Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » LEGEA nr. 8/1996, Actualizata 2019, privind dreptul de autor si drepturile conexe

LEGEA nr. 8/1996, Actualizata 2019, privind dreptul de autor si drepturile conexe

  Publicat: 14 Jan 2019       57914 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Documente atasate
legea_8_1996_actualizata_2019_PDF.pdf
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
LEGEA nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Actualizata 2019 prin:
- Legea 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in M.Of. 33 din 11 ianuarie 2019.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sume de bani (in lei sau in valuta) ale titularilor, aflate in conturi deschise la diverse banci.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.

h) utilizarea operelor in timpul celebrarilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publica;
i) utilizarea, in scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate in cadrul expozitiilor cu acces public sau cu vanzare, al targurilor, licitatiilor publice de opere de arta, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzand orice utilizare comerciala.
(2) In conditiile prevazute la alin. (1) , sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea catre public, fara un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:
a) de scurte extrase din articole de presa si reportaje radiofonice sau televizate, in scopul informarii asupra problemelor de actualitate, cu exceptia celor pentru care o astfel de utilizare este, in mod expres, rezervata;
b) de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si ale altor opere de acelasi fel, care au fost exprimate oral in public, cu conditia ca aceste utilizari sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea;
c) de scurte fragmente ale operelor, in cadrul informatiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai in masura justificata de scopul informarii;
d) de opere, in cazul utilizarii exclusiv pentru ilustrare in invatamant sau pentru cercetare stiintifica;
e) de opere, in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv.
(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, in conditiile prevazute la alin. (1) , actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare.
(4) In toate cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) , c) , e) , f) , i) si la alin. (2) trebuie sa se mentioneze sursa si numele autorului, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste a fi imposibil; in cazul operelor de arta plastica, fotografica sau de arhitectura trebuie sa se mentioneze si locul unde se gaseste originalul.

Articolul 351
(1) Sunt permise, fara consimtamantul titularului oricarui drept de autor sau al oricarui drept conex si fara plata vreunei remuneratii, reproducerea, distribuirea, comunicarea catre public, punerea la dispozitia publicului, radiodifuzarea, inchirierea si imprumutul unei opere sau altui obiect protejat, cu conditia ca acestea sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor, in scopul:
a) realizarii, de catre o persoana beneficiara sau o persoana care actioneaza in numele acesteia, a unui exemplar in format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiara are acces in mod legal, pentru uzul exclusiv al persoanei beneficiare;
b) realizarii, de catre o entitate autorizata, a unui exemplar in format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiara are acces in mod legal sau comunicarea publica, punerea la dispozitie, distribuirea sau imprumutul, fara scop lucrativ, al unui exemplar in format accesibil catre o persoana beneficiara sau o alta entitate autorizata in scopul utilizarii exclusive de catre o persoana beneficiara.
(2) Expresia persoana beneficiara prevazuta la alin. (1) inseamna, indiferent de orice alte dizabilitati, o persoana care:
a) este nevazatoare;
b) are deficiente de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obtine o functie vizuala echivalenta, in esenta, cu cea a unei persoane fara astfel de deficiente si care, drept urmare, nu poate citi opere tiparite in aceeasi masura, in esenta, ca o persoana care nu este afectata de o astfel de deficienta;
c) are un handicap de perceptie sau dificultati de citire si, in consecinta, nu poate sa citeasca opere imprimate in aceeasi masura, in esenta, ca o persoana care nu sufera de un astfel de handicap;
d) sufera de un handicap fizic ce o impiedica sa tina in mana ori sa manipuleze o carte sau sa isi concentreze privirea ori sa isi miste ochii intr-o masura care ar fi acceptabila in mod obisnuit pentru citire.
(3) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos, prevazute la alin. (1) , au urmatoarele semnificatii:
a) opera sau alt obiect protejat inseamna o opera care se prezinta sub forma de carte, publicatie periodica, ziar, revista sau alte tipuri de scrieri, notatii, inclusiv partituri, precum si ilustratiile aferente acestora, pe orice tip de suport, inclusiv in format audio, cum ar fi cartile audio, si in format digital, care este protejata prin drept de autor sau drepturi conexe si care este publicata sau pusa sub o alta forma la dispozitia publicului in mod legal;
b) exemplar in format accesibil inseamna un exemplar al unei opere sau al unui alt obiect protejat, care este realizat intr-un mod sau o forma alternativa si care ii permite persoanei beneficiare sa aiba acces la opere sau alte obiecte protejate, inclusiv acces in conditii la fel de viabile si confortabile ca cele de care se bucura o persoana care nu sufera de niciuna dintre deficientele sau de niciunul dintre handicapurile prevazute la alin. (2) ;
c) entitate autorizata inseamna o entitate care este autorizata sau recunoscuta de un stat membru in vederea furnizarii, fara scop lucrativ, catre persoane beneficiare, de servicii de educatie, formare pedagogica, citire adaptativa sau acces la informatii, incluzand si institutiile publice sau organizatiile fara scop lucrativ, care ofera aceleasi servicii persoanelor beneficiare ca una dintre activitatile lor de baza sau dintre obligatiile lor institutionale, sau ca parte a misiunilor acestora de interes public. In scopul luarii in evidenta, entitatile autorizate au obligatia sa notifice Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, care urmeaza sa comunice informatiile catre punctul central de acces al Uniunii Europene si catre punctul de acces la informatii instituit de Biroul International al Organizatiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuala.
(4) In vederea realizarii unui exemplar in format accesibil in conformitate cu prevederile alin. (1) sunt exceptate de la dreptul de reproducere:
a) orice acte necesare pentru a modifica, a converti sau a adapta o opera sau alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe;
b) furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informatiile intr-un exemplar in format accesibil;
c) modificarile care ar putea fi necesare atunci cand formatul unei opere sau al unui alt obiect protejat este deja accesibil pentru anumite persoane beneficiare, in timp ce ar putea sa nu fie accesibil pentru alte persoane beneficiare, din cauza diferitelor deficiente sau handicapuri sau a diferitelor grade ale respectivelor deficiente sau handicapuri.
(5) Utilizarile prevazute la alin. (1) trebuie sa asigure si sa respecte integritatea operei sau obiectelor protejate prin drept de autor sau prin drepturi conexe, tinand seama in mod corespunzator de modificarile necesare pentru ca opera sau alt obiect al protectiei sa devina utilizabile in formatul accesibil.
(6) Orice dispozitie contractuala care are drept scop inlaturarea sau limitarea in orice mod a utilizarilor permise conform alin. (1) este nula de drept .

Articolul 352
(1) Entitatile autorizate care desfasoara activitatea prevazuta la art. 351 alin. (1) lit. b) au obligatia stabilirii si respectarii unor proceduri clare si transparente cu ocazia indeplinirii urmatoarelor obligatii:
a) distribuie, comunica si pun la dispozitie exemplare in format accesibil numai catre persoanele beneficiare sau alte entitati autorizate;
b) adopta masurile corespunzatoare pentru a descuraja reproducerea, distributia, comunicarea catre public sau punerea la dispozitia publicului in mod neautorizat a exemplarelor in format accesibil;
c) da dovada de grija cuvenita atunci cand trateaza operele sau alte obiecte protejate, precum si exemplarele in format accesibil ale acestora si tine evidenta acestor operatiuni;
d) publica si actualizeaza, pe site-ul propriu, daca este cazul, sau prin intermediul altor canale online sau offline, informatii cu privire la modul in care isi respecta obligatiile prevazute la lit. a) -c) ;
e) respecta dispozitiile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor beneficiare.
(2) Orice persoana beneficiara sau entitate autorizata, din Romania sau din alt stat membru al Uniunii Europene, are dreptul sa obtina, de la o entitate autorizata care desfasoara activitatea prevazuta la art. 351 alin. (1) lit. b) si care are sediul in Romania, un exemplar in format accesibil al unei opere sau alt obiect protejat, daca acesta este disponibil .
(3) Entitatile autorizate din Romania au posibilitatea sa solicite si sa obtina de la o entitate autorizata din alt stat membru al Uniunii Europene un exemplar in format accesibil al unei opere sau al altui obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe sau accesul la un astfel de exemplar, in conditiile legii nationale a statului respectiv.
(4) La cererea persoanelor beneficiare, a altor entitati autorizate sau a titularilor de drepturi de autor, entitatea autorizata care desfasoara activitatea prevazuta la art. 351 alin. (1) lit. b) este obligata sa puna la dispozitie, intr-o forma accesibila, urmatoarele informatii:
a) lista operelor sau a altor obiecte protejate prin drept de autor sau drepturi conexe, pentru care dispune de exemplare in format accesibil, precizand formatele disponibile;
b) numele si datele de contact referitoare la entitatile autorizate cu care a efectuat schimburi de exemplare in format accesibil.
(5) Exportul de exemplar in format accesibil, efectuat de o entitate autorizata stabilita intr-un stat membru catre o tara terta, care este parte la Tratatul de la Marrakesh, precum si importul de asemenea exemplare, dintr-o tara terta, membra a Tratatului de la Marrakesh, efectuat de o persoana beneficiara sau de o entitate autorizata dintr-un stat membru, se efectueaza in conditiile Regulamentului (UE) 2017/1.563 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier intre Uniune si tarile terte de exemplare in format accesibil ale anumitor opere si ale altor obiecte ale protectiei prin drept de autor si drepturi conexe in beneficiul persoanelor nevazatoare, cu deficiente de vedere sau cu dificultati de citire a materialelor imprimate.

Articolul 36
(1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare.
(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele concepute pentru realizarea de copii, in situatia prevazuta la alin. (1) , se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi.

Articolul 37
Documente Atasate
legea_8_1996_actualizata_2019_PDF.pdf

Afişează LEGEA nr. 8/1996, Actualizata 2019, privind dreptul de autor si drepturile conexe pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 8/1996    Drepturi de autor    Legea 15/2019    Legea drepturilor de autor actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 2/2017. Consilierul in proprietate industriala poate reprezenta in instanta persoana juridica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Drept de autor. Efectele juridice ale inregistrarii operei la ORDA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Coregraf. Drepturi banesti acordate in baza Legii 8/1996
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Pronuntata in sedinta publica din 27.01.2010

Actiune in constatarea dreptului de autor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Pronuntata in sedinta publica din 05.03.2009

Obligarea la plata sumei reprezentand cheltuieli de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 1978 din data 16.09.2011

Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenta plagiatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 8 din 11 ianuarie 2011Articole Juridice

Vanzarea unor carti electronice de ocazie prin intermediul unui site internet constituie o comunicare publica supusa autorizarii autorului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un semn care evoca marijuana nu poate fi inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un furnizor de acces la internet poate fi obligat sa blocheze accesul clientilor sai la un site web care aduce atingere dreptului de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Se poate prezuma juris tantum ca suporturile de inregistrare vandute unor persoane private vor fi utilizate in scopuri personale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Punerea in libera circulatie si distrugerea "marfurilor contrafacute"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Organismele de radiodifuziune televizata pot interzice retransmiterea prin internet a emisiunilor lor de catre o alta societate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un autor de programe pentru calculator nu se poate opune revanzarii licentelor sale „de ocazie” care permite utilizarea programelor sale descarcate de pe internet
Sursa: EuroAvocatura.ro