Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

  Publicat: 19 Apr 2019       5404 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 299 din 18.04.2019

1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Drept exclusiv al inventatorului de a dispune de inventia sa,
Persoana care din proprie vointa administreaza bunurile altei persoane (gerat) fara a avea incuviintarea acesteia
Persoana care din proprie vointa administreaza bunurile altei persoane (gerat) fara a avea incuviintarea acesteia
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Persoana care din proprie vointa administreaza bunurile altei persoane (gerat) fara a avea incuviintarea acesteia
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Persoana care din proprie vointa administreaza bunurile altei persoane (gerat) fara a avea incuviintarea acesteia
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(2) Pentru infiintarea si schimbarea rangului oficiilor consulare de cariera este necesara obtinerea in prealabil, pe cale diplomatica, a consimtamantului statului de resedinta.
(3) Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului oficiilor consulare de cariera se fac prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Guvernului.
(4) Oficiilor consulare de cariera li se atribuie unul dintre rangurile prevazute la art. 1 paragraful 1 lit. a) din Conventia de la Viena din 1963.
(5) Sediul oficiului consular de cariera si circumscriptia sa consulara se stabilesc si pot fi modificate ulterior de catre Ministerul Afacerilor Externe, cu consimtamantul prealabil al statului de resedinta.
(6) Prevederile alin. (1) - (3) si (5) se aplica in mod corespunzator in cazul deschiderii de catre un oficiu consular de cariera, cu rang de consulat general sau de consulat, a unui viceconsulat sau a unei agentii consulare intr-o alta localitate decat cea in care isi are sediul el insusi.
(7) Deschiderea si inchiderea unui birou consular, in intelesul Conventiei de la Viena din 1963, ca parte integranta a unei misiuni diplomatice sau a unui oficiu consular de cariera existent, situat in afara sediului acestora, se fac prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 8
Localurile consulare in care isi au sediul oficiile consulare de cariera pot fi imobile aflate in proprietatea statului roman sau inchiriate de acesta.

Articolul 9
(1) Personalul oficiului consular de cariera este format din:
a) functionari consulari, in intelesul art. 1 paragraful 1 lit. d) din Conventia de la Viena din 1963, acreditati in rangul de consul general, consul, viceconsul sau agent consular;
b) angajati consulari, in intelesul art. 1 paragraful 1 lit. e) din Conventia de la Viena din 1963;
c) membri ai personalului de serviciu, in intelesul art. 1 paragraful 1 lit. f) din Conventia de la Viena din 1963.
(2) Oficiul consular de cariera este condus de un sef caruia i se atribuie una dintre clasele prevazute la art. 9 paragraful 1 din Conventia de la Viena din 1963, corespunzator rangului oficiului respectiv.
(3) Consulii generali, sefi ai oficiilor consulare de cariera cu rang de consulat general, sunt numiti la post prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor externe.
(4) Functionarii consulari, altii decat cei prevazuti la alin. (3), precum si angajatii consulari si membrii personalului de serviciu sunt numiti la post prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea procedurii prevazute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu modificarile ulterioare.
(5) Anterior trimiterii in misiune in strainatate pe posturi care implica desfasurarea activitatii consulare in cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare de cariera, personalul consular parcurge, la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, un stagiu de instruire specifica, cu durata de minimum 30 de zile, in functie de postul care urmeaza sa fie ocupat, cu exceptia cazului in care ocuparea unui post este necesara in regim de urgenta pentru buna desfasurare a activitatii consulare, iar viitorul titular al acelui post dispune de o pregatire de specialitate adecvata.

Articolul 10
(1) Ministerul Afacerilor Externe solicita pe cale diplomatica statului de resedinta agrementul cu privire la numirea sefului oficiului consular de cariera, daca prin conventiile la care Romania si statul de resedinta sunt parti sau prin legile, regulamentele ori uzantele statului de resedinta nu se prevede altfel.
(2) Dupa obtinerea agrementului statului de resedinta, ministrul afacerilor externe semneaza si investeste cu sigiliul de stat patenta consulara, prin care atesta numirea sefului oficiului consular de cariera, rangul sau, sediul oficiului consular si circumscriptia consulara.
(3) Daca postul de sef al oficiului consular de cariera este vacant, desemnarea unui gerant interimar, potrivit art. 15 din Conventia de la Viena din 1963, se face de catre Ministerul Afacerilor Externe. In calitate de gerant interimar poate fi numit un functionar consular al oficiului respectiv, un agent diplomatic de la misiunea diplomatica acreditata in acelasi stat sau un alt angajat al Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Pe perioada in care seful oficiului consular de cariera se afla in concediu sau este impiedicat temporar sa isi exercite functiile, acesta desemneaza ca gerant interimar un functionar consular din cadrul aceluiasi oficiu . Daca seful oficiului consular de cariera nu poate desemna un gerant interimar din cadrul aceluiasi oficiu, prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 11
Ministerul Afacerilor Externe notifica pe cale diplomatica statul de resedinta cu privire la:
a) numirea personalului consular, sosirea la post, plecarea definitiva sau incetarea functiilor, precum si orice alte schimbari privind statutul acestuia care intervin in cursul activitatii la oficiul consular de cariera;
b) sosirea si plecarea definitiva a personalului de serviciu si a personalului particular;
c) sosirea si plecarea definitiva a unei persoane apartinand familiei personalului prevazut la lit. a) si b) sau daca o persoana devine sau inceteaza sa mai fie membru al familiei;
d) angajarea si concedierea persoanelor care sunt domiciliate sau rezidente pe teritoriul statului de resedinta.

Articolul 12
(1) Misiunea diplomatica exercita functiile consulare pe intregul teritoriu al statului de resedinta si, daca este acreditata si in alte state, al celorlalte state acreditare.
(2) Ministerul Afacerilor Externe poate propune infiintarea de oficii consulare de cariera cu rang de consulat general in capitalele statelor cu volum ridicat de activitate consulara, cu o comunitate romaneasca numeroasa sau unde interesele Romaniei o impun.
In capitalele statelor unde sunt acreditate si functioneaza concomitent o misiune diplomatica si un oficiu consular de cariera, functiile consulare sunt exercitate in exclusivitate de catre oficiul consular de cariera. Daca circumscriptia oficiului consular de cariera nu acopera integral teritoriul statului de resedinta sau, dupa caz, ale statelor acreditare, pe teritoriul situat in exteriorul acestei circumscriptii, functiile consulare sunt exercitate de misiunea diplomatica.
(3) Statul roman, prin Ministerul Afacerilor Externe, poate, dupa notificarea catre statele interesate si daca niciunul dintre ele nu se opune in mod expres, sa insarcineze o misiune diplomatica sau un oficiu consular de cariera stabilit intr-un stat sa isi asume exercitarea functiilor consulare intr-un alt stat .
(4) Oficiul consular de cariera solutioneaza cererile de servicii consulare ale persoanelor care nu isi au domiciliul sau resedinta in interiorul circumscriptiei sale consulare doar in cazuri umanitare si in alte situatii in care amanarea prestarii serviciilor solicitate ar produce persoanelor in cauza un prejudiciu important si imediat. In aceste cazuri, oficiul consular de cariera care presteaza serviciul consular solicitat procedeaza ulterior la informarea oficiului competent din punct de vedere teritorial.

Articolul 13
(1) In exercitarea functiilor consulare, misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera pot comunica direct cu autoritatile centrale si locale competente ale statului acreditar, cu respectarea legilor, a regulamentelor si a uzantelor statului acreditar, precum si a acordurilor internationale la care Romania si statul respectiv sunt parti. Daca acestea nu admit ca oficiile consulare de cariera sa se adreseze direct autoritatilor centrale competente ale statului acreditar, comunicarea se va realiza prin intermediul misiunilor diplomatice.
(2) In situatia prevazuta la art. 4 alin. (2), oficiul consular de cariera comunica direct cu autoritatile centrale ale statului acreditar.

Articolul 14
(1) Ministerul Afacerilor Externe primeste, evalueaza si propune Guvernului, in vederea supunerii aprobarii Presedintelui Romaniei, solicitarile altor state cu privire la:
a) infiintarea si schimbarea rangului oficiilor consulare de cariera pe teritoriul Romaniei;
b) deschiderea de catre un oficiu consular de cariera existent, cu rang de consulat general sau de consulat, a unui viceconsulat sau a unei agentii consulare intr-o alta localitate de pe teritoriul Romaniei decat cea in care isi are sediul el insusi.
(2) Ministerul Afacerilor Externe primeste si solutioneaza solicitarile altor state cu privire la:
a) deschiderea unui birou consular, in sensul prevazut la art. 7 alin. (7);
b) modificarile ulterioare aduse sediului si circumscriptiei consulare a oficiilor consulare de cariera de pe teritoriul Romaniei;
c) agrementul, dupa caz, si acreditarea personalului incadrat la oficiile consulare de cariera de pe teritoriul Romaniei.
(3) Dupa primirea patentei consulare de la statul acreditant, ministrul afacerilor externe semneaza si investeste cu sigiliul de stat exequaturul prin care seful oficiului consular de cariera strain este admis sa isi exercite functiile consulare pe teritoriul Romaniei.

CAPITOLUL III
Organizarea activitatii consulare

Articolul 15
(1) Functiile consulare prevazute de prezenta lege se exercita:

Afişează Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 62/2019    Activitate consulara    Ministerul Afacerilor Externe    Misiune diplomatica    Birou consular    HG 780/1995    HG 760/1999    HG 868/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.