Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

  Publicat: 19 Apr 2019       5402 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 299 din 18.04.2019

A fost promulgat la 11.09.1865
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Norma de conduita consacrata si perpetuata printr-o practica indelungata.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Llucru/bun asupra caruia este impusa o sarcina
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Categorie principala de clasificare a conturilor in cadrul planului de conturi general.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Conform art.208 Cod Penal, luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamintul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 12 ani.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intocmesc acte de stare civila, elibereaza in baza lor certificate de stare civila, preiau cereri pentru inscrierea de mentiuni in actele de stare civila, precum si pentru procurarea din Romania a duplicatelor certificatelor de stare civila, in conditiile prevazute de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si de celelalte reglementari aplicabile in materie de stare civila.
(2) Cetatenii romani care doresc sa incheie casatorii in fata unor autoritati straine pot solicita misiunilor diplomatice si oficiilor consulare autentificarea unor declaratii notariale pe propria raspundere, prin care viitorii soti de cetatenie romana declara ca indeplinesc conditiile de fond cerute de legea romana pentru incheierea unei casatorii valabile. Aceste declaratii au valoarea unei dovezi de celibat.
(3) La cerere, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari pot elibera, pe langa declaratiile notariale prevazute la alin. (2), certificate de cutuma in cuprinsul carora sunt enumerate conditiile de fond cerute de legea romana pentru incheierea unei casatorii valabile.

Articolul 30
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari primesc cereri si elibereaza pasapoarte si alte documente de calatorie cetatenilor romani, strainilor beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare acordate de Romania si membrilor de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea sau reintregirea familiei, apatrizilor cu domiciliul in Romania, precum si cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cu aprobarea prealabila, dupa caz, a autoritatilor romane, respectiv a autoritatilor din statul membru al carui cetatean este solicitantul, in conditiile prevazute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, de legislatia Uniunii Europene.

Articolul 31
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari primesc cereri si indeplinesc formalitatile prevazute de lege in cadrul procedurilor de eliberare a cartilor de identitate si a cartilor electronice de identitate, in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 32
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari primesc cereri si acorda vize, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de legislatia Uniunii Europene si de acordurile incheiate cu state terte de Uniunea Europeana sau, dupa caz, de Romania.

Articolul 33
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari primesc cereri si indeplinesc formalitatile necesare pentru procurarea de acte judiciare si extrajudiciare din tara sau din strainatate, in conditiile prevazute de lege, de conventiile internationale aplicabile, de reglementarile interne si de practica statelor acreditare.
(2) Pentru actele procurate in conditiile prevazute la alin. (1), diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari pot intermedia, dupa caz, indeplinirea formalitatilor de aplicare pe aceste acte a apostilei prevazute de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare.
(3) In cazul actelor procurate din strainatate, daca autoritatile straine competente percep anumite taxe sau tarife pentru eliberarea sau aplicarea apostilei pe actele respective, solicitantii pot achita sumele aferente prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

Articolul 34
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari elibereaza, la cerere, adeverinte care atesta autenticitatea permiselor de conducere romanesti si valabilitatea dreptului de a conduce acordat de autoritatile romane, daca dreptul de a conduce nu este grevat de suspendari sau anulari care necesita clarificari la institutiile romane competente.
(2) In vederea eliberarii adeverintelor prevazute la alin. (1), misiunile diplomatice si oficiile consulare primesc sau, dupa caz, acceseaza in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, constituit de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, informatii privind datele de identificare ale titularului permisului de conducere romanesc, permisul de conducere, precum si starea dreptului de a conduce.

Articolul 35
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari elibereaza, la cerere, adeverinte cu valoarea juridica a unui certificat de cazier judiciar, in conditiile prevazute la art. 29 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 36
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari presteaza, in conditiile prevazute de lege, urmatoarele servicii consulare in materie de navigatie maritima si fluviala:
a) prelungirea valabilitatii carnetelor de marinar;
b) prelungirea valabilitatii actului de conventie al unei nave;
c) certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de nava;
d) inregistrarea si vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord si a jurnalului de masini;
e) eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru navele construite in strainatate, achizitionate sau carora li se schimba clasa .

Articolul 37
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari elibereaza, la cerere, pasapoarte mortuare pentru autorizarea transportului funerar catre Romania al persoanelor de cetatenie sau de origine romana, decedate in strainatate, in vederea inhumarii pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare, precum si de conventiile internationale la care Romania este parte .

Articolul 38
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari realizeaza, la cerere, formalitatile de identificare a persoanelor fizice necesare in cadrul procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conditiile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe cu Ministerul Finantelor Publice.

Articolul 39
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari elibereaza, la cerere, certificate de legislatie cuprinzand extrase din dispozitiile legii romane, in vederea prezentarii la autoritatile statelor acreditare.

Articolul 40
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari elibereaza, la cerere, in limitele competentelor de specialitate, adeverinte privind procedurile consulare indeplinite, in vederea prezentarii la autoritatile romane sau ale statelor acreditare.

SECTIUNEA a 3-a
Protectia consulara acordata cetatenilor romani

Articolul 41
(1) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei acorda protectie consulara, la cerere sau din oficiu, cetatenilor romani aflati in strainatate, in limitele admise de lege, de normele si principiile de drept international si cu respectarea reglementarilor interne ale statelor acreditare.
(2) Protectia consulara se acorda in urmatoarele situatii:
a) crize consulare ce constau in situatii determinate de calamitati naturale, conflicte armate, atentate teroriste, alte dezastre si incidente care, prin natura lor, afecteaza simultan un numar semnificativ de persoane, printre care se afla si cetateni romani sau ai altor state membre ale Uniunii Europene, ori genereaza riscuri majore de securitate la adresa acestora;
b) cazuri individuale de boli grave, spitalizari, decese, accidente, pierdere, furt sau distrugere a documentelor de calatorie, a biletelor de calatorie, a mijloacelor banesti, a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor, minori neinsotiti sau supusi unor masuri de protectie institutionala in strainatate, masuri sau pedepse privative de libertate, limitarea in orice alt mod a libertatii personale, victime ale unor infractiuni savarsite in strainatate, alte incidente similare si situatii de urgenta care necesita ajutor la nivel consular.
(3) In situatiile de criza consulara prevazute la alin. (2) lit. a), misiunile diplomatice si oficiile consulare acorda protectie consulara si urmatoarelor categorii de membri de familie straini ai cetatenilor romani, in limitele prevazute de normele si principiile de drept international si de legea nationala a persoanelor in cauza: sotul/sotia, ascendentii si descendentii de gradul I ai cetatenilor romani.

Articolul 42
In situatiile de criza consulara prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), actiunile prin care diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari acorda protectie consulara includ masurile de sprijin pentru:
a) evacuarea din regiunea calamitata sau afectata de alte dezastre;
b) repatriere, dupa caz;
c) asigurarea transportului si a cazarii cu titlu provizoriu, pana la repatriere sau pana la relocarea intr-o zona sigura;
d) asigurarea utilitatilor de prima necesitate, precum hrana, imbracaminte, medicamente si asistenta medicala in regim de urgenta.

Articolul 43
(1) In vederea gestionarii situatiilor de criza consulara prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), la nivelul Centralei Ministerului Afacerilor Externe se organizeaza Centrul de crize consulare, fara afectarea incadrarii cu personal a ministerului.
(2) La activitatea Centrului de crize consulare participa membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai departamentului de specialitate si, dupa caz, ai altor structuri ale ministerului. In functie de specificul cazurilor gestionate, Centrul de crize consulare coopereaza cu alte autoritati si institutii publice, reprezentantii acestora putand fi invitati sa participe la activitatile din cadrul centrului.

Afişează Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 62/2019    Activitate consulara    Ministerul Afacerilor Externe    Misiune diplomatica    Birou consular    HG 780/1995    HG 760/1999    HG 868/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.