Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Decizia CCR nr. 828/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedura civila

Decizia CCR nr. 828/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedura civila

  Publicat: 05 Apr 2019       1199 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Publicata in Monitorul Oficial, nr. 263 din 05.04.2019

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de L.T. si L.G.T. in Dosarul nr. XXX/40/2017 al Tribunalului Botosani - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.740D/2017.


2. La apelul nominal raspunde, personal, L.T., autoare a exceptiei de neconstitutionalitate, lipsind celelalte parti. Procedura de citare este legal indeplinita.


3. Magistratul-asistent refera asupra faptului ca la dosarul cauzei autoarea exceptiei de neconstitutionalitate a depus note scrise in sustinerea admiterii acesteia.


4. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul partii prezente, care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. Reitereaza motivele prezentate in exceptia de neconstitutionalitate si notele scrise, aratand, in esenta, ca dispozitiile legale criticate incalca art. 20 si art. 21 alin. (3) din Constitutie, precum si art. 6 si art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Totodata, arata contextul invocarii exceptiei de neconstitutionalitate si prezinta aspecte de fapt ale cauzelor.


5. Reprezentantul Ministerului Public pune, in principal, concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate, avand in vedere ca aspectele invocate referitoare la legalitatea sau temeinicia unei hotarari judecatoresti, precum si compararea unor texte de lege intre ele nu reprezinta motive de constitutionalitate. In subsidiar, solicita respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca, astfel cum s-a retinut constant in jurisprudenta Curtii, legiuitorul poate institui reguli speciale de procedura pentru situatii deosebite.


C U R T E A,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:


6. Prin Incheierea din 25 aprilie 2017, pronuntata in Dosarul nr. XXX/40/2017, Tribunalul Botosani - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedura civila. Exceptia a fost invocata de L.T. si L.G.T. intr-o cauza privind solutionarea unei contestatii in anulare formulate impotriva unei decizii pronuntate in apel.


7. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca sintagma "desi se invocase exceptia corespunzatoare, instanta de recurs a omis sa se pronunte asupra acesteia" din cuprinsul dispozitiei legale criticate contravine Legii fundamentale, deoarece nu se tine cont de posibilitatea ca justitiabilul sa solicite ca recursul sa fie judecat in lipsa, situatie in care nu se poate invoca exceptia necompetentei de ordine publica a instantei si nici exceptia nelegalei compuneri a instantei, in cazul in care exceptia intervine in cursul judecatii recursului, cum ar fi in cazul calificarii caii de atac exercitate ca fiind apel (cazul in speta).


8. Se mai precizeaza faptul ca dispozitiile art. 317 din Codul de procedura civila din 1865 aveau o formulare constitutionala si corecta, intrucat prevedeau ca "Hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare, pentru motivele aratate mai jos, numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului (a-Aˇ). 2. cand hotararea a fost data de judecatori cu calcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta ."


9. Tribunalul Botosani - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca dispozitiile legale criticate respecta prevederile constitutionale.


10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.


11. Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este neintemeiata.


12. Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.


13. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


C U R T E A,


examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:


14. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


15. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedura civila, care au urmatorul cuprins: " (2) Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie in anulare atunci cand: 1. hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei si, desi se invocase exceptia corespunzatoare, instanta de recurs a omis sa se pronunte asupra acesteia;"


16. In opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, astfel cum acesta se interpreteaza potrivit art. 20 alin. (1) din Constitutie si prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.


17. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textul legal criticat are ca finalitate prevenirea tentativelor de tergiversare a cauzei, prin invocarea abuziva in cadrul caii extraordinare de atac a contestatiei in anulare a unor motive care ar fi putut fi invocate pe calea apelului sau a recursului. Odata invocate exceptiile pe calea apelului sau a recursului, aceste motive urmeaza a fi cenzurate de catre instanta, care se va pronunta asupra lor, astfel incat numai nepronuntarea asupra acestor motive da posibilitatea partii interesate sa le invoce in cadrul contestatiei in anulare.


18. In privinta conditiilor de exercitare a cailor de atac, legiuitorul poate sa reglementeze termenele de declarare a acestora, forma in care trebuie sa fie facuta declaratia, continutul sau, instanta la care se depune, competenta si modul de judecare, solutiile ce pot fi adoptate si altele de acelasi gen, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului in substanta sa ori principiilor si textelor constitutionale de referinta. Astfel, Curtea de la Strasbourg, in Hotararea din 12 noiembrie 2002, pronuntata in Cauza Beles si altii impotriva Cehiei, paragraful 61, a constatat ca dreptul de acces la un tribunal nu este absolut si se preteaza la limitari implicit admise, avand in vedere ca presupune reglementarea din partea statului, care se bucura, in aceasta privinta, de o anumita marja de apreciere. Pentru aceste motive nu poate fi retinuta critica privind incalcarea art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.


19. Mai mult, critica autorilor exceptiei potrivit careia dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece "nu se tine cont de posibilitatea ca justitiabilul sa solicite ca recursul sa fie judecat in lipsa, situatie in care nu se poate invoca exceptia necompetentei de ordine publica a instantei", nu vizeaza aspecte de constitutionalitate, ci priveste aplicarea dispozitiei legale la situatia concreta a acestora in cadrul litigiului in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate. Faptul ca o anumita dispozitie procedurala nu reglementeaza toate ipotezele care pot aparea in practica nu reprezinta o incalcare a dreptului la un proces echitabil al partilor, care au posibilitatea de a se prevala de toate garantiile acestuia, prin propunerea, incuviintarea si administrarea probelor pertinente si utile cauzei, in conditiile stabilite de legiuitor.


20. De asemenea, Curtea retine ca, potrivit art. 10 si art. 12 din Codul de procedura civila, "partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa-si probeze pretentiile si apararile, sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a procesului, urmarind, tot astfel, finalizarea acestuia.", iar "drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna- credinta, potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalca drepturile procesuale ale altei parti.". Totodata, dispozitiile art. 22 alin. (1) si (2) din Codul de procedura civila consacra rolul activ al judecatorului in solutionarea cauzei, acesta avand indatorirea de a starui, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale.


21. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de L.T. si L.G.T. in Dosarul nr. XXX/40/2017 al Tribunalului Botosani - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedura civila sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.


Pronuntata in sedinta din data de 11 decembrie 2018.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    CCR    Codul de Procedura Civila    art. 503    Contestatie in anulare    Judecata in lipsa    Exceptia de necompetenta    Decizia CCR 828/2018
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Drept procesual civil. Efectul devolutiv al apelului reglementat de Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 342/1.07.2020

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Actiune in raspundere patrimoniala; calculul duratei efective a concediului de odihna anual; cuantumul sumei de restituit in ipoteza incetarii contractului de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 63/16.02.2021

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

Achitarea taxei de timbru ulterior primului termen de judecata. Anularea apelului ca netimbrat. Nelegalitate. Incalcarea dreptului de acces la justitie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 485 din 19 februarie 2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati