Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Contestatie la executare

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Contestatie la executare

  Publicat: 29 Dec 2016       1185 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Instanta poate inlocui, pe calea contestatiei la executare formulata de serviciul de probatiune, entitatile in cadrul carora persoana condamnata cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere va presta, conform art. 93 alin. (3) C. pen., munca neremunerata in folosul comunitatii.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.

2. In cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, instanta trebuie sa impuna cel putin una dintre obligatiile prevazute in art. 93 alin. (2) lit. a)-d) C. pen. Daca prin hotararea de condamnare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu a fost impusa niciuna dintre obligatiile prevazute in art. 93 alin. (2) lit. a)-d) C. pen., impunerea uneia dintre aceste obligatii poate fi dispusa pe calea contestatiei la executare formulata de serviciul de probatiune.


Prin decizia nr. 67/A din 23 februarie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, cu opinie majoritara, a admis apelurile declarate de inculpatii A. si B. impotriva sentintei nr. 17 din 5 martie 2015 a Curtii de Apel Ploiesti, Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie .


A desfiintat sentinta numai cu privire la pedepsele principale aplicate inculpatilor, la modalitatea de executare si la gresita aplicare, in ce-l priveste pe inculpatul B., a pedepsei accesorii.


A redus pedepsele principale aplicate inculpatilor, dupa cum urmeaza: - pentru inculpatul A., de la 4 ani inchisoare, la 2 ani si 6 luni inchisoare; - pentru inculpatul B., de la 3 ani inchisoare, la 1 an inchisoare.


In baza art. 91 alin. (1) C. pen., a dispus, pentru fiecare inculpat, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe parcursul termenelor de supraveghere de 3 ani pentru inculpatul A. si de 2 ani pentru inculpatul B., termenele de supraveghere fiind stabilite conform art. 92 alin. (1) C. pen.


In baza art. 93 alin. (1) C. pen., pe durata termenelor de supraveghere, condamnatii A. si B. vor respecta urmatoarele masuri de supraveghere: a) se vor prezenta la Serviciul de Probatiune I. (inculpatul A.) si la Serviciul de Probatiune B. (inculpatul B.), la datele fixate de acestea; b) vor primi vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea lor; c) vor anunta, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) vor comunica schimbarea locului de munca; e) vor comunica informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor lor de existenta.


In baza art. 93 alin. (3) C. pen., condamnatii, pe parcursul termenelor de supraveghere, vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii pe perioadele de 60 de zile inculpatul B. si de 90 de zile inculpatul A. Munca neremunerata in folosul comunitatii se va presta, de catre inculpati, in una din urmatoarele entitati comunicate instantei: - inculpatul A., la entitatea C. sau D.; - inculpatul B., la entitatea E. sau F.


Conform art. 404 alin. (2) C. proc. pen., cu referire la art. 96 alin. (1) C. pen., condamnatilor li s-au pus in vedere consecintele nerespectarii masurilor de supraveghere dispuse pe parcursul termenelor de supraveghere .


A inlaturat, in ce-l priveste pe inculpatul B., pedeapsa accesorie aplicata potrivit art. 65 C. pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) si k) C. pen.


A mentinut celelalte dispozitii ale sentintei care nu sunt contrare prezentei.


A respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti, impotriva aceleiasi sentinte.


Impotriva acestei decizii penale au formulat contestatii la executare Serviciul de Probatiune B. si Serviciul de Probatiune I.


In ceea ce-l priveste pe condamnatul B., s-a solicitat indicarea de catre instanta a unei alte institutii in vederea efectuarii muncii in folosul comunitatii, avand in vedere ca cele indicate in cuprinsul minutei nu sunt incluse in lista institutiilor disponibile.


Referitor la condamnatul A., s-a solicitat stabilirea unei masuri dintre cele prevazute in art. 93 alin. (2) C. pen., avand in vedere ca in data de 27 aprilie 2016 acesta se va prezenta pentru semnarea procesului-verbal prin care i se aduce la cunostinta planul de supraveghere .


Examinand contestatiile la executare formulate, in baza actelor si lucrarilor de la dosar si in raport cu criticile invocate, Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca acestea sunt fondate, urmand a le admite, pentru urmatoarele considerente:


1. Cu privire la condamnatul B.:


Potrivit dispozitiilor art. 93 alin. (3) C. pen., ``pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada cuprinsa intre 60 si 120 de zile, in conditiile stabilite de instanta, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca``; potrivit alin. (4), ``pentru stabilirea continutului obligatiei prevazute la alin. (3), instanta va consulta informatiile puse la dispozitie periodic de catre serviciul de probatiune cu privire la posibilitatile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probatiune si la nivelul institutiilor din comunitate .``


Prin decizia penala nr. 67/A din 23 februarie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie a impus condamnatului B. obligatia ca pe durata termenului de supraveghere sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile la entitatea E. sau F., insa cu ocazia punerii in executare a hotararii judecatoresti Serviciul de Probatiune B. a constatat ca aceste institutii nu sunt incluse in lista institutiilor disponibile pentru efectuarea muncii neremunerate in folosul comunitatii.


In conformitate cu dispozitiile legale si in raport cu aspectele invederate, Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca se impune inlocuirea entitatilor la care condamnatul B. va presta munca neremunerata in folosul comunitatii.


In raport cu informatiile puse la dispozitie periodic de catre serviciul de probatiune cu privire la posibilitatile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probatiune si la nivelul institutiilor din comunitate, Inalta Curte de Casatie si Justitie va dispune obligarea condamnatului B. la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii la entitatea G. sau H.


2. Cu privite la condamnatul A.:


In temeiul dispozitiilor art. 93 alin. (2) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, instanta impune condamnatului sa execute una sau mai multe dintre obligatiile prevazute in alin. (2) lit. a)-d) al aceluiasi articol .


Caracterul obligatoriu al acestor prevederi deriva din interpretarea gramaticala a textului de lege, ce impune instituirea in sarcina inculpatului fata de care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei a uneia dintre obligatiile prevazute imperativ si limitativ in art. 93 alin. (2) lit. a)-d) C. pen.


Fata de aceste considerente, Inalta Curte de Casatie si Justitie va completa obligatiile impuse condamnatului A., in sensul ca, pe durata termenului de supraveghere, acesta se va supune si obligatiei de a frecventa un program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de Probatiune I. sau organizat in colaborare cu alte institutii din comunitate .


Pentru motivele aratate, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis contestatiile la executare formulate de Serviciul de Probatiune B. si Serviciul de Probatiune I. impotriva deciziei nr. 67/A din 23 februarie 2016 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, privind pe condamnatii B. si A.


A dispus inlocuirea entitatilor la care condamnatul B. va presta munca neremunerata in folosul comunitatii si a completat obligatiile privind pe condamnatul A.


Condamnatul B. va presta munca neremunerata in folosul comunitatii in una din urmatoarele entitati: entitatea G. sau H.


Condamnatul A., pe durata termenului de supraveghere, se va supune si obligatiei de a frecventa un program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de Probatiune I. sau organizat in colaborare cu alte institutii din comunitate .


A mentinut restul dispozitiilor deciziei care nu este contrar prezentei.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 171/A din 19 aprilie 2016


Citeşte mai multe despre:    contestatie la executare    suspendarea executarii pedepseiComentează: Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Contestatie la executare
Alte Speţe

Decizia CCR nr. 635/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Codul fiscal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Timisoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 3693, in sedinta din 21 martie 2017

Reclamantul a urmarit in esenta transformarea cererii de ordonanta presedintiala in actiune de drept comun, chiar daca a indicat gresit dispozitiile art. 104 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 393/2016, in sedinta publica din 31 mai 2016

Diurna nu poate fi solicitata de la data concedierii pana la data reintegrarii efective, intrucat acest drept nu are un caracter cert si permanent. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 4,Sentinta civila nr. 2929/2017, in sedinta publica din 6 martie 2017

Data incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - DECIZIE Nr. 107 sedinta publica de la 17 Ianuarie 2017

Inexistenta premisei producerii prejudiciului solicitat de salariat. Nedovedirea legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze prinvind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3080

Inadmisibilitatea cererii de revizuire formulate impotriva unei hotarari judecatoresti nedefinitive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 63/A din 19 februarie 2016

Actiune in constatarea rezlierii contractului de leasing. Repunerea partilor in situatia anterioara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 827 din data de 20 aprilie 2016

Titlu de creanta si titlu executoriu. Diferenta de regim juridic. Procedura de contestare. Temei legal si instanta competenta material.
Pronuntaţă de: Decizia nr.1945 din 26 mai 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

C.C.R.: decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, deoarece nu a depus intampinarea in termenul prevazut de Codul de procedura civila, nu echivaleaza cu suprimarea dreptului la aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu

Care sunt consecintele abandonului de familie?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Contestarea masurilor asiguratorii. Art. 250 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Continutul dispozitivului. Art. 404 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comunicarea hotararii penale. Art. 407 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei. Art. 583 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro