din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.

  Publicat: 25 May 2007       1909 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Drept civil. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate .

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care detine un bun, stapanindu-l fara intentia sau vointa de a efectua aceasta stapanire pentru sine,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
C.civ. : art. 480; art 1410 si urm.

Pentru apararea dreptului de proprietate, reclamantul are actiunea in revendicare si nu pe cea a actiunii in evacuare, care este specifica raporturilor locative, deoarece atunci cind ambele parti invoca un drept de proprietate asupra aceluiasi bun, trebuie sa se procedeze la compararea titlurilor ce se opun, ceea ce nu este posibil in actiunea de evacuare.

Prin sentinta civila nr. 842 din 17 septembrie 2003, Judecatoria Calafat a admis actiunea formulata de reclamantul F.S. si a dispus evacuarea paratului Consiliul local Calafat din imobilul situat in Calafat, str. 22 Decembrie, nr. 17, compus din 4 camere la parter, pivnita, 8 camere, 2 verande si sala la etaj, precum si un corp secundar in care se afla biblioteca oraseneasca. Instanta de fond a retinut ca reclamantul si-a dovedit dreptul de proprietate asupra imobilului cu sentinta civila nr. 283 din 4 martie 1997, ramasa irevocabila la data de 16 decembrie 2002, iar faptul ca, pentru imobilul care face obiectul procesului, a fost stabilit dreptul la despagubiri in beneficiul altor persoane nu impune respingerea actiunii formulate de reclamant.
Prin decizia civila nr. 441 din 11 decembrie 2003, Curtea de Apel Craiova a admis apelul declarat de parat si a schimbat sentinta apelata, respingand actiunea de evacuare formulata de reclamant. In esenta, instanta retinut ca, paratul nu este detentor precar si pune in discutie insasi valabilitatea titlului reclamantului, iar instanta, in raport cu obiectul cererii nu poate compara titlurile invocate de parti, acest lucru putand fi facut doar in cadrul unei actiuni in revendicare, in cadrul careia se va stabili care dintre parti are dreptul de proprietate mai bine conturat.
Recursul declarat de reclamant nu este fondat.
In actiunea inregistrata la instanta de fond, la data de 2 septembrie 2003, reclamantul a sustinut ca, in baza sentintei civile nr. 283/1997 a Judecatoriei Calafat, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 2989/2002 a Tribunalului Dolj, este proprietarul imobilului ocupat de biblioteca oraseneasca, administrat de parat si a cerut sa se dispuna evacuarea paratului.
Paratul s-a aparat, sustinand ca: nu ocupa imobilul in mod abuziv sau prin frauda; imobilul, care a apartinut altei prsoaneB.C.- ca, prin hotararea nr. 479 din 12 decembrie 1996, Comisia judeteana Dolj, de aplicare a Legii nr. 112/1995, a acordat despagubiri mostenitorilor legali ai fostului proprietar; ca prin Hotararea Guvernului nr. 965/2002, imobilul este atestat ca apartinand domeniului public al municipiului Calafat.
Raportat la aceste sustineri si la actele depuse la dosar de ambele parti, corect s-a retinut, prin hotararea atacata, ca, pentru apararea dreptului sau de proprietate, reclamantul are calea actiunii in revendicare si nu pe cea a actiunii de evacuare, care este specifica raporturilor locative.
Actiunea in revendicare este cel mai specific mijloc juridic de aparare a dreptului de proprietate, pentru ca prin aceasta actiune proprietarul poate sa obtina restituirea bunului proprietatea sa de la cel care il detine fara drept .
Pentru inlaturarea oricarei atingeri aduse dreptului sau si asigurarea exercitarii lui in conditii normale, proprietarul poate formula si alte actiuni care, desi nu se intemeiaza direct pe dreptul de proprietate, ci pe un raport juridic obligational (contract, delict, imbogatire fara justa cauza, actiune in anularea actelor juridice) in mod indirect apara si dreptul de proprietate, daca raportul juridic obligational este legat de dreptul real.
In prezenta cauza, reclamantul a formulat actiunea de evacuare, invocand dreptul sau de proprietatea asupra imobilului, iar paratul i-a negat dreptul, sustinand ca imobilul apartine domeniului public al municipiului Calafat, conform Hotararii Guvernului nr. 965/2002.
De aceea, solutia respingerii actiunii de evacuare este legala, deoarece atunci cand ambele parti invoca un drept de proprietate asupra aceluiasi bun, trebuie sa se procedeze la compararea titlurilor ce se opun, asa cum a cerut intimatul-parat, comparare care nu este posibila in actiunea de evacuare.
Pentru considerentele expuse, a fost respins recursul declarat de reclamant.Pronuntata de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...