Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Conditii de admisibilitate pentru cererea de interventie accesorie

Conditii de admisibilitate pentru cererea de interventie accesorie

  Publicat: 05 Jan 2017       6732 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Potrivit art. 61 alin. (3) C. proc. civ., interventia accesorie trebuie sa sprijine apararea uneia dintre parti.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.

Nu se poate retine incidenta acestor dispozitii legale pentru a se putea analiza admisibilitatea cererii de interventie accesorie formulata de catre unul dintre creditorii societatii aflate in insolventa in sprijinul apararii lichidatorului judiciar propus spre inlocuire, intrucat lichidatorul judiciar nu este parte in litigiu, el fiind doar reprezentantul societatii falite, iar simpla calitate de creditor in cadrul procedurii de insolventa nu este suficienta pentru a se dovedi conditia interesului acestuia de a formula o astfel de cerere . Prin sentinta civila nr. 10756 din 15.12.2014, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a civila a dispus intrarea in faliment a debitoarei SC A. SRL prin procedura generala in temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006.


Prin incheierea din 09.02.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a civila, in dosarul nr. xx333/3/2014/a16, in contradictoriu cu intimata SC A. SRL prin administrator judiciar B. S.P.R.L. si C. S.P.R.L. pentru SC A. SRL avand ca obiect procedura falimentului deschisa impotriva debitoarei SC A. SRL, judecatorul sindic a respins ca neintemeiate cererile de confirmare a lichidatorului judiciar C. SPRL desemnat de catre Adunarea Creditorilor in sedinta din 16 ianuarie 2015.


Impotriva acestei incheieri a declarat apel intimata Banca D. SA.


In cadrul judecatii in apel au formulat cereri de interventie accesorie in interesul intimatului lichidator B. SPRL, petentii E., F., G. si H.


Prin incheierea de sedinta din data de 12.06.2015, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a civila a respins cererile de interventie formulate de petenti ca inadmisibile.


Impotriva incheierii de sedinta din 12.06.2015 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a civila au declarat recurs petentii E., F., G. si H.


Motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul recurentului E. si dezvoltarea lor.


In sustinerea recursului, recurentul a invocat o serie de critici de nelegalitate, care s-ar circumscrie, in opinia sa, motivelor de recurs prevazute de dispozitiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., precum si art. 63 alin. (1) si (2) C. proc. civ.


Argumentele recurentului constau in urmatoarele :


Potrivit dispozitiilor art. 63 alin. (1) si (2) C. proc. civ. recurentul apreciaza ca cererea de interventie formulata este admisibila in principiu, fiind indeplinite cerintele prevazute de textul mentionat.


Potrivit trasaturilor juridice ale interventiei accesorii, se poate aprecia ca intervenientul accesoriu este un simplu aparator al uneia dintre parti, dimpotriva, intervenientul accesoriu are un interes propriu in a lua parte la rezolvarea litigiului si a sprijini una dintre parti in castigarea procesului.


Astfel, interesul recurentului in a sprijini lichidatorul judiciar este evident, decurgand din calitatea sa de creditor, promitent cumparator al debitoarei.


Recurentul, in continuare, reitereaza motivele aratate in sustinerea cererii de interventie, sustinand ca singurul interes al bancii de a numi un nou lichidator este legat de refuzul de a introduce unele actiuni in anulare impotriva promitentilor cumparatori.


Dintr-un alt punct de vedere, recurentul sustine ca nu poate fi primita motivarea instantei de apel legata de interesul lichidatorului care corespunde cu cel al Bancii, intrucat aceasta ar incalca principiul contradictorialitatii. De asemenea, cererea formulata de lichidator la data de 29 ianuarie 2015 nu poate fi interpretata in sensul unei cereri de inlocuire a sa, atat timp cat acesta nu a renuntat la mandatul acordat de judecatorul sindic .


Pentru toate aceste considerente, recurentul a solicitat admiterea recursului, casarea in tot a incheierii atacata, rejudecarea cererii de interventie si admiterea acesteia.


In ceea ce priveste motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul recurentului F., precum si al recurentilor G. si H. se constata ca au fost formulate si dezvoltate aceleasi motive de nelegalitate prezentate mai sus, instanta de recurs facand trimitere la sinteza sus evocata.


In cadrul termenului legal, intimata Banca D. SA a depus la dosarul cauzei intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.


Inalta Curte, examinand cererile de recurs constata ca desi in cauza recurentii au formulat trei cereri de recurs distincte, criticile au vizat aceleasi motive de nelegalitate, subsumate acelorasi argumente, situatie in care analiza va fi facuta prin considerente comune.


Cererile de recurs au fost intemeiate in drept pe dispozitiile art. 488 pct. 8 C. proc. civ., apreciind ca incheierea atacata a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor de drept material, in conditiile in care cererile de interventie accesorie indeplinesc conditiile de admisibilitate prevazute de art. 63 alin. (1) si (2) C. proc. civ.


Astfel, criticile aduse de recurenti prin motivele de recurs se bazeaza, in esenta, pe sustinerea ca lichidatorul judiciar provizoriu nu ar fi formulat cerere expresa de inlocuire a sa.


Analizand motivul de nelegalitate invocat se constata ca in dosarul avand ca obiect cererea de apel promovata de catre intimata Banca D. SA impotriva incheierii pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a civila la 09.02.2015 in dosarul nr. xx333/3/2014 recurentii au formulat cereri de interventie accesorie in interesul lichidatorului judiciar provizoriu.


Cererile au fost respinse ca inadmisibile prin incheierea de sedinta din 12.06.2015, considerentele instantei vizand faptul ca interesul intervenientilor nu corespunde cu interesul lichidatorului judiciar, care nu s-a manifestat in sensul de a continua exercitarea atributiilor.


O prima concluzie pe care o impune analiza dispozitiilor referitoare la formularea si solutionarea cererilor de interventie accesorie cuprinse in codul de procedura civila art. 63-67 C. proc. civ. este aceea ca tertul a carui cerere de interventie accesorie nu a fost admisa in principiu nu poate formula critici impotriva incheierii de respingere a cererii, decat referitoare la solutia data cererii sale, sub aspectul interesului personal in promovarea interventiei accesorii, care in cazul recurentilor decurge din calitatea lor de creditori, promitenti cumparatori ai debitoarei.


Or, simpla calitate de creditori in cadrul procedurii de insolventa nu este suficienta pentru a se dovedi conditia interesului recurentilor de a formula o cerere de interventie accesorie.


Atat in cadrul cererii adresate in cadrul judecarii cauzei in fata curtii de apel, cat si prin memoriul de recurs cu care au investit instanta suprema, intervenientii nu au probat interesul in formularea cererii si necesitatea sprijinirii apararii lichidatorului judiciar propus spre inlocuire.


Se retine, totodata, ca potrivit art. 61 alin. (3) C. proc. civ., interventia accesorie trebuie sa sprijine apararea uneia dintre parti.


Or, astfel cum rezulta din actele dosarului, lichidatorul judiciar nu este parte in litigiu, el fiind doar reprezentantul intimatei falite. In consecinta, lichidatorul judiciar nefiind parte in dosar, nu se poate retine incidenta dispozitiilor art. 61 alin. (3) C. proc. civ. pentru a se putea analiza admisibilitatea cererilor de interventie accesorie.


Interesul intervenientilor nu este nici legitim, in considerarea dispozitiilor art. 14 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 potrivit carora detin calitate procesuala in contestarea Hotararii Adunarii Generale a Creditorilor doar creditorii care au votat impotriva hotararii si creditorii indreptatiti sa participe la procedura insolventei, situatie in care nu se regasesc recurentii.


Pentru aceste considerente, Inalta Curte, in temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ., a respins recursurile declarate de recurentii E., F. si G. si H., constatand ca incheierea atacata nu este susceptibila de critica pe aspectele de nelegalitate invocate.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 249 din 4 februarie 2016


Citeşte mai multe despre:    interventie accesorie    lichidator judiciar    procedura insolventei    exceptia lipsei interesului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

Decizia C.C.R. nr. 80/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 67 din Codul de Procedura Civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Recunoasterea grupei I de munca din grupa a II-a atribuita de angajator
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta nr. 391/2017, in sedinta publica din 3 februarie 2017

Sanctionarea abuziva a salariatului pentru fapte ce nu tin de atributiile de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu-Jiu, Decizia nr. 3086 din 09.06.2016

Decizie de concediere a salariatului. Masura cu caracter abuziv si arbitrar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 907/2016 din 14.04.2016

Concedierea in procedura de insolventa. Legalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1636/2016 din 22.06.2016

Reorganizarea societatii. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere pentru lipsa criteriilor de selectie a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 528 din data de 10.03.2016

Exceptia de nelegalitate a actului administrativ cu caracter individual poate fi invocata direct in recurs
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie