Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Contracte comerciale, autorizarea vanzarii gajului constituit prin contractul de asigurare facultativa, fara deposedare, admisibilitate, inaplicabilitatea art. 480 - 481 cod comercial.

Contracte comerciale, autorizarea vanzarii gajului constituit prin contractul de asigurare facultativa, fara deposedare, admisibilitate, inaplicabilitatea art. 480 - 481 cod comercial.

  Publicat: 29 Sep 2009       3440 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Apelanta a instrainat intimatei un autoturism cu plata pretului in rate si asupra caruia s-a instituit un gaj fara deposedare.

Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Vezi Domiciliu conventional.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(amanetul). Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.


Urmare a neachitarii diferentei de pret a autoturismului, apelanta a solicitat autorizarea vanzarii prin licitatie publica a autovehiculului aflat in posesia intimatei, actiune ce a fost respinsa ca nefondata, cu motivarea ca vanzarea la licitatie publica, a obiectelor date in gaj, se poate face numai in masura in care aceasta garantie s-ar constitui prin deposedare, respectiv, atunci cand creditorul are posesia bunului.In cauza de fata, gajul s-a instituit fara deposedare, situatie in care scoaterea la vanzare prin licitatie publica a autovehiculului, nu se poate realiza.Apelul este intemeiat.Potrivit codului civil, gajul este un contract accesoriu prin care debitorul remite creditorului sau un lucru mobil pentru garantarea datoriei (art. 1685 cod civil) iar conform art. 478 cod comercial, gajul constituit de catre un comerciant sau de un necomerciant, pentru fapte de comert se constata intre partile contractante, prin toate probele admise de legea comerciala si prevazute in art. 46, fara a se distinge, daca partile au sau nu, acelasi domiciliu .Creditorul are dreptul de a fi platit cu privilegiu (Vezi si SPETA: Privilegiul vanzatorului unui imobil pentru plata pretului. Efecte . - AICI) asupra lucrului ce i s-a constituit in gaj, numai in situatiile in care lucrul s-a pus si se afla in posesia creditorului sau a unei alte persoane aleasa de parti (art. 480 al. 1 si 2 cod comercial).Gajul poate fi conventional, legal si judecatoresc. In cazul gajului conventional, partile sunt acelea care convin asupra necesitatii constituirii gajului, asa cum este situatia partilor, in cazul de fata.Contractul de gaj este un contract consensual atunci cand gajul este fara deposedare, ca in cazul de fata, iar remiterea lucrului nu mai constituie o conditie de existenta a contractului, situatie in care creditorul este in drept de a solicita instantei autorizarea vanzarii lucrului gajat prin licitatie publica.Fata de cele mentionate mai sus, rezulta ca prima instanta a facut confuzie intre efectele gajului (cu deposedare sau fara deposedare) si valabilitatea unui gaj constituit conventional, fara deposedare, asa cum au procedat partile prin contractele incheiate.Prin urmare, se constata ca in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art. 480 si 481 cod comercial, care se refera la privilegiul creditorului in cazul gajului cu deposedare si obligatia acestuia fata de lucrul primit in gaj, deoarece partile au incheiat un gaj fara deposedare, iar creditorul are dreptul sa ceara vanzarea la licitatie publica a lucrului.


Pronuntata de: Curtea de Apel Constanta - Decizia nr. 104/AA din 10/02/1999


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...