Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Divort prin acordul sotilor si partajul bunurilor comune

Acord de mediere. Divort prin acordul sotilor si partajul bunurilor comune

  Publicat: 20 Mar 2013       6957 citiri        Secţiunea: Mediere  


Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe petentii S.C. si S.A., avand ca obiect partaj bunuri comune si divort prin acord .

1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.


La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns petentii, personal si asistati de avocat A., cu imputernicire aflata la fila 7 din dosar.


Procedura de citare legal indeplinita.


S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei atasarea la dosar, prin intermediul Serviciului registratura, a relatiilor solicitate Primariei Sector 5 - Directia Impozite si Taxe Locale si Primariei X. -Directia Impozite si Taxe Locale, precum si a precizarilor formulate de catre petenti cu privire la valoarea masei succesorale.


Petentul S.C, legitimat de catre instanta conform CI. si petenta S.A., legitimata conform CI., arata ca au ajuns la o intelegere cu privire la capatul de cerere avand ca obiect partaj bunuri comune, pe care au consfintit-o prinacordul de medierenr. 01/10.06.2010, pe care il depun la dosar.


Instanta aduce la cunostinta petentiior obligatia de a achita taxa de timbru aferenta solutionarii capatului de cerere avand ca obiect partaj, in cuantum de 11.490 lei si timbru judiciar de 5 lei.


Petentii solicita lasarea dosarului la a doua strigare, pentru a achita taxa de timbru si timbrul judiciar.


La al doilea apel al cauzei, facut in sedinta publica, au raspuns petentii, personal si asistati de avocat A., cu imputernicire aflata la fila 7 din dosar.


Aparatorul petentiior depune la dosar chitanta nr.21229085/1/11.06.2010, in cuantum de 11.490,00 lei, reprezentand dovada achitarii taxei de timbru aferenta solutionarii capatului de cerere avand ca obiect partaj, timbru judiciar de 5 lei si un set de acte .


Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat sau exceptii de invocat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond .


Aparatorul petentiior, avand cuvantul pe fond, solicita admiterea actiunii, desfacerea casatoriei prin acordul partilor, revenirea petentei la numele avut anterior incheierii casatoriei, fara cheltuieli de judecata . Solicita, totodata, pronuntarea unei hotarari de expedient pe capatul de cerere avand ca obiect partaj, conformcontractului de medieredepus la dosar si restituirea taxei de timbru si a timbrului judiciar aferente solutionarii acestui capat de cerere .


INSTANTA,


Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 08.04.2010, sub nr.6009/302/2010, petentii S.C. si S.A. au solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna desfacerea casatoriei incheiata intre parti la data de F. si inregistrata in Registrul de Stare Civila al Consiliului Local al sectorului 6 sub nr U., prin acordul partilor, revenirea petentei la numele purtat anterior incheierii casatoriei si anume acela de Q. si partajarea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei.


In motivarea cererii, petentii au aratat ca s-au casatorit la data de G., din casatorie nerezultand copii si, desi s-au casatorit nutrind unul fata de celalalt sentimente de afectiune si din dorinta ambilor de a intemeia o familie bazata pe incredere si respect reciproc, la acest moment considera ca mariajul lor nu mai poate continua.


In ceea ce priveste bunurile comune dobandite in timpul casatoriei, petentii au solicitat instantei sa dispuna partajarea acestora dupa cum urmeaza:


1.Apartamentul nr. B, situat in Bucuresti, detinut in baza contractului de vanzare-cumparare cu garantie reala imobiliara autentificat sub nr. C. de B.N.P. N., achitat in intregime in timpul casatoriei.


2.Terenul situat in intravilanul comunei O. tarla L, parcela P., in suprafata de 935 mp, conform masuratorilor cadastrale, avand numar cadastral N., inscris in C.F. nr. H. a localitatii O., detinut in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. J, teren intravilan in suprafata indiviza de 90 mp, reprezentand cota indiviza de 14,24% din lotul nr. G. - drum acces, ce are suprafata totala de 632 mp, situat in comuna O., avand nr. cadastral N., inscris in C.F nr. T. a localitatii L, detinut in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. U. si constructia edificata pe teren, respectiv locuinta unifamiliala P+M, imprejmuire teren, microstatie de epurare, utilitati si bransament electric, conform certificatului de urbanism nr. S., a autorizatiei de construire nr. A., a procesului-verbal de receptie finala nr. M. si inscrisa in C.F. nr. J. a localitatii O..


3.Terenul Lot Vz in suprafata de 800 mp, situat in intravilanul comunei O., judetul I., tarla T., parcela P., avand numar cadastral N., precum si cota indiviza de 9,33% reprezentand 136 mp din Lotul nr. H. in suprafata totala de 1.458 mp, ce reprezinta drum de acces, cu numar cadastral H., si terenul Lot 1/3 in suprafata de 500 mp, situate in intravilanul comunei O, judetul I., tarla T., parcela P., avand nr cadastral N., precum si cota indiviza de 5,33% reprezentand 85 mp din Lotul nr.1/ 12 in suprafata totala de 1.458 mp, ce reprezinta drum de acces, cu numar cadasA¬tral K.. intreaga suprafata de teren de 8.266,13 mp, din care fac parte si loturile mentionate anterior, este inscrisa in C.F. nr. H. a localitatii O., judetul I,. prin incheierea nr. N., data de O.C.P.I. B., detinute in baza contractului de vanzare -cumparare autentificat sub nr. J..


In drept, petentii au invocat dispozitiile art.37, art.38 alin.2, art.613 ind.1 din C.pr.civ, art.607 si urmatoarele C.pr.civ, art.673 ind.1 si urm C.pr.civ..


In sustinerea cererii, petentii au depus la dosar certificatul de casatorie seria C. nr. N., precum si fotocopii de pe urmatoarele inscrisuri: acte de stare civila, contractul de vanzare-cumparare cu garantie reala imobiliara autentificat sub nr. V., cererea de rambursare credit formulata de petenta, contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. U., extras din C.F. nr. K., contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. U., certificatul de urbanism nr. N., eliber; de Primaria comunei O., autorizatia de construire/desfiintare nr. A., eliberata d Primaria comunei O., decizii de impunere, incheierile nr. G., pronuntate de O.C.P.I procesul-verbal de receptie finala nr.1379/19.02.2009, contractul d vanzare-cumparare autentificat sub nr. Z.


Prin intermediul Serviciului registratura, petentii au depus la dosar cerere precizatoare cu privire la valoarea bunurilor ce fac obiectul masei partajabile.


La dosarul cauzei au mai fost depuse: adresa nr.3931/2010, emisa de Primari comunei O., adresa nr.416/62440/2010, emisa de Primaria O. - Directia Impozite si Taxe Locale siacordul de medierenr.01/10.06.2010.


La termenul din 14.05.2010, petentii au invederat instantei ca au ajuns la intelegere cu privire la capatul de cerere avand ca obiect partaj bunuri comune, p care au consfintit-o prinacordul de medierenr.01/10.06.2010.


Analizand actele si lucrarile dosarului,instanta retine urmatoarele:


La data de 27.06.2007 a fost incheiata intre parti casatoria trecuta in registn starii civile al Primariei Sectorului X. sub nr. Y.. Din casatorie nu au rezulte copii, conform sustinerilor partilor.


Constatand ca partile si-au exprimat acordul pentru desfacerea casatorie precum si ca de la incheierea casatoriei a trecut mai mult de un an, in conformitat cu prevederile art. 38 alin.2 din Codul familiei, instanta, constatand indeplinit conditiile legale, apreciaza actiunea ca intemeiata, urmand a o admite astfel cum fost formulata.


In consecinta, instanta va desface casatoria incheiata la data de 27.06.2007 prin acordul sotilor.


