Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate

Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate

  Publicat: 03 Apr 2019       960 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate, din 18.02.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial, nr. 256 din 03.04.2019 si aprobat prin Ordinul CNCAN nr. 27/2019.

Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Supravegherea instalatiei nucleare dupa repornire


Articolul 17

Pe perioada repornirii si dupa repornirea instalatiei nucleare se vor asigura monitorizarea parametrilor relevanti si a tendintelor acestora, precum si supravegherea functionarii SSCE asupra carora s-au efectuat activitati de intretinere corectiva in oprirea neplanificata.


SECTIUNEA a 8-a
Evaluarea cauzelor de profunzime


Articolul 18

(1) Se va efectua o evaluare a cauzelor de profunzime ale evenimentului care a condus la oprirea neplanificata. Aceasta evaluare va cuprinde cel putin urmatoarele:
a) analiza detaliata a cauzelor de profunzime;
b) cauzele sau factorii contribuitori;
c) actiunile corective si/sau recomandarile de imbunatatire, inclusiv extinderea conditiei, daca este cazul;
d) raspunsul corect/asteptat al sistemelor de securitate si al altor SSCE cu functii de securitate nucleara, cum ar fi sistemele de control;
e) actiunile personalului de tura;
f) conditiile radiologice si masurile de protectie la radiatii;
g) inregistrarile parametrilor relevanti pentru eveniment;
h) aspecte neasteptate sau neexplicate ale comportarii instalatiei nucleare pe perioada tranzientului;
i) cazurile de functionare necorespunzatoare a SSCE implicate in eveniment;
j) deficiente de documentatie/proceduri si modificarile necesare;
k) erori umane;
l) evenimente sau tendinte similare din experienta de exploatare;
m) lectiile de invatat pentru pregatirea personalului de operare si a altor grupuri relevante de personal;
n) lectii de invatat generice pentru industria nucleara, daca este cazul .
(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) va incepe cat mai curand posibil dupa incheierea evaluarii initiale si se va finaliza intr-o perioada cat mai scurta de timp .
(3) Dupa finalizarea evaluarii prevazute la alin. (1), se va elabora un raport, care va include recomandari specifice si masurile pentru prevenirea recurentei evenimentului care a condus la oprirea neplanificata si/sau pentru prevenirea defectiunilor SSCE evidentiate de aceasta oprire.


SECTIUNEA a 9-a
Utilizarea experientei de exploatare


Articolul 19

(1) Rapoartele privind evaluarea initiala si evaluarea cauzelor de profunzime se vor distribui catre toate departamentele relevante ale organizatiei titularului de autorizatie si se va asigura prelucrarea, in timp util, a informatiilor continute in acestea, cu personalul de exploatare si cu alte categorii de personal, dupa caz.
(2) Pachetul de inregistrari permanente asociat opririi neplanificate va fi analizat pentru a determina eventualele actiuni corective si de imbunatatire suplimentare, cum ar fi modificari de proceduri, modificari de proiect, modificari ale programelor de pregatire si lectii de invatat generice pentru industria nucleara.
(3) De asemenea, in masura in care este practic posibil, pentru centralele nuclearoelectrice, se va verifica raspunsul simulatorului integral la un scenariu care reproduce evenimentul care a condus la oprirea neplanificata, cu scopul de a analiza eventualele diferente intre comportarea centralei si comportarea simulatorului si de a identifica potentiale imbunatatiri ale fidelitatii simulatorului.


SECTIUNEA a 10-a
Inregistrarile privind oprirea neplanificata


Articolul 20

(1) Inregistrarile permanente pentru fiecare oprire neplanificata in parte vor include cel putin urmatoarele:
a) informatiile si datele colectate privind oprirea neplanificata;
b) evaluarea initiala;
c) evaluarile suplimentare;
d) actiunile corective initiale, implementate in vederea repornirii;
e) decizia privind repornirea si bazele deciziei;
f) evaluarea cauzelor de profunzime, lectiile invatate si actiunile corective implementate pentru prevenirea recurentei.
(2) Anexa la prezentul ghid include structura si continutul generice recomandate pentru pachetul de inregistrari permanente asociat unei opriri neplanificate. Titularul de autorizatie isi va stabili, in procedurile proprii, formularele specifice pentru inregistrarea informatiilor relevante pentru oprirea neplanificata, considerand ca un minim continutul recomandat in anexa la prezentul ghid.
(3) Pachetul de inregistrari permanente se completeaza pe masura ce informatiile devin disponibile.


CAPITOLUL III

Afişează Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Securitate nucleara    Ghid    CNCAN    Ordinul 199/2015    Ordinul 27/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu