Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

  Publicat: 18 Dec 2015       55495 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
LEGEA nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Act adoptat de organele de stat,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Sistem de organizare
Specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la probleme financiare.
Specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la probleme financiare.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(1) Registrul actuarilor se deschide si se mentine de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in sistem computerizat si pe suport hartie, datele inscrise in acesta fiind permanent accesibile publicului la sediul central al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Persoanele inscrise in registru vor constitui Corpul actuarilor, ale carui statut si regulament de organizare si functionare se aproba prin hotarare a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Poate fi inregistrata in Registrul actuarilor orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele:
a) este licentiata cu diploma de studii superioare de lunga durata;
b) a absolvit cu diploma, in tara, studii actuariale la institutii de invatamant superior sau alte forme de pregatire postuniversitara, cu conditia ca cel putin un membru al comisiei de examinare sa detina calificarea de actuar, sau a absolvit, cu diploma sau prin certificarea unui examen, cursurile unor institutii recunoscute pe plan international in pregatirea si calificarea in profesia de actuar;
c) a lucrat o perioada de cel putin 3 ani in domeniul asigurarilor, matematicilor financiare sau statisticilor, activitatea desfasurata necesitand cunostinte actuariale;
d) nu are cazier judiciar sau fiscal.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va face inregistrarea in Registrul actuarilor la cererea scrisa a persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) .
(4) Actuarii sunt obligati sa anunte, in cel mult 7 zile calendaristice, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor despre orice modificare a datelor care fac subiectul inregistrarii in Registrul actuarilor.
(5) Cetatenii straini sunt exceptati de la indeplinirea cerintei privind studiile actuariale, daca dovedesc prin acte oficiale recunoasterea ca actuar obtinuta in tara de origine.
(6) Sanctionarea unui actuar de trei ori de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi si a normelor emise in aplicarea acesteia sau condamnarea printr-o sentinta definitiva duce la radierea obligatorie din Registrul actuarilor.
(7) Alte prevederi referitoare la Registrul actuarilor vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
Art. 13
(1) Un asigurator care solicita autorizarea conform prevederilor art. 12 si 44 achita la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare de 75. 000. 000 lei. Cuantumul taxei de autorizare se poate actualiza anual, prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in functie de indicele preturilor comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
(2) In cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentatiei de catre solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.
(3) Asiguratorul achita, din momentul acordarii autorizatiei de functionare, pe durata valabilitatii acesteia, o taxa de functionare, stabilita anual de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de maximum 0,3% din primele brute incasate in perioada pentru care sunt datorate.
(31) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, taxa de functionare prevazuta la alin. (3) se poate majora pana la maximum 0,5% din primele brute incasate in perioada pentru care sunt datorate, in raport cu obligatiile ce revin Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, dupa dobandirea statutului de stat membru al Uniunii Europene.
(4) Asiguratorii platesc taxa de functionare la termenul stabilit prin norme.
(5) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevazute la alin. (3) , Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va calcula dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la colectarea creantelor fiscale.
(6) Prin plata taxei de autorizare, prevazuta la alin. (1) , asiguratorul primeste autorizarea doar pentru o anumita clasa, exceptand situatia in care asiguratorul doreste sa acopere numai anumite riscuri incluse in clasa respectiva, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 1, iar pentru fiecare clasa sau, dupa caz, numai pentru anumite riscuri dintr-o clasa, va achita taxele prevazute la alin. (7) .
(7) Un asigurator care solicita autorizarea conform prevederilor art. 12 alin. (71) achita, la depunerea cererii de autorizare, o taxa de autorizare reprezentand 40% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1) .
(8) Un asigurator sau reasigurator care solicita autorizarea pentru un transfer de portofoliu, inclusiv in cazurile prevazute de art. 23 alin. (4) , achita o taxa de autorizare de transfer de portofoliu, reprezentand 50 % din cuantumul taxei prevazute la alin. (1) .
(9) Un asigurator, reasigurator sau un intermediar in asigurare si/sau de reasigurare, Fondul de protectie a victimelor strazii sau o entitate care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, care solicita aprobarea pentru modificari la conditiile si documentele in baza carora s-a acordat autorizatia/avizul, precum si orice informatii sau certificari din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru a-i servi in relatiile cu tertii, va achita o taxa de aprobare, dupa caz, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii.
(10) Orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia asiguratilor, pagubitilor si a institutiilor publice, care solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor informatii, certificari sau puncte de vedere, va achita o taxa reprezentand echivalentul in lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data platii.
(11) Pentru toate autorizatiile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, la cererea persoanelor indreptatite, in conditiile prevazute in normele emise in aplicarea prezentei legi, contra unei taxe reprezentand 25% din sumele prevazute la alin. (1) si la art. 36 alin. (1) . A»
Art. 131
Prevederile art. 13 se aplica intocmai si reasiguratorilor autorizati sa desfasoare activitate de reasigurare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 14
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor retrage autorizatia de functionare in cazul in care constata ca un asigurator autorizat se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu a inceput sa desfasoare activitatea de asigurare in termen de 12 luni de la data eliberarii autorizatiei;
b) renunta la activitatea de asigurare si solicita in mod expres retragerea autorizatiei de functionare;
c) inceteaza sa mai desfasoare activitatea de asigurare pe o perioada de 6 luni consecutive;
d) nu mai indeplineste conditiile pe baza carora a fost autorizat;
e) nu a dus la indeplinire masurile specificate in planul de redresare financiara sau aceste masuri nu si-au atins scopul, dupa caz;
f) incalca dispozitiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza autoritatile competente ale celorlalte state membre despre retragerea autorizatiei unui asigurator care desfasoara activitatea de asigurare pe teritoriul acestora.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ia masurile legale in cazul informatiilor primite de la autoritatile competente din celelalte state membre privind retragerea autorizatiei unui asigurator care desfasoara activitate de asigurare pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii .
(4) Decizia de retragere a autorizatiei se motiveaza si se comunica asiguratorului. Impotriva deciziei de retragere a autorizatiei asiguratorul poate face plangere la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare .
Art. 15
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va publica cel putin o data pe an in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si intr-o publicatie de larga circulatie lista actualizata cuprinzand asiguratorii autorizati si orice alte informatii pe care le va considera necesare in aplicarea prezentei legi.
CAPITOLUL III1: Dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii ale asiguratorilor
Art. 151
Asiguratorii autorizati potrivit prevederilor art. 12 pot sa desfasoare activitate de asigurare pe teritoriul oricarui stat membru prin intermediul unei sucursale, cu notificarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 152
Notificarea prevazuta la art. 151 va cuprinde urmatoarele informatii si documente:
1. denumirea statului membru pe teritoriul caruia intentioneaza sa isi stabileasca o sucursala;
2. studiul de fezabilitate, clasele de asigurari pe care intentioneaza sa le practice, precum si structura organizatorica a viitoarei sucursale;
3. sediul viitoarei sucursale din statul membru gazda, de la care pot fi obtinute si la care pot fi transmise documente, care va fi si adresa la care se vor transmite toate informatiile si documentele catre persoana sau persoanele semnificative;
4. numele persoanelor semnificative, care au capacitatea de a reprezenta si angaja asiguratorul in relatiile cu tertii pe teritoriul statului membru respectiv, precum si in relatia cu autoritatile competente si alte institutii din acel stat;
5. declaratia pentru asiguratorul care doreste sa practice clasa 10, exclusiv raspunderea transportatorului, prevazuta la lit. B din anexa nr. 1, din care sa rezulte ca este membru al Biroului National si al Fondului National de Garantare din statul membru pe teritoriul caruia isi propune sa deschida o sucursala, dupa caz.
Afişează Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 32/2000    Legea 32/2000 actualizata 2016    Legea asigurarilor actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de mandat. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2060 din 5 iunie 2014

Contract de transport international. Avarii produse in timpul transportului. Despagubiri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.299 din data 29.06.2011

Plata suma reprezentand zile de concediu neefectuate. Plata salariu compensatoriu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.954 din data 14.03.2011

Accident rutier. Contract de asigurare
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 31.12.2009

Contract de asigurare. Exceptia necompetentei teritoriale
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1801 din data 01.11.2011

Accident de circulatie. Plata despagubiri civile
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3148 din data 07.12.2011

Societate comerciala. Activitati neautorizate. Culpa administratorilor. Eroare de fapt
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA I PENALA, DECIZIA NR. 1168/R DIN 19. 08. 2010, DEFINITIVA

Accident. Actiunea in regres a asiguratorului impotriva vinovatului este de natura comerciala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie