Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica

  Publicat: 29 Dec 2016       2027 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este nelegala stabilirea in documentatia de atribuire a cerintei privind demonstrarea capacitatii printr-un contract similar - incheiat si finalizat in ultimii trei ani - prestat in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene. Un astfel de criteriu, dincolo de faptul ca impune cerinta de a demonstra experienta similara – asa cum permit dispozitiile art. 187 din O.U.G. nr. 34/2006 - indica si sursa de finantare a respectivului contract, fiind prin urmare restrictiv si de natura a ingradi accesul la procedura, prin impunerea de limite pentru viitorii ofertanti.

Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Parte intr-un contract de finantare care, in baza legii sau in baza unui alt contract de finantare la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind conditiile in care cealalta parte (beneficiarul propriu-zis al finantarii) va realiza contractul ce se incheie in acest scop (conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1997).
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,

1.Cererea de chemare in judecata . Cadrul procesual.


Prin actiunea inregistrata initial pe rolul Tribunalului X, iar ulterior, ca urmare a sentintei de declinare a competentei nr.5118/ca/17.12.2013, pe rolul pe rolul Curtii de Apel X sub nr. 59/45/2014, reclamanta U.A.T a judetului X a chemat in judecata pe parata Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-actualmente Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Directia de Control si Verificare Utilizarii de Fonduri Comunitare solicitand :


- Anularea Deciziei nr 210 din 26.11.2012, emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Directia Control si Verificare, Utilizare Fonduri Comunitare actualmente Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;


- Anularea Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, emisa de parat sub nr. 70626/21.09.2012, aferente proiectului 3381 cu titlul "Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolilor speciale din judetul X", beneficiar Unitatea Administrativ - Teritoriala Judetul X;


- Exonerarea de plata corectiei financiare nelegal stabilita prin Nota de constatare nr. CA 70626/21.09.2012 ; si


- Restituirea sumelor nelegal retinute in contul corectiei.


In motivarea actiunii reclamanta a aratat in esenta, ca prin actele contestate, de stabilire a corectiilor financiare in sarcina Unitatii administrativ-teritoriale a judetului X, se retine de parat ca Judetul X - Consiliul judetean X, in calitate de Autoritate Contractanta nu a respectat principiul egalitatii de tratament in evaluarea si selectia ofertantilor in cadrul procedurii de atribuire a contractului nr. 6742/15.07.2009, abaterea fiind sanctionata cu 5% aplicata la valoarea eligibila a contractului de servicii nr. 6742/2009, si pe de alta parte, a procedat la stabilirea in documentatia de atribuire si in anuntul de participare a unui criteriu de calificare nelegal, pentru care sunt aplicabile corectii financiare de 25% din valoarea eligibila a contractului de servicii nr. 6742/2009.


2. Hotararea instantei de fond


Prin sentinta nr. 151/2014 din 7 iulie 2014, Curtea de Apel X - Sectia contencios administrativ si fiscal a admis in parte actiunea formulata de reclamanta U.A.T. a judetului X, in contradictoriu cu parata Ministerul dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice-Directia de Control si Verificarea Utilizarii de Fonduri Comunitare, a dispus anularea, in parte, a Deciziei nr.210/26.11.2012 si a Notei de Constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.70626/21.09.2012 in sensul ca a inlaturat aplicarea sanctiunii corectiei financiare de 25% din valoarea eligibila a contractului de servicii nr. 6742/2009 si a mentinut aplicarea sanctiunii corectiei financiare de 5% din valoarea eligibila a contractului de servicii nr. 6742/2009, respectiv suma de 5.463,50 lei fara TVA. Prin aceeasi hotarare a fost exonerata reclamanta de plata corectiei financiare nelegal stabilita pana la concurenta sumei de 5.463,50 lei fara TVA.


3. Cererea de recurs si motivele infatisate


Impotriva sentintei pronuntata de prima instanta, in termen legal, a formulat recurs paratul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice criticand-o pentru nelegalitate, invocand motivele prevazute de art.488 alin.(1) pct. 8 Cod procedura civila.


In dezvoltarea acestui motiv de recurs, potrivit caruia: "casarea unor hotarari se poate cere cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material", recurenta a sustinut ca hotararea instantei de fond, in ceea ce priveste aplicarea corectiei financiare de 25% din valoarea contractului de servicii nr. 6742/15.07.2009, a fost data cu nesocotirea dispozitiilor legislatiei aplicabile in materia achizitiilor publice.


Astfel, in contradictie cu considerentele instantei de fond, invedereaza ca in mod corect, de echipa de control cu referire la corectia financiara mai sus mentionata, a indicat o serie de aspecte pentru a demonstra temeinicia si legalitatea actelor administrative emise de institutia recurenta, ignorate insa de judecatorul fondului.


In acest sens recurenta a solicitat sa se observe faptul ca intimata-reclamanta, in calitate de autoritate contractanta, a impus potentialilor ofertanti, prin Fisa de date a achizitiei, cap. 5.4 - Capacitatea tehnica si/sau profesionala, urmatoarea cerinta minima obligatorie "demonstrarea capacitatii prin cel putin un contract similar prestat in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene, incheiat si finalizat in ultimii trei ani."


Referitor la solicitarea privind experienta in elaborarea unor proiecte finantate din fonduri europene, recurenta a indicat ca echipa de control a retinut, in mod corect, faptul ca UATJ X in calitate de autoritate contractanta, nu a solicitat numai demonstrarea experientei similare in conformitate cu dreptul conferit de dispozitiile art. 187 din OUG nr. 34/2006, in vigoare la data aplicarii procedurii de achizitie, ci prin indicarea sursei de finantare a respectivului contract, a stabilit limite pentru viitorii ofertanti.


Potrivit dispozitiilor art. 178 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, in vigoare la data aplicarii procedurii de achizitie: "Autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala, care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire".


Conform prevederilor art. 179 din acelasi act normativ: "Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiul proportionalitatii atunci cand stabileste criteriile de calificare si selectie, iar aceste criterii trebuie sa aiba o legatura concreta cu obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit. in acest sens, nivelul cerintelor minime solicitate prin documentatia de atribuire, precum si documentele care probeaza indeplinirea unor astfel de cerinte trebuie sa se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura indeplinirea in conditii optime a contractului respectiv, luand in considerare exigentele specifice impuse de valoarea, natura si complexitatea acestuia."


Totodata, conform dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din HG nr. 925/2006, in vigoare la data aplicarii procedurii de achizitie: ``Autoritatea contractanta nu are dreptul de a restrictiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica prin introducerea unor cerinte minime de calificare, care:


a) nu prezinta relevanta in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit;


(2) Atunci cand impune cerinte minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara ori la capacitatea tehnica si/sau profesionala, astfel cum este prevazut la art. 178 alin. (1) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta trebuie sa fie in masura sa motiveze aceste cerinte, elaborand in acest sens o nota justificativa care se ataseaza la dosarul achizitiei."


Raportat la prevederile legale citate, recurenta invedereaza faptul ca nota justificativa trebuiea sa cuprinda o detaliere temeinica a motivelor care au stat la baza impunerii acestei cerinte minime, deoarece alegerea acestei solutii reprezinta o situatie de exceptie si nu o regula, simpla enumerare a acestor cerinte neputand fi asimilata unei justificari.


In cuprinsul notei justificative nr. 3449/14.04.2009 nu exista insa o motivare pentru care demonstrarea capacitatii tehnice a ofertantilor pentru indeplinirea contractului de servicii, a fost limitata la sursa de finantare, respectiv contracte finantate din fonduri europene, restrictionand astfel participarea la procedura de atribuire a unor potentiali ofertanti care ar fi putut demonstra aceeasi experienta ca si castigatorul atribuirii, fara ca aceasta sa fie afectata de sursa de finantare .


Astfel, in opinia recurentei, echipa de control, in mod corect, a retinut faptul ca intimata-reclamanta, in calitate de autoritate contractanta, a asimilat complexitatea serviciilor prestate in ultimii trei ani de potentialii ofertanti cu sursa lor de finantare .


Echipa de control a considerat, in mod corect, ca in documentatia de atribuire a contractului de servicii supus verificarilor, intimata-reclamanta, in calitate de autoritate contractanta, a solicitat criterii minime de calificare si selectie de natura sa restrictioneze participarea operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului, referitoare la capacitatea tehnica, incalcand astfel legislatia nationala in materia achizitiilor publice.


In concluzie, demonstrarea capacitatii printr-un contract de servicii pentru implementarea unui proiect finantat din fonduri europene, reprezinta o cerinta restrictiva avand in vedere ca serviciile prestate trebuie sa respecte legislatia in materie, indiferent de sursa de finantare, fiind astfel incalcate dispozitiile art. 178 alin.(2) si 179 din OUG nr. 34/2006, in vigoare la data procedurii de achizitie publica.


Prin impunerea unor astfel de cerinte a fost restrictionat accesul ofertantilor la procedura de achizitie publica, sursa de finantare pentru care au fost prestate servicii similare nefiind relevanta pentru stabilirea unor criterii de calificare .


4. Solutia si considerentele instantei de control judiciar


Examinand sentinta atacata prin prisma criticilor recurentului si fata de apararile, respectiv sustinerile reclamantei - intimate, Inalta Curte, dupa reevaluarea probatoriului administrat in cauza si raportat la cadrul normativ aplicabil, constata ca recursul este fondat, in sensul si pentru argumentele expuse in continuare.


Astfel cum rezulta din expunerea rezumativa a sentintei atacate de la pct. 2 din prezenta decizie, solutia primei instante a fost aceea de admitere in parte a actiunii reclamantei - intimate.


Drept urmare, corespunzator motivelor si criticilor recurentei - parate ce vizeaza doar partea de hotarare prin care instanta de fond a apreciat ca fiind nelegala si netemeinica una dintre cele doua sanctiuni aplicate, analiza instantei de recurs va fi realizata in aceste limite si coordonate.


In esenta, astfel cum s-a retinut prin considerentele hotararii primei instante, judecatorul fondului a apreciat, cu privire la cea de-a doua neregula constatata prin actele de control atacate, respectiv ``stabilirea in documentatia de atribuire si anuntul de participare a unui criteriu de calificare nelegal``, pentru care s-a aplicat o corectie financiara de 25% din valoarea eligibila a contractului de servicii nr. 6742/2009, conform pct. 1.7. din anexa la OUG nr. 66/2011, ca o atare sanctiune este nelegala si netemeinica, raportat la dispozitiile art. 8 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, intrucat autoritatea contractanta a apreciat si a motivat cerintele minime de calificare impuse, elaborand o nota justificativa.


S-a retinut ca in mod intemeiat si justificat autoritatea contractanta a considerat necesara probarea experientei similare pentru a se asigura ca ofertantul dispune de expertiza si facilitatile necesare pentru a duce la bun sfarsit un contract de natura si complexitatea celui licitat, ceea ce demonstreaza, in opinia primei instante, ca nu se poate considera ca autoritatea contractanta a urmarit sa restrictioneze accesul ofertantilor la procedura de achizitie publica ci doar sa se asigure ca operatorii economici participanti pot indeplini in mod corespunzator contractul de servicii in discutie.


Instanta de control judiciar, contrar celor retinute de prima instanta si in acord cu sustinerile recurentului - parat, apreciaza ca in mod corect, prin actele atacate in cauza, s-a retinut incalcarea de catre reclamanta - intimata a prevederilor art. 178 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, conform carora autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala, ceea ce a generat restrictionarea participarii la procedura de atribuire a potentialilor operatori economici, si a condus la aplicarea corectiei de 25% din valoarea eligibila la contractul de achizitie nr. 6742/15 iulie 2003.


Analizand in concret neregulile constatate si retinute in sarcina reclamantei - intimate, Inalta Curte retine ca potrivit Fisei de date a achizitiei, la Capacitatea tehnica si profesionala, pct. V.4.1, reclamanta - intimata a solicitat potentialilor ofertanti ca cerinta minima de calificare: ``demonstrarea capacitatii prin cel putin 1 contract similar prestat in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene, incheiat si finalizat in ultimii trei ani si prezentarea cel putin a unei recomandari sau document constatator din partea beneficiarului, pentru prestarea serviciilor``.


Contrar celor retinute de prima instanta si sustinute ca atare si de reclamanta, Inalta Curte apreciaza ca, nota justificativa nr. 3449/14.04.2008, prin continutul sau nu satisface exigentele art. 8 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, intrucat nu este complet si nici pe deplin si convingator motivata necesitatea impunerii cerintei minime de calificare sus - aratata, facandu-se trimitere doar la ``finalizarea in ultimii trei ani a cel putin 1 contract similar``.


Criteriul este insa restrictiv si in opinia instantei de control judiciar intrucat intimata reclamanta a solicitat nu doar demonstrarea experientei similare, conform dreptului conferit de dispozitiile art. 187 din OUG nr. 34/2006, in forma in vigoare la data aplicarii procedurii de achizitie, indicand in plus si sursa de finantare a respectivului contract, ceea ce a ingradit accesul la procedura prin impunerea de limite pentru viitorii ofertanti.


Asa fiind, Inalta Curte apreciaza ca in mod eronat, cu nesocotirea si gresita aplicare a prevederilor legale sus enuntate prima instanta a apreciat ca nu este restrictiv criteriul analizat.


Concluzionand, fata de argumentele sus - aratate ce au condus la constatarea incidentei in cauza a motivului de casare prevazut de art. 488 pct. 8 Cod procedura civila si a temeiniciei caii de atac promovate, Inalta Curte - in temeiul art. 496 alin. 1 si 2 Cod procedura civila - a admis recursul, a casat in parte hotararea primei instante, si in rejudecare, a respins integral actiunea reclamantei - intimate, cu consecinta mentinerii actelor atacate.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016


Citeşte mai multe despre:    contract de achizitie publica    impunere nelegala de limite    OUG 34/2006    Legea 98/2016
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Actiune in raspundere civila contractuala versus actiune in raspundere civila delictuala. Garantie de buna executie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1558 din 4 octombrie 2016

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Somatie de plata pentru o creanta izvorata dintr-un contract de achizitie publica. Competenta materiala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, SENTINTA CIVILA NR. 24 din 13.03. 2013

Contract de achizitie publica. Inserarea unei clauze arbitrale. Nelegalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.3483 din 29 iunie 2010

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Contract de achizitie publica. Emitere act de adjudecare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.987 din data 16.04.2010

Reziliere contract prestari servicii. Procedura achizitie publica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 2964 din data 11.07.2011

Suspendare procedura de atribuire. Contract de achizitie publica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 2919 din data 05.07.2011Articole Juridice

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro