din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1917 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contract de munca temporara. Calitatea procesuala a utilizatorului chemat in garantie de catre salariatul temporar

Contract de munca temporara. Calitatea procesuala a utilizatorului chemat in garantie de catre salariatul temporar

  Publicat: 04 Jan 2021       1273 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
reclamantul a fost angajat temporar al agentului de munca temporara Gi G Stafiing C S. R. L. , misiunea de munca temporara fiind de punere la dispozitie a salariatului catre S. C. ArcelorMittal Tubular P_ R S. A. in vederea prestarii unor activitati specifice postului de finisor laminate si trefilate, iar prin actiune, reclamantul a solicitat modificarea declaratiilor rectificative privitoare la activitatea sa in sensul modificarii locului de munca din conditii normale in conditii speciale de munca, precum si plata diferentelor de contributii sociale catre bugetul de stat aferente conditiilor speciale.

Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
Comunicat publicat in Jurnalul Oficial, prin care Comisia informeaza partile terte privind o notificare si le invita sa furnizeze informatii si /sau sa prezinte observatiile lor privind acordul sau operatiunea notificata.
Parte dintr-un proces
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Agentul de munca temporara este o societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care pune provizoriu la dispozitia utilizatorului personalul pe care il angajeaza in acest scop.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Parte dintr-un proces
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Dovada scrisa prin care
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Dovada scrisa prin care
Conform Art. 73 din Legea 8/1996, autorul unui program pentru calculator beneficiaza de dreptul exclusiv de realiza si a autoriza:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. (in sens material) facultatea titularului unui drept subiectiv de a se adresa organului de jurisdictie pentru a obtine recunoasterea si valorificarea acelui drept printr-o hotarare care sa-i asigure executarea silita a obligatiei corelative de catre debitorul ce i l-a incalcat sau i l-a contestat. Se stinge prin prescriptie extinctiva.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act adoptat de organele de stat,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei, ci se pronunta asupra diverselor cereri, probleme sau exceptii ori masuri procesuale (ex. arestarea preventiva etc.) care se ivesc in timpul judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Agentul de munca temporara este o societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care pune provizoriu la dispozitia utilizatorului personalul pe care il angajeaza in acest scop.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,

La ordine a u venit spre solutionare apelurile civile promovate de apelan ta - parata C SRL, din sector 1, Bucuresti, Arh. Blanc Louis, nr. 1, _ in sector 1, la C. Av. G C-D an, Bucuresti, Dr. grigore M_, nr. 16, a- chemat in garantie S. C. ARCELOR MITTAL TUBULAR P_ R S. A. cu domiciliul ales la C. Av. M_ C P_ din Bucuresti,, nr. 62, civile nr. 417 din 18.07.2019 pronuntata de catre Tribunalul N in dosarul nr. X in contradictoriu cu intimatul - reclamant D D_ la C. Av. I G din P. N, . 10,, jud. N.


La apelul nominal facut in sedinta publica, atat la prima cat si la a doua strigare au raspuns avocat G C D cu delegatie fl. 35 dosar pentru apelanta - parata si avocat I G pentru intimatul - reclamant.


Procedura legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefier, in sensul ca s-a depus prin compartimentul arhiva note scrise de catre apelanta - parata si concluzii de catre intimatul - reclamant.


La termenul anterior s-a pus in discutie nepromovarea in termen a apelului chematei in garantie S. C. Arcelor M ittal Tubular R_ n, raspunzand la aceste exceptii intimatul - reclamant a depus concluzii prin dl. avocat I G. S-a mai constatat ca dl. av. G C. D. isi da acceptul si-si indica adresa electronica urmand ca aceasta sa fie operata in Ecris si totodata note cu privire la exceptia tardivitatii aflate la fl. 98, iar apelanta - chemata in garantie formuleaza cerere de interventie accesorie in interesul apelantei - parate si ca din rezolutie reiese ca s-a dispus comunicarea .


La solicitarea instantei partile prezente arata ca au primit copie de pe cererea de interventie accesorie.


Instanta pune in discutia partilor cererea de interventie accesorie formulata de catre apelanta S. C. Arcelor M ittal Tubular R.


Avocat G C. D, avand cuvantul pe cererea de interventie accesorie formulata de catre apelanta S. C. Arcelor M ittal T ubular R, arata ca este o pozitie total noua, ca este in interesul apelantei - parate intrucat sustine o parte din motivele de apel, ca nu s-a mai intalnit cu o asemenea situatie, avand tripla calitate, respectiv intervenient, intimat si apelant.


Avocat I G avand cuvantul pe cererea de interventie accesorie formulata de catre apelanta S. C. Arcelor M ittal T ubular R arata ca aceasta are tripla calitate, si ca tehnic pe motivele de apel ar putea sa aiba calitatea de intervenient accesoriu.


Instanta vand in vedere situatia atipica apreciaza ca ar trebui mai intai sa se pronunte pe exceptia tardivitatii promovarii apelului si abia apoi sa dea o solutie cu privire la admisibilitatea in principal a cererii de interventie in interes alaturat.


Instanta pune in discutia partilor exceptia tardivitatii promovarii apelului de catre S. C. Arcelormittal Tubular R.


Avocat G C. D. avand cuvantul pe exceptia tardivitatii arata ca apelul este formulat tardiv.


Avocat I G. arata ca la data de 25. XI.2019 a fost comunicata hotararea catre S. C. Arcelor M ittal Tubular R care a raspuns prin consilier juridic fara d omiciliul procedural in alta parte, si ca, comunicarea s-a facut la sediul lor din R, apelul fiind formulat pe data de 9. 12.2019 apare ca fiind facut peste termenul prevazut de lege.


Instanta admite exceptia tardivitatii formularii apelului de catre chemata in garantie S. C. Arcelor M ittal Tubular R fata de data comunicarii 25. XI.2019 si data promovarii caii de atac, 9. 12.2019, neinvocarea niciunui motiv pentru care partea a fost impiedicata, termenul de 10 zile calculat conform art. 181 Cod pr. civila se implinea pe 6. 12.2019 ca data ultima de promovare a apelulu i.


in ce priveste cererea de interventie accesorie instanta o admite in principiu.


La solicitarea instantei partile prezente arata ca nu mai au alte cereri de formulat.


Nemaifiind chestiuni prealabile de formulat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pentru dezbateri.


Avocat G C. D. pentru apelanta - parata avand cuvantul arata ca instanta de fond nu este hotarata care este activitatea care a desfasurat-o reclamantul in cadrul S. C. Arcelor M ittal T ubular R oman, discutand odata ca lacatus mecanic iar alta data de alte meserii care nu se incadreaza in activitatea efectiv desfasurata. Mai arata ca desi Curtea de Apel Bacau in numele dosar s-a pronuntat cu privire la faptul ca activitatile desfasurate de anumiti angajati se desfasurau in conditii speciale potrivit unui document de care se face vorbire ca lucreaza in conditii speciale, ca a fost avizat acel aviz care prevede anumite locuri nu si meseriile care se incadreaza, anexa nu prevede aceste meserii. Apelanta - parata este un agent de munca temporara care pune la dispozitie angajati catre utilizatori si ei trebuie sa ne comunice efectiv unde si in ce conditii lucreaza, in momentul in care se comunica aceste chestiuni schimbam si respectivii angajati au fost incadrati in conditii speciale, pentru perioada respectiva nu exista o incadrare corecta si astfel nu s-a putut face aceasta modificare. Un alt aspect se refera la prescriptia dreptului la actiune in ceea ce priveste obligarea apelantei - parate la emiterea acelor declaratii rectificative si plata contributiilor astfel cum a aratat si in motivele de apel, acesta este un raport de natura fiscala care se naste intre apelanta - parata si Statul Roman, iar calitatea procesuala activa a reclamantului nu exista in aceasta situatie, si s-a formulat si s-a invocat aceasta exceptie pe care instanta de fond a respins-o fara sa analizeze ca dreptul la actiune cu privire la acest aspect a fost depasit. in concluzie solicita admiterea apelului astfel cum a fost formulat, schimbata in tot sentinta civila si pe fond respingerea actiunii cu cheltuieli de judecata pe cale separata.


Avocat I G pentru intimat avand cuvantul solicita respingerea apelului. Arata ca in ceea ce privesc exceptiile ridicare, respectiv cea a tardivitatii, solicita a se avea in vedere ca instanta a considerat in mod temeinic si legal ca actiunea a fost formulat in termen, nu se pune problema unei exceptii a prezentei actiuni intrucat nu exista o dovada despre conditiile de munca . La dosar s-a depus o adeverinta emisa de Casa de Pensii N daca o luam ca etalon adeverinta practic ne-am incadra in termen pe obligatii de a face de la momentul emiterii adeverintei din anul 2017 emisa intimatului prin intermediul Curtii de Apel Bucuresti intrucat angajatorul isi avea sensul in Bucuresti. Mai arata ca solicita a se avea in vedere dispozitiile deciziile nr. 12 si 13 din 2013 ale I. C. C. J. precum si a se avea in vedere faptul ca una dintre decizii spune ca actiunile in constatarea incadrarii in grupe de munca sunt i mprescriptibile, cealalta ne vorbeste despre constatarea conditiilor de munca dupa 1.04.2001, vorbim de conditii speciale avand in vedere dispozitiile Legii 19/2000 . Instanta suprema vorbeste pentru a constata incadrarea in conditii speciale trebuie sa existe aviz, locul de munca sa fie incadrat in conditii speciale, nu se poate face incadrarea unde nu a fost procedura administrativa. Solicita a se avea in vedere modul cum este formulat petitul actiunii, sa fie obligata parata sa emita declaratii rectificative catre Casa de Pensii pentru perioada atat timp cat meseriile pe care le-a desfasurat sunt prevazute in A nexa 3. Mai arata ca instanta putea considera ca sunt practic conditie de analiza daca locul de munca este incadrat in conditii speciale si face obiectul avizului cu situatia generata din aceasta constatare prin obligatia de a emite declaratie rectificativa si in atare situatie nu este nicio problema de prescriptibilitate. Analizand continutul hotararii pronuntate de instanta de fond care a i nt r eprins toti pasii prevazuti de deciziile I. C. C. J. in sensul ca a verificat daca exista aviz, daca locul de munca este prevazut in aviz, daca avizul a fost prelungit, daca activitatea in care a lucrat face parte din conditii speciale. Toate aceste conditii au fost indeplinite, practic instanta a constatat ca ave a un loc de munca in conditii speciale si ca prin probatoriul administrat s-a facut acest lucru . Daca exista o adeverinta emisa de angajator pentru perioada pana in anul 2001 chiar daca este gresita nu suntem supusi unui drept de prescriptie putand oricand sa promovam o actiune prin care sa-l obligam sa emisa o noua adeverinta asa cum a fost incadrarea in conditii de munca pe care o probam . Exista un sistem informativ intr-adevar nu poate fi obligata Casa de Pensii sa emita o adeverinta corecta intrucat ia act de adeverinta emisa de angajator, avem situatia de fata prin care solicitam rectificativa insa acest lucru se face prin prisma faptului ca instanta verifica avizul si ia act daca locul de munca este sau nu incadrat in conditii speciale ceea ce ar fi i mprescriptibil avand in vedere cele doua deciziei ale I. C. C. J. , desi exista pe de o parte o adeverinta emisa de angajator si pe de alta parte o adeverinta data de Casa de Pensii.


Precizeaza ca oamenii verifica aceste chestiuni in momentul cand formuleaza cerere pentru iesire la pensie, care le este respinsa si li se emite o adeverinta moment in care constata ca sunt o mentiuni gresite si se indrepta impotriva angajatorilor pentru a-si obtine drepturile . Daca se vorbeste in termen de prescriptie putem vorbi de la data de la care casa a comunicat mentiunile si ele sunt din 2017, putand valorifica si pozitiile deciziei I. C. C. J. care ar fi i mprescriptibila analizarea conditiilor de munca daca sunt sau nu pe aviz si implicit obligatia de a face care deriva din aceasta.


in ce priveste apelul incident solicita a fi analizat doar prin prisma motivelor invocate de catre partea adversa si nu prin prisma aspectelor care au fost invocate tangential cu cererea de chemare in garantie, iar in ceea ce priveste aspectul pe care l-a discutat partea adversa arata ca lasa solutia la aprecierea instantei. Admisibilitatea apelului face referire la obligatia de plata, cand s-a formulat aceasta actiune cu doua capete de cerere s-a solicitat si obligarea paratei la plata diferentei dintre contributii intrucat exista o practica contradictorie de la Tribunalul N pentru a nu fi in lipsa unui capat de cerere formulat. Curtea de Apel Bacau s-a mai pronuntat intr-o cauza similara respectiv in decizie nr. 755 din 4. XI.2019 in dosarul nr. X si instanta a admis apelul in situatia legata de obligatia de plata - Cu cheltuieli de judecata pe cale separata.


Avocat G C. D. referitor la momentul la care trebuia sa cunoasca de unde se raport eaza, ca acesta este data nu la care raspunde Casa de Pensii ci data cand s-a intrat in posesia adeverintelor care dovedesc felul muncii, iar asta se intampla in momentul in care inceteaza contractul de munca temporara si au fost puse la dispozitie actele si ca de acolo trebuie sa ne raport am la prescriptia unui drept la actiune .


Cu privire la apelul incident, avand in vedere ca este formulat in interesul intimatului solicita a se avea in vedere aspectele reliefate la motivele intimatului de apel, in ce priveste cererea de chemare in garantie, avand in vedere ca apelul S. C. Arcelor Mi ttal Tubular Ro man a fost respins ca tardiv nu crede ca mai ca este o relatie juridica tripartida, agent de munca temporara, utilizator si muncitor temporar ceea ce-mi cerere utilizatorul i se pune la dispozitie, daca angajatorul greseste, greseste si apelanta, daca apelanta este obligata ar trebui sa fie si angajatorul obligat potrivit contractului sa plateasca taxele si impozitele pe care apelanta le plateste pentru muncitor temporar.


Instanta aduce la cunostinta partile ca apelul a fost motivat pe Codul de procedura fiscala prin urmare in aceste limite urmeaza a fi analizata exceptia prescriptiei.


S-au declarat dezbaterile in chise, trecandu-se la deliberare.


C U R T E A -deliberand-


Deliberand asupra apelului civil de fata retine urmatoarele:


1. Prin sentinta civila nr. 417/18.07.2019 pronuntata de Tribunalul N in dosarul nr. X a fost admisa actiunea formulata de reclamantul D D_, CNP X, cu domiciliul procedural ales la Cabinet Avocat I G, cu sediul in Piatra N, _. 10, . 1, jud. N, i n contradictoriu cu parata S. C. Gi G S_ C S. R. L. , JX, CUI RO X, cu sediul in Bucuresti, _, nr. 1, _ 1, cu sediul procedural ales la Cabinet Avocat G C-D, cu sediul in Bucuresti, _, nr. 16,, si in consecinta a fost obligata parata sa emita si sa comunice catre Casa Judeteana de Pensii N, declaratii rectificative pentru locul de munca al reclamantului pentru perioada 10.06.2010 - 30.09.2011, in sensul modificarii conditiilor normale de munca in conditii speciale de munca, a fost obligata parata la plata catre bugetul de stat, a diferentelor dintre contributia sociala platita, corespunzatoare conditiilor normale de munca si cea corespunzatoare conditiilor speciale de munca, pentru perioada 10.06.2010 - 30.09.2011, a fost obligata parata la plata catre reclamant a sumei de 650 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, a fost admisa cererea de chemare in garantie a S. C. ArcelorMittal Tubular Product s R S. A. , J X, CUI X, cu sediul in R, _, _, _. N, formulata de parata S. C. Gi G S_ C S. R. L. , si in consecinta a obligat S. C. ArcelorMittal Tubular P_ R S. A. sa asigure paratei S. C. Gi G S_ C S. R. L, sumele necesare pentru plata de catre aceasta a diferentelor dintre contributia sociala platita, corespunzatoare conditiilor normale de munca si cea corespunzatoare conditiilor speciale de munca, pentru perio ada 10.06.2010 - 30.09.2011.


2. Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut in motivare, in esenta, faptul ca reclamantul a fost angajat temporar al agentului de munca temporara Gi G Stafiing C S. R. L. , misiunea de munca temporara fiind de punere la dispozitie a salariatului catre S. C. ArcelorMittal Tubular P_ R S. A. in vederea prestarii unor activitati specifice postului de finisor laminate si trefilate, iar prin actiune, reclamantul a solicitat modificarea declaratiilor rectificative privitoare la activitatea sa in sensul modificarii locului de munca din conditii normale in conditii speciale de munca, precum si plata diferentelor de contributii sociale catre bugetul de stat aferente conditiilor speciale.


Instanta a retinut, cu privire la perioada mentionata, ca reclamantul a lucrat in cadrul utilizatorului _ R SA ca lacatus si ulterior ca lacatus mecanic in cadrul Laminorului 16. Ori, potrivit art. 101 din Codul muncii, ``dispozitiile legale, prevederile regulamentelor interne, precum si cele ale contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica in egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la aceasta``. Fiind vorba de o relatie tripartita de munca in care salariatii temporari lucreaza sub conducerea, supravegherea si in unitatea Utilizatorului, potrivit art. 88 si urm. din Codul Muncii, ``conditiile concrete de munca`` ale salariatului temporar sunt cele aplicabile in unitatea utilizatorului, unitate in care salariatul temporar are locul de munca si unde desfasoara misiunea de munca, potrivit contractului de munca temporara incheiat cu agentul de munca temporara .


Astfel, fiind in prezenta unui cvasicontract, la art. 91 alin. (2) lit. c) din Codul Muncii se arata ca in Contractul de punere la dispozitie incheiat de agentul de munca temporara si utilizator trebuie sa se prevada ``conditiile concrete de munca`` ale salariatului temporar.


in cuprinsul anexei 3 la Legea nr.263/2010 se afla nominalizata la pozitia 108, _ SA, care a obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale.


in anul 2003 a fost emisa HG nr. 1025/2003, prin care legiuitorul a stabilit criteriile de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale. in temeiul acestui act normativ a fost intrunita o Comisie interministeriala care urma sa se ocupe de procesul de incadrare in conditii special de munca . La aceasta comisie au fost inregistrate propunerile angajatorilor si ale sindicatelor privind locurile de munca nominalizate a fi incadrate in conditii speciale; aceste propuneri au facut obiectul unui proces laborios de evaluare si expertizare in cazul de fata emitandu-se Avizul nr. 123/13.09.2005, prin care au fost avizate in conditii speciale toate locurile de munca propuse de catre angajator impreuna cu sindicatele.


Esential pentru incadrarea activitatii unei persoane intr-o anumita grupa de munca sunt conditiile de munca in care aceasta se desfasoara, executarea ei in conditii nocive, grele sau periculoase, conducand la incadrarea in grupa superioara de munca . Ori, in speta, din probele administrate, respectiv anexa cu locurile de munca incadrabile in conditii speciale, anexa la Avizul 123/2005, reiese ca reclamantul a lucrat perioada dedusa judecatii, ca finisor laminate si sortator in program normal de lucru, alaturi de ceilalti salariati ai R SA in cadrul aceleasi sectii incadrata in grupa speciala de munca .


A mai retinut Tribunalul faptul ca, in cauza de fata, in lumina celor expuse mai sus, reclamantul a fost prejudiciat prin mentionarea in contractul individual de munca si comunicarea catre CJP N a unor conditii de munca eronate, de catre angajator . Sustinerile paratei ca nu a fost instiintata despre conditiile de munca sau a fost indusa in eroare cu privire la aceste conditii de munca de catre utilizatorul de munca temporara, nu pot fi retinute ca motiv de respingerea a solicitarilor reclamantului de modificare a conditiilor de munca . Aceasta deoarece reclamantului nu i se poate impune cu titlu de culpa, relatia defectuoasa a paratei cu utilizatorul de munca temporara . Iar eventualele pagube aduse paratei de catre utilizatorul de munca temporara, nu pot fi de asemenea retinute ca motiv de respingere a actiunii, aceste pagube urmand a fi solutionate intre partile contractuale ale contractului de punere la dispozitie.


A mai constatat Tribunalul faptul ca, in ce priveste locul de munca in care a prestat activitate reclamantul, din actele anexate la dosar, functiile de lacatus si lacatus mecanic in cadrul Laminor 16 sunt incadrabile in conditii speciale, atat timp cat nu s-au facut dovezi suplimentare privitor la faptul ca s-ar fi prestat aceste activitati in alte sectii decat cele incadrabile in conditii speciale de munca, sau sa se dovedeasca ca reclamantul ar fi avut alte sarcini decat cele incadrabile in conditii de munca speciale.


A concluzionat Tribunalul faptul ca, pentru motivele de mai sus, in temeiul prezentei hotarari, parata va fi obligata sa refaca declaratiile privitoare la conditiile de munca, sa rectifice conditiile de munca ale reclamantului pentru perioada dedusa judecatii si sa le comunice catre Casa Judeteana de Pensii N.


in mod subsidiar si implicit Tribunalul a admis si capatul de cerere privind plata diferentelor de contributii sociale catre bugetul de stat, respectiv diferenta dintre plata efectuata pentru conditii normale si plata ce ar fi trebuit efectuata pentru conditii speciale. Ca urmare a modificarii conditiilor de munca prin prezenta hotarare, in mod normal s-a retinut ca trebuie a fi platite alte contributii sociale.


Tribunalul a mai retinut si faptul ca, sustinerile paratei privind eventualele daune pe care va fi nevoita sa le suporte, urmeaza a fi rezolvate in contradictoriu cu utilizatorul de munca temporara nu cu reclamantul deja prejudiciat. Iar dreptul la plata a contributiilor sociale s-a nascut in momentul prezentei hotarari cand s-a constatat dreptul la conditii speciale ale reclamantului, prin modificarea declaratiilor rectificative.


Tribunalul s-a pronuntat in sensul admiterii cererii de chemare in garantie motivat de urmatoarele considerente:


Avand in vedere dispozitiile art. 72 alin. 1 Cod Procedura Civila ``Partea interesata poate sa cheme in garantie o terta persoana, impotriva careia ar putea sa se indrepte cu o cerere separata in garantie sau in despagubiri```, tribunalul in conditiile admiterii prezentei actiuni, a considerat intemeiata cererea de chemare in garantie prin raportare la obligativitatea utilizatorului de a indica in concret a conditiilor de munca in care angajatii temporari pusi la dispozitia sa isi desfasurau activitatea (obligatie neindeplinita anterior momentului 30.09.2011), respectiv a dreptului paratei de primire a remuneratiei lunare compusa din venitul brut al angajatului temporar si contributiile sociale si impozitele aferente pe care agentul de munca temporara le plateste pentru angajatul temporar, precum si orice alte sporuri prevazute in Contractul Colectiv de Munca .


Potrivit prevederile contractelor de munca temporara, respectiv faptul ca salariatul temporar a fost pus la dispozitia utilizatorului, activitatea sa desfasurandu aa��a�� se exclusiv la sediul ArcelorMittal Tubular P_ R SA si avand in vedere cuprinsul Avizul ui pentru incadrarea locurilor de munca in conditii speciale nr. 123/13.09.2005 obtinut de Mital Steel R, chemata in garantie se face raspunzatoare de suportarea pagubelor pe care prezenta hotarare le creaza paratei.


Tribunalul a mai avut in vedere in admitrea chemarii in garantie si prevederile pct. 1.2 din Contractului de punere la dispozitie ``Caracteristicile specifice Postului aa��A� precum si conditiile concrete de munca aa��A� sunt cele mentionate in Anexa 3 la prezentul contract, fiind stabilite de utilizator respectiv neindicarea de catre utilizator, in cuprinsul Anexei 3 a conditiilor concrete in care salariatii temporari urmeaza a aa��a�� si desfasura activitatea (inserarea acestor conditii realizandu aa��a�� se doar ulterior datei de 30.09.2011 prin Anexa 1 la actul aditional nr. 4/30.09.2011 la Contract de punere la dispozitie).


Paguba creata agentului de munca temporara rezulta din dispozitiile pct.2. 1 din Contractului de punere la dispozitie ``Pentru serviciile de munca temporara prestate pe durata contractului, agentul de munca temporara va fi indreptatit sa primeasca o remuneratie lunara constituita din: a) venitul brut al angajatului temporar si contributiile sociale si impozitele aferente, pe care agentul de munca temporara le plateste pentru angajatul temporar. precum si orice alte sporuri prevazute in contractul colectiv de munca


Mai mult de atat in motivarea admiterii prezentei cereri de chemare in garantie stau si prevederile art. 91 alin.2 Codul Muncii, privind obligativitatea indicarii in contractul de punere la dispozitie a conditiilor concrete de munca in care salariatii temporari isi vor desfasura activitatea``


Abia ulterior prin actul aditional nr. 4/30.09.2011 la contractul de punere la dispozitie, respectiv Anexa 1 la acest act aditional, s-a normalizat situatia salariatului prin intermediul caruia utilizatorul a procedat la indicarea in concret a conditiilor de munca in care salariatii temporari urmeaza a aa��a�� si desfasura activitatea .


in temeiul art. 453 Cod procedura civila, parata o fost obligata la plata cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu avocat.


3. impotriva acestei sentinte au declarat apel in termen legal, parata C SRL si chemata in garantie _ Tubular P_ R SA.


in apelul formulat de parata C SRL aceasta a solicitat admiterea apelului, schimbarea in tot a sentintei civile in sensul respingerii cereri i de chemare in judecata, cu cheltuieli de judecata .


S-a aratat in motivarea apelului, in esenta, faptul ca instanta a retinut in mod eronat meseria reclamantului, mentionand in cuprinsul hotararii atat meseria de lacatus si lacatus mecanic cat si pe aceea de finisor laminate si sortator, astfel incat nu p are a fi lamurita cu privire la activitatea prestata efectiv de reclamant, aspect esential al incadrarii, sau nu, in conditii speciale de munca .


S-a mai invocat de catre apelant retinerea eronata a instantei de fond cu privire la existenta asa ziselor anexe la Avizul nr. 123/2005, or acest Aviz nu contine anexe, respectiv prin intermediul sau nu au fost avizate in conditii speciale toate locurile de munca propuse- ci numai lista exhaustiva a acestora, aspect care a fost retinut definitiv de Curtea de Apel in ds 123/13.09.2005.


Apelanta a mai invederat si faptul ca retinerea instantei nu este intemeiata nici pe fond, avand in vedere ca meseriile de lacatus si lacatus mecanic nu se regasesc in lista exhaustiva.


Un alt motiv de apel invocat de parata a fost acela potrivit careia, intru cat functiile de lacatus/lacatus mecanic nu au fost avizate in conditii speciale de munca, instantele de drept comun nu au posibilitatea de a analiza conditiile de munca ale reclamantului si de incadrare a locului de munca al acestuia in conditii speciale.


A invederat apelanta faptul ca, contrar celor retinute de instanta de fond activitatea prestata de reclamant a fost incadrata in conditii normale de munca, conform contactelor de munca temporara si a actelor aditionale ale acestora.


Apelanta a mai sustinut faptul ca instanta de fond nu a procedat la analizarea in concret a muncii prestate de salariatul temporar/a locului efectiv de munca al acestuia pentru a se stabili cu exactitate daca activitatea sa se incadreaza in lista celor avizate a fiind lucrate in conditii speciale de munca, solutia instantei bazandu-se doar pe faptul ca locurile de munca sunt incadrabile in conditii speciale- instanta nerealizand astfel o judecata propriu zisa a cauzei.


A mai aratat _ faptul ca instan ta de fo nd nu a avut in vedere dezlegarile date de iCCJ prin deciziile 12/2016 si 14/2016, iar faptul ca aceasta a retinut faptul ca activitate a p restata de reclamant se incadreaza in conditii spec ia le de munca, este nelegala.


Apel an ta a mai invocat si faptul ca reclamantul nu are calitatea p rocesuala pasiva de a sol i cita obligarea angajatorului la plata contributiilor de asigurari sociale, intru cat obligatia de plata a creantei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale s-a nascut dintr-un raport juridic de drept fiscal la care reclamantul nu a avut calitatea de parte .


Un ultim motiv de apel invocat de parata s-a referit la faptul ca declaratiile fiscale intocmite/mentiunile comunicate casei judetene de pensii sunt conforme contractelor de munca temporara incheiate, respectiv informatiilor furnizate de utilizator, in contextul in care utilizatorul nu a adus la cunostinta sa incadrarea salariatiilor pusi la dispozitia sa in alte conditii de munca .


Cu privire la obligarea sa de a emite declaratii fiscale rectificative pe perioada indicata de reclamant, s-a aratat faptul ca in cauza nu este intrunita situatia unei erori in cuprins u l declaratiilor depuse initial, iar pe de alta parte, modificarile care privesc stabilirea punctajului madiu naula nu pot fi decat cele ce ar rezulta din acordarea unor sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti definitive, or, in cauza reclamnatul nu are astfel de pretentii.


Mai mult, a aratat apel an ta, termenul maxim in care avea posibilitatea depun e rii declaratiilor rectif i cative aferente perioadei 10.06. X10 s-a implinit la 1.07.2016, in timp ce termenul maxim in care se puteau intocmi declaratii rectificative vizand perioada 01.01. X11 s-a implinit la 01.07.2017.


in drep t, apelul a fost intemeiat pe dispozitii le L 62/2011, ale codului munca, ale HG 1256/2011, HG 1025/2003, L 263/2010, c. pr fiscala.


Nu au fost depuse inscris u ri in dovedire.


Prin apelul formulat de chemata in garantie SA R, s-a sol i citat admiterea in tot a apelului si schimbarea sentintei ci vi le apelate iar in rejudecare respingerea cererii sau admiterea in parte a apelului cu schimbarea in parte a sentintei si respingerea ca neintemeiata a cererii de chemare in garantie .


S-a aratat in motivarea esenta, faptul ca instanta de fo nd nu a analizat toate exceptiile invocate si dispozitii le egale incidente, fii nd astfel fondata except ia pre _ la actiune in ce priveste primul capat de cere re .


Apelanta a mai sustinut faptul ca, in ce p rives te cel de - al doi lea capat de cerere, a fost invocata excepti a lip se i calitatii procesuale active a reclamantului de a solicita obligarea angajatorului la plata contributiilor de asigurari sociale, insa in m od eronat instanta a respins-o, retina nd ca reclamantul are un interes, intru cat nu s-a pus in discu tie aceasta exceptie, a lip se i de interes, reclamantul neavand calitate procesuala activa pentru a putea solicita plata contributiei de la bugetul asigurarilor sociale.


in ce priveste chemarea in garantie, apel an t a a aratat faptul ca in m od gresit nu a fost ad misa exceptia pre _ la ac tiune privind obligarea A rcelor M ittal la plata unei sume de bani catre GI G S_, aratand totodata faptul ca instanta de fond nu a analizat temeinicia cererii de chemare in garantie prin rap ortare la dispozitiile art. 1350 c. civ.


Au fost atasate inscri su ri in dov e dire.


La data de 28.08.2020 _ SA R a depus la dosar cerere de interventie accesorie in sprijinul paratei apelante GI G S_ C SRL, solicitand respingerea cererii de chemare in judecata .


Nu au fost ad min i st ra te probe noi in apel.


La primul termen de judec a ta instanta a invocat din oficiu except ia tardivitatii apelului promovat de chemata in garantie, exceptia fii nd admisa la ultimul termen de judecata, pentru motivele aratate in respectiva incheiere . Tot la ultimul termen de judecata, instanta admis in pr incipiu cererea de intervent ie accesorie a _.


4. Examinand cauza in raport de motivele invocate si de dispozitiile art. 480 NCPC, Curtea de Apel retine urmatoarele:


Cu titlu preliminar, Curtea retine ca, in urma admiterii exceptiei tardivitatii _ de _, instanta a ramas investita cu apelul promovat de parata si cu cererea de int er ventie ac c esorie a chematei in garantie .


Mai retine C_ ea faptul ca, apararile chematei in garantie vor fi analizat doar in masura in care se circumscriu criticilor deduse judecatii in _, in caz contrar devenind de natura unui apel principal si contrave n ind tocmai admiterii exceptiei tardivitati i _ rm ulat de chemata in garantie .


in limitele stabilite, C_ ea constata ca prin cererea de chemare in judecata, recla m antul D D_ a solicitat instantei obligar ea paratei GI G la emiterea de declaratii rectificative si la modificarea menti u nilor comunicate Casei Judetene de pensii in se ns ul de a ind i ca incadrarea locului sau de munca in conditii speciale incepa nd cu data de 10.06.2010 si pana la 30.09.2011, atata timp cat meseriile pe care le - a desfasurat sunt prevazute in Anexa locu ri lor de munca din cadrul Avizului nr. 123/13.09.2005 precum si obligarea paratei la plat a diferentei dint r e contributia corespunzatoare conditiil or speciale de munca cuvenite si contribut ia ef ec tiv platita incepand cu data de 10.06.2010 si pana la data e 01. 10.2011.


in cadrul intampinarii formulate, parata a invocat except ia pre _ terial la actiune prin raportare la dispozitii le art.268 al 2 C. muncii precum si exceptia lip se i calitatii pr ocesuale active a reclamantului in ce priveste capatul de cerere referitor la suportarea diferentei dintre contr i butia coresp u nzatoare conditiilor spec ia le de munca si a celor achitate efectiv pentru conditii normale de munca in perioada 10.06. X11.


De asemenea, a fost formulata o cerere de chemare in garantie prin raportare la capatul 2 de cerere .


Analizand exceptiile invocate, Tribunalul a retinut cu priv i re la exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, faptul ca promovarea ac tiunii a fost determinata tocmai de necomunicarea, in m od oficial, a conditiilor concrete in car e reclamantul si-a desfasurat activitatea, imprejurarea ca acesta a luat cunostinta in alte modalitati neavand relevanta in raport cu data de la care s-ar naste eventual un drept supus pre class="BodyText"> in ce prives te exceptia lipsei calitatii procesual active, s-a retinut de catre instanta de fo nd faptul ca, desi reclamantul nu este beneficiar in calitate de creditor direct al acestor obligatii, indirect acesta justifica interes tocmai sub aspectul faptului ca, aceste diferente de contributii se valorifica ulterior la stabilirea drepturilor de asigurari sociale, in lipsa acestor plati recunoasterea desfasurarii activitatii in conditii speciale ramanand fara efect. Ori, folosul practic urmarit de reclamant in cauza de fata nu este acela de a obtine doar o recunoastere a desfasurarii activitatii in conditii superioare, ci tocmai de a valorifica aceste diferente de contributii la stabilirea drepturilor de asigurari sociale.


Apelanta GI G a dedus judecatii in apel doar soluti a dat a de instanta de fo nd asupra celei de-a doua exceptii, astfel cum se va arata in cele ce urmeaza.


Instanta va analiza cu pr ioritate exceptia lip se i calitat i i pr ocesuale active a reclamantului cu privire la cel de - al doilea capat de cerere, fata de ordinea analiz a rii exceptiil or prin raportare la dispozitii le art.248 C. pr. civ.


Curtea retine, in dezacord cu instanta de fond, ca exceptia lip se i calitat i i procesual active a reclam an tului, cu privire la cel de-al doilea capat de cerere, este fondata.


Astfel, obligatia platii contributiil or de asigurari sociale este stabilita in sarci na angajatorilor de dispozitii le codului fiscal (art.296^3 codul fiscal anterior raportat la perioada in discutie/ art. 136 lit c codul fiscal in vigoare), acesta reglementand detaliat atat obligativitatea depunerii de catre angajator a declaratiilor nominale de asigurare, cat si obligatiile de a calcula si plati catre bugetul asigurarilor sociale, a sumelor stabilite potrivit legii fiscale.


Astfel, plata contributiei de asigurari sociale, se circumscrie unui raport juridic fiscal, care are ca parti angajatorul (in cauza de fata) si organul fiscal competent, acesta din urma fiind singurul care poate solicita plata contributiei legale, prin mijloace specifice dreptului fiscal.


Or, in cauza, fata de raportul juridic amintit, persoana fizica care realizeaza veniturile asupra carora se calculeaza de catre angajator cota de contributie, in functie de conditiile specifice de munca, nu are nici un raport direct cu angajatorul cu privire la plata de catre acesta din urma a contributiei, cu atat mai mult cu cat stabilirea elementelor esentiale in vederea calcularii pensiei are in vedere exclusiv declaratia nominala de asigurare, si nu sumele achitate efectiv de angajator cu titlu de contributie.


Prin urmare, va fi inlaturata motivarea instantei de fond care accepta calitatea procesuala activa a reclamantului, in baza interesului pe care acesta l-ar avea in modul de calcul al pensiei, cu atat mai mult cu cat se face o asimilare nejustificata a calitatii procesuale cu cea a interesului, conditii ale actiunii care ar trebui analizate separat.


Prin urmare, in contextul in care analiza exceptiei de fata a condus la solutia lipsei calitatii procesual active a reclamantului in promovarea celui de-al doilea capat de cerere, Curtea nu va mai analiza cu privirea la acest capat de cerere, si exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la achitarea acestor contributii.


in ce priveste exceptia prescriptiei dreptului material la actiune circumscrisa primului capat de cerere, vizand emiterea deciziilor rectificative, se constata ca solutia asupra acesteia nu a fost dedusa judecatii in apel de catre parata GI G ca atare, neputand fi avute in vedere in acest sens nici criticile sustinute de chemata in garantie prin cererea de interventie in interes alaturat depusa in apel, acestea putand fi analizate numai in contextul in care gresita solutionare a exceptiei ar fi fost dedusa judecatii prin apelul principal.


Sub acest aspect, instanta apreciaza ca, criticile referitoare la data pana la care s-ar fi putut depune declaratiile rectificative, detaliata in cadrul ultimului punct al apelului formulat de parata (f 32-33 ds), nu pot fi apreciate drept critici ale modului de solutionare a exceptiei cu privire la primul capat de cerere, in absenta unei precizari clare in acest sens facute de apelanta- parata.


Cu privire la fondul cauzei, obiectul apelului astfel cum a ramas definit in urma admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale active, vizeaza modul de solutionare a capatului 1 de cerere, respectiv cel privind obligarea paratei de a emite decizii rectificative si de a modifica mentiunile comunicate casei de pensii, in sensul ca acesta se regaseste in conditii speciale din 10.06.2010.


Prima instanta, analizand cererea, a retinut ca acest capat de cerere este fondat.


Curtea achieseaza la acest punct de vedere.


Astfel, instanta retine ca intre parata si reclamant a fost incheiat la data de 10.06.2010 contractul de munca temporara nr. 389/2010, salariatul fiind incadrat in functia de lacatus. Ulterior, in baza contractului de punere la dispozitie nr. GI 1179L/17.05.2010 incheiat intre parata in calitate de agent de munca temporara si chemata in garantie in calitate de utilizator, reclamantul a fost pus la dispozitia utilizatorului pe perioada 11.06. X10, si ulterior, in baza unui nou contract, pana la data de 30.06.2011. in cadrul celui de-al doilea contract, parata si reclamantul au modificat in contract conditiile de munca in care reclamantul si-a desfasurat activitatea, din 1. 10.2011, in conditii speciale.


in esenta, reclamantul a solicitat retinerea conditiilor speciale si pe perioada anterioara datei de 1. 10.2011, in contextul in care si-a desfa s urat activitatea in acelasi loc de munca .


Potrivit inscrisurilor aflate la dosarul cauzei, reclamantul a fost incadrat in cadrul chematei in garantie pe meseria de lacatus, desfasurandu-si activitatea pe perioada in discutie, in laminorul 16``, aspecte necontestat de parti.


Or, potrivit avizului nr. 123/2005 aflat la fila 26 din dosar, se incadreaza in conditii speciale activitatea prestata in cadrul laminorului 16``, astfel incat in mod corect a retinut instanta de fond faptul ca in perioada 10.06. X11 activitatea prestata de reclamant era incadrabila in conditii speciale de munca .


Nu vor fi retinute astfel criticile formulate de apelanta parata care vizeaza faptul ca insta n ta de fond ar fi fost in eroare in legatura cu activitatea reclamantului, intrucat aceasta retine ca incadrarea in conditii speciale de munca vizeaza tocmai meseria de lacatus desfasurata in cadrul sectiei laminor 16``, mentionarea celorlalte meserii fiind o eroare materiala si nestand la baza solutiei instantei.


La fel si criticile conform carora meseria de lacatus nu se mentioneaza in Avizul 123/2005, avand in vedere faptul ca actul mentioneaza faptul ca se incadreaza in conditii speciale, locurile de munca din cadrul sectiei laminor 16``, iar reclamantul si-a desfasurat activitatea in cadrul acestei sectii.


Nu in ultimul rand, retinand faptul ca pentru incadrarea in conditii de munca a exista un aviz si a fost respectata procedura prevazuta de lege, nu pot fi retinute criticile potrivit carora in mod nelegal prima instanta a analizat ea si a incadrat in conditii de munca speciale, activitatea instantei rezumandu-se la a constata faptul ca erau recunoscute conditiile speciale de munca in cazul reclamantului, tocmai in baza respectarii procedurii administrative prevazute de lege.


Prin urmare, Curtea retine ca in cauza pe perioada 10.06. X11 reclamantul a desfasurat activitate in conditii speciale de munca, angajatorul fiind obligat astfel sa comunice casei de pensii declaratii rectificative care sa ateste prestarea muncii in aceste conditii .


Curtea nu va retine criticile vizand imposibilitatea de a depune declaratii rectificative avand in vedere dispoziti i le art. 7 din L 263/2010, erorile la care se refera textul de lege putand viza si mentionarea faptului ca munca s-a desfasurat in conditii speciale si nu normale, subzistand, in conditiile din speta, necesitatea consemnarii perioadei respectiva ca lucrata in conditii speciale, pentru a se putea valorifica ca atare la stabilirea pensiei, aceasta fiind o chestiune distincta de achitarea contributiilor prin raportare la activitatea prestata in conditii speciale de munca .


5. Pentru aceste considerente, instanta va da relevanta admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantului fata de capatul 2 de cerere, cu consecinta schimbarii sentintei de fond in aceasta masura, urmand a admite si cererea de interventie a Arcelor Mittal si, in extinderea efectelor apelului formulat de GI G sa respinga cererea de chemare in garantie a Arcelor, urmand ca dispozitiile referitoare la primul capat de cerere sa fie mentinute. De asemenea, se va mentiona admiterea exceptiei tardivitatii apelului formulat de chemata in garantie si respingerea lui ca atare.


PENTRU ACESTE MOTIVE


iN NUMELE LEGII


D E C I D E


Admite exceptia tardivitatii apelului chemat in garantie S. C. Arcelor M ittal Tubular P_ R S. A. cu domiciliul la Cabn. Av. M_ Cataliun P_ din Bucuresti,, nr. 62,, si, in consecinta, respinge ca tardiv formulat apelul declarat impotriva sentintei civile 417/18.07.2019 a Tribunalului N - Sectia I civila.


Admite apelul paratei S. C. GI G S_ C SRL din sector 1, Bucuresti, Arh. Blanc Louis, nr. 1, in sector 1, la C. Avb. G C-da, din Bucuresti, _, nr. 16, _ sentinte civile.


Schimba in parte sentinta apelata.


Admite cererea de interventie accesorie formulata de S. C. Arcelor M ittal T ubular P_ R S. A. in favoarea apelantei parate.


Admite exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului, privitor la capatul 2 de cerere si, in consecinta respinge cererea vizand obligarea paratei la plata diferentei de contributii pentru lipsa calitatii procesual active .


Extinde efectele apelului si cu privire la chematul in garantie .


Respinge cererea de chemare in garantie .


Mentine celelalte dispozitii ale sentintei privitor la primul capat de cerere .


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica, azi 21.09.2020.
Pronuntata de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 376 din 21 Septembrie 2020


Citeşte mai multe despre:    agent de munca temporara    autorizare agent de munca temporara    salariat temporar    contract de munca temporara    ore suplimentare    calcul ore suplimentare    spor ore suplimentare    diurna    diurna externa    diurna 2021    diurna externa 2021    indemnizatie de detasare    indemnizatie de desare 2021
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Plata orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte si a plata indemnizatiei de detasare
Pronuntaţă de: Tribunalul GALATI - SENTINtA CIVILa Nr. 858 din 03 Noiembrie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Autorizare desfasurare activitati specifice agentului de munca temporara
Pronuntaţă de: Tribunalul CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 919 din19 Iunie 2019

Plata indemnizatiei concediului de odihna neefectuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 271 din 17.03.2016Articole Juridice

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Agentul de munca temporara trebuie sa realizeze o parte semnificativa a activitatilor sale de punere la dispozitie de lucratori temporari in statul unde este inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati