din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1817 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv

  Publicat: 06 Sep 2021       1649 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin dispozitiv judecatorul sindic a respins ca nefondata exceptia tardivitatii formularii obiectiunilor, invocata de administratorul judiciar, repunand cauza pe rol in vederea discutarii acestora. Prin considerentele incheierii instanta a constatat insa ca exceptia tardivitatii invocata este fondata.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Prin actiunea inregistrata sub nr. 1234/121/2012/a3 la Tribunalul Galati la data de 12.02.2018 creditoarea ... a formulat cerere de plata creantei sale in suma de 55.632,54 lei.


In motivarea cererii a aratat ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art.64 al.6 din Legea nr.85/2006, iar documentul din care rezulta creanta sa este reprezentat de titlul executoriu constand in acordul de imprumut nr. .../21.02.2008, ce a fost atasat declaratiei sale de creanta si in temeiul careia aceasta a fost inscrisa in tabel .


Tot la data de 12.02.2018 creditoarea ... a formulat obiectiuni la raportul nr.27/15.01.2018 cu propunere de inchidere a procedurii. A aratat ca debitoarea datoreaza bugetului local suma de 899 lei reprezentand rest de plata la impozitul pe cladiri din 2017 si majorari aferente obligatiilor de plata nascute in cursul procedurii in suma de 5.633 lei. A invocat faptul ca potrivit art.41 al.3 din lege majorarile la obligatiile nascute ulterior deschiderii procedurii se achita conform actelor din care rezulta. Prin urmare, debitoarea nu poate iesi din procedura de insolventa fara achitarea acestora.


In sustinerea cererii a depus inscrisuri .


Administratorul judiciar al debitoarei a invocat exceptia tardivitatii formularii obiectiunilor.


Prin incheierea din data de 13.02.2018 a Tribunalului Galati s-a respins cererea de plata formulata de ... ca nefondata, s-a respins exceptia tardivitatii formularii obiectiunilor, invocata de administratorul judiciar al debitoarei, ca nefondata, a fost prorogata pronuntarea cu privire la inchiderea procedurii reorganizarii, a fost repusa cauza pe rol pentru a se discuta obiectiunile formulate de creditorul ... S-a fixat termen de judecata in data de 13.03.2018, cu citarea partilor prin PBI.


S-a retinut in motivarea hotararii in ceea ce priveste cererea de plata a ... ca in fapt, prin sent.civ.nr.785/13.05.2013 a Tribunalului Galati a fost confirmat planul de reorganizare, astfel ca activitatea debitoarei ... a fost reorganizata pe baza acestuia. In temeiul art.102 din lege, creantele si drepturile creditorilor au fost modificate conform planului. Prin sent.civ.nr.84/3.03.2015 planul a fost prelungit cu un an.


In tabelul definitiv al creantelor debitoarei, ... a fost inscrisa cu o creanta garantata de 689.486,54 lei, aceasta fiind si creditorul majoritar, cu o pondere de 85,14% din totalul creantelor. Cum programul de plati al planului de reorganizare prevedea acoperirea integrala a creantei garantate, creditoarea a votat planul de reorganizare. Din cuprinsul rapoartelor financiare trimestriale, votate de creditoare, rezulta ca planul a fost indeplinit, creditoarea incasandu-si creanta conform prevederilor acestuia. Planul nu contine prevederi referitoare la plata altor sume catre creditoare.


Procesul-verbal al adunarii creditorilor din 9.02.2018 consemneaza faptul ca debitoarea mai inregistreaza doar unele datorii reprezentand impozite la bugetul local si onorariul administratorului judiciar, iar in raportul cu propunere de inchidere a procedurii se arata faptul ca obligatiile asumate prin plan au fost indeplinite.


Avand in vedere aceasta situatie de fapt, instanta a apreciat ca suma pretinsa de creditoare nu a fost dovedita, in cauza nefiind incidente dispozitiile textului de lege mentionat. Art . 64 al.6 are in vedere creantele curente nascute in cursul procedurii, care se platesc potrivit documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea lor la masa credala.


Creditoarea insa a afirmat ca suma de 55.632,54 lei rezulta din contractul de imprumut incheiat cu debitoarea in 2008, inclusa in suma totala inscrisa in tabel si platita conform planului. In aceste conditii, debitoarea nu o datoreaza intrucat a fost achitata in cadrul planului de reorganizare. De altfel, intreaga creanta detinuta de ... rezulta din contractul mentionat.


Nefiind in prezenta unei creante curente, de natura celei avute in vedere de art.64 al.6, cererea a fost respinsa ca nefondata.


In ceea ce priveste obiectiunile formulate de ... la raportul nr. 27/15.01.2018 potrivit art.129 din Legea nr.85/2006 lichidatorul judiciar va depune un raport final insotit de situatii financiare finale, care vor fi afisate la usa tribunalului. Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor in 30 de zile de la afisarea raportului, iar creditorii pot formula obiectiuni la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.


In prezenta cauza, prin incheierea din 16.01.2018 instanta a dispus convocarea adunarii creditorilor pentru a se pune in discutie inchiderea procedurii de reorganizare la data de 13.02.2018.


Raportul contestat, avand nr.27/15.01.2018 a fost publicat in BPI din 17.01.2018, potrivit dovezii din vol. IV al dosarului. Avand in vedere ca obiectiunile au fost depuse la data de 12.02.2018, termenul de 3 zile de la publicare prevazut de art.21 a fost in mod evident depasit. Pe de alta parte, nici termenul de formulare a lor cu cel putin 5 zile anterior datei adunarii creditorilor nu a fost respectat, astfel ca exceptia tardivitatii invocata de administratorul judiciar este intemeiata si urmand a fi admisa.


Impotriva acestei incheieri au declarat recurs debitoarea ... prin administrator judiciar ... si creditorul ... prin ...


1.Recurenta debitoare ... prin administrator judiciar ... critica modul de solutionare a obiectiunilor formulate de ... aratand faptul ca desi, prin dispozitiv, instanta a dispus respingerea exceptiei tardivitatii formularii obiectiunilor ca nefondata si prorogarea pronuntarii cu privire la inchiderea procedurii insolventei, totodata, a repus cauza pe rol in vederea discutarii obiectiunilor, fixand termen. Prin considerente, instanta a retinut insa ca exceptia tardivitatii este fondata, ca urmeaza a fi admisa motivandu-si decizia luata in acest sens.


A aratat astfel ca dispozitivul hotararii si considerentele acesteia cuprind motive contradictorii. In cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art. 132 alin.1 teza a II-a, aceasta facand referire la raportul final si situatiile financiare intocmite de lichidator in vederea inchiderii procedurii de faliment ca urmare a valorificarii bunurilor din averea debitoarei.


Raportul impotriva caruia creditorul ... a formulat obiectiuni arata propunerea administratorului judiciar de inchidere a procedurii reorganizarii. In realitate, aceste obiectiuni reprezinta a contestatie impotriva masurii administratorului judiciar care poate fi exercitata in termenul prevazut de art. 21 alin.3 din Legea nr. 85/2006 .


A solicitat potrivit art. 304 pct.7 C.P.Civila admiterea recursului, modificarea in parte a hotararii atacate in sensul respingerii ca tardiv formulata a contestatiei ... impotriva raportului nr. 27/15.01.2018 si inchiderea procedurii de reorganizare.


La dosarul cauzei a depus un set de inscrisuri .


2. Apelantul creditor ... prin ... a aratat ca incheierea este nelegala considerand faptul ca judecatorul sindic a admis exceptia tardivitatii invocata de administratorul judiciar potrivit celor retinute in considerente.


Creditorul a aratat ca a aprobat raportul 1268/05.10.2017 motivat de faptul ca se inregistreaza creante curente catre bugetul local care nu au fost achitate potrivit celor sustinute de lichidator. Avand in vedere ca nu au fost achitate aceste datorii administratorul judiciar trebuia sa propuna intrarea debitoarei in faliment.


Ultima convocare a fost pentru data de 09.02.2018, data la care administratorul judiciar putea pune in discutia adunarii creditorilor si oportunitatea deschiderii procedurii falimentului.


Datoriile curente inregistrate catre bugetul local sunt in suma de 899 lei, reprezentand rest de plata impozit pe cladiri anul 2017 si majorari aferente nascute ulterior deschiderii procedurii de insolventa. In drept, invoca prevederile art. 41 alin.3 din Legea nr. 85/2006. Solicita respingerea exceptiei tardivitatii invocata de administratorul judiciar, iar pe fond admiterea obiectiunilor.


Verificand legalitatea incheierii din data de 13.02.2018 a Tribunalului Galati, prin prisma motivelor de recurs invocate, instanta va retine ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:


In ceea ce priveste strict obiectiunile formulate de catre creditorul ... prin ... in incheierea atacata exista contradictie intre considerente si dispozitiv, astfel incat incheierea nu poate fi pusa in executare . Astfel, prin dispozitiv judecatorul sindic a respins ca nefondata exceptia tardivitatii formularii obiectiunilor, invocata de administratorul judiciar, repunand cauza pe rol in vederea discutarii acestora. Prin considerentele incheierii instanta a constatat insa ca exceptia tardivitatii invocata este fondata retinandu-se ca ``Raportul contestat, avand nr.../15.01.2018 a fost publicat in BPI din 17.01.2018, potrivit dovezii din vol. IV al dosarului. Avand in vedere ca obiectiunile au fost depuse la data de 12.02.2018, termenul de 3 zile de la publicare prevazut de art.21 a fost in mod evident depasit. Pe de alta parte, nici termenul de formulare a lor cu cel putin 5 zile anterior datei adunarii creditorilor nu a fost respectat``.


Curtea constata ca exista si contradictie vadita intre dispozitivul incheierii din 13.02.2018 a Tribunalului Galati si considerentele acesteia .


Fata de cele expuse, Curtea retine ca in cauza sunt intrunite dispozitiile art. 304 pct. 7 C.P.Civ., incheierea cuprinzand motive contradictorii fata de dispozitiv. Se va avea in vedere si faptul ca judecatorul sindic a repus cauza pe rol in vederea discutarii obiectiunilor formulate de ...


Curtea urmeaza sa admita recursul, sa caseze in parte incheierea din 13.02.2018 a Tribunalului Galati si sa dispuna trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.
Pronuntata de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...