Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia specifica de aplicare a prevederilor OUG 23/2019 pentru completarea Legii 1/2011, instituirea unor derogari si prorogarea unor termene, din 24.05.2019

Metodologia specifica de aplicare a prevederilor OUG 23/2019 pentru completarea Legii 1/2011, instituirea unor derogari si prorogarea unor termene, din 24.05.2019

  Publicat: 06 Jun 2019       346 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologia specifica de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, instituirea unor derogari si prorogarea unor termene, din 24.05.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 452 din 05.06.2019

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Articolul 1
(1) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti comunica Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), pana la data de 31 august 2019, urmatoarele:
a) lista unitatilor de invatamant de stat si particular si componentele organizatorice de pe raza judetului respectiv, infiintate fara a detine autorizatie de functionare provizorie;
b) lista unitatilor de invatamant de stat si particular si a furnizorilor de educatie de pe raza judetului respectiv, care nu au solicitat acreditare in termenul prevazut de art. 31 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) lista unitatilor de invatamant de stat si particular de pe raza judetului respectiv, care nu au fost supuse procesului de evaluare externa periodica.
(2) Listele unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care, incepand cu anul scolar 2016-2017, intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, propuse de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, precum si termenele de derulare a activitatilor de evaluare externa periodica, prevazute in Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.291/2016 privind evaluarea externa periodica a calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat acreditate, se actualizeaza conform listelor prevazute la alin. (1) lit. c).
(3) Termenele de derulare a activitatilor de evaluare externa periodica pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat care, incepand cu anul scolar 2016-2017, intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, propuse de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, prevazute in Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.291/2016 privind evaluarea externa periodica a calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat acreditate, se proroga pana la finalul anului scolar 2023-2024.


Articolul 2
In termen de maximum 30 de zile de la inaintarea la ARACIP a listelor mentionate la art. 1, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti notifica unitatile de invatamant de stat si particular si furnizorii de educatie de pe raza judetului respectiv cu privire la obligatia de a depune la ARACIP cererea de evaluare externa in vederea autorizarii, acreditarii, respectiv in vederea evaluarii externe periodice, dupa caz, insotita de documentatia aferenta, pana cel mai tarziu la data de 1 decembrie 2019.


Articolul 3
Procesul de evaluare externa in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii externe periodice a unitatilor de invatamant de stat si particular si a componentelor organizatorice ale acestora se deruleaza conform urmatorului calendar:
a) 1 septembrie-1 decembrie 2019: depunerea la ARACIP a cererilor de evaluare externa in vederea autorizarii, acreditarii, respectiv in vederea evaluarii externe periodice, dupa caz, insotite de documentatiile aferente;
b) 1 ianuarie-31 august 2020: derularea procedurilor de evaluare externa in vederea autorizarii de functionare provizorie, respectiv a acreditarii, finalizate cu emiterea ordinelor ministrului educatiei nationale in acest sens;
c) incepand cu 1 septembrie 2020, derularea procedurilor de evaluare externa periodica, esalonat, pe 4 ani.


Articolul 4
Incepand cu anul scolar 2020-2021, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti nu vor mai acorda avizul conform pentru includerea in reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat si particular si a componentelor organizatorice care nu au solicitat ARACIP in termenele stabilite prin prezenta metodologie derularea procesului de evaluare externa in vederea autorizarii, acreditarii, respectiv a evaluarii externe periodice, dupa caz.

Afişează Metodologia specifica de aplicare a prevederilor OUG 23/2019 pentru completarea Legii 1/2011, instituirea unor derogari si prorogarea unor termene, din 24.05.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 23/2019    Metodologie    Legea 1/2011    Legea educatiei nationale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate de salariati
Sursa: M. muncii

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce este POR ?
Sursa: EuroAvocatura.ro