Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

  Publicat: 19 Apr 2019       5401 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 299 din 18.04.2019

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Autoritatea publica competenta sa inregistreze contractul colectiv de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Articolul 53
(1) Atunci cand misiunile diplomatice sau oficiile
consulare de cariera ale Romaniei primesc o cerere de protectie consulara din partea unui cetatean nereprezentat ori sunt informate, direct sau prin orice alta autoritate publica romana, cu privire la cazul unui cetatean nereprezentat aflat intr-una din situatiile prevazute la art. 41 alin. (2), Ministerul Afacerilor Externe consulta fara intarziere ministerul afacerilor externe al statului membru al carui resortisant sustine ca este persoana sau, dupa caz, direct ambasada sau consulatul competent al statului membru respectiv, furnizandu-le toate informatiile relevante disponibile, inclusiv cu privire la identitatea persoanei in cauza si la eventualele costuri ale protectiei consulare si cu privire la membrii de familie care necesita, de asemenea, protectie consulara. Cu exceptia cazurilor urgente, aceasta consultare are loc anterior furnizarii de protectie consulara cetateanului nereprezentat. Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei faciliteaza schimbul de informatii intre cetateanul nereprezentat si autoritatile din statul membru al carui resortisant este acesta.
(2) La solicitarea statului membru al carui resortisant este cetateanul nereprezentat, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei care si-au asumat exercitarea protectiei consulare pentru acesta transmit cererea sa ori transfera cazul statului membru al carui resortisant este cetateanul nereprezentat, in vederea preluarii protectiei consulare in conformitate cu propria legislatie nationala. Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei inceteaza sa se mai ocupe de gestionarea cazului de indata ce statul membru al carui resortisant este cetateanul nereprezentat confirma ca ii furnizeaza protectie consulara.
(3) In cazul in care un cetatean roman nereprezentat intr-o tara terta solicita protectie consulara altui stat membru al Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Externe furnizeaza autoritatilor diplomatice si consulare ale statului solicitat toate informatiile relevante si asigura contactele necesare cu membrii sai de familie, cu alte persoane sau cu alte autoritati romane abilitate sa sprijine demersurile de protectie consulara.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca Romania este in masura sa asigure prin mijloace proprii protectie consulara adecvata cetateanului roman nereprezentat si, dupa caz, membrilor sai de familie, Ministerul Afacerilor Externe va solicita statului membru implicat transmiterea cererii sau transferarea cazului, in vederea preluarii de catre statul roman a protectiei consulare pentru aceste persoane .
(5) Cu aprobarea prealabila a Ministerului Afacerilor Externe si fara a aduce atingere acordurilor permanente de reprezentare consulara prevazute la art. 5 lit. a), misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei pot incheia cu reprezentantele celorlalte state membre ale Uniunii Europene, acreditate in aceleasi tari terte, acorduri practice privind distribuirea responsabilitatilor referitoare la furnizarea de protectie consulara pentru cetatenii nereprezentati. Ministerul Afacerilor Externe informeaza Comisia Europeana si Serviciul European de Actiune Externa cu privire la incheierea unor astfel de acorduri si asigura publicitatea lor, ca masura de transparenta in beneficiul cetatenilor nereprezentati.
(6) In situatia in care a fost incheiat un acord practic, astfel cum este prevazut la alin. (5), misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei redirectioneaza, dupa caz, cererea de protectie consulara a cetateanului nereprezentat catre misiunea diplomatica sau oficiul consular competent potrivit acordului practic, cu exceptia cazului in care protectia consulara ar fi astfel afectata, in special daca urgenta problemei impune o actiune imediata din partea misiunii diplomatice sau a oficiului consular de cariera al Romaniei.
(7) In absenta acordurilor practice prevazute la alin. (5), daca un cetatean nereprezentat solicita simultan protectie consulara pentru aceeasi situatie misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale mai multor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv ale Romaniei, misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera roman sesizat se consulta cu reprezentantele celorlalte state membre solicitate, pentru a stabili modalitatea de acordare a protectiei consulare in favoarea cetateanului nereprezentat.

Articolul 54
(1) Ministerul Afacerilor Externe coopereaza si se coordoneaza cu autoritatile diplomatice si consulare ale celorlalte state membre si cu Uniunea Europeana, pentru a asigura protectia consulara a cetatenilor nereprezentati. Ministerul Afacerilor Externe comunica punctele de contact relevante in acest sens Serviciului European de Actiune Externa, prin intermediul paginii de internet securizate a organismului european.
(2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei coopereaza local si isi coordoneaza actiunile si planurile locale pentru situatii de urgenta impreuna cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state membre si cu delegatiile Uniunii Europene, pentru a se asigura ca cetatenii nereprezentati beneficiaza de protectie consulara, inclusiv in cazul unei crize consulare. Cooperarea locala are in vedere participarea la reuniunile cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state membre si cu delegatiile Uniunii Europene, prezidate de catre un reprezentant al unui stat membru, in stransa cooperare cu delegatia Uniunii Europene, daca statele membre nu convin altfel, reuniuni care includ schimburi periodice de informatii privind aspecte relevante pentru cetatenii nereprezentati si, dupa caz, incheierea acordurilor practice prevazute la art. 53 alin. (5).
(3) In cazul declansarii unei crize consulare intr-o tara terta, misiunea diplomatica si oficiile consulare ale Romaniei coopereaza indeaproape cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale celorlalte state membre si cu delegatia Uniunii Europene acreditata pe plan local, pentru a asigura o asistenta eficienta cetatenilor nereprezentati, informand in timp util cu privire la capacitatile de evacuare disponibile si solicitand sprijin, dupa caz, din partea echipelor de interventie existente la nivelul Uniunii Europene, inclusiv experti consulari, in special din statele membre nereprezentate.
(4) Daca Romania indeplineste rolul de stat-pilot sau coordoneaza actiunile de protectie consulara pe teritoriul unui stat tert, misiunea diplomatica si oficiile consulare de cariera ale Romaniei din statul de resedinta raspund de coordonarea asistentei furnizate cetatenilor nereprezentati, cu sprijinul celorlalte state membre in cauza, al delegatiei Uniunii Europene si al Serviciului European de Actiune Externa. Dupa caz, Ministerul Afacerilor Externe poate solicita sprijinul structurilor de gestionare a crizelor din cadrul Serviciului European de Actiune Externa si al Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii Europene.
(5) Daca Romania nu face parte din statele membre care coordoneaza actiunile de protectie consulara, Ministerul Afacerilor Externe transmite toate informatiile relevante privind cetatenii romani nereprezentati amenintati sau afectati de o criza consulara statului-pilot sau statului membru ori statelor membre care coordoneaza aceste actiuni pe plan local.

Articolul 55
(1) Actiunile de protectie consulara intreprinse de misiunile diplomatice si de oficiile consulare de cariera ale Romaniei in favoarea cetatenilor nereprezentati si a membrilor lor de familie, care nu sunt ei insisi cetateni ai Uniunii Europene, in situatiile de criza consulara prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), se realizeaza in limitele permise de competentele personalului consular roman.
(2) Daca un cetatean nereprezentat al altui stat membru solicita unei misiuni diplomatice sau unui oficiu consular de cariera al Romaniei acordarea de protectie consulara in situatiile prevazute la art. 41 alin. (2) lit. b), prin demersuri care implica anumite costuri, iar persoana in cauza nu este in masura sa suporte costurile aferente, misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei va solicita cetateanului nereprezentat asumarea obligatiei de rambursare catre statul membru al carui cetatean este a costurilor care ar fi suportate, in aceleasi conditii, de cetatenii romani, prin semnarea unui angajament de rambursare, conform formularelor prevazute in anexa nr. 1.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), inclusiv in cazul arestului sau detentiei pentru care demersurile de protectie consulara implica cheltuieli neobisnuit de ridicate, dar esentiale si justificate, legate de deplasare, cazare sau servicii de traducere, Ministerul Afacerilor Externe va solicita rambursarea cheltuielilor aferente statului membru al carui resortisant este cetateanul nereprezentat, utilizand formularul prevazut in anexa nr. 2, pe baza angajamentului de rambursare semnat de cetateanul nereprezentat beneficiar, daca prin intelegerile sau acordurile incheiate intre Romania si statul membru in cauza nu se prevede altfel.
(4) Daca un cetatean roman nereprezentat intr-un stat tert a beneficiat de protectie consulara din partea misiunii diplomatice sau a oficiului consular al altui stat membru, iar acest stat solicita rambursarea costurilor aferente, inclusiv in cazurile de arest sau detentie prevazute la alin. (3), Ministerul Afacerilor Externe va efectua plata intr-un interval rezonabil, fara a depasi 12 luni. In situatiile de criza consulara, prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), Ministerul Afacerilor Externe va da curs cererilor de rambursare ale celorlalte state membre, chiar daca cetatenii romani nereprezentati nu au semnat angajamente de rambursare.
(5) Sumele prevazute la alin. (4) se recupereaza, in Romania, de catre Ministerul Afacerilor Externe, cu exceptia cazului in care protectia consulara a fost acordata in una dintre situatiile de criza consulara prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), de la cetateanul roman beneficiar sau, daca deplasarea in strainatate s-a efectuat in interes de serviciu, de la unitatea trimitatoare, intr-un termen de 60 de zile de la data primirii solicitarii de rambursare din partea statului membru care a acordat protectia consulara. Dispozitiile art. 51 alin. (7) - (9) se aplica in mod corespunzator, angajamentul de rambursare semnat de cetateanul roman beneficiar si transmis de statul membru in cauza constituind titlu executoriu.

Articolul 56
Prevederile art. 52-55 nu sunt aplicabile oficiilor consulare ale Romaniei conduse de functionari consulari onorifici. Ministerul Afacerilor Externe asigura informarea celorlalte state membre ale Uniunii Europene in acest sens.

Articolul 57
Ministerul Afacerilor Externe furnizeaza Comisiei Europene toate informatiile relevante privind punerea in aplicare a prezentei legi, in scopul elaborarii de catre aceasta a raportului prevazut la art. 19 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind masurile de coordonare si cooperare pentru facilitarea protectiei consulare a cetatenilor nereprezentati ai Uniunii in tarile terte si de abrogare a Deciziei 95/553/CE.

SECTIUNEA a 5-a
Asistenta consulara

Articolul 58
Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei acorda asistenta consulara, din oficiu sau la cererea autoritatilor romane si a persoanelor fizice sau juridice romane, in limitele admise de lege, de normele si principiile de drept international si cu respectarea reglementarilor interne ale statelor acreditare.

Articolul 59
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari transmit pe cale diplomatica sau consulara, daca prin conventiile internationale la care Romania este parte nu s-a stabilit altfel, documentele emise in cadrul cooperarii judiciare internationale, precum cererile de extradare, cererile de asistenta judiciara internationala, cererile privind transferul persoanelor condamnate si documentatia privind modalitatea de solutionare a acestor cereri.
(2) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari acorda asistenta autoritatilor judiciare romane in cadrul cooperarii judiciare internationale sau in comunicarea cu alte autoritati ale statelor acreditare, in limitele competentelor institutionale, daca prin lege, prin legislatia Uniunii Europene sau prin conventiile internationale la care Romania este parte nu s-au stabilit alte mijloace de cooperare si comunicare .
(3) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari asigura comunicarea citatiilor si a celorlalte acte de procedura primite de la autoritatile judiciare romane membrilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare ale Romaniei, functionarilor romani la organizatiile internationale, precum si membrilor de familie ai acestora care locuiesc impreuna cu ei.
(4) La solicitarea autoritatilor judiciare romane competente, in cadrul procedurii de transfer in penitenciare din Romania al cetatenilor romani condamnati in strainatate, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari preiau acordul persoanelor in cauza, prin autentificarea unor declaratii notariale de consimtamant, si indeplinesc alte formalitati necesare, dupa caz, in conditiile prevazute de lege.

Articolul 60
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari acorda asistenta consulara in domeniul transporturilor navale, aeriene, rutiere si feroviare, prin demersuri care vizeaza respectarea drepturilor si intereselor operatorilor de transport romani, ale membrilor echipajelor si ale pasagerilor de cetatenie romana, inclusiv in ceea ce priveste mijloacele de transport inmatriculate in Romania si incarcatura apartinand statului roman sau unor persoane fizice ori juridice romane.
(2) In raporturile cu autoritatile portuare si aeroportuare, cu celelalte autoritati locale competente si cu operatorii de transport, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intervin numai in masura in care reglementarile aplicabile pe plan local nu prevad o modalitate de solutionare a situatiilor semnalate sau, desi o astfel de modalitate de solutionare este prevazuta, procedurile aferente nu pot fi declansate din motive obiective ori se inregistreaza intarzieri nejustificate in adoptarea unei solutii.
(3) In materie de navigatie maritima si fluviala, in cazul navelor de stat si al navelor militare care navigheaza sub pavilion romanesc, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intermediaza obtinerea de la autoritatile competente ale statelor acreditare a aprobarilor prealabile necesare pentru intrarea si tranzitarea apelor teritoriale, a stramtorilor si a canalelor internationale, a altor cursuri de apa, precum si, dupa caz, pentru acostarea in porturile maritime si fluviale ale acestor state.
(4) In materie de navigatie aeriana, in cazul aeronavelor romane care executa zboruri necomerciale, precum cele prezidentiale, parlamentare, guvernamentale si alte zboruri oficiale, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intermediaza obtinerea de la autoritatile competente ale statelor acreditare a aprobarilor prealabile necesare pentru survolarea spatiului aerian si, dupa caz, pentru aterizarea pe teritoriul acestor state. In absenta unor atasati militari, aceleasi demersuri se intreprind si in cazul aeronavelor romane care executa zboruri militare, precum cele destinate transportului de trupe, tehnica militara sau armament.
(5) In materie de transporturi internationale feroviare si rutiere, de calatori si de marfuri, in cazul unor transporturi militare speciale, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intermediaza obtinerea de la autoritatile competente ale statelor acreditare a aprobarilor prealabile necesare tranzitarii teritoriului acestor state.

Articolul 61
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari actioneaza pentru apararea drepturilor si a intereselor patrimoniale ale statului roman. In acest scop, ei intervin pe langa autoritatile statelor acreditare in vederea dispunerii masurilor de conservare si administrare a bunurilor, de clarificare a regimului lor juridic, de intabulare a dreptului de proprietate in registrele de la locul situarii lor, iar in caz de litigii, recomanda avocati, sprijina pregatirea apararii, faciliteaza procurarea de documente oficiale si intreprind orice alte demersuri in limitele competentelor legale.

Articolul 62
(1) Bunurile cetatenilor romani pierdute, furate sau ramase in strainatate in urma deceselor proprietarilor, care sunt recuperate pe teritoriul statelor acreditare de autoritatile locale sau de alte persoane fizice ori juridice, iar ulterior sunt puse la dispozitia misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare de cariera, se restituie de catre diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari proprietarilor sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, cu exceptia documentelor oficiale eliberate de autoritatile si de celelalte institutii publice romane, precum documentele de calatorie, actele de identitate, permisele de conducere sau certificatele de inmatriculare a vehiculelor, care se transmit organelor emitente.
(2) In termen de 10 zile de la data la care misiunea diplomatica sau oficiul consular a intrat in posesia bunurilor prevazute la alin. (1) ori, dupa caz, de la data identificarii proprietarilor sau a mostenitorilor lor, acestia sunt notificati in scris de catre diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari cu privire la necesitatea intreprinderii, in termenul prevazut la alin. (5), a demersurilor adecvate pentru preluarea bunurilor de la sediul misiunii diplomatice ori al oficiului consular de cariera depozitar sau pentru expedierea bunurilor catre persoanele in cauza, pe cheltuiala acestora. La data transmiterii notificarii respective, la sediul si pe pagina de internet a misiunii diplomatice sau a oficiului consular de cariera depozitar se afiseaza un anunt corespunzator privind bunul recuperat, cu mentionarea tuturor elementelor necesare pentru descrierea acestuia.
(3) Pentru identificarea pe teritoriul Romaniei a domiciliului sau a resedintei proprietarilor bunurilor prevazute la alin. (1) ori a mostenitorilor lor, misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera coopereaza, dupa caz, cu structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, in scopul efectuarii verificarilor necesare in bazele de date gestionate la nivelul acestora, si cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, in scopul interogarii registrelor nationale notariale relevante. Daca in evidentele autoritatilor romane nu figureaza domiciliul sau resedinta proprietarilor ori a mostenitorilor acestora, se face o mentiune corespunzatoare in anuntul afisat la sediul si pe pagina de internet a misiunii diplomatice sau a oficiului consular de cariera depozitar .
(4) Daca pentru pastrarea bunurilor sunt necesare cheltuieli din partea misiunii diplomatice sau a oficiului consular de cariera depozitar, acestea se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se recupereaza de la proprietari sau, dupa caz, de la mostenitorii lor, odata cu restituirea bunurilor.
(5) Bunurile care nu sunt revendicate de persoanele indreptatite in termen de un an de la data transmiterii notificarii scrise si a afisarii anuntului prevazut la alin. (2) intra in proprietatea privata a statului si se valorifica potrivit legii, cu exceptia bunurilor de valoare foarte redusa, care se distrug de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera depozitar pe plan local, pe baza de proces-verbal.

Articolul 63
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intreprind demersurile necesare pentru dezbaterea si lichidarea mostenirilor vacante din strainatate care se cuvin statului roman.

Afişează Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 62/2019    Activitate consulara    Ministerul Afacerilor Externe    Misiune diplomatica    Birou consular    HG 780/1995    HG 760/1999    HG 868/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.