Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene

OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene

  Publicat: 11 Mar 2013       6585 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene

Publicata in Monitorul Oficial nr. 127 din data de 8 martie 2013

Mijloc juridic prin care organul de jurisdictie poate dispune, la cerere sau din oficiu, judecarea sau rezolvarea unei actiuni sau cai de atac peste termenul de prescriptie sau de sisizare prevazut de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Confirmare intr-o anumita functie
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Expresie prin care se desemneaza, in mod generic, mijloacele juridice, recunoscute tuturor creditorilor, in scopul realizarii drepturilor lor de creanta si care se fundeaza pe dreptul de gaj general al creditorilor chirografari.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Contract de garantie reala, avand ca obiect un bun imobiliar.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

In scopul aplicarii principiului echilibrului dintre politica de consolidare fiscala si sustinerea mediului de afaceri, ca unul dintre fundamentele programului de guvernare pentru perioada 2013-2016, prin revizuirea cadrului legislativ in domeniul inlesnirilor la plata,
faptul ca acest cadru poate contribui la realizarea rezultatului asteptat, cel al relansarii economice,
avand in vedere ca introducerea posibilitatii de repunere in termen a inlesnirilor la plata care si-au pierdut valabilitatea este o masura care vine in sprijinul mediului de afaceri si totodata se asigura atat incasarea la bugetul de stat a ratelor ramase de achitat din esalonarea la plata pierduta, cat si a obligatiilor fiscale curente,
tinand cont de faptul ca extinderea sferei de aplicare a esalonarii la plata si la alte categorii de obligatii fiscale excluse in prezent, a caror achitare intr-un termen fix reprezinta o povara importanta pentru contribuabili, va conduce la cresterea lichiditatilor la dispozitia operatorilor economici,
avand in vedere solicitarea Comisiei Europene in urma careia autoritatile romane s-au angajat sa asigure conformitatea prevederilor referitoare la desfasurarea pe teritoriul Romaniei a profesiei de consultant fiscal de catre consultantii fiscali care au obtinut calificarea profesionala in alt stat membru al Uniunii Europene cu prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne si Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, precum si asumarea, de catre autoritatile romane, ca termen de modificare a actului normativ care reglementeaza exercitarea profesiei de consultant fiscal cel mai tarziu data de 15 martie 2013,
in scopul evitarii declansarii de catre Uniunea Europeana a actiunilor de constatare a incalcarii de catre Romania a obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene,
luand in considerare modalitatea de calcul al redeventelor petroliere, respectiv trimestrial, stabilita de Legea petrolului nr. 238/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, si modalitatea de calcul al impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, respectiv lunar, care presupune diminuarea bazei impozabile cu valoarea redeventelor lunare,
tinand cont de iminenta primului termen de declarare si plata a acestui impozit, respectiv data de 25 martie 2013, termen pana la care sunt necesare prevederi care sa stabileasca modalitatea de calcul al valorii redeventelor aferente venitului suplimentar ce urmeaza a fi scazuta in vederea determinarii bazei impozabile lunare, lipsa acestor masuri conducand la imposibilitatea determinarii corecte a bazei impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, din cauza inexistentei la nivelul lunii a informatiilor legate de valoarea redeventelor efective,
pentru clarificarea aspectelor legate de pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna proprie pentru consumatori,
tinand cont de volumul mare al arieratelor inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari de interes public local,
luand in considerare prevederile acordului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la eliminarea platilor restante, precum si blocajul financiar cu care se confrunta furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, determinat de neachitarea obligatiilor de plata de catre institutiile publice beneficiare, in vederea relansarii economice a acestora si a eliminarii arieratelor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
in vederea asigurarii cadrului legislativ care sa permita functionarea in continuare a institutiilor de supraveghere a pietelor de capital si de asigurari, respectiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pana la momentul preluarii activitatii acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .
Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru obligatiile fiscale preluate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala de la alta autoritate publica ca urmare a transferului de competenta, in situatia in care acesta are loc pe perioada derularii unei esalonari la plata . In acest scop, organul fiscal competent comunica contribuabilului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte administrative preluate ca urmare a transferului de competenta, precum si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente.
(12) In sensul prezentei ordonante de urgenta, amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat sunt asimilate obligatiilor fiscale."
2.La articolul 3 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) creantele stabilite de alte organe decat cele prevazute la art. 1 si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii, cu exceptia amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat;"
3.La articolul 3, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(21) Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
4.La articolul 3, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:
"(22) In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii unei decizii de esalonare, contribuabilul poate solicita includerea in esalonare a obligatiilor fiscale ce au facut obiectul suspendarii, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente. In acest scop, organul fiscal competent comunica contribuabilului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente."
5.Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:
"Art. 51: Retragerea cererii de acordare a esalonarii
(1) Cererea poate fi retrasa de contribuabil pana la emiterea deciziei de esalonare la plata sau a deciziei de respingere. Organul fiscal competent comunica contribuabilului decizia prin care se ia act de retragerea cererii.
(2) Prin retragerea cererii, contribuabilul nu pierde dreptul de a depune o noua cerere ."
6.La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) in cazul cererilor depuse pentru obligatiile prevazute la art. 3 alin. (2) si (21);"
7.La articolul 8 alineatul (3), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) in cazul stingerii in totalitate, pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata, a obligatiilor fiscale care au facut obiectul cererii de esalonare la plata ."
8.La articolul 9, alineatele (1), (11) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) In termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii . La cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.
............................................................................
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in situatia in care bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, garantiile constituite sub forma prevazuta la alin. (2) lit. c) trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procentaj de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata .
............................................................................
(14) Pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia se poate inlocui sau redimensiona in functie de valoarea ratelor ramase de achitat, la cererea contribuabilului. In acest caz, procentajul suplimentar al garantiei care se ia in calcul la stabilirea valorii garantiei este cei in vigoare la data inlocuirii sau redimensionarii garantiei, corespunzator perioadei de timp ramase din esalonarea la plata acordata."
9.La articolul 9, dupa alineatul (11), se introduc doua noi alineate, alineatele (12) si (13), cu urmatorul cuprins:
"(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), urmatoarele categorii de contribuabili nu sunt obligate sa constituie garantii:
a) institutiile publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
b) autoritatile/serviciile publice autonome infiintate prin lege organica;
c) unitatile si institutiile de drept public prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) institutiile de invatamant superior de stat .
(13) In situatia in care contribuabilii prevazuti la alin. (12) lit. c) detin in proprietate bunuri a caror valoare acopera valorile prevazute la alin. (9) sau (11), dupa caz, acestea constituie garantii in conditiile prezentei ordonante de urgenta."
10.La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de esalonare la plata, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane . Aceste bunuri trebuie sa fie libere de orice sarcini, cu exceptia cazului in care acestea sunt sechestrate exclusiv de catre organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu respectarea limitelor prevazute la alin. (111)."

Afişează OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 12/2013    Prorogare    OUG 29/2011    Legea 15/2012    Esalonare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Efectele prorogarii legale de competenta in situatia in care cererea reconventionala este disjunsa de cererea principala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 222 din 23 ianuarie 2015

Competenta materiala dupa valoare, situatii in care opereaza prorogarea de competenta prevazuta de art. 17 Cod procedura civila in privinta cererii de
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 1616R/1996 din 23/12/1996

Competenta materiala dupa valoare, situatii in care opereaza prorogarea de competenta prevazuta de art. 17 Cod procedura civila in privinta cererii de
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 1616R/1996 din 23/12/1996

Competenta materiala dupa valoare, situatii in care opereaza prorogarea de competenta prevazuta de art. 17 Cod procedura civila in privinta cererii de
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 1616R/1996 din 23/12/1996

Competenta materiala dupa valoare, situatii in care opereaza prorogarea de competenta prevazuta de art. 17 Cod procedura civila in privinta cererii de
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 1616R/1996 din 23/12/1996

Stramutare. Efectele stramutarii. Art. 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Ancheta efectiva
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - sectia penala, decizia nr. 393 din 31 ianuarie 2008

Stramutare. Efectele stramutarii. Art. 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului şi a libertatilor fundamentale. Ancheta efectiva
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , sectia penala, decizia nr. 393 din 31 ianuarie 2008

Competenta materiala dupa valoare, situatii in care opereaza prorogarea de competenta prevazuta de art. 17 Cod procedura civila in privinta cererii de
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 1616R/1996 din 23/12/1996Articole Juridice

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instituirea unei singure cai de atac in litigiile de munca si liberul acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

A fost modificat Codul muncii
Sursa:

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Procedura acordarii voucherelor de vacanta in anul 2018 pentru unitatile de invatamant, MEN si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Fideiusiunea – definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim