Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008

Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008

  Publicat: 17 Mar 2009       90170 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008.

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.G. nr. 93/2003
- O.G. nr. 44/2004
- O.G. nr. 57/2004
- Legea nr. 265/2007
- O.U.G. nr. 153/2007
- Legea nr. 68/2008 publicat in MOF nr. 236 din 27/03/2008.

(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Situatie a unei piete pe care nu exista decat un singur vanzator (monopolist) care, data fiind absenta concurentei, detine o putere de piata extrem de puternica, echivalenta cu existenta unei pozitii dominante.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Reprezinta creantele fata de clientii incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.

g) la cerere .

SECTIUNEA a 2-a

Executarea transporturilor in regim de taxi

Art. 17. - Transportul in regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului si pe orice traseu deschis circulatiei publice.

Art. 18. - In raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul in regim de taxi in urmatoarele situatii:

a) permanent, in interiorul localitatii de autorizare, la cererea clientului;

b) ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati sau puncte de interes, numai la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului, avand obligatia revenirii in localitatea de autorizare dupa executarea cursei;

c) ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati de peste frontiera, la cererea expresa a clientului si cu acordul taximetristului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa executarea cursei.

Art. 19. - Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depasesc localitatea de autorizare.

Art. 20. - (1) Taxiurile au acces in conditii egale si nediscriminatorii in locurile de asteptare a clientilor, in limita locurilor vacante.

(2) Accesul in locurile de asteptare a clientilor poate fi gratuit sau autoritatea administratiei publice locale poate institui o taxa generala, platita de fiecare taxi autorizat.

(3) In lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai in locurile permise pentru autovehicule.

(4) Pentru imbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri si pe drumurile publice cu restrictii privind oprirea, cu exceptia locurilor periculoase, cu conditia sa nu fie perturbata circulatia prin aceasta manevra.

(5) Taxiurile pot circula in localitati pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport auto in comun, fara a perturba circulatia acestora.

(6) In locurile de asteptare, taxiurile pot fi angajate de catre clienti dupa principiul aa‚¬A“primul sosit, primul plecataa‚¬¯.

(7) Se interzice stationarea taxiurilor in locurile de asteptare a clientilor situate in alta localitate decat localitatea de autorizare care a emis autorizatiile taxi ale acestora.

(8) Este interzis ca un transportator autorizat in regim de taxi sa detina pozitia de monopol intr-o statie de asteptare a clientilor care are caracterul unui loc public.

Art. 21. - (1) Orice persoana are acces egal si nediscriminatoriu in angajarea serviciilor unui taxi aflat in pozitia aa‚¬A“Liberaa‚¬¯, stationar sau in miscare.

(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat in miscare in pozitia aa‚¬A“Liberaa‚¬¯ se poate realiza de catre client semnalizand vizibil.

(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace .

(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate in imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri si circula in regim special in zone unde circulatia este restrictionata, fara a afecta siguranta celorlalti participanti la trafic.

Art. 22. - Se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 11 lit. h).

Art. 23. - (1) Timpul in care se desfasoara o cursa este cel cuprins intre momentul inceperii cursei si momentul finalizarii acesteia.

(2) Momentul inceperii cursei este acela in care intre client si taximetrist s-a convenit executarea acesteia si coincide cu momentul trecerii de la pozitia aa‚¬A“Liberaa‚¬¯ la pozitia aa‚¬A“Ocupataa‚¬¯.

(3) Momentul finalizarii cursei taxiului este acela al eliberarii sale la destinatie de catre client, care coincide cu trecerea de la pozitia aa‚¬A“Ocupataa‚¬¯ la pozitia aa‚¬A“Liberaa‚¬¯, dupa emiterea bonului client de catre aparatul de taxat in pozitia aa‚¬A“Plataaa‚¬¯.

(4) Chiar daca taxiul nu se deplaseaza, dupa trecerea in pozitia aa‚¬A“Ocupataa‚¬¯, taximetrul afiseaza tariful de pornire si incepe inregistrarea duratei stationarii la dispozitia clientului dupa tariful orar.

Art. 24. - In cazul angajarii taxiului printr-un dispecer, locul si momentul inceperii cursei sunt locul si momentul preluarii clientului.

SECTIUNEA 21

Executarea transportului persoanelor in regim de taxi la

si de la aeroporturi

Art. 241. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 19 si art. 20 alin. (7) si (8), transportul persoanelor in regim de taxi se poate realiza permanent intre localitatea de autorizare si aeroporturile situate in afara acestora.

(2) Pentru asigurarea calitatii transportului in regim de taxi a clientilor la si de la aeroport, administratia fiecarui aeroport va asigura o statie de debarcare a clientilor transportati catre aeroport, precum si locul de asteptare a taxiurilor pentru clientii transportati de la aeroport catre localitatile de destinatie.

(3) Locurile de asteptare vor fi special dotate si amenajate cu peron de imbarcare pentru clienti . Preluarea clientilor din aeroport, dirijarea si imbarcarea acestora in taxiuri si accesul taxiurilor pe baza de permis in locul de asteptare se vor realiza prin dispecerizarea asigurata de administratia aeroportului. Este interzisa practica de abordare a clientilor in interiorul aeroportului de catre taximetristi sau interpusi.

(4) La locul de asteptare au acces numai taxiurile care detin permisul de acces valabil, eliberat de administratia aeroportului. Permisul de acces este vizat anual pentru prelungirea valabilitatii, in conditiile in care sunt respectate conditiile de eliberare, cele de securitate impuse sau daca taximetristul nu a incalcat grav prevederile regulamentului de functionare a locului de asteptare, aprobat de administratia aeroportului.

(5) In statia de debarcare a clientilor au acces toate autovehiculele taxi care transporta clienti dinspre localitatile de autorizare.

Art. 242. - (1) Administratia aeroportului va stabili, atribui si elibera permise de acces in functie de fluxul de calatori/clienti, care apeleaza la serviciile de transport in regim de taxi de la aeroport catre localitatile de destinatie.

(2) Procedura de atribuire a permiselor de acces se realizeaza transparent, prin licitare, criteriile de licitare fiind urmatoarele:

a) gradul de confort al autovehiculului taxi;

b) capacitatea minima de transport pentru bagaje;

c) programul de lucru la dispozitie pentru asigurarea imbarcarii clientilor;

d) incadrarea in tarifele maximale stabilite de administratia aeroportului pentru a fi utilizate;

e) punctajele de departajare.

(3) Au acces la inscrierea in licitatia de atribuire a permiselor de acces toti transportatorii autorizati, detinatori ai autorizatiilor taxi valabile, eliberate in cadrul localitatilor de autorizare in care este situat aeroportul, precum si in zonele limitrofe.

(4) Este interzis administratiei aeroportului sa impuna prin criteriile de licitare utilizarea unui numar restrans de marci de autovehicule taxi.

(5) In procedura de atribuire, administratia aeroportului va intocmi o lista cu toti transportatorii autorizati inscrisi care indeplinesc criteriile impuse, in ordinea inscrierii la licitatie . Permisele de acces se atribuie, fiecare in parte, pentru cate un autovehicul taxi detinut de fiecare transportator autorizat inscris pe lista, in ordinea acestora, pana la epuizarea listei. Daca lista se epuizeaza inainte de atribuirea autorizatiilor de acces, aceasta se reia in aceeasi ordine. Daca numarul de autorizatii taxi depaseste cu mult numarul permiselor de acces, pentru criteriile impuse se vor acorda punctaje de departajare.

(6) Permisele de acces se vor atribui numai autovehiculelor taxi detinatoare de autorizatii taxi valabile, emise in localitatile de autorizare respective.

Afişează Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Taxi    Legea 38/2003    Legea taximetriei actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Contestare decizie de concediere. Solictare plata drepturi banesti si a indemnizatiei de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 993 din 9 septembrie 2019

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii aplicate angajatorului. Avertisment pentru neincheierea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul V, Sectia Civila, Decizia nr. 1005/A/2016

Primirea la munca a 4 persoane fara contract de munca. Amenda contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Botosani, Sectia Civila, Sedinta din 14.06.2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Amanarea aplicarii pedepsei. Institutia amanarii aplicarii pedepsei este incompatibila cu pronuntarea unei solutii de condamnare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 17/A din 19 ianuarie 2015

Lipsire de libertate in mod ilegal. Inselaciune. Declinarea competentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Incheierea nr. 1084 din 01.08.2012

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012

Furt calificat. Patrunderea prin efractie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, Decizia penala nr. 167/R/ din 14 februarie 2012Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

Exemple de date si informatii care constituie date cu caracter personal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

In cazul anularii unui zbor, pasagerii pot solicita o compensatie pentru prejudiciul moral suferit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Emiterea facturii cu si fara TVA
Sursa: InfoTVA