Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titularului

Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titularului

  Publicat: 03 Sep 2013       6917 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titularului

Publicat in Monitorul Oficial nr. 495 din 6 august 2013

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Restrictii impuse partilor la un acord (inclusiv la un acord privind efectuarea unei concentrari), care nu fac obiectul principal al unui astfel de acord, dar sunt legate direct si sunt necesare realizarii obiectivului prevazut.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.


Art. 7
(1) Eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a unui duplicat poate fi efectuata si in cazul retinerii permisului de conducere anterior pe teritoriul altui stat, daca nu s-a dispus suspendarea ori anularea dreptului de a conduce in conditiile art. 115 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In situatia in care permisul de conducere a fost retinut in conditiile prevazute la art. 111 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se pot depune cereri pentru eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa ori a unui duplicat, in conditiile prezentului ordin, cu exceptia cazurilor in care permisul de conducere a fost retinut ca urmare a deteriorarii ori expirarii perioadei de valabilitate.

Art. 8
(1) In cazul detinerii unui permis de conducere emis de un alt stat decat cele prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, care a inlocuit un permis de conducere detinut in Romania, se poate solicita eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a unui duplicat, in conditiile prezentului ordin, numai pentru categoriile obtinute prin examen in Romania, daca dreptul de a conduce nu a fost anulat ori exercitarea acestuia nu este suspendata sau grevata de alte restrictii .
(2) In situatia mentionata la alin. (1), solicitantul depune, pe langa documentele prevazute la art. 3 alin. (1), declaratia prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. f) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011.
(3) Permisul de conducere strain se remite autoritatii emitente.

Art. 9
Prezentul ordin intra in vigoare la data de 8 august 2013.

Art. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

>br>
ANEXA - CERERE


Subsemnatul/Subsemnata ......................................................... , cu domiciliul in judetul (sectorul) .............................., localitatea .........................................., str. .................................................., nr. ..........., bl. ........, sc. ............., ap. ............. si resedinta in judetul (sectorul) .................................., localitatea ................................................, str. ................................................................., nr. ......., bl. ......., sc. ....., ap. ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........... nr. ......................., eliberat de ........................................, la data de ...................... (anul luna ziua), valabil pana la data de ........................... (anul luna ziua), CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
telefon ..............................

solicit:
- eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa
- eliberarea duplicatului permisului de conducere

Solicit expedierea documentului:
- la adresa de domiciliu;
- judetul (sectorul) ......................., localitatea ..............................., str. ........................................................., nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ....;
- serviciului public comunitar din judetul ...............................
Anexez: chitanta nr. ........................ din data ....../......./........... si documentul care atesta faptul ca sunt apt medical, eliberat de ................................, cu nr. ........................... din data ...../...../............. .
Declar pe propria raspundere ca permisul de conducere emis de autoritatea competenta din (judetul/municipiul Bucuresti) ......................... a fost:
- pierdut
- furat
- retinut pe teritoriul statului .....................
Declar ca nu mi-a fost comunicata de catre autoritatile romane suspendarea/anularea dreptului de a conduce.

LOC PENTRU FOTOGRAFIE (marimea 35 x 38,5 mm, color)

COMPLETAREA PREZENTEI CERERI CU DATE CARE NU CORESUND REALITATII CONSTITUIE INFRACTIUNE DE FALS IN DECLARATII, PREVAZUTA SI PEDEPSITA DE ART. 292 DIN CODUL PENAL

Data: (anul luna ziua)

Semnatura

NOTA DE INFORMARE

S.p.c.r.p.c.i.v. din cadrul Institutiei Prefectului Judetului .........................., inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu nr. ......................., prelucreaza date cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin mijloace automatizate, in scopul eliberarii permisului de conducere .
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai destinatarilor abilitati de lege, cum sunt organele de politie, parchetele, instantele, si pot fi transmise inclusiv in strainatate organelor judiciare sau in vederea preschimbarii permisului de conducere cu un document similar din acea tara, in conditiile legii.
Afişează Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titularului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 123/2013    Permis de conducere    OUG 195/2002

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Conducerea unui autoturism pe drumuri publice, fara permis de conducere. Dare de mita. Uz de fals
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 12 din 21.03.2012

Recidiva postexecutorie. Conducere autovehicul sub influenta unor substante stupefiante
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.38 din data 09.03.2011

Anulare proces-verbal de constatare a contraventiei
Pronuntaţă de: Judecatoria Adjud - Sentinta civila nr. 103 din data 27.01.2011

Anulare proces–verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Prezumtia de nevinovatie
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 30.12.2009

Plangere impotriva procesului verbal de contraventie. Retinere permis de conducere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila nr. 006 din data 27.10.2011

Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 216/CAF din data 01.03.2010

Anularea permisului de conducere. Uz de fals
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1313/CA din data 05.03.2012

Reabilitare de drept. Permis de conducere suspendat
Pronuntaţă de: Judecatoria Rupea - Sentinta penala nr. 47/2009 din data 14.05.2009

Conducerea pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere
Pronuntaţă de: Judecatoria Babadag - Sentinta penala nr. 152 din data 25.09.2008

Conducerea autovehiculului pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere. Conducere sub influenta bauturilor alcoolice
Pronuntaţă de: Judecatoria Toplita - Hotarare nr. 17 din data 31.01.2012Articole Juridice

Un stat UE poate refuza sa recunoasca un permis de conducere care a fost doar reinnoit intr-un alt stat membru dupa ce i-a interzis titularului acestui permis sa conduca pe teritoriul sau
Sursa: EuroAvocatura.ro

Telefonul mobil - sursa de tragedii in trafic. Propunerile MAI de modificare a Codului Rutier
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cardurile de tahograf in transporturile rutiere
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actele necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Refuzul unui stat membru de a elibera un permis de conducere nu poate justifica nerecunoasterea permisului obtinut ulterior intr-un alt stat membru
Sursa: EuroAvocatura.ro

Titlul de calatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Infractiunile contra circulatiei pe drumurile publice in Noul Cod Penal (art. 338 - 345)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut