Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii

  Publicat: 22 Jul 2021       488 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Tribunalul

Prin cererea inregistrata la data de 27.09.2019 sub nr. x pe rolul Tribunalului V.Sectia I Civila reclamanta P. a. a chemat in judecata pe parata R.Romsilva – Directia S.V.solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa se dispuna:

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

- obligarea paratei la plata impozitului si a tuturor contributiilor aferente salariului si celorlalte drepturi efectiv incasate in perioada 01.04.2010 - 09.03.2016;


- obligarea paratei la cheltuieli de judecata .


In motiva rea cererii reclamanta a aratat, in esenta, ca s-a aflat in raporturi contractuale de munca cu paratul, ca printr-un act al acestuia a fost suspendata din functie cu incepere din 01.04.2010 ca urmare a formularii unei plangeri penale impotriva sa, insa printr-o hotarare penala definitiva s-a dispus achitarea sa.


A mai aratat reclamanta ca prin Sentinta civila nr. 566/27.09.2016 pronuntata de Tribunalul V.in Dosarul nr. x parata a fost obligata sa- i plateasca suma neta de 191.175, 80 lei reprezentand o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 01.04.2010 - 09.03.2016 ca urmare a suspendarii contractului de munca, insa parata refuza plata contributiilor prevazute de lege pentru aceasta suma, desi prin Sentinta civila nr. 566/27.09.2016 suma neta a rezultat dupa identificarea retinerilor ce trebuiau efectuate, respectiv impozit, CAS, CASS, ajutor somaj.


Parata R.Romsilva, prin structura sa teritoriala Directia S.V. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca urmare a faptului ca suma stabilita prin Sentinta civila nr. 566/27.09.2016 are natura juridica a unei despagubiri, neconstituind drepturi salariale corespunzatoare muncii prestate.


In dovedirea cererii s-a admi nistrat proba cu inscrisuri .


Analizand cererea de chemare in judecata Tribunalul constata ca este intemeiata.


a) Astfel, prin Sentinta civila nr. 566/27.09.2016 pronuntata de Tribunalul V.in dosarul x parata a fost obligata sa plateasca reclamantei suma neta de 191.175, 80 lei reprezentand o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsita pe perioada 01.04.2010 - 09.03.2016 ca urmare a suspendarii contractului de munca (filele 6 - 13).


b) Temeiul juridic in baza caruia s-au acordat aceste despagubiri l-a constituit art. 52 alin. 2) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), text ce are urmatorul continut:


(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.


In mod cu totul evident, ``salariul`` si ``celelalte drepturi`` la care se refera textul in discutie vizeaza salariul si/sa u dreptul in cuantumul brut cuvenit angajatului potrivit contractului de munca, din acest cuantum urmand ca angajatului sa i se retina de catre angajator contributiile si impozitul prevazute ca sarcini fiscale ce trebuie suportate de catre angajat.


c) In cuprinsul sentintei civile civila nr. 566/27.09.2016 pronuntata de Tribunalul V.in Dosarul nr. x s-a explicat suficient de clar modul de determinare a sumei nete totale la care a fost obligata parata, si anume, prin deducerea din sumele brute cuvenite reclamantei a cuantumului impozitului si celorlalte contributii prevazute de lege in sarcina reclamantei, instanta alegand sa indice suma neta deoarece doar aceasta putea fi platita efectiv reclamantei, iar nu si impozitul si contributiile care trebuie platite/virate de catre parata catre stat .


Imprejurarea ca prevederile Codului muncii utilizeaza terminologia ``despagubire`` pentru sumele cuvenite angajatului pe perioada in care i s-a suspendat in mod netemeinic contractul de munca nu poate conduce la concluzia ca pentru aceste sume nu trebuie sa se plateasca contributii si impozite specifice.


Necesitatea suportarii de catre reclamanta a impozitului si a celorlalte contributii rezulta in mod lipsit de orice echivoc din cuprinsul legislatiei fiscale in domeniu (art. 42 si 55 din vechiul Cod fiscal, art. 62 si 76 din Codul fiscal in vigoare din 01.01.2016, art. 27 din legea nr. 263/2010, etc), normele juridice incidente fiind avute in vedere de catre expertul contabil desemnat in Dosarul nr. x si care a identificat categoria de impozite si contributii datorate statului de reclamanta pentru salariile si celelalte drepturi salariale brute cuvenite cu titlul de despagubire pentru perioada suspendarii contractului de munca .


d) Retinand ca paratei ii revine obligatia sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii, astfel cum prevede art. 40 alin. 2) lit. f) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si ca parata nu a indeplinit aceasta obligatie pana in prezent Tribunalul urmeaza sa admita cererea de chemare in judecata si sa dispuna obligarea paratei sa procedeze in acest sens.


e) Totodata, in temeiul art. 451 si 453 C proc civ va fi obligata parata sa plateasca reclamantei suma de 600 lei cu titlul de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat, conform dovezii aflate la fila 34 dosar.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de reclamanta P. a. , CNP x cu domiciliul ales la c. Av. B.N., cu sediul in mun. Focsani, jud. V.in contradictoriu cu parata R. N. P. - DIRECTIA S.V., cu sediul in mun. Focsani, 17, jud. V., avand ca obiect obligatie de a face.


Obliga parata sa plateasca impozitul si toate celelalte contributii prevazute de lege in sarcina reclamantei pentru despagubirile cuvenite acesteia pe perioada 01.04.2010 - 09.03.2016, determinarea impozitului si contributiilor urmand a se face in raport de continutul Sentintei civile nr. 566/27.09.2016 pronuntata in dosar nr. x de catre Tribunalul V.- Sectia I Civila (sentinta prin care s-a stabilit cuantumul net al despagubirilor egale cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsita reclamanta).


Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 600 lei cu titlul de cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019


Citeşte mai multe despre:    Impozitul    contributii    despagubire    drepturi salariale    obligatie de a face    codul muncii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Indemnizatie pentru cresterea copilului. Venituri din activitati independente. Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scaderea impozitului pe venit. Data incetarii realizarii veniturilor din avocatura
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 640/7.09.2020

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati