Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 792/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti - acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

Ordinul nr. 792/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti - acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

  Publicat: 30 May 2019       1973 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 792/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale - aparat central si unitati subordonate, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 420 din 29.05.2019.

Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
IPC - Masura a variatiei preturilor calculata de Institutul National de Statistica prin compararea preturilor cu amanuntul ale unui cos de bunuri si servicii reprezentative pentru consumul populatiei.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
IPC - Masura a variatiei preturilor calculata de Institutul National de Statistica prin compararea preturilor cu amanuntul ale unui cos de bunuri si servicii reprezentative pentru consumul populatiei.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 1
Prezentul ordin stabileste procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, avand ca obiect:
a) acordarea drepturilor mentionate in favoarea personalului din cadrul aparatului central si din cadrul institutiilor din subordinea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale;
b) acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul aparatului central si din cadrul institutiilor din subordinea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021.


Articolul 2
(1) Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii, prevazute la art. 1, se realizeaza esalonat, in 5 transe, potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sumele prevazute la art. 1 lit. a) vor fi achitate de ordonatorii de credite conform esalonarii prevazute la alin. (1), actualizate, fiecare in parte, cu indicele preturilor de consum stabilit de Institutul National de Statistica.
(3) Termenul privind esalonarea anuala la plata prevazut la alin. (1) se calculeaza de la data la care hotararea judecatoreasca prevazuta la art. 39 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, devine executorie, iar plata fiecarei transe din valoarea titlului executoriu se realizeaza intr-un an bugetar.
(4) Actualizarea cu indicele preturilor de consum stabilit de Institutul National de Statistica a sumelor reprezentand drepturile de natura salariala datorate in temeiul titlului executoriu se determina dupa urmatoarea formula de calcul:
A = (suma de actualizat x IPC)/100,
unde:
- A - suma totala necesar a fi achitata, ca urmare a actualizarii;
- suma de actualizat - suma corespunzatoare unei transe, prin aplicarea procentului corespunzator anului in care se va efectua plata la valoarea titlului executoriu;
- IPC - indicele preturilor de consum, astfel cum a fost stabilit de Institutul National de Statistica, valabil la data la care se efectueaza plata sumei, comparativ cu luna in care aceasta suma trebuia platita.
(5) La sumele actualizate in conditiile alin. (2) se acorda dobanda legala remuneratorie, calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie.


Articolul 3
Structura financiar-contabila constituita la nivelul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale va centraliza datele primite de la ordonatorii de credite din structura ministerului si va analiza incadrarea in prevederile bugetare aprobate, propunand, dupa caz, Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare pentru bugetul pe anul in curs si pentru proiectul de buget pe anii urmatori.


Articolul 4
Ordonatorii de credite din cadrul structurilor Ministerului Muncii si Justitiei Sociale au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul nr. 792/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti - acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul Muncii    Ordinul 792/2019    Drepturi de natura salariala    Hotarari judecatoresti    Procedura de efectuare a platii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Conditii privind incadrarea in grupe superioare de munca. Regasirea activitatilor prestate printre cele enumerate in Ordinul nr. 50/1990 si existenta conditiilor deosebite de munca la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2556 din data de 23 octombrie 2019

Obligarea angajatorul la eliberarea unei adeverinte privind incadrarea in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 517 din data de 14 iulie 2020

Actiune in constatarea grupei I de munca. Discriminarea prin raportare la alti salariati incadrati in grupa de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel PLOIESTI- Decizia civila nr. 2556/23.10.2019

Constatarea activitatatii prestata de salariat in conditii de munca nocive, grele sau periculoase si incadrarea acesteia in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SUCEAVA - Sentinta civila nr. 517/14.07.2020

Actiune in constatarea grupei de munca. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 254/22.02.2019

Determinarea notiunii de timp de lucru. Salariati izolati preventiv la locul de munca sau la domiciliu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5927 din data de 04 Noiembrie 2020

Perioada de izolare la locul de munca reprezinta timp de lucru. Ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5927/04.11.2020

Asigurarea medicala a telesalariatului. Eliberare Formular R/TR3
Pronuntaţă de: Tribunalul Cluj - Sentinta civila nr. 580 pronuntata la data de 07.04.2020

Plata orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte si a plata indemnizatiei de detasare
Pronuntaţă de: Tribunalul GALATI - SENTINtA CIVILa Nr. 858 din 03 Noiembrie 2020

Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Timisoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 3693, in sedinta din 21 martie 2017Articole Juridice

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitatea implementarii de catre angajatori a unui sistem de inregistrare a timpului de lucru zilnic al salariatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contract individual de munca (Model 2018) | PDF si Word
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cum se va egaliza varsta de pensionare pentru femei si barbati?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Pensie anticipata sau anticipata partiala?
Sursa: Ana Cioriciu Stefanescu