Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anulare partiala a titlului de proprietate

Anulare partiala a titlului de proprietate

  Publicat: 26 Feb 2010       12463 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin actiunea civila promovata la aceasta instanta si inregistrata cu nr. 197/230/27.02.2009, asa cum a fost precizata de catre procuratorul acesteia in sedinta publica din 19 martie 2009, reclamata S.A. le-a chemat in judecata pe paratele Comisia Locala de aplicare a Legii nr. 18/1991 Bradesti si Comisia Judeteana de aplicare a Legii nr. 18/1991 Dolj

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

pentru ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr. 515-45326/1995 emis pe numele mostenitorilor defunctului G.E.A. cu privire la intinderea suprafetei de 980 m.p. teren extravilan situat in T. 64 P. 139 si obligarea paratelor la emiterea unui nou titlu de proprietate in care sa se inscrie corect suprafata de 1.400 m.p. cat este corect.

In motivare, reclamanta a aratat ca este nepoata defunctului G.E.A. si fiica defunctei S.A.C. si ca mosteneste terenul in suprafata de 980 m.p. situat in T. ... P. ... in urma dezbaterii succesiunii de pe urma mamei sale conform Certificatului de mostenitor autentificat sub nr. 57/2007.A mai aratat reclamanta ca a fost obligata sa promoveze prezenta actiune, intrucat a intentionat sa vanda suprafata respectiva, insa acest lucru nu a fost posibil, deoarece la intocmirea documentatiei cadastrale s-a constatat o suprafata mai mare decat cea dobandita prin certificatul de mostenitor .In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 11 din Legea nr. 18/1991, iar in dovedire, a depus la dosar copia Titlului de proprietate nr. 515-45326/1995, planul de amplasament si delimitare a imobilului, Actul de partaj voluntar autentificat sub nr. 259 din 31.01.2003, Certificatul de mostenitor nr. 56/23.03.2007, certificatul de deces al defunctei S.C., Incheierea nr. 87372 data in dosarul nr. 87372/2008 de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dolj si Referatul nr. 663 din 03.12.2008 la Cererea nr. 87372/18.11.2008, intocmit de aceeasi institutie. Din oficiu, instanta a dispus efectuarea unei adrese catre Comisia Locala de Fond Funciar Bradesti pentru a comunica toata documentatia necesara emiterii titlului de proprietate contestat.Cu Adresa nr. 1048/06.03.2009 Primaria comunei Bradesti a comunicat, in xerocopie Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 147/13.03.1991, Anexa nr. 3 cu mostenitorii autorului S.A. si copia Registrului Agricol din perioada 1959-1963.La data de 06.03.2009 parata Comisia Locala de Fond Funciar Bradesti a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii pe considerentul ca suprafata solicitata de reclamanta nu corespunde situatiei existentei legale pe care o are aceasta in actele de proprietate la nivelul institutiei. A precizat parata ca mostenitorilor autorului S.A., respectiv S.C. si G.I. s-a validat suprafata de pana la 1.000 m.p. conform Legii nr. 18/1991.In drept, s-au invocat dispozitiile art. 115 Cod Procedura Civila si s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa conform dispozitiilor art. 242 Cod Procedura Civila. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata si retine ca in urma cererii de reconstituire a dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991, numitilor S.A.C. si G.A.I. calitate de mostenitori ai defunctului G.E.A. s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 3,68 ha. teren situata in comuna Bradesti, sat Tatomiresti, eliberandu-li-se in acest sens Titlul de proprietate nr. 515-45326 din 05.05.1995.Prin Actul de partaj voluntar autentificat sub nr. 259/31.01.2003 terenurile a caror proprietate a fost reconstituita prin titlul de proprietate anterior amintit au fost partajate intre G.I., S.C., terenul extravilan arabil in suprafata de 980 m.p. aflat in Tarlaua ... Parcela ... fiind atribuit coproprietarului S.C.La data de 30.06.2006 S.C. a decedat, mostenitor acceptant fiind S.A. cu o cota de 1/1, fiind straini de succesiune prin neacceptare S.L. si S.I. conform Certificatului de mostenitor nr. 56/23.03.2007.Prin Cererea nr. 87372/18.11.2008 adresata O.C.P.I. Dolj a fost solicitata inscrierea dreptului de proprietate in Cartea Funciara in baza actului de partaj voluntar.Cererea a fost respinsa prin Incheierea nr. 87372/16.01.2009 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dolj. La intocmirea documentatiei cadastrale, expertul topografie, geodezie si cadastru G.S. a intocmit Plan de Amplasament si Delimitare a Imobilului, din masuratorile efectuate rezultand faptul ca terenul aflat in posesia reclamantei in Tarlaua ... are o suprafata de 1.434 m.p. Se constata astfel ca intre suprafata indicata in titlul de proprietate, 980 m.p. si suprafata masurata, 1.434 m.p., exista o diferenta de 454 m.p., diferenta de suprafata pe care reclamanta doreste in fapt sa o aiba inscrisa in titlul de proprietate .Conform Registrului Agricol al comunei Bradesti din anii 1959-1963 (fila 26), defunctul S.A. a avut in proprietate suprafata de 3,68 ha., suprafata de teren a carei proprietate a fost reconstituita in totalitate in temeiul Legii nr. 18/1991, in Titlul de proprietate nr. 515-45326 fiind cuprinse suprafete de teren totalizand 3,68 ha.Rezulta astfel ca pentru intreaga suprafata de teren la care aveau dreptul mostenitorii defunctului S.A. a fost reconstituit dreptul de proprietate.Asa cum si rezulta din declaratia reprezentantului reclamantei (fila 20), proprietarii au cunoscut inca de la data punerii in posesie faptul ca ocupa o suprafata de teren mai mare decat cea la care aveau dreptul, cu motivarea ca terenul din T. 64 P. 139 este la margine si alte persoane vor trece pe acel teren, diferenta de teren constituind in concluzie o despagubire data de reprezentantul comisiei locale ad-hoc, fara nici un temei legal. Nu constituie insa un motiv de nulitate a titlului de proprietate faptul ca reclamanta ocupa o suprafata de teren mai mare decat cea la care are dreptul .Asa cum rezulta din art. 11 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, articol invocat de reclamanta, "stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 01 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii", la intocmirea titlului de proprietate a carui anulare se solicita fiind respectate aceste conditii .Reclamanta nu a invocat nici un alt motiv de nulitate a titlului de proprietate, limitandu-se a indica faptul ca nu a putut instraina acest imobil datorita faptului ca nu poate inscrie in Cartea Funciara imobilul datorita diferentei de teren in plus ce a fost identificata la masuratori.Nici unul din aspectele indicate de reclamanta nu constituie un motiv de nulitate, reclamanta urmarind in fapt ca prin admiterea actiunii sa dobandeasca proprietatea suprafetei de teren de 454 m.p. pentru care nu poseda nici un titlu de proprietate si stabilirea dreptului de proprietate pentru o suprafata mai mare decat suprafata cuvenita conform legilor fondului funciar.Prin admiterea actiunii s-ar ajunge in fapt la o reconstituire a dreptului de proprietate pentru o suprafata mai mare decat cea la care a avut dreptul autorul reclamantei, reclamanta nejustificand insa faptul ca a ocupat o suprafata cu mult superioara cele inscrise in titlul de proprietate si a construit un imobil fara autorizatie pe acest teren, nimic neimpiedicand-o pe reclamanta sa respecte titlul de proprietate si sa isi exercite posesia doar pe suprafata de teren ce i-a fost reconstituita prin titlul de proprietate .Intrucat titlul de proprietate a fost corect emis si nu exista nici un motiv de nulitate a acestuia, instanta va respinge cererea de anulare a titlului ca neintemeiata. Respinge actiunea formulata de reclamant S.A., domiciliata in comuna Bradesti, sat Tatomiresti, judetul Dolj in contradictoriu cu Comisia Locala de aplicare a Legii nr. 18/1991 Bradesti si Comisia Judeteana de aplicare a Legii nr. 18/1991 Dolj, avand ca obiect anulare partiala Titlului de proprietate nr. 515-45326/05.05.1995 ca neintemeiat.


Pronuntata de: Judecatoria Filiasi - Sentinta civila nr. 217 din 19 martie 2009


Citeşte mai multe despre:    Legea 18/1991    Titlu de proprietate    Comisia Locala de aplicare a Legii 18/199    Mostenitori    Dezbatere succesiune    Comisia Locala de Fond Funciar    Drept de proprietate    Judecatoria Filiasi
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Invocarea aceluiasi titlu de proprietate fata de toate partile chemate in judecata. Extinderea efectelor hotararii judecatoresti favorabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.43 din 20 ianuarie 2016

Actiune in revendicarea imobilului preluat abuziv de catre stat. Inexistenta unui "bun" in patrimoniul titularului actiunii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.726 din 29 martie 2016

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005

Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, intervenita ulterior pronuntarii hotararii in recursul in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 393 din 6 februarie 2014

Actiune in constatarea nulitatii unei dispozitii de restituire in natura emisa in temeiul Legii nr. 10/2001
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 4675 din 22 octombrie 2013

Admisibilitatea actiunii in constatarea dreptului de proprietate formulata de posesorul imobilului in situatia in care ambele parti detin titluri de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.4580 din 16 octombrie 2013

Actiune in constatarea nulitatii absolute a Protocolului pentru vanzarea locuintelor in temeiul Legii nr. 112/1995 semnat de primar in numele unitatii administrativ-teritoriale. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 490 din 12 februarie 2014

Actiune in revendicare cu privire la un imobil ce a facut obiectul Legii nr. 10/2001, formulata de urmasii fostului proprietar, impotriva cumparatorilor in baza Legii nr. 112/1995. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 465 din 7 februarie 2014Articole Juridice

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incetarea persoanei juridice (Art. 244 - 251 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta (Art. 935 - 940 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale (Art. 2.435 - 2.463 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interdictia impusa de o instanta nationala competenta unei persoane care contraface o marca comunitara inregistrata de a continua sa utilizeze respectiva marca, are, ca regula generala, efecte in intreaga Uniune
Sursa: EuroAvocatura.ro