In conformitate cu prevederile art.40 alin.3 din Codul familiei, instanta va dispune ca petenta sa revina la numele avut inainte de casatorie, acela de ``Q.".


Cu privire la cererea de partaj, instanta constata ca la data de 01.06.201 partile s-au adresat Biroului de Mediator M., pentru realizarea unui acord asupra partajului bunurilor dobandite in timpul casatoriei, procedura de mediere finalizandu-se la data de 10.06.2010.


Prezentandu-se in fata instantei, partile au solicitat instantei sa se ia act deacordul de mediere,cu privire la partajul bunurilor dobandite in timpul casatoriei.


In ceea ce privesteacordul de mediereinstanta constata ca acesta intruneste conditiile prevazute de lege intrucat vizeaza un domeniu in care partile pot recurge la mediere, respectiv partajarea bunurilor comune, acordul fiind in concordanta cu dispozitiile art.2 alin. 1 dinLegea nr. 192/2006 a medierii actualizata. De asemenea, intelegerea partilor vizeaza drepturi de care partile pot dispune, partile sunt titularei drepturilor si obligatiilor consfintite in acordul de mediere, potrivit inscrisurilor de la dosar si s-au respectat normele imperative ale legii cu ocazia incheierii acordului.


Pentru aceste motive, instanta va incuviinta intelegerea intervenita intre parti in cadrulprocedurii de medieredesfasurata la Birou de mediator M. si anume acordul de mediere nr. N. referitor la partajarea bunurilor comune dobandire in timpul casatoriei.


In baza art. 23 alin. 2 ind. 1 din Legea nr.146/1997, instanta va dispun restituirea catre petentul S.C. a sumei de 11.490 lei, reprezentand taxa de timbr achitata prin chitanta nr.21229085/1/11.06.2010, emisa de CEC Bank - Agenti Victoria, aferenta capatului de cerere privind partajul bunurilor comune.


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:



Admite actiuneaprivind pe petentii S.C. si S.A., ambii domiciliati in O..


Desface casatoriaincheiata intre parti la data de D. si inregistrata in Registrul de Stare Civila al Consiliului Local al sectorului U. sub nr. N., prin acordul partilor.


Petenta revine la numele purtat anterior incheierii casatoriei, acela de ``Q.".


Incuviinteaza intelegerea intervenita intre parti in cadrul procedurii de mediere desfasurata la Birou de mediator M. si anume acordul de mediere nr. N. referitor la partajarea bunurilor comune dobandire in timpul casatoriei, pe care il consfinteste ~- jrmatorul continut


``ACORD DE MEDIERE


incheiat in sedinta de mediere din data de 10.06.2010, programata in baza :contractului de mediere nr.01 din data de 01.06.2010 si a cererii de mediere "-^egistrata sub nr.01/01.06.2010.


in conformitate cu prevederile articolului 56 pct. 1 lit. a din Legea nr. 192/2006 a€”vind medierea, modificata si completata, noi, partile care am solicitat si ne-am sjpus procedurii medierii, am consimtit la incheierea prezentului acord de mediere.


Declaram ca intelegerea ne apartine, fiind rezultatul negocierii dintre noi, reprezentand acordul nostru de vointa, liber exprimata si neafectat de niciun viciu ze


consimtamant, fiind intru totul de acord cu cele convenite si stipulate mai jos, dupa cum urmeaza:


in vederea solutionarii amiabile a capatului de cerere privind partajarea Dunurilor comune care face obiectul dosarului nr.6009/302/2001 al Judecatoriei Sectorului 5, cu termen de judecata la 11.06.2010, partile au ajuns la urmatorul acord, urmand sa solicite instantei de judecata sa se ia act deacordul de medierenr. N., intocmit de catre Biroul de Mediator M. si sa se pronunte o hotarare prin care sa se consfinteasca acordul acestora, astfel:


Partajarea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei dupa cum urmeaza:


1.Apartamentul nr. B, situat in Bucuresti, detinut in baza contractului de vanzare-cumparare cu garantie reala imobiliara autentificat sub nr. C. de B.N.P. N., achitat in intregime in timpul casatoriei, sa fie atribuit in totalitate in deplina proprietate si linistita posesie d-nei S.A..


2.Terenul situat in intravilanul comunei O. tarla L., parcela P., in suprafata de 935 mp, conform masuratorilor cadastrale, avand numar cadastral N., inscris in C.F. nr. H. a localitatii O., detinut in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. J, teren intravilan in suprafata indiviza de 90 mp, reprezentand cota indiviza de 14,24% din lotul nr. G. - drum acces, ce are suprafata totala de 632 mp, situat in comuna O., avand nr. cadastral N., inscris in C.F nr. T. a localitatii L., detinut in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. U. si constructia edificata pe teren, respectiv locuinta unifamiliala P+M, imprejmuire teren, microstatie de epurare, utilitati si bransament electric, conform certificatului de urbanism nr. S., a autorizatiei de construire nr. A., a procesului-verbal de receptie finala nr. M. si inscrisa in C.F. nr. J. a localitatii O. sa fie atribuite in totalitate in deplina proprietate si linistita posesie d-lui S.C.


3.Terenul Lot !4 in suprafata de 800 mp, situat in intravilanul comunei O., judetul I., tarla T., parcela P., avand numar cadastral N., precum si cota indiviza de


9,33% reprezentand 136 mp din Lotul nr. H. in suprafata totala de 1.458 mp, ce reprezinta drum de acces, cu numar cadastral H., si terenul Lot 1/3 in suprafata de 500 mp, situate in intravilanul comunei O, judetul I., tarla T., parcela P., avand nr cadastral N., precum si cota indiviza de 5,33% reprezentand 85 mp din Lotul nr.1/ 12 in suprafata totala de 1.458 mp, ce reprezinta drum de acces, cu numar cadasA¬tral K.. intreaga suprafata de teren de 8.266,13 mp, din care fac parte si loturile mentionate anterior, este inscrisa in C.F. nr. H. a localitatii O., judetul I,. prin incheierea nr. N., data de O.C.P.I. B., detinute in baza contractului de vanzare -cumparare autentificat sub nr. J.. sa fie atribuite in totalitate in deplina proprietate si linistita posesie d-lui S.C.


Prezentul acord nu contine clauze care sa aduca atingere legii si ordinii publice, urmand a fi supus verificarii si incuviintarii instantei de judecata .


Aceasta fiind vointa partilor, s-a incheiat prezentul Acord de mediere astazi, D., la sediul Biroului de Mediator M. in 4(patru) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, un exemplar pentru arhiva Biroului de Mediator M. si un exemplar pentru instanta de judecata ."


la act capartile nu au solicitat cheltuieli de judecata.


Restituie petentului suma de 11.490 lei, reprezentand taxa de timbru achitata prin chitanta nr.21229085/1/11.06.2010, emisa de CEC Bank - Agentia Victoria, aferenta capatului de cerere privind partajul bunurilor comune.


Definitiva si irevocabilape cererea de desfacere a casatoriei.


Cu recursin 15 zile de la comunicare pe cererea de partaj.


Pronuntata in sedinta publica azi, 11 iunie 2010.






Pronuntata de: Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, Sectia a II-a Civila, Sentinta civila nr. 4466 din 11.06.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti    Acord de mediere    Desfacerea casatoriei    Mediere    Legea 192/2006    Mediator    Contract de mediere    Partaj    Legea 146/1997
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 36/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii in ansamblul sau
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Inexistenta premisei producerii prejudiciului solicitat de salariat. Nedovedirea legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze prinvind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3080

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014



Articole Juridice

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA renuntare la urmarire penala dupa inceperea urmaririi penale cand autorul faptei nu este cunoscut
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obiectul, exercitarea si conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale. Art. 14 - 15 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale. Art. 16 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile. Art. 23 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Suspendarea judecatii. Art. 367 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro