Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Opozabilitatea unei hotarari A.G.E.A. Hotararea de anulare A.G.E.A. nu este opozabila decat actionarilor si tertilor dobanditori de buna credinta

Opozabilitatea unei hotarari A.G.E.A. Hotararea de anulare A.G.E.A. nu este opozabila decat actionarilor si tertilor dobanditori de buna credinta

  Publicat: 16 Sep 2009       6390 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Desfiintarea ulterioara a hotararii A.G.E.A., pe cale judecatoreasca, nu poate fi opusa recurentilor parati, in conditiile art.132 din Legea nr.31/1990, R, atat timp cat procedura de desfiintare a hotararii nu a fost una speciala, reglementata prin aceasta lege,

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra sigurantei statului,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Adagiu latin: frauda corupe totul,avand semnificatia ca frauda savarsita la incheierea sau executarea unui act juridic compromite validitatea actului incheiat
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.


ci aceea a dreptului comun, la cererea unui neactionar, dar si in aceasta ipoteza textul de lege prevede ca hotararea este obligatorie pentru actionari de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, nu si pentru terti ceea ce induce in acest caz aplicarea principiilor generale.


Or, potrivit acestor principii, aplicand dispozitiile art.1909 Cod civil, in situatia bunurilor mobile, drepturile dobandite cu buna credinta prin efectul hotararii anulate se mentin.


Prin urmare, hotararea de anulare a A.G.E.A. nu este opozabila decat actionarilor si tertilor de rea credinta.


Sub acest din urma aspect, in cauza, recurentii parati au calitatea de terti, iar reaua credinta nu a fost dovedita incat, in mod gresit, instanta de apel a dat eficienta celorlalte principii mai sus enuntate, buna credinta a dobanditorilor constituindu-se intr-o exceptie de la aplicarea acestora.
Prin sentinta comerciala nr.4289 din 31 mai 2006, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala, s-a admis actiunea completata, formulata de reclamanta S.C. M. SA in contradictoriu cu paratii M.T. si D. a€˛T.L.a€¯ N.BV si s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare - cumparare privind vanzarea unor actiuni incheiat intre S.C. M. SA si M.T., precum si nulitatea absoluta partiala a contractului de vanzare a€“ cumparare actiuni, incheiat in iunie 2004, intre M.T. si D. a€˛T.L.a€¯ N.BV,.


Apelurile formulate de parati impotriva acestei hotarari au fost respinse, ca nefondate, prin decizia comerciala nr.70 din 5 februarie 2007, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comerciala, iar apelantii a€“ parati au fost obligati la cheltuieli de judecata .


Pentru a se pronunta astfel, curtea de apel a retinut, in esenta, ca hotararea instantei de fond este legala si temeinica, deoarece nevalabilitatea consimtamantului S.C. M. SA, constatata, chiar ulterior, prin desfiintarea hotararii A.G.E.A. nr.7/2002 privind aprobarea instrainarii unui numar de actiuni detinute de aceasta la S.C. M.D. SA a€“ prin decizia nr.173/2004, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti este distructiva in raport cu actul juridic incheiat, in conditiile art.948 Cod civil, in ceea ce priveste contractul de vanzare a€“ cumparare dintre S.C. M. SA si paratul M.T., iar, in privinta actului de vanzare a€“ cumparare subsecvent, incheiat intre parati, acesta este, de asemenea, nul, ambele ca efect al aplicarii principiilor a€˛resoluto jure dantis resolvitur ius accipientisa€¯ si a€˛quod nullum est nullum produccit effectuma€¯.


In legatura cu hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat hotararea A.G.E.A. prin care se exprimase initial, acordul actionarilor privind instrainarea actiunilor, avand autoritate de lucru judecat ea nu poate fi cenzurata si este opozabila paratilor chiar daca nu au fost parti si nu constituie, deci, titlu executoriu fata de acestia, de vreme ce, insa, s-a constatat nevalabilitatea consimtamantului, iar in privinta apararile formulate referitor la valabilitatea actelor juridice s-a retinut ca principiul validitatii aparentei de drept, de natura a inlatura nulitatea nu isi gaseste aplicarea in cauza, dupa cum nu se poate vorbi nici de ocrotirea subdanditorului cu titlu oneros de buna credinta, acest principiu fiind aplicabil doar in cazul vanzarii unor bunuri imobile si nu mobile, cum sunt actiunile .


Impotriva acestei hotarari au formulat, in termenul legal, recurs ambii parati solicitand admiterea acestuia si modificarea deciziei in sensul admiterii apelurilor si schimbarii sentintei instantei de fond cu consecinta respingerii actiunii, ca nefondata.


Recurentul parat M.T. a invocat drept temei de recurs, pentru toate criticile aduse hotararii, dispozitiile art.304 pct.9 Cod procedura civila potrivit caruia hotararea poate fi modificata atunci cand este lipsita de temei legal, ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii.


A sustinut, in esenta, ca:


- instanta de apel nu a analizat corect momentul in raport de care se pune in discutie sanctiunea nulitatii absolute, in cauza, momentul fiind acela al incheierii contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr.1009 din 26 martie 2003, data la care elementele de validitate prevazute de art.948 si urmatoarele Cod civil erau indeplinite.


- instanta de apel a facut o aplicare gresita a dispozitiilor art.132 alin.10 din Legea nr.31/1990, R, potrivit carora hotararea irevocabila de anulare a A.G.A. este opozabila tuturor actionarilor de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, textul nefiind incident in cauza in conditiile in care hotararea A.G.E.A. a fost desfiintata la cererea unui neactionar, pe calea dreptului comun, fara a se dovedi interesul, astfel ca si opozabilitatea acestei hotarari de anulare trebuia analizata prin raportare la dispozitiile dreptului comun potrivit carora o hotarare judecatoreasca produce efecte numai fata de parti, fara a putea sa profite ori sa dauneze tertelor persoane, situatie in care se afla recurentul;


- procedura nelegala de anulare a hotararii A.G.E.A. dupa expirarea termenului legal, pe calea dreptului comun desi legea in vigoare la data adoptarii hotararii A.G.E.A. nu prevedea o astfel de posibilitate pentru terti, aderarea S.C. M. SA la apelul celeilalte parti, desi avea o pozitie procesuala si interese contrare, demonstreaza reaua a€“ credinta a vanzatorului care nu poate invoca propria culpa, aspecte retinute si in cadrul altor hotarari judecatoresti pronuntate in legatura cu aceeasi hotarare A.G.E.A., pe care insa instanta de apel nu le-a luat in considerare.


- hotararea este lipsita de temei legal si in ceea ce priveste aplicarea principiului a€˛resoluto jure dantis, resolvitur ius accipientisa€¯ cu incalcarea altor principii fundamentale precum: principiul aparentei de drept, recurentii parati fiind de buna credinta ca terti dobanditori, conform art.972 Cod civil coroborat cu art.1909 Cod civil, principiul aparentei de drept si al stabilitatii circuitului civil.


Parata D. a€˛T.L.a€¯ N.BV a criticat hotararea in baza art.304 pct.9 Cod procedura civila si a sustinut, in esenta, ca hotararea este nelegala pentru urmatoarele considerente:


- decizia nr.173/2004, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti nu are putere de lucru judecat fata de recurentul parat nefiind indeplinita tripla identitate de obiect, cauza si parti;


- decizia nr.173/2004, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti pe care isi intemeiaza instanta de apel solutia nu este opozabila tertilor de litigiul care a generat-o, opozabilitatea fiind exclusa fata de principiile care guverneaza orice judecata respectiv: principiul disponibilitatii, principiului dreptului la aparare, principiul contradictorialitatii, relativitatea efectelor hotararilor judecatoresti si principiul potrivit caruia nimeni nu poate invoca propria culpa, toate impiedicand aplicarea regulii a€˛resoluto jure dantis, resolvitur ius accipientisa€¯, ca si exceptia cumparatorului de buna credinta si a stabilitatii circuitului civil.


Cat priveste exceptia bunei credinte a subdobanditorului aplicabila oricum numai in cazul imobilelor ca si aceea a stabilitatii circuitului civil, nu pot fi invocate pentru inlaturarea principiului fraus omnia corrumpit.


Recursurile sunt fondate.


Intimata a€“ reclamanta a invocat drept cauza principala a nulitatii actelor juridice lipsa consimtamantului, deoarece hotararea A.G.E.A. prin care s-a aprobat transferul actiunilor a fost desfiintata pe cale judecatoreasca, ceea ce atrage ca efect juridic aplicarea principiilor a€˛resoluto jure dantis resolvitur ius accipientisa€¯ si a€˛quod nullum est nullum producit effectuma€¯.


Or, asa cum se poate constata, in cauza, avand in vedere ca nulitatea actelor juridice trebuie sa existe la momentul incheierii acestora, atat in cazul primului act juridic, cat si in cazul celui de-al doilea, consimtamantul a fost valabil exprimat, actele juridice fiind incheiate anterior publicarii hotararii judecatoresti de anulare a hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei.


Totodata, desfiintarea ulterioara a hotararii A.G.E.A., pe cale judecatoreasca, nu poate fi opusa recurentilor parati, in conditiile art.132 din Legea nr.31/1990, R, atat timp cat procedura de desfiintare a hotararii nu a fost una speciala, reglementata prin aceasta lege, ci aceea a dreptului comun, la cererea unui neactionar, dar si in aceasta ipoteza textul de lege prevede ca hotararea este obligatorie pentru actionari de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, nu si pentru terti ceea ce induce in acest caz aplicarea principiilor generale.


Or, potrivit acestor principii, aplicand dispozitiile art.1909 Cod civil, in situatia bunurilor mobile, drepturile dobandite cu buna credinta prin efectul hotararii anulate se mentin.


Prin urmare, hotararea de anulare a A.G.E.A. nu este opozabila decat actionarilor si tertilor de rea credinta.


Sub acest din urma aspect, in cauza, recurentii parati au calitatea de terti, iar reaua credinta nu a fost dovedita incat, in mod gresit, instanta de apel a dat eficienta celorlalte principii mai sus enuntate, buna credinta a dobanditorilor constituindu-se intr-o exceptie de la aplicarea acestora.


Astfel, nicio lege nu obliga tertii dobanditori sa verifice legalitatea hotararii A.G.E.A. sub aspectul procedurii de vot si a incalcarii intereselor actionarilor minoritari, neputandu-se sustine in aceasta cauza fata de probele administrate ca fraudarea intereselor actionarilor minoritari s-a facut cu concursul recurentilor a€“ parati care nu au participat la vot, iar reevaluarea patrimoniului din perspectiva pretului vanzarii a fost in sarcina intimatei a€“ reclamante prin reprezentantii legali, care nu poate invoca propria culpa ca si neluarea in discutie a unei oferte mai avantajoase.


Sustinerea ca pretul este inferior valorii actiunilor nu este de natura sa conduca la concluzia ca acesta nu este serios, in sensul art.1303 Cod civil, intimata reclamanta facand confuzie intre pretul nominal al actiunilor si pretul de vanzare care nu coincid intotdeauna, valoarea reala fiind dictata de piata .


Nici celelalte cauze nu sunt de natura sa atraga nulitatea actelor juridice, vanzarea actiunilor fiind de competenta adunarii generale, conform art.12 din Statut, nefiind vorba de incidenta art.143 din Legea nr.31/1990 care se refera la actele Consiliului de Administratie prin delegarea de sarcini, ceea ce nu exclude exercitarea in continuare a controlului asupra actelor de dispozitie. Desemnarea altui mandatar decat administratorul societatii nu constituie o incalcare a art.115 din O.U.G. nr.28/2002, iar obtinerea unui profit mic de catre actionarii societatii nu poate constitui o cauza de desfiintare a actelor juridice, constatat a fi incheiate cu respectarea conditiilor generale de valabilitate cat si speciale, prevazute in Legea nr.31/1990.Asa fiind, ambele recursuri sunt fondate si in baza art.312 (2) Cod procedura civila au fost admise.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala decizia nr.1115 din 19 martie 2008


Citeşte mai multe despre:    AGEA    Legea 31/1990    Culpa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Obligarea angajatorul la eliberarea unei adeverinte privind incadrarea in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 517 din data de 14 iulie 2020

Constatarea activitatatii prestata de salariat in conditii de munca nocive, grele sau periculoase si incadrarea acesteia in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SUCEAVA - Sentinta civila nr. 517/14.07.2020

ICCJ: Excluderea asociatului din cauza neintelegerilor grave intre asociati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017Articole Juridice

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Aprecieri referitoare la tema “Dreptul la informare al actionarilor este un moft”
Sursa: Dana Dumitrescu

Autoritatea parinteasca, responsabilitatea parinteasca si custodia. Sunt ele echivalente?
Sursa: Asociatia Romana pentru Custodia Comuna (ARPCC)

Drepturile Romaniei, de Mihai Eminescu
Sursa: Timpul, Mihai Eminescu

Cei mai periculosi criminali in serie din istorie si metodele lor sadice
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga

Opreratiunile divizarii unei societati comerciale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Aveti o societate comerciala si un web-site?
Sursa: Consultant Juridic Camelia Patrascu