Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Notiunea de "greseala materiala". Cerere de indreptare a erorii materiale

Notiunea de "greseala materiala". Cerere de indreptare a erorii materiale

  Publicat: 04 Jan 2017       11453 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In sensul dispozitiilor art. 281 alin. (1) C.proc.civ., notiunea de "greseala materiala" are intelesul de eroare materiala vizibila, avandu-se in vedere doar greselile asupra numelui, calitatilor si sustinerilor partilor, cele de socoteli sau orice alte greseli materiale. Greselile materiale vizate de norma sus mentionata sunt de ordin formal, strict procedural, astfel ca ele nu pot fi folosite pentru modificarea solutiei pronuntate de instanta.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Prin urmare, remedierea unei eventuale omisiuni, in sensul includerii in dispozitivul hotararii si a mentiunii privind restituirea cotei de 1/2 din teren, nu poate fi realizata prin intermediul procedurii prevazute de art.281 alin.(1) C.proc.civ.


Prin cererea inregistrata la data de 09.06.2015, pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, petenta A. a solicitat indreptarea erorii materiale strecurate in dispozitivul deciziei nr. 82 din 27.01.2004, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a civila, in sensul includerii in dispozitivului acestei decizii si a terenului omis.


In motivarea cererii, petenta a aratat ca, din eroare, instanta a dispus obligarea paratilor B. si C. sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie apartamentul situat la parterul imobilului din Bucuresti, omitand sa includa si cota de 1/2 din teren, desi in considerentele hotararii retine calitatea de proprietara a numitei A. si, ulterior, a reclamantei asupra cotei de 1/2 din imobil, concretizata in fapt asupra parterului constructiei si cotei de 1/2 din teren .


Prin incheierea din 29.10.2015, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a civila a respins, ca nefondata, cererea de indreptare a erorii materiale formulata de petenta A.


Pentru a se pronunta astfel, instanta a avut in vedere urmatoarele considerente:


Desi s-a pus in discutia petentei aspectul legat de calificarea cererii deduse judecatii, aceasta a aratat expres ca a sesizat instanta cu o cerere de indreptare a erorii materiale.


In aceste conditii, tinand seama, inclusiv, de principiul disponibilitatii, instanta a statuat ca dispozitivul deciziei nr.82/2004 exprima si reflecta, intr-o forma dezvoltata, minuta aflata in dosar.


Astfel, instanta a constatat ca nu exista nicio eroare materiala in dispozitivul deciziei mentionate. Faptul ca in dispozitiv nu sunt reluate toate aspectele trecute in considerente nu inseamna ca instanta a savarsit o eroare materiala sub forma omisiunii. Dispozitivul trebuie sa cuprinda ceea ce cuprinde si minuta, nu ceea ce se consemneaza in considerente.


In consecinta, instanta a respins cererea de indreptare a erorii materiale, deoarece, in speta, nu sunt incidente dispozitiile art.281 C.proc.civ., invocate de catre petenta.


Impotriva incheierii de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale a formulat recurs, in termen legal, petenta A., criticand-o pentru nelegalitate.


In dezvoltarea criticilor formulate, recurenta-petenta a aratat ca in mod gresit a fost respinsa cererea de indreptare a erorii materiale strecurate in dispozitivul deciziei nr.82/2004 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, cu motivarea ca in cauza nu reprezinta o omisiune a instantei faptul ca nu a inclus in dispozitiv si terenul aferent constructiei, desi in considerente se retine si dreptul de proprietate asupra terenului. Aceasta motivare este netemeinica si nelegala, deoarece, potrivit art.281 C.proc.civ., pot fi indreptate erorilor materiale ce privesc numele, calitatea si sustinerile partilor, precum si erorile de calcul ori alte erori materiale strecurate in hotarari si incheieri.


Examinand incheierea recurata, prin prisma criticilor formulate, Inalta Curte constata ca recursul este nefondat, pentru considerentele ce succed:


Prioritar, Inalta Curte observa ca instanta investita cu solutionarea cererii de indreptare a erorii materiale, manifestandu-si rolul activ, la termenul de judecata acordat, a pus in discutia petentei aspectul legat de calificarea cererii deduse judecatii, aceasta aratand in mod expres ca a sesizat instanta cu o cerere de indreptare a erorii materiale.


Astfel, instanta a solutionat cauza tinand seama, inclusiv, de principiul disponibilitati, care, potrivit doctrinei si jurisprudentei, reprezinta o componenta a dreptului la un proces echitabil, consacrat prin dispozitiile art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Incalcarea acestui principiu, care guverneaza procesul civil, semnifica incalcarea insasi a substantei dreptului la aparare.


Or, in scopul respectarii principiului disponibilitatii, judecatorul nu poate solutiona un litigiu decat in raport de limitele investirii de catre partile litigante, asa cum s-a intamplat in cauza pendinte.


Sub aspectul fondului cauzei, Inalta Curte retine ca dispozitiile art.281 alin.(1) C.proc.civ., a caror aplicare gresita se critica prin prezentul recurs, reglementeaza procedura indreptarii erorilor materiale din hotararile judecatoresti cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale strecurate in hotarari.


Conform art.2811 alin. (1) C.proc.civ., ``in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice``.


Potrivit art.2812 alin. (1) C.proc.civ., se poate cere completarea hotararii daca ``instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale``.


Fata de precizarea expresa a petentei cu privire la calificarea cererii sale, prin incheierea recurata instanta a avut de solutionat cererea de indreptare a erorii materiale strecurate in dispozitivul deciziei nr.82 din 27.01.2004, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a civila, in sensul includerii in dispozitivului acestei decizii si a terenului omis, cerere intemeiata pe dispozitiile art.281 alin.(1) C.proc.civ., iar nu o eventuala cerere de lamurire cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori de completare a hotararii.


Notiunea de greseala materiala are, in sensul acestei dispozitii invocate, intelesul de eroare materiala vizibila, avandu-se in vedere doar greselile asupra numelui, calitatilor si sustinerilor partilor, cele de socoteli sau orice alte greseli materiale.


Prin urmare, greselile materiale vizate de textul art.281 alin.(1) C.proc.civ. sunt de ordin formal, strict procedural, astfel ca ele nu pot fi folosite pentru modificarea solutiei pronuntate de instanta.


Remedierea unor eventuale omisiuni, cum sunt cele pe care le reclama recurenta petenta, de completare a dispozitivului deciziei nr.82 din 27.01.2004, in sensul includerii si a cotei de 1/2 din teren in dispozitiv, nu poate fi realizata prin intermediul procedurii prevazute de art.281 alin.(1) C.proc.civ.


In plus, in cauza, astfel cum a retinut si curtea de apel prin incheierea pronuntata, dispozitivul deciziei nr.82/2004 reflecta, intr-o forma dezvoltata si clara minuta deciziei existenta in dosar, nefiind vorba de nicio greseala materiala in sensul art.281 alin.(1) C.proc.civ.


In consecinta, fata de cele ce preced, se constata ca, in cauza, curtea de apel a facut o corecta interpretare si aplicare a dispozitiilor legale invocate, recursul fiind respins in temeiul art.312 alin. (1) C.proc.civ. cu referire la art.304 pct.9 C.proc.civ.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 544 din 11 martie 2016


Citeşte mai multe despre:    completarea dispozitivului    eroare materiala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Particularitatile daunelor morale in raportul angajator-salariat fata de obligatia de reparare a prejudiciului material cauzat salariatului. Fapta unica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1106/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Contestatie in anulare. Continutul notiunii de eroare materiala. Admisibilitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 345 din 2 februarie 2018

Reguli si exceptii privind cumulul sporurilor in domeniul medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I civila, Decizia nr. 42/2017, in sedinta publica din data de 18 Ianuarie 2017.

"Defectele fundamentale" ale hotararii - verificarea temeiurilor pentru promovarea unei contestatii la executare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizie civila nr. 76/2017, pronuntata Aźn sedinta publica de la 25.01.2017

Exceptia lipsei calitatii procesuale active in calea ordonantei presedintiale. Momentul pana la care poate fi atacata o hotarare a unei asociatii/federatii/organ colegial sau societar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sestia a IV-a Civila, pronuntata in Sedinta publica de la 07 octombrie 2015

Data incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - DECIZIE Nr. 107 sedinta publica de la 17 Ianuarie 2017

Invocarea aceluiasi titlu de proprietate fata de toate partile chemate in judecata. Extinderea efectelor hotararii judecatoresti favorabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.43 din 20 ianuarie 2016

Incidenta prescriptiei ca motiv de anulare a unei hotarari arbitrale din perespectiva Codului de procedura civila din 1865
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 878 din 17 mai 2016Articole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite. Art. 277 - 279 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Rectificarea inscrierilor de carte funciara (Art. 907 - 915 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro