de intretinere in sarcina lui Y. Noi, ambele parti, am cazut de acord ca vom suporta impreuna cheltuielile legate de cresterea, educarea, invatatura si pregatirea profesionala a fiului nostru, relatia dintre noi fiind in continuare una bazata pe reA¬spect si prietenie. in ceea ce priveste stabilirea programului de vizitare, am hotarat de comun acord ca tatal, Y, va avea acces neingradit in a-si exercita drepturile parintesti si in a-si indeplini obligatiile fata de copil, fiindu-i permis sa petreaca timp cu copilul si sa-l viziteze neconditionat, ori de cate ori va dori. De asemenea, se va ocupa de cresterea si educatia copilului in continuare, noi fiind decisi ca pentru cresterea si educatia acestuia sa ne folosim toate resursele materiale, financiare si afective pe care le avem. Ne asumam intreaga raspundere pentru cele declarate in prezentul acord de mediere. X //SS indescifrabil, Y //SS indescifrabil".


Cu recurs in 15 zile de la comunicare .


Pronuntata in sedinta publica, astazi 13.02.2009

Pronuntata de: Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, Sectia civila, Sentinta civila nr. 946 din 13.02.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti    Acord de mediere    Desfacerea casatoriei    Legea 192/2006    Legea 146/1997    OG 32/1995
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii. Raport de prepusenie. Actiunea in regres a comitentului. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2142 din 21 octombrie 2020

Cuantificarea prejudiciilor materiale si morale in cazul accidentelor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti - Sentinta Penala nr. 358 din 25.04.2019

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

In calea de atac extraordinara a recursului nu se poate tinde la o cenzurare a aprecierii date de instanta mijloacelor de proba si la o devoluare a fondului, ci se verifica exclusiv legalitatea hotararii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1024/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 36/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii in ansamblul sau
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA renuntare la urmarire penala dupa inceperea urmaririi penale cand autorul faptei nu este cunoscut
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obiectul, exercitarea si conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale. Art. 14 - 15 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale. Art. 16 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile. Art. 23 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Suspendarea judecatii. Art. 367 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acordul de recunoastere a vinovatiei. Art. 478 - 488 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro