Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

  Publicat: 18 Dec 2015       55041 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
LEGEA nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Llucru/bun asupra caruia este impusa o sarcina
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Llucru/bun asupra caruia este impusa o sarcina
Llucru/bun asupra caruia este impusa o sarcina
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Conglomerate) Grup de companii avand diverse obiecte de activitate cum ar fi: banci de investitii, firme broker/dealer, companii de asigurari, companii de leasing, banci comerciale etc.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

CAPITOLUL E:
Riscuri majore sunt:
a) riscurile cuprinse in clasele nr. 4, 5, 6, 7, 11 si 12 de la lit. B;
b) riscurile cuprinse in clasele nr. 14 si 15 de la lit. B, atunci cand titularul contractului de asigurare exercita din punct de vedere profesional o activitate industriala, comerciala sau independenta si riscul se refera la aceasta activitate;
c) riscurile cuprinse in clasele nr. 3, 8, 9, 10, 13 si 16 de la lit. B, in masura in care titularul contractului de asigurare depaseste limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii, incepand cu 1 ianuarie 2007:
- totalul activelor: 6,2 milioane euro, stabilit pe baza cursului ROL/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a exercitiului financiar precedent;
- cifra de afaceri: 12,8 milioane euro, stabilita pe baza cursului ROL/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a exercitiului financiar precedent;
- numarul mediu de angajati in cursul exercitiului: 250;
d) in cazul in care titularul contractului de asigurare face parte dintr-un grup care are obligatia intocmirii situatiilor financiare consolidate, criteriile mentionate la lit. c) se vor aplica conturilor consolidate.

ANEXA Nr. 2: REGISTRUL SPECIAL al activelor admise sa acopere rezervele tehnice
1. In perioada desfasurarii activitatii sale, fiecare societate de asigurare trebuie sa tina la sediul ei central un registru special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice calculate si mentinute in conformitate cu reglementarile prevazute de prezenta lege s| ale normelor date in aplicarea acesteia.
2. In situatia exercitarii de catre societatea de asigurare a unei activitati de asigurare generala sau a unei activitati de asigurare de viata, aceasta este obligata sa tina la sediul ei central registrul special pentru categoria de activitate respectiva.
3. Valoarea totala a activelor inscrise, evaluate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, trebuie sa fie, in orice moment, cel putin egala cu valoarea rezervelor tehnice.
4. In situatia in care un activ inscris in registru este grevat de sarcini in favoarea unui creditor sau a unui tert, cu consecinta indisponibilizarii unei parti din valoarea acestui activ pentru acoperirea angajamentelor, aceasta situatie se inscrie in registru, iar suma indisponibila nu este inclusa in valoarea totala mentionata la pct. 3.
5. Daca un activ admis sa acopere rezervele tehnice este grevat de sarcini in favoarea unui tert sau a unui creditor, fara a indeplini conditiile prevazute la pct. 4, ori daca un astfel de activ este grevat de sarcini in favoarea unui creditor sau a unui tert ori daca un creditor are un drept de a cere compensarea creantei sale cu creanta societatii de asigurare, in caz de insolventa si faliment ale acesteia, aceasta situatie se inscrie in registru, iar acelor active li se aplica prevederile legale in vigoare.
6. Componenta activelor inscrise in registru conform pct. 1-5, in momentul deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, nu trebuie sa se modifice si nu se poate opera vreo schimbare in registru, cu exceptia corectarii erorilor pur materiale, decat cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si cu aprobarea judecatorului-sindic.
7. Sub rezerva pct. 6, lichidatorii trebuie sa adauge la valoarea activelor respective toate veniturile obtinute din fructificarea lor, precum si valoarea primelor incasate in activitatea in cauza intre momentul deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului si cel al platii daunelor aferente activitatii de asigurare sau, dupa caz, cel al transferului de portofoliu.
8. Daca produsul realizarii unor active este mai mic decat valoarea lor estimata in registre, lichidatorii sunt obligati sa furnizeze o justificare privind acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si judecatorului-sindic.

ANEXA Nr. 3: DIRECTIVE ale caror prevederi au fost transpuse in prezenta lege
1. Prima Directiva a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative privind initierea si desfasurarea activitatii de asigurare directa, alta decat cea de viata (Jurnalul Oficial L 228, 16/08/1973, p. 0003)
Versiunea consolidata cuprinzand modificarile aduse prin urmatoarele directive: 76/580, 84/641, 87/343, 87/344, 88/357, 90/618, 92/49, 95/26, 2000/26, 2002/13, 2002/87:
- art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28 a) , art. 29 a) , art. 29 b) , art. 37, anexele A, B, C
2. Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea si falimentul societatilor de asigurari (Jurnalul Oficial L 110,20/04/2001, p. 0028) :
- art. 10(3) , anexa
3. Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viata (Jurnalul Oficial nr. L345 din 19 decembrie 2002, p. 0001) :
- expunere de motive (18) , art. 1, 2, 4, 5, art. 6 alin. (4) si (5) , art. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 67, 69, anexa, anexa 2.
4. Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si a firmelor de investitii intr-un conglomerat financiar si cuprinzand modificari la directivele Consiliului 73/239/CEE, 92/49/CEE si 93/22/CEE si directivele 98/78/CE si 2000/12/CE ale Parlamentului European si Consiliului (Jurnalul Oficial L035, 11/02/2003, p. 0001) :
- art. 2(2) , art. 2(6) , art. 2(9) , art. 2(10) , art. 2(11) , art. 2(12) , art. 2(13) , art. 2(14) , art. 2(15) , art. 2(16)
5. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea in asigurari (Jurnalul Oficial nr. L009 din 15 ianuarie 2003, p. 0003) :
- art. 1, art. 1 alin. (2) , art. 2, 3, 4, 6, 7, art. 7 alin. (3) , art. 8, 9, 10, 11, 12, 14.
6. Directiva 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind asigurarea directa, alta decat asigurarea de viata, si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 88/357/CEE (a treia directiva privind "asigurarea, alta decat de viata") (Jurnalul Oficial L 228, 11/08/1992, p. 1) :
- expunere de motive (7) , art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 27, art. 29, art. 30, art. 32, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 44, art. 45, art. 46, art. 51, art. 56, art. 57
7. Directiva 98/78/CE din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare (Jurnalul Oficial L 330, 05/12/1998, p. 0001) :
- expunere de motive (10) -(11) , art. 1(b) , art. 1(g) , art. 1(h) , art. 1(i) , art. 1(j) , art. 9
8. Directiva 83/349/CEE din 13 iunie 1983 in temeiul art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat, privind conturile consolidate (Jurnalul Oficial L 193, 18/07/1983, p. 0001) :
- art. 1
9. Directiva 2000/26/CE din 16 mai 2000 privind armonizarea legislatiilor statelor membre privind asigurarea de raspundere civila pentru daunele decurgand din circulatia autovehiculelor si de modificare a directivelor Consiliului 73/239/CEE si 88/357/CEE (a patra directiva privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 181, 20/07/2000, p. 0065) :
- art. 4, art. 6
10. Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, care modifica urmatoarele directive: 85/611/CEE, 93/6/CEE si 2000/12/CE si care abroga Directiva 93/22/CEE - art. 4(14) .
11. Directiva a IV-a a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale (78/660/CEE) , publicata in Jurnalul Oficial nr. L222 din 14 august 1978:
- art. 17
12. Regulamentul Consiliului (CE) 2001/2157 privind statutul unei companii europene, publicat in Jurnalul Oficial nr. L294 din 10 noiembrie 2001:
- art. 1 alin. (1)
13. Directiva 77/91, publicata in Jurnalul Oficial nr. L026 din 31 ianuarie 1977:
- art. 6 alin. (1)
14. Directiva 78/473/CEE de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative in domeniul coasigurarii comunitare, publicata in Jurnalul Oficial nr. L151 din 7 iunie 1978, p. 0025-0027:
- art. 10
15. Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind activitatea si supravegherea institutiilor pentru pensii ocupationale, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 235 din 23 septembrie 2003, p. 10-21:
- punctul 19 din preambul.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va emite norme in aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.

Afişează Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 32/2000    Legea 32/2000 actualizata 2016    Legea asigurarilor actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de mandat. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2060 din 5 iunie 2014

Contract de transport international. Avarii produse in timpul transportului. Despagubiri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.299 din data 29.06.2011

Plata suma reprezentand zile de concediu neefectuate. Plata salariu compensatoriu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.954 din data 14.03.2011

Accident rutier. Contract de asigurare
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 31.12.2009

Contract de asigurare. Exceptia necompetentei teritoriale
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1801 din data 01.11.2011

Accident de circulatie. Plata despagubiri civile
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3148 din data 07.12.2011

Societate comerciala. Activitati neautorizate. Culpa administratorilor. Eroare de fapt
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA I PENALA, DECIZIA NR. 1168/R DIN 19. 08. 2010, DEFINITIVA

Accident. Actiunea in regres a asiguratorului impotriva vinovatului este de natura comerciala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie