Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate

Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate

  Publicat: 03 Apr 2019       2440 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate, din 18.02.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial, nr. 256 din 03.04.2019 si aprobat prin Ordinul CNCAN nr. 27/2019.

In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice persoana fizica sau juridica a carei activitate profesionala consta in a pune la dispozitie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.

CAPITOLUL I
Domeniu, scop, definitii
SECTIUNEA 1
Domeniu si scop

Articolul 1
(1) Prin prezentul ghid se stabilesc recomandarile Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN, privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate.
(2) Recomandarile din prezentul ghid se aplica atat titularilor, cat si solicitantilor de autorizatie, pentru fazele de punere in functiune si exploatare a unei instalatii nucleare.
(3) Recomandarile din prezentul ghid au ca scop facilitarea indeplinirii cerintelor stabilite prin art. 24 din Normele de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 199/2015.


Articolul 2
Recomandarile din prezentul ghid se aplica urmatoarelor categorii de instalatii nucleare:
a) centrale nuclearoelectrice;
b) reactoare de cercetare, reactoare de putere zero si ansambluri subcritice;
c) reactoare de demonstratie;
d) reactoare nucleare pentru producerea de energie si izotopi pentru scopuri medicale.


SECTIUNEA a 2-a
Definitii


Articolul 3

(1) Termenii utilizati in prezentul ghid sunt definiti in Normele de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 199/2015.
(2) Abrevierea LCTO se utilizeaza pentru a face referire in mod generic la limitele si conditiile tehnice de operare.
(3) Abrevierea SSCE se utilizeaza pentru a face referire in mod generic la sistemele, structurile, componentele si echipamentele unei instalatii nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentatie si control .
(4) Prin oprire neplanificata se intelege oprirea neplanificata/neprogramata a reactiei nucleare de fisiune in lant din reactor, prin actiunea automata a sistemelor care au aceasta functie prin proiect sau prin actionarea manuala a acestora de catre operator . Pentru reactorul de tip CANDU, sistemele de referinta sunt sistemele de oprire rapida a reactorului si sistemul de reglare a reactorului, prin functiile sale de reducere lenta a puterii reactorului, respectiv de reducere rapida a puterii reactorului.
(5) Prin repornirea instalatiei nucleare se intelege repornirea reactorului nuclear, respectiv readucerea reactorului nuclear la criticitate.


CAPITOLUL II
Recomandari privind gestionarea opririlor neplanificate
SECTIUNEA 1
Procedurile administrative pentru gestionarea opririlor neplanificate


Articolul 4

Procedurile administrative ale titularului de autorizatie privind gestionarea opririlor neplanificate vor include cel putin urmatoarele:
a) colectarea informatiilor si datelor relevante privind oprirea neplanificata si comportarea SSCE ale instalatiei nucleare in raport cu cerintele si intentia de proiectare;
b) investigarea cauzelor opririi neplanificate si a eventualelor probleme puse in evidenta de aceasta in ce priveste functionarea SSCE;
c) stabilirea si implementarea actiunilor corective pentru inlaturarea cauzelor directe ale opririi neplanificate;
d) criteriile stabilite pentru evaluarea starii instalatiei nucleare cu scopul de a determina acceptabilitatea repornirii sau necesitarea unor investigatii mai aprofundate;
e) verificarile, inspectiile, testele si evaluarile necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintelor de securitate nucleara in vederea repornirii instalatiei nucleare;
f) bazele si procesul pentru luarea deciziei privind repornirea dupa o oprire neplanificata;
g) cerintele de supraveghere a instalatiei nucleare dupa repornire, in vederea confirmarii eficacitatii actiunilor corective implementate;
h) identificarea cauzelor de profunzime ale opririi neplanificate, stabilirea actiunilor corective pentru prevenirea recurentei unor evenimente similare si documentarea lectiilor invatate;
i) responsabilitatile, nivelurile de autoritate, modul de organizare, resursele alocate si metodele utilizate pentru realizarea activitatilor mentionate la lit. a)-h);
j) cerintele de informare a CNCAN, in mod verbal si in scris, in conformitate cu prevederile din normele aplicabile si din procedurile de raportare aprobate de CNCAN;
k) inregistrarile aferente managementului opririi neplanificate si bazele pentru decizia de repornire a instalatiei nucleare.


SECTIUNEA a 2-a
Colectarea informatiilor si datelor privind oprirea neplanificata


Articolul 5

Afişează Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Securitate nucleara    Ghid    CNCAN    Ordinul 199/2015    Ordinul 27/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020Articole Juridice

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu