Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » PIDO/CEDO » Reprezentare de catre un avocat. Inadmisibilitate vadita

Reprezentare de catre un avocat. Inadmisibilitate vadita

  Publicat: 11 Apr 2013       2873 citiri        Secţiunea: PIDO/CEDO  


1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In cauza Ta€‘400/12, Constantin Harsulescu, cu domiciliul in Targu Jiu (Romania), reclamant, impotriva Romaniei,

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

avand ca obiect o cerere prin care se solicita constatarea de catre Tribunal a legalitatii deciziilor adoptate de Curtea de Apel Craiova (Romania) si de Tribunalul Gorj (Romania) in cadrul unei proceduri judiciare referitoare la reclamant.

1 Prin cererea introductiva depusa la grefa Tribunalului la 28 august 2012, reclamantul a introdus prezenta actiune .
2 Acesta solicita Tribunalului constatarea legalitatii deciziilor adoptate de Curtea de Apel Craiova (Romania) si de Tribunalul Gorj (Romania) in cadrul unei proceduri judiciare referitoare la reclamant.

In drept

3 Potrivit articolului 111 din Regulamentul de procedura al Tribunalului, atunci cand actiunea este in mod vadit inadmisibila, Tribunalul poate, fara continuarea procedurii, sa se pronunte prin ordonanta motivata.
4 In speta, Tribunalul considera ca este suficient de lamurit pe baza inscrisurilor din dosar si decide, in temeiul acestui articol, sa se pronunte fara continuarea procedurii.
5 In conformitate cu articolul 19 al treilea paragraf din Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, aplicabil procedurii in fata Tribunalului in temeiul articolului 53 din statutul mentionat, cu exceptia statelor membre, a institutiilor Uniunii, a Autoritatii de supraveghere AELS si a statelor parti la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE), partile trebuie sa fie reprezentate in fata instantelor Uniunii de un avocat.
6 In plus, reiese in mod clar din cuprinsul articolului 19 al patrulea paragraf din Statutul Curtii ca trebuie sa fie indeplinite doua conditii cumulative pentru ca o persoana sa poata reprezenta in mod valabil in fata instantelor Uniunii partile mentionate la punctul 5 de mai sus, si anume ca aceasta persoana sa fie avocat si ca aceasta sa fie autorizata sa practice in fata unei instante a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind SEE. Aceste cerinte reprezinta conditii esentiale de forma a caror nerespectare determina inadmisibilitatea actiunii.
7 Cerinta stabilita la articolul 19 din Statutul Curtii isi gaseste justificarea in faptul ca avocatul este considerat un colaborator al justitiei, avand rolul sa acorde, in deplina independenta si in interesul superior al acesteia, asistenta juridica de care clientul are nevoie. Contraponderea acestei protectii este disciplina profesionala, impusa si controlata in interesul general de institutiile abilitate in acest scop. O astfel de conceptie corespunde traditiilor juridice comune statelor membre si se regaseste de asemenea in ordinea juridica comunitara (a se vedea prin analogie Hotararea Curtii din 18 mai 1982, AM & S Europe/Comisia, 155/79, Rec., p. 1575, punctul 24).
8 In speta, cererea introductiva este semnata de domnul Laurentiu Ilarian I. Cioplea si indica faptul ca acesta din urma este avocat. Intrucat nu a fost anexat la cerere niciun document care sa dovedeasca inscrierea sa intra€‘un barou, grefierul la€‘a invitat pe domnul Cioplea, in conformitate cu articolul 44 alineatul (6) din Regulamentul de procedura, sa transmita dovada faptului ca este autorizat sa exercite activitatea de avocat in fata unei instante a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind SEE. Ca raspuns la aceasta invitatie, reclamantul a depus, dupa expirarea termenului acordat, un nou exemplar al cererii introductive. Cu toate acestea, nu a fost prezentata nicio dovada care sa demonstreze calitatea de avocat a domnului Cioplea.
9 In aceste conditii, Tribunalul constata ca reclamantului i sa€‘a solicitat in mod corespunzator sa se conformeze articolului 19 al patrulea paragraf din Statutul Curtii, ca acesta a avut la dispozitie in acest scop un termen rezonabil si ca, cu toate acestea, reclamantul nu a prezentat niciun inscris care sa permita Tribunalului sa verifice inscrierea in barou a domnului Cioplea.
10 In consecinta, cererea introductiva nu este conforma cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura .
11 Prin urmare, prezenta actiune trebuie sa fie respinsa ca vadit inadmisibila, fara a fi necesara notificarea acesteia paratei.

Cu privire la cheltuielile de judecata

12 Avand in vedere ca prezenta ordonanta este adoptata inainte de comunicarea cererii introductive catre parata si inainte ca aceasta sa fi putut efectua cheltuieli, este suficient sa se decida ca reclamantul va suporta propriile cheltuieli de judecata, in conformitate cu articolul 87 alineatul (1) din Regulamentul de procedura .

Pentru aceste motive,
TRIBUNALUL (Camera a opta) dispune:


1) Respinge actiunea .
2) Reclamantul suporta propriile cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: CURIA


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Craiova    Tribunalul Gorj    Acordul privind Spatiul Economic European
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA – Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019Articole Juridice

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Competenta solutionarii in prima instanta a cererilor de despagubiri formulate in baza art. 5 din Legea nr. 221/2009
Sursa: CSM