din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1666 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie

  Publicat: 04 Jul 2013       4192 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cu titlu general, art. 94 alin. 3 C. proc. civ. stabileste competenta judecatoriei de a solutiona caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice locale cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate, �in cazurile prevazute de lege�.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Actiuni omenesti savarsite fara intentia de a da nastere la raporturi juridice de obligatii, care totusi produc asemenea efecte in temeiul sau puterea legii,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.

In ceea ce priveste aceste cazuri, mentionam urmatoarele situatii in care compententa apartine judecatoriei:
- In materie contraventionala: plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a contraventiei, care se poate depune in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia (potrivit O.G. 2/2001); plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in conditiile Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata; plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor, care se poate depune in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta, in conditiile O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata


- In ceea ce priveste fondul funciar: plangerile impotriva hotararilor comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale. Acestea se pot formula la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare (potrivit Legii nr. 18/1991 a fondului funciar)


- In materie de carte funciara: plangerea impotriva incheierii registratorului-sef emisa in urma formularii unei cereri de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sau radiere a unui act sau fapt juridic . Aceasta plangere se poate face in termen de 15 zile de la comunicarea incheierii registratorului-sef. Ea se poate depune fie impreuna cu cererea de reexaminare la biroul teritorial, acesta fiind obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare, fie se depune direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara. (potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare)


- Plangerea impotriva incheierii de respingere a cererii de incheiere a unui act notarial, care se depune in termen de 10 zile de la data la care partea a luat cunostinta despre aceasta, la judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul biroul notarial care a refuzat indeplinirea actului, (conform Legii 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale)


- In cazul conflictelor de competenta intre notarii publici, decizia Colegiului director al Camerei (pentru conflictele intre notarii publici din circumscriptia aceleiasi curti de apel) sau, dupa caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii (pentru conflictele de competenta dintre notarii publici din circumscriptia unor curti de apel diferite) poate fi contestata, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea notarul public cel din urma sesizat. (Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale)


- Contestatia impotriva dispozitiei primarului prin care s-a solutionat o cerere de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unui act de stare civila (Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila)


- Plangerea impotriva refuzului ofiterului de stare civila de a intocmi un act sau de a inscrie o mentiune ce intra in atributiile sale este de competenta judecatoriei in raza careia domiciliaza persoana nemultumita (Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila)


- Plangerea impotriva hotararii comisiei judetene, care se poate depune la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.


- Cererile de anulare a hotararilor adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, care pot fi depuse de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, la judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz. (O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii)


- Plangerea impotriva hotararii de respingere a cererii de azil, care se solutioneaza de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis hotararea, potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

Solutiile pronuntate de judecatorie in materiile enumerate mai sus au caracter definitiv si executoriu.


Loredana Popescu, Partnership EuroAvocatura

Citeşte mai multe despre:    Codul de procedura civila    Judecatorie    Competenta    Contestatie    Plangere    Cale de atac    O.G. 2/2001    Legea 61/1991    O.U.G. 195/2002    Legea 18/1991    Legea 7/1996    Legea 36/1995    Legea 119/1996    Legea 1/2000    O.G. 26/2000    Legea 122/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati