Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare

Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare

  Publicat: 15 Jul 2014       26116 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare

Publicat in Monitorul Oficial nr. 520 din 11 iulie 2014

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Teritoriile delimitate geografic, in cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Sectiunea 1 - Principii


Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste drepturile si obligatiile in legatura cu activitati funerare, cimitire si crematorii umane.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica:
a) cultelor, bisericilor si comunitatilor religioase, denumite in continuare culte, autoritatilor administratiei publice locale, operatorilor economici, fundatiilor si asociatiilor, care detin in proprietate, in administrare sau in intretinere cimitire in functiune sau inchise, opere comemorative sau crematorii umane;
b) persoanelor fizice si/sau juridice care presteaza servicii funerare, precum si activitati legate de intretinerea si functionarea cimitirelor, a operelor comemorative sau a crematoriilor umane.
(3) In cazul mormintelor si/sau al operelor comemorative de razboi, prevazute in Lista monumentelor istorice, dispozitiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, cu modificarile ulterioare.
(4) In cazul inhumarii fatului nascut mort ori a unor parti sau organe umane se aplica prevederile prezentei legi, in masura in care nu exista prevederi legale contrare.

Art. 2
(1) Oricine are dreptul la o inmormantare decenta si la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului.
(2) La stabilirea locului de veci si organizarea serviciilor funerare, persoanele in drept si prestatorii serviciilor funerare sunt obligati sa colaboreze intre ei, sa tina cont de vointa exprimata pe timpul vietii de catre defunct sau, in lipsa acesteia, vor tine seama de apartenenta religioasa a defunctului.
(3) Inmormantarea poate fi religioasa sau laica. Inmormantarea religioasa are loc cu respectarea canoanelor, obiceiurilor locului, traditiilor si regulamentelor cultului respectiv. In cazul inmormantarii laice, organizatorii stabilesc modul de desfasurare a procesiunii funebre.


Sectiunea 2 - Definitii


Art. 3
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) cimitir - spatiul situat in intravilanul sau extravilanul localitatii, care a fost, este sau va fi destinat inhumarii;
b) opere comemorative de razboi - edificiile, monumentele de arta, placile si altarele comemorative, troitele, crucile, cenotafurile sau orice alte constructii ori lucrari, astfel cum sunt definite aceste opere la art. 5 din Legea nr. 379/2003, cu modificarile ulterioare;
c) lucrari funerare supraterane - insemnele, bordurile, imprejmuirile, lespezile, obeliscurile sau orice alte lucrari de arta pentru inhumare;
d) lucrari funerare subterane - criptele pentru locuri de inhumare;
e) zone protejate - zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihna si recreere, institutiile social-culturale, unitatile sanitare si unitatile de invatamant.

Sectiunea 3 - Cimitirul


Art. 4
Cimitirul se poate afla in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, a cultelor religioase legal recunoscute sau a unitatilor locale de cult/biserici in situatia cimitirelor confesionale, in proprietatea operatorilor economici, asociatiilor sau fundatiilor, cat si in proprietatea unui alt stat, cu respectarea tratatelor la care Romania este parte .

Art. 5
(1) Administratorul cimitirului este proprietarul acestuia sau cel care detine dreptul de administrare.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a infiinta cimitire publice in fiecare localitate si de a le organiza astfel incat sa aiba sectoare corespunzatoare pentru fiecare cult recunoscut, la cererea cultelor sau a unitatilor locale de cult ce functioneaza in localitatea respectiva.
(3) In localitatile in care nu exista cimitire comunale si unele culte nu dispun de cimitir propriu, persoanele decedate care au apartinut respectivelor culte vor fi inhumate potrivit ritului propriu in cimitirele existente in functiune, exceptie facand cimitirele existente in functiune ce apartin cultelor mozaic si musulman.
(4) De prevederile prezentului articol beneficiaza si persoanele fara apartenenta religioasa.

Art. 6
(1) Realizarea infrastructurii si a zonelor verzi din interiorul cimitirului, parcelarea, imprejmuirea si dotarea acestuia reprezinta obligatii ale proprietarului.

Afişează Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cimitire    Crematorii    Legea 102/2014    Legea 279/2003    Legea 489/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Regimul juridic al terenului aferent unei case nationalizate.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 217 din 11.05.2011

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010Articole Juridice

Lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale
Sursa: EuroAvocatura.ro