din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1772 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice

  Publicat: 23 Nov 2012       7560 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Parte intr-un contract de finantare care, in baza legii sau in baza unui alt contract de finantare la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind conditiile in care cealalta parte (beneficiarul propriu-zis al finantarii) va realiza contractul ce se incheie in acest scop (conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1997).
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin plangerea inregistrata la data de 21.01.2010 sub nr.5521/2/2010 petenta SC P. B. G. C. I. SA in contradictoriu cu intimatul - autoritate contractanta Institutul National de Endocrinologie C.I Parhon a solicitat modificarea Deciziei CNSC nr.191/15C4/7829/180 prin care i-a respins ca nefondata contestatia petentei; anularea in tot a Dispozitiei emisa de autoritatea contractanta si comunicata prin Adresa nr.A26/06.01.2011 prin care aceasta a decis anularea procedurii de atribuire; obligarea autoritatii contractante la respectarea Deciziei cuprinse in Adresa nr.A238/24.12.2001, respectiv obligarea acestuia la semnarea contractului de achizitie publica servicii avand ca obiect "Intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru "Lucrari de consolidare, inclusiv interventii la instalatiile aferente pentru corpurile G si A ale Institutului National de Endocrinologie C.I Parhon, cod CPV: 79314000-8; obligarea autoritatii contractante si a Ministerului Sanatatii la prevederea in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 a uni credit bugetar care sa acopere cheltuielile generate de acest contract . In motivarea plangerii se arata ca intr-o prima faza a evaluarii ofertelor a fost declarata castigatoare, insa ca urmare a promovarii unei contestatii de catre SC L. C. SRL, un alt participant la procedura, CNSC prin Decizia nr.6258/632C4/7362/16.12.2010 a depus anularea raportului procedurii de atribuire nr.A2274/06.12.2010 si reevaluarea ofertelor.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.


Ca urmare a deciziei CNSC, autoritatea contractanta a comunicat cu adresa nr.A2381 din data de 24.12.2010 ca oferta sa a fost declarata castigatoare.


Ulterior, la data de 6.01.2011 autoritatea contractanta a comunicat prin adresa nr.A26 anularea procedurii de atribuire a Contractului de achizitii publice in temeiul art.209 alin.1 lit.d) teza a II-A Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.


Impotriva adresei, petentul a formulat contestatie la CNSC, contestatie ce a fost respinsa prin Decizia nr.191/15C/7829/180/13.01.2010 atacata in prezenta cauza.


Decizia CNSC este criticabila intrucat autoritatea contractanta a acceptat oferta depusa, a declarat-o corespunzatoare in cursul anului 2010, a comunicat acest fapt tot in cursul anului 2010, expunandu-si neindoielnic acordul de vointa de a se angaja juridic in acest contract .


Arata petentul ca autoritatea contractanta nu isi mai putea revoca oferta de vreme ce se realizase acordul de vointa si a abuzat de dispozitiile art.209 alin.1 lit.d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 chiar cu scopul de a anula procedura de atribuire.


Prin intampinarea formulata, autoritatea contractanta a solicitat respingerea plangerii ca nefondata.


Nu poate fi retinuta afirmatia petentei, in sensul ca momentul incheierii contractului de achizitie publica este data realizarii acordului de vointa intrucat potrivit prevederilor art.205 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 contractele ce intra in sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgenta pot fi incheiate numai dupa implinirea termenelor de asteptare, in caz contrar aceste fiind lovite de nulitate absoluta.


Petenta a omis sa mentioneze ca SC L. C. SRL a depus o a doua contestatie cu nr.1069/29.10.2010 CNSC inainte de implinirea termenului legal de asteptare prevazut de art.205 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, fapt ce a determinat imposibilitatea incheierii contractului pentru care SC P. B. G. C. I. SA a fost desemnat castigator.


Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele;


Procedura de atribuire aplicata de Institutul National de Endocrinologie C.I Parhon in vederea atribuirii Contractului de servicii pentru intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), pentru lucrari de consolidare inclusiv interventii la instalatiile aferente pentru corpurile G si A ale institutului este cererea de oferte.


Conform invitatiei de participare nr.271294/5.11.2010, publicata in SEAP, data limita de depunere a ofertelor a fost 16.11.2010 ora 1000.


In urma evaluarii acelor cinci oferte depuse la, data de 7.12.2010 autoritatea contractanta a desemnat drept castigatoare oferta depusa de petenta.


La data de 8.12.2010 SC L. C. SRL a formulat contestatie, iar prin Decizia CNSC 6258/632C4/7362 din 15.12.2010 s-a anulat procedura de atribuire si s-a dispus reevaluarea ofertelor.


Urmare a deciziei CNSC autoritatea contractanta a procedat la reevaluarea ofertelor comunicand petentei prin adresa A2381/24.12.2011 faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare.


Si aceasta decizie a autoritatii contractante a fost atacata cu contestatie la CNSC de ofertantul SC L. C. SRL.


La data de 6.01.2011 autoritatea contractanta a emis decizia de anulare a procedurii nr.13/6.01.2011 in temeiul prevederilor art.209 alin.1 lit.d) teza a II-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 si art.11 Legea nr.500/2002 a finantelor publice.


Decizia de anulare a fost motivata in sensul imposibilitatii incheierii contractului intrucat au fost pierdute fondurile necesare alocate, procedura nefiind finalizata pana la data de 31.12.2010.


Petenta SC P. B. G. C. I. SA a formulat contestatie impotriva deciziei de anulare a procedurii de atribuire.


Prin decizia 191/15C4/7829/180/13.01.2010 CNSC a respins contestatia ca nefondata, decizia fiind atacata la instanta de contencios administrativ prin prezenta plangere .


Analizand probatoriul administrat, Curtea constata ca plangerea este nefondata.


Astfel, decizia de anulare a procedurii de atribuire a fost justificata de pierderea fondurilor alocate prin nefinalizarea procedurii pana la data de 31.12.2010.


Potrivit dispozitiilor art.209 alin.1 lit.d) teza a II-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achizitii publica (....) d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.


Prin pierderea fondurilor alocate initial pentru derularea contractului de achizitie publica ca urmare a expirarii termenului pana la care au fost alocate fondurile necesare incheierii contractului, autoritatea contractanta a procedat in mod corect la anularea procedurii.


Curtea retine ca potrivit art.11 Legea nr.500/2002 privind finantele publice veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de 1 an ce corespunde exercitiului bugetar - principiul anualitatii.


Angajarea unor cheltuieli de catre ordonatorul principal de credite in afara limitelor cheltuielilor bugetare aprobate sau fara sa existe creditul bugetar, este interzisa.


In consecinta in mod corect paratul autoritatea contractanta a anulat procedura de atribuire, decizia sa fiind in acord cu dispozitiile art.209 (contractul nu a fost incheiat) si cu prevederile Legii nr.500/2002, intrucat fondurile alocate initial nu mai sunt disponibile.


In acest context, Curtea apreciaza ca neintemeiata plangerea formulata de petenta SC P. B. G. C. I. SA impotriva Deciziei CNSC nr.191/15C4/7829/180, si in consecinta o va respinge.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Institutul National de Endocrinologie C.I Parhon    Ordonator principal de credite    Contract de achizitie publica servicii    OUG 34/2006    Legea 500/2002
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale ´┐Ż intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu