Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul politistului, Actualizat 2014

Statutul politistului, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       149141 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


LEGEA 360/2002 privind Statutul politistului, actualizata 2014

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Act adoptat de organele de stat,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Articolul 51
(1) Veniturile Corpului se constituie din:
a)taxa de inscriere, cotizatii lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestari stiintifice, culturale si sportive, precum si din drepturi editoriale;
b)resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;
c)donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice sau juridice, din tara ori din strainatate, in conditiile legii si ale normelor instituite de ministrul de interne;
d)chirii, dobanzi si orice alte surse legale.
(2) Consiliile prevazute la art. 49 alin. (4) lit. c) vireaza periodic Corpului o cota-parte din veniturile incasate, in conditiile stabilite prin regulament.
(3) Fondurile banesti obtinute in conditiile alin. (1) pot fi utilizate pentru perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse si de ajutoare, crearea unor institutii cu scop stiintific, investitii legate de dotarea cu mijloace adecvate activitatilor Corpului, cheltuieli administrativ-gospodaresti, asistenta juridica a membrilor, cumpararea si administrarea unor hoteluri, case de odihna si cluburi ale politistilor si pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnico-administrativ propriu.
Articolul 52
Modul de organizare si functionare a Corpului se stabileste, in conditiile prezentei legi, prin Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL IV: Recompense, raspunderea juridica si sanctiuni
SECTIUNEA 1: Recompense
Articolul 53

Pentru contributii deosebite la apararea ordinii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor si la prevenirea faptelor antisociale, politistului i se pot conferi decoratii, in conditiile legii.
Articolul 54
(1) Pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu politistilor li se pot acorda recompense morale sau materiale, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(2) Pentru merite exceptionale in atingerea unor obiective deosebite in activitatea politiei, politistul poate fi avansat in gradul profesional urmator, inaintea indeplinirii stagiului minim, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

SECTIUNEA 2: Raspunderea juridica si sanctiuni
Articolul 55

Incalcarea de catre politist, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu angajeaza raspunderea sa disciplinara, materiala, civila sau penala, dupa caz.
Articolul 56
Este absolvit de orice raspundere politistul care, prin exercitarea, in limitele legii, a atributiilor de serviciu, a cauzat suferinte sau vatamari unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora.
Articolul 57
Constituie abateri disciplinare, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte savarsite de politist, comise cu vinovatie:
a)comportarea necorespunzatoare, in serviciu, familie sau in societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale a politistului sau prestigiului institutiei;
b)neglijenta manifestata in indeplinirea indatoririlor de serviciu sau a dispozitiilor primite de la sefii ierarhici sau de la autoritatile anume abilitate de lege;
c)intarzierea repetata sau nejustificata a solutionarii lucrarilor;
d)depasirea atributiilor de serviciu ori lipsa de solicitu-dine in relatiile cu cetatenii;
e)absenta nemotivata ori intarzierea repetata de la serviciu;
f)producerea de pagube materiale unitatii din care face parte sau patrimoniului Ministerului de Interne;
g)incalcarea normelor privind confidentialitatea activitatii desfasurate;
h)nerespectarea prevederilor juramantului de credinta;
i)imixtiunea ilegala in activitatea altui politist;
j)interventia pentru influentarea solutionarii unor cereri privind satisfacerea intereselor oricarei persoane .
k)incalcarea prevederilor referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictiile stabilite prin lege.
Articolul 58
Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistului sunt:
a)mustrare scrisa;
b)diminuarea drepturilor salariale pentru functia indeplinita cu 5-20 % pe o perioada de 1-3 luni;
c)amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare, pe o perioada de la 1 la 3 ani;
c1)trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului profesional detinut.
d)destituirea din politie.
Articolul 59
(1) Sanctiunile disciplinare se stabilesc si se aplica numai dupa cercetarea prealabila si dupa consultarea consiliilor de disciplina, cu exceptia sanctiunilor prevazute la art. 58 lit. a) si b), care se pot aplica fara consultarea consiliilor de disciplina.
(2) Procedura cercetarii prealabile se reglementeaza prin ordin al ministrului de interne.
(3) Cercetarea prealabila se efectueaza de seful unitatii sau de politisti anume desemnati.
(4) Cercetarile referitoare la abateri, din care rezulta date si indicii ca au fost savarsite fapte prevazute de legea penala, se vor efectua si cu participarea unui reprezentant al Corpului, urmand ca, in raport de constatari, sa fie sesizate organele judiciare.
(5) Ascultarea celui in cauza si consemnarea sustinerilor sale sunt obligatorii.

Afişează Statutul politistului, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 360/2002    Legea 360/2002 actualizata 2014    Statutul politistului    Statutul politistului actualizat 2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Decizie pensionare. Functionar public
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 821 din 29.02.2012

Functionar public cu statut special. Plata drepturi banesti reprezentand spor de fidelitate, prima de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 172 din data 02.02.2009

Luare de mita. Primire de foloase necuvenite. Interzicerea dreptului de a exercita functia de agent de politie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta penala nr. 29 din data 01.03.2012

Litigiu functionari publici cu statut special. Eliberare din functie politist
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov , Decizia nr. 763/R din 10/11/2009

Politist - mutare in interesul serviciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Decizie nr. 206 din 05/06/2008

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Raspundere disciplinara. Prescriptia aplicarii sanctiunii disciplinare. Autoritatea competenta sa aplice sanctiunea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - sectia de contencios administrativ, decizia nr. 2095 din 25 mai 2004.Articole Juridice

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita