din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2195 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Comercial » Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport

  Publicat: 27 Dec 2020       1857 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Comercial  


Star Taxi App SRL, societate cu sediul in Bucuresti (Romania), exploateaza o aplicatie pentru smartphone care pune in legatura directa utilizatorii de servicii de taxi cu soferii de taxi. Aceasta aplicatie permite efectuarea unei cautari care propune o lista de soferi de taxi disponibili pentru efectuarea unei curse.

Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Orice activitate de prestari de servicii sau care presupune constituirea, modificarea, transferul ori stingerea unui drept real asupra unui bun corporal sau necorporal, activitate efectuata prin mijloace electronice, ce prezinta urmatoarele caracteristici:
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Act adoptat de organele de stat,
Orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Structurile de specialitate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale ale administratiei publice centrale care raspund de satisfacerea unor nevoi de interes public/general in concordanta cu obiectivele politicilor si strategiilor sectoriale ale Guvernului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Necesitatile educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei, adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/dificultati de invatare,
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Serviciul de amator - serviciu de radiocomunicatii avand ca scop
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Astfel, clientul este liber sa aleaga un sofer de pe aceasta lista . Societatea mentionata nu transmite rezervarile soferilor de taxi si nu stabileste pretul cursei, care este platita direct soferului la sfarsitul acesteia.


La 19 decembrie 2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat Hotararea nr. 626/2017, care a extins obligatia de a obtine o autorizatie prealabila pentru activitatea denumita de ``dispecerat`` la persoanele care exploateaza aplicatii informatice, precum Star Taxi App. Pentru incalcarea acestei reglementari, Star Taxi App a primit o amenda de 4 500 RON (aproximativ 929 de euro).


Apreciind ca activitatea sa constituie un serviciu al societatii informationale, caruia nu i se aplica principiul autorizarii prealabile, astfel cum prevede Directiva privind comertul electronic1 , Star Taxi App a sesizat Tribunalul Bucuresti (Romania) cu o cerere de anulare a Hotararii nr. 626/2017.


In acest context, Tribunalul Bucuresti solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca un serviciu care consta in punerea in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, a clientilor si a soferilor de taxi constituie un serviciu al societatii informationale. In caz afirmativ, acesta solicita Curtii sa stabileasca daca o reglementare precum Hotararea nr. 626/2017 este conforma cu dreptul Uniunii2 .


Prin hotarare, Curtea retine, mai intai, ca serviciul propus de Star Taxi App corespunde definitiei ``serviciului societatii informationale`` din Directiva privind comertul electronic, intrucat acest serviciu este furnizat in schimbul unei remuneratii, la distanta, prin mijloace electronice si la solicitarea individuala a beneficiarului serviciului.


In aceasta privinta, este indiferent daca un astfel de serviciu este prestat cu titlu gratuit persoanei care doreste sa efectueze sau efectueaza o deplasare urbana, din moment ce ocazioneaza incheierea intre prestatorul sau si fiecare sofer de taxi autorizat a unui contract de prestare de servicii insotit de plata de catre acesta din urma a unui abonament lunar.


Cu toate acestea, potrivit jurisprudentei3 Curtii, un serviciu poate sa nu fie considerat ca intra in sfera notiunii de ``serviciu al societatii informationale`` chiar daca prezinta caracteristicile cuprinse in definitie. Aceasta este situatia in special atunci cand serviciul de intermediere respectiv face parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal este un serviciu cu alta calificare juridica.


In aceasta privinta, Curtea retine ca serviciul furnizat de Star Taxi se adauga unui serviciu de transport in regim de taxi deja existent si organizat. Pe de alta parte, prestatorul nu selectioneaza soferii de taxi si nici nu stabileste si nu percepe pretul cursei si, in plus, nici nu exercita un control asupra calitatii autovehiculelor si a soferilor lor sau asupra comportamentului acestora. Rezulta ca acest serviciu nu poate fi considerat ca facand parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport . In continuare, Curtea apreciaza daca o reglementare precum Hotararea nr. 626/2017 este conforma cu dreptul Uniunii.


Mai intai, ea verifica daca o asemenea hotarare constituie o reglementare tehnica . Astfel, Directiva ``procedura de informare``4 prevede ca statele membre comunica de indata Comisiei orice proiect de ``reglementare tehnica``. O reglementare nationala care afecteaza un ``serviciu al societatii informationale`` este calificata drept ``reglementare tehnica`` daca vizeaza in mod specific serviciile societatii informationale si daca este obligatorie in special pentru prestarea serviciului vizat sau pentru utilizarea sa intr-un stat membru sau intr-o parte semnificativa a acestuia.


Or, intrucat reglementarea romana nu mentioneaza deloc serviciile societatii informationale si vizeaza in mod nediferentiat toate tipurile de servicii de ``dispecerat``, fie ca sunt furnizate prin telefon, fie printr-o aplicatie informatica, Curtea considera ca ea nu constituie o ``reglementare tehnica``. De aici rezulta ca obligatia de comunicare prealabila catre Comisie a proiectelor de ``reglementari tehnice`` nu se aplica unei astfel de reglementari.


In continuare, Curtea aminteste ca Directiva privind comertul electronic interzice statelor membre sa supuna accesul la activitatea de prestare de ``servicii ale societatii informationale`` si exercitarea acesteia unui regim de autorizare prealabila sau oricarei alte cerinte cu efect echivalent . Totusi, aceasta interdictie nu priveste regimurile de autorizare care nu vizeaza in mod specific si exclusiv ``serviciile societatii informationale``, asa cum este cazul Hotararii nr. 626/2017.


Directiva ``servicii``5 autorizeaza statele membre, in anumite conditii, sa supuna accesul la o activitate de servicii unui asemenea regim . Aceste conditii sunt: caracterul nediscriminatoriu al regimului, justificarea sa printr-un motiv imperativ de interes general si absenta unor masuri mai putin constrangatoare care permit realizarea aceluiasi obiectiv.


In aceasta privinta, Curtea considera ca va reveni instantei de trimitere sarcina de a verifica daca exista motive imperative de interes general care sa justifice regimul de autorizare a serviciilor de ``dispecerat`` taxi. Totusi, un regim de autorizare nu se intemeiaza pe criterii justificate de un motiv imperativ de interes general atunci cand eliberarea autorizatiei este subordonata unor cerinte neadaptate din punct de vedere tehnologic la serviciul vizat.


Curtea concluzioneaza:


In primul rand, ca un serviciu care consta in punerea in legatura directa, cu ajutorul unei aplicatii electronice, a clientilor si a soferilor de taxi constituie un ``serviciu al societatii informationale`` atunci cand acest serviciu nu este indisociabil legat de serviciul de transport in regim de taxi, astfel incat nu constituie o parte integranta a acestuia.


In al doilea rand, ca o reglementare a unei autoritati locale care conditioneaza furnizarea unui ``serviciu al societatii informationale`` de obtinerea unei autorizatii prealabile careia ii sunt deja supusi ceilalti prestatori de servicii de rezervare taxi nu constituie o ``reglementare tehnica`` in sensul Directivei ``procedura de informare``.


In al treilea rand, ca Directiva privind comertul electronic nu se opune aplicarii, in cazul prestatorului unui ``serviciu al societatii informationale``, a unui regim de autorizare aplicabil in prealabil unor prestatori de servicii echivalente economic care nu constituie servicii ale societatii informationale.


In sfarsit, ca Directiva ``servicii`` se opune aplicarii unui asemenea regim de autorizare, cu exceptia cazului in care el este conform cu criteriile stabilite de acest text, aspect a carui verificare revine instantei de trimitere.


Hotararea in cauza C-62/19 Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bucuresti si altii


1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, in special ale comertului electronic, pe piata interna (JO 2000, L 178, p. 1, Editie speciala, 13/vol. 29, p. 257).


2 Si anume, mai precis, articolele 1 si 5 din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informatii in domeniul reglementarilor tehnice si al normelor privind serviciile societatii informationale (JO 2015, L 241, p. 1), articolele 3 si 4 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, in special ale comertului electronic, pe piata interna (JO 2000, L 178, p. 1, Editie speciala, 13/vol. 29, p. 257), articolele 9, 10 si 16 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne (JO 2006, L 376, p. 36, Editie speciala, 13/vol. 58, p. 50), precum si articolul 56 TFUE.


3 Hotararea din 19 decembrie 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, punctul 50, a se vedea de asemenea CP 162/19), si Hotararea din 20 decembrie 2017, Asociacion Profesional Elite Taxi (C-434/15, punctele 38-44, a se vedea de asemenea CP 136/17).


4 A se vedea nota 2.


5 Articolele 9 si 10 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne (JO 2006, L 376, p. 36, Editie speciala, 13/vol. 58, p. 50).

Citeşte mai multe despre:    serviciu al societatii informationale    principiul autorizarii prealabile    aplicatii electronice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Prelucrarea datelor minorilor, inclusiv a codului numeric personal, in contextul functionarii sistemului e-ticheting cu carduri
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Operatorii de platforme online nu fac in principiu ei insisi o comunicare publica a continuturilor protejate de dreptul de autor pe care utilizatorii lor le incarca in mod nelegal
Sursa: EuroAvocatura.ro

[OPINIE] Serviciul de cazare AIRBNB constituie un serviciu al societatii informationale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Mijloace materiale de proba. Ridicare de obiecte. Utilizarea informatiilor stocate electronic
Sursa: PNA.ro | Autor: Dorin CiuncanJurisprudenţă

Plangere contraventionala. Mesaje comerciale nesolicitate (SPAM)
Pronuntaţă de: Judecatorie Bucuresti - Sentinta civila nr. 8828 din 31 iulie 2009