Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

  Publicat: 30 Sep 2013       33927 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 30 septembrie 2013

In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act adoptat de organele de stat,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

Articolul 118
(1) Prevenirea separarii copilului de familia sa, precum si protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai se finanteaza din urmatoarele surse:a) bugetul de stat - in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judete, potrivit propunerilor formulate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hotarare a Guvernului;
b) bugetul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti - in completarea cuantumului prevazut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;
c) bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor;
d) donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti, permise de lege.
61. La articolul 119, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 119
(1) Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului se acorda o alocatie lunara de plasament, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 0,194 ISR. De aceasta alocatie beneficiaza si copilul pentru care a fost instituita tutela, in conditiile legii.
62. La articolul 119, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5) , cu urmatorul cuprins:
(4) Pentru copiii pentru care s-a stabilit masura plasamentului sau s-a instituit tutela, stabilirea dreptului la alocatie prevazuta la alin. (1) se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost emisa dispozitia conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau hotararea comisiei pentru protectia copilului sau a instantei de judecata, dupa caz.
(5) Procedura de stabilire si de plata a alocatiei prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
63. Articolul 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 120
(1) Copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul la hrana, imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, precum si sume de bani pentru nevoi personale.
(2) Necesarul de imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, materiale cultural-sportive se stabileste in functie de varsta si nevoile copilului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, a organului de conducere al organismului privat acreditat.
(3) In cazul copiilor cu handicap, infectati HIV sau bolnavi SIDA, cuantumul sumelor necesare acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) se majoreaza cu 50%, in raport cu sumele acordate.
(4) Copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul, la iesirea din sistemul de protectie speciala, la o indemnizatie care se acorda o singura data, egala cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata, stabilit potrivit legii.
(5) Cuantumul drepturilor prevazute la alin. (1) pentru copiii din serviciile publice destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai si protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai se stabileste prin hotarare a Guvernului si se indexeaza, periodic, cu rata inflatiei.
64. La articolul 125, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
(5) Ordonanta presedintiala de plasare a copilului in regim de urgenta la o persoana, familie, asistent maternal sau intr-un serviciu de tip rezidential, licentiat in conditiile legii, este data in aceeasi zi, instanta pronuntandu-se asupra masurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse, fara concluziile partilor.
65. La articolul 130, alineatul (2) se abroga.
66. La articolul 134, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 36 alin. (3), art. 87 alin. (3) teza intai si art. 106 alin. (1) lit. a) constituie abatere disciplinara.
67. Articolul 135 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 135
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:a) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 9 alin. (1);
b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 9 alin. (2);
c) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 10 alin. (1) si (3);
d) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 11 alin. (1);
e) necomunicarea, de catre organele de politie, a rezultatelor verificarilor specifice privind identitatea mamei, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3);
f) neefectuarea, de catre serviciul public de asistenta sociala, a declaratiei de inregistrare a nasterii, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6);
g) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 11 alin. (7);
h) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 12 alin. (1);
i) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 13 si la art. 18 alin. (3);
j) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2)-(4) si ale art. 83;
k) nerespectarea prevederilor art. 35 alin. (1) si (4);
l) nerespectarea prevederilor art. 48 alin. (2);
m) nerespectarea prevederilor art. 70;
n) nerespectarea prevederilor art. 80 alin. (3);
o) nerespectarea prevederilor art. 87 alin. (2);
p) nerespectarea prevederilor art. 91 ind. 1 ;
r) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 92 lit. a);
s) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 96;
s) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 97 ind. 1 alin. (1);
t) nerespectarea prevederilor art. 106 alin. (1) lit. c)-k);
t) nerespectarea prevederilor art. 118 alin. (1) lit. b).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. a), c), g), h), i), k), m), n), o), r), s), s);
b) cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele prevazute la lit. f) si l);
c) cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. b), d), p) si t);
d) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. e), j) si t).
Afişează Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 257/2013    Legea 272/2004    Protectia copilului    Asistenta sociala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Obligarea ambilor parinti sa ofere intretinere minorului
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila nr. 8544 din 23.10.2012

Exercitarea autoritatii parintesti in conformitate cu interesul superior al copilului. Cenzurarea tranzactiei partilor de catre instanta de judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia nr. 89 din 26 iunie 2012

Dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu minorul
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea, Decizia nr. 2/FM din 11.01.2012

Divort. Incredintarea minorului. Neindeplinirea conditiilor pentru constituirea consiliului de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Motru, Sentinta civila nr. 146 din 23 ianuarie 2012

Stabilirea domiciliului minorilor la locuinta mamei. Obligarea tatalui la plata pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Strehaia, Sentinta civila nr. 70 din 27 aprilie 2012

Divort. Exercitarea autoritatii parintesti in comun de catre ambii parinti
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila nr. 4047 din 24 aprilie 2012

Cerere de inapoiere a minorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Botosani, Decizia nr. 96A din 20.09.2012

Conditii de admisibilitate a cererii de revizuire. Inscris prezentat ulterior solutiei retractate
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL CONSTANTA- SECTIA I CIVILA SENTINTA CIVILA NR.2756 din 23 mai 2012

Instituire plasament. Dispunere exercitare drepturi si obligatii parintesti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.643 din data 26.05.2011Articole Juridice

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului – masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Care sunt consecintele abandonului de familie?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Necesitatea Prezumtiei de Custodie Comuna
Sursa: EuroAvocatura.ro

Medierea, divortul si custodia minorului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Proiectul noului Cod Civil va include si dispozitiile Dreptului Familiei
Sursa: EuroAvocatura.ro