Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul politistului, Actualizat 2014

Statutul politistului, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       147386 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


LEGEA 360/2002 privind Statutul politistului, actualizata 2014

Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.

(3) In situatii de catastrofe, calamitati sau tulburari de amploare ale ordinii si linistii publice ori alte asemenea evenimente politistul este obligat sa se prezinte de indata la unitatea de politie din care face parte.
(4) La instituirea starii de urgenta sau a starii de asediu ori in caz de mobilizare si de razboi politistul va actiona conform legii.
(5) In cazul producerii vreuneia dintre situatiile prevazute la alin. (3) si (4) politistul care se afla intr-o alta localitate se va prezenta la cea mai apropiata unitate a Ministerului de Interne, informand superiorii sai despre aceasta.

SECTIUNEA 3: Restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati
Articolul 45

(1) Politistului ii este interzis:
a)sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda in favoarea acestora;
b)sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau in public;
c)sa candideze pentru autoritatile administratiei publice locale, Parlamentul Romaniei si pentru functia de Presedinte al Romaniei;
d)sa exprime in public opinii contrare intereselor Romaniei;
e)sa declare sau sa participe la greve, precum si la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic;
f)sa adere la secte, organizatii religioase sau la alte organizatii interzise de lege;
g)sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la administrarea sau conducerea unor societati comerciale, cu exceptia calitatii de actionar;
h)sa exercite activitati cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea si demnitatea politistului sau a institutiei din care face parte;
i)sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este retribuit, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica.
(2) Politistul poate prezenta in public, numai in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne, informatii si date obtinute in exercitarea atributiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date si informatii, daca prin acestea nu este incalcat principiul prezumtiei de nevinovatie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viata intima, familiala ori privata a persoanei sau nu este prejudiciata finalizarea urmaririi penale intr-o cauza aflata in curs de cercetare ori de judecare.
(3) Datele si informatiile clasificate, potrivit legii, obtinute de politist in timpul exercitarii atributiilor profesionale nu pot fi facute publice pe o perioada de 5 ani de la incetarea raporturilor sale de serviciu, daca legea nu prevede altfel.
Articolul 46
(1) Politistul poate fi mutat intr-o alta unitate, aflata in aceeasi localitate sau in alta localitate decat cea de domiciliu, in urmatoarele situatii:
a)in interesul serviciului;
b)la cerere .
Articolul 47
(1) Politistul poate fi delegat, detasat ori transferat, potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile legii.
(2) Detasarea politistilor, cu acordul lor, in cadrul organelor speciale din structura autoritatilor publice se face pe perioada stabilita prin dispozitiile legale in vigoare.
Articolul 48
Politistii se pot asocia si pot constitui asociatii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-stiintific, cultural, religios si sportiv-recreativ, fara a aduce atingere indeplinirii atributiilor si indatoririlor de serviciu .
(2) Perioada in care raporturile de serviciu ale politistilor sunt suspendate potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale art. 11 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 constituie vechime in serviciu . Pentru aceasta perioada functiile de conducere din organizatia sindicala se echivaleaza cu functiile prevazute in legislatia privind salarizarea politistilor, in vederea stabilirii salariului de baza brut care se ia in considerare la stabilirea drepturilor de pensie ca politist.
(3) Echivalarea functiilor potrivit alin. (2) se face prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, la propunerea organizatiei sindicale si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

SECTIUNEA 4: Corpul National al Politistilor
Articolul 49

(1) Se infiinteaza Corpul National al Politistilor, ca persoana juridica de drept public, denumit in continuare Corpul, cu sediul in municipiul Bucuresti, reprezentand forma de organizare pe criteriu profesional, autonom, apolitic si nonprofit a politistilor.
(2) Corpul promoveaza interesele politistilor si apara drepturile acestora.
(3) Organizarea si functionarea Corpului se realizeaza pe principiile teritorialitatii, eligibilitatii, mutualitatii si ierarhiei structurilor de conducere .
(4) Organele de conducere si control ale Corpului sunt:
a)congresul national;
b)consiliul national;
c)consiliul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, consiliile inspectoratelor judetene de politie si consiliile institutiilor de invatamant ale Ministerului de Interne si teritoriale;
d)cenzorii.
(5) Organele de conducere ale Corpului vor fi alese din 4 in 4 ani si vor reprezenta, in mod proportional, toate categoriile de politisti. Pe durata mandatului, politistii alesi in organele de conducere vor fi detasati, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
Articolul 50
Prin organele sale de conducere Corpul exercita urmatoarele atributii:
a)intreprinde masuri pentru asigurarea integritatii morale si profesionale a politistilor, precum si a unei activitati eficiente a acestora;
b)ofera consultanta la elaborarea propunerilor de acte normative care se refera la activitatea politiei sau la statutul politistului;
d)la cerere, reprezinta interesele politistilor impotriva carora au fost dispuse sanctiuni disciplinare;
e)participa la elaborarea Codului de etica si deontologie al politistului, ale carui prevederi sunt obligatorii in exercitarea profesiei de politist;
g)reprezinta profesia de politist, impreuna cu Inspectoratul General al Politiei, in raporturile cu organisme guvernamentale, foruri profesionale si stiintifice, institutii publice, precum si cu alte persoane juridice si fizice;
h)promoveaza pe plan extern relatii cu organizatii si institutii profesionale similare;
i)tine si actualizeaza permanent evidenta membrilor sai.

Afişează Statutul politistului, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 360/2002    Legea 360/2002 actualizata 2014    Statutul politistului    Statutul politistului actualizat 2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Decizie pensionare. Functionar public
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 821 din 29.02.2012

Functionar public cu statut special. Plata drepturi banesti reprezentand spor de fidelitate, prima de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 172 din data 02.02.2009

Luare de mita. Primire de foloase necuvenite. Interzicerea dreptului de a exercita functia de agent de politie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta penala nr. 29 din data 01.03.2012

Litigiu functionari publici cu statut special. Eliberare din functie politist
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov , Decizia nr. 763/R din 10/11/2009

Politist - mutare in interesul serviciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Decizie nr. 206 din 05/06/2008

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Raspundere disciplinara. Prescriptia aplicarii sanctiunii disciplinare. Autoritatea competenta sa aplice sanctiunea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - sectia de contencios administrativ, decizia nr. 2095 din 25 mai 2004.Articole Juridice

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita