Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

  Publicat: 09 Jul 2019       29401 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 563 din 09.07.2019

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
A fost promulgat la 11.09.1865
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, urmatoarele persoane:
I.
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
b) functionarii publici;
c) alte persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, potrivit Codului fiscal;
II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;
III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
IV. persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, potrivit Codului fiscal.
(2) Orice persoana care a realizat un stagiu minim de cotizare de cel putin 10 ani se poate asigura in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare sociala.
(3) In sistemul public de pensii se poate incheia contract de asigurare sociala si pentru perioade de timp de maximum 5 ani anteriori lunii incheierii contractului, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor alin. (2).
(4) Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale, in cazul contractului de asigurare sociala prevazut la alin. (3), sunt cele care se incadreaza in intervalul de timp cuprins intre data dobandirii capacitatii de munca si data incheierii contractului de asigurare sociala.
(5) Perioada pentru care se incheie contractul de asigurare sociala prevazut la alin. (3) constituie stagiu de cotizare si se valorifica pentru obtinerea unei pensii potrivit prezentei legi.

Articolul 7
(1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, asiguratii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altii decat cei care depun declaratie individuala de asigurare, persoanele juridice si fizice care achita drepturile banesti ale asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV, denumite in continuare angajatori sau entitati asimilate angajatorului, potrivit Codului fiscal, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna, la organul fiscal central, declaratia nominala de asigurare.
(2) In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare, punctajul lunar, punctajul anual si numarul total de puncte ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna, conform reglementarilor fiscale, o declaratie rectificativa a declaratiei nominale de asigurare.
(3) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt prevazute de Codul fiscal.

Articolul 8
(1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2001, informatiile preluate din declaratiile nominale prevazute la art. 7 alin. (1) si (2), precum si din declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat prevazuta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie elementele pe baza carora se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, punctajul lunar si punctajul anual pentru asiguratii sistemului public de pensii.
(2) In situatiile in care, pentru perioadele prevazute la alin. (1), existenta raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare, a punctajului lunar si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii.
(3) In situatiile in care, pentru perioadele prevazute la alin. (1), se constata erori in cuprinsul declaratiei prevazute la art. 7 alin. (1) si al declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de cauzele producerii acestora, iar angajatorii sau entitatile asimilate angajatorilor se afla in imposibilitatea de a intocmi si depune declaratie rectificativa potrivit art. 7 alin. (2), in vederea stabilirii stagiului de cotizare, a punctajului lunar si a punctajului anual pot fi valorificate informatiile din alte acte doveditoare, intocmite potrivit legii.
(4) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. (2) si (3) revine persoanei in cauza ori reprezentantului legal al acesteia.

Articolul 9
(1) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate in sistemul public de pensii pe baza declaratiei individuale de asigurare sau, dupa caz, pe baza declaratiei nominale de asigurare, inregistrate la organul fiscal competent.
(2) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) sunt prevazute de Codul fiscal.

Articolul 10
(1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) si (3) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, reprezentantul legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul persoanei interesate.
(2) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.

Articolul 11
(1) Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) poate fi modificat, din initiativa asiguratului, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
(2) Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2), in baza caruia se calculeaza contributia de asigurari sociale se modifica, din initiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea scrisa a asiguratului, ori de cate ori venitul lunar asigurat este mai mic decat cel prevazut la art. 33 alin. (1).

Articolul 12
(1) In sistemul public de pensii, evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului sau, dupa caz, pe baza codului de identificare atribuit de catre CNPP.
(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene si pentru strainii care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania, precum si ale persoanelor pentru care CNPP intocmeste documentatii de plata si/sau efectueaza plata unor prestatii de asigurari sociale sunt furnizate acesteia gratuit de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, dupa caz.
(3) Datele prevazute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, si de catre oricare alta autoritate/institutie publica sau alta entitate care, potrivit legii, detine astfel de informatii.

(4) In vederea realizarii atributiilor privind evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale, CNPP poate incheia protocoale in aplicarea prevederilor alin. (3) in scopul efectuarii de schimburi de date . Protocoalele se publica in Monitorul Oficial.
(5) Continutul, modalitatile si termenele de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (2) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Articolul 13
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:
a) perioadele de vechime in munca realizate pana la data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat contributie de asigurari sociale;
b) perioada de la data de 1 aprilie 2001 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in care persoanele au fost asigurate, conform legii, in sistemul public de pensii;
c) timpul util la pensie realizat de agricultori si durata