Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto

Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto

  Publicat: 01 Jul 2019       9547 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 535 din 28.06.2019

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Puterile publice existente in stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

(5) Dupa epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, daca nu se face dovada achitarii amenzii contraventionale, se notifica detinatorului prelungirea suspendarii pentru inca 6 luni, cu respectarea prevederilor art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Daca in decurs de cel mult 12 luni de la incetarea ultimei suspendari a dreptului de utilizare a autoturismului se aplica o noua suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevazut la alin. (4) lit. a).
(7) Pe perioada suspendarii dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reinmatriculat.

Articolul 34
Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte ale conducatorului auto:
a) efectuarea unei curse fara detinerea unui certificat de atestare profesionala prevazut la art. 12 alin. (1) lit. c);
b) efectuarea unei curse fara respectarea prevederilor art. 13 alin. (4);
c) lipsa de la bordul autoturismului, in timpul efectuarii transportului alternativ, a ecusoanelor pentru transportul alternativ prevazute la art. 22 alin. (1);
d) lipsa de la bordul autoturismului, in timpul efectuarii transportului alternativ, a documentelor prevazute la art. 24;
e) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 28 lit. c), g), h);
f) efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Articolul 35
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 30-32 se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 34 se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. b) si d), dupa caz.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 30-34 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatile publice din care fac parte agentii constatatori au acces gratuit la platformele digitale autorizate pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Articolul 36
(1) In termen de 35 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va aproba si va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ordinele prevazute la art. 8 si 10 din prezenta ordonanta de urgenta .
(2) In termen de 35 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va aproba si va publica pe site-ul propriu modelele documentelor necesare indeplinirii atributiilor ce ii revin potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 37
Persoanele fizice si juridice care deruleaza operatiuni ce intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la data de 1 noiembrie 2019.

Articolul 38
Avizul tehnic pentru platformele digitale, autorizatia pentru transportul alternativ, precum si copia conforma a autorizatiei pentru transport alternativ se elibereaza pentru perioadele corespunzatoare prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (5) din prezenta ordonanta de urgenta, fara a depasi data de 30 septembrie 2022.

Articolul 39

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Transport alternativ    Uber    OUG 49/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Interdictia de circulatie pentru camioanele care transporta anumite marfuri pe autostrada de pe Valea Inn-ului in Tirol este incompatibila cu libera circulatie a marfurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fotografia portret beneficiaza de aceeasi protectie cu cea pe care dreptul de autor o confera oricarei alte opere
Sursa: EuroAvocatura.ro