din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2105 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Conditii de admisibilitate a cererii de revizuire. Inscris prezentat ulterior solutiei retractate

Conditii de admisibilitate a cererii de revizuire. Inscris prezentat ulterior solutiei retractate

  Publicat: 12 Feb 2013       5469 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea inregistrata sub nr.xxx/118/2012 pe rolul Tribunalului Constanta, reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a solicitat instantei revizuirea sentintei civile nr.xxx/18.01.2012, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosar civil nr.xxxx/118/2011, avand ca obiect inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului copilului A. Mihaela, nascut la data de 24.05.2011 in Constanta, declarat fara parinti, la familia B.C.M. si B.C.M., cu domiciliul in O, str. N. nr.xx judetul Constanta, solicitand sa dispuna modificarea prenumelui copilului ca fiind Melisa in loc de Mihaela.

Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivare, a aratat ca prin cererea de chemare in judecata ce a format obiectul dosarului nr.15303/118/2011 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a inteles sa promoveze actiune pentru inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului copilului A. Mihaela, nascut in Constanta, declarat fara parinti, la familia B.C.M. si B.C.M. cu domiciliul in O, str. N. nr.xx, judetul Constanta, intrucat intr-unul din actele care au constituit dosarul, respectiv in extrasul din registrul de nastere eliberat, prenumele minorei era indicat ca fiind ``Mihaela``.
Astfel, pe baza actelor din dosar, instanta de judecata in mod corect s-a pronuntat, dispunand prin sentinta civila nr.xxx/18.01.2012 inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului copilului A. Mihaela, nascut la data de 24.05.2011 in Constanta, declarat fara parinti, la familia B.C.M. si B.C.M..
Ulterior, familia la care copilul a fost plasat s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si la Starea Civila Constanta pentru a i se elibera certificatul de nastere al copilului, insa au intampinat dificultati in sensul ca exista inadvertente la prenumele copilului, fiind eliberat in acest sens in data de 20.03.2012 un alt extras din registrul de nastere, asa cum figureaza in registrul starii civile la nr.xxxx/28.09.2011, respectiv cu prenumele de ``Melisa``, restul datelor de stare civila ale minorei corespunzand cu cele din extrasul care a fost eliberat la data de 05.10.2011.
In consecinta, reclamanta a solicitat admiterea cererii de revizuire asa cum a fost formulata, tinand cont si de principiul respectarii interesului superior al copilului de a i se stabili si pastra identitatea, precum si de obligativitatea institutiilor si autoritatilor publice de a lua de urgenta masurile necesare in vederea restabilirii identitatii copilului, asa cum prevede art.8 pct.1 si 5 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
In drept, a invocat prevederile disp. art.8 pct.1 si 5 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, ale art.322 pct.5 si art.324 pct.4 C.proc.civ.
La dosar a fost depus extrasul pentru uz oficial din Registrul de nastere eliberat la data de 20.03.2012 si s-a dispus atasarea dosarului nr.15303/118/2011 in care s-a pronuntat hotararea a carei revizuire se cere.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Motivul de revizuire invocat de revizuienta este reglementat de art.322 pct.5 C.pr.civ., prima ipoteza si are in vedere situatia in care la data pronuntarii hotararii atacate instanta nu a avut in vedere anumite inscrisuri, deoarece nu i-au putut fi infatisate de parti din motive independente de vointa lor, inscrisuri care in mod vadit erau de natura a schimba solutia data .
Pentru a se putea invoca acest motiv si a se admite revizuirea trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
- partea interesata sa se bazeze pe un inscris nou, care nu a fost folosit in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata;
- inscrisul invocat sa fi existat la data cand a fost pronuntata hotararea ce se cere a fi revizuita;
- inscrisul sa nu fi putut fi produs in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata, fie pentru ca a fost retinut de partea potrivnica, fie dintr-o imprejurare mai presus de vointa partii;
- inscrisul invocat pentru revizuire sa fie determinant, in sensul ca daca ar fi fost cunoscut de instanta cu ocazia judecarii pricinii, solutia ar fi putut fi alta decat cea pronuntata;
- inscrisul nou trebuie prezentat de partea care exercita revizuirea si nu se poate pretinde instantei sa-l administreze din oficiu .
In speta, inscrisul nou este reprezentat de extrasul din Registrul de nastere nr.xxxx/20.03.2012 privind pe A. Melisa, nascuta in mun. Constanta, jud. Constanta, fara parinti, cu nasterea inregistrata in registrul starii civile la nr.xxxx din 28.09.2011.
In dosarul nr.xxxx/118/2011 a fost prezentat extrasul din Registrul de nastere nr.100565/5.10.2011 privind pe A.Mihaela, nascuta la data de 24.05.2011 in mun. Constanta, jud. Constanta, fara parinti, cu nasterea inregistrata in registrul starii civile la nr.xxxx din 28.09.2011.
La solicitarea instantei, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila - Serviciul Stare Civila a comunicat prin adresa nr.82361/3.05.2012 imprejurarea ca din greseala ofiterului de stare civila s-a produs eroarea cu privire la prenumele minorei A.Melisa, in sensul ca s-a completat extrasul de pe actul de nastere al acesteia cu prenumele ``Mihaela`` in loc de ``Melisa``.
Din situatia de fapt retinuta, rezulta ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru admiterea cererii de revizuire. Chiar daca aparent nu este vorba de o alta solutie decat cea pronuntata, in sensul ca solutia ramane aceea de admitere a actiunii, in speta se impune revizuirea hotararii si solutionarea cererii cu care a fost investita instanta fata de adevarata identitate a copilului, Asan Melisa, astfel cum a fost nasterea inregistrata in registrul starii civile la nr.3794 din 28.09.2011 si cum rezulta din noul extras pentru uz oficial eliberat, eroarea produsa nefiind imputabila partilor.
Pentru considerentele expuse, va fi admisa cererea si se va schimba in parte sentinta civila nr.207/18.01.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr.xxxx/118/2011, in sensul ca se va dispune inlocuirea masurii de plasament in regim de urgenta a copilului A.Melisa, nascut la data de 24.05.2011 in mun. Constanta, judetul Constanta, declarat fara parinti, cu masura plasamentului la familia B.C.M. si B.C.M., cu domiciliul in orasul O, str. N. nr.xx, jud. Constanta, urmand a fi mentinute celelalte dispozitii ale sentintei.
Pronuntata de: TRIBUNALUL CONSTANTA- SECTIA I CIVILA SENTINTA CIVILA NR.2756 din 23 mai 2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Constanta    Revizuire    Plasament    Principiul interesului superior al copilului    Legea 272/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta �inscrisuri noi�
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Revizuire. Caracterul de �inscris determinant� in sensul dispozitiilor Codului procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 495 din 19 iunie 2019

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Accesul neautorizat si divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal prin postarea codului sursa al website-lui
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Acces neautorizat la datele cu caracter personal ale unei paciente si ale copilului sau
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal ale pacientilor de catre o unitate spitaliceasca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgare neautorizata de date cu caracter personal ale clientilor si angajatilor prin intermediul e-mail-ului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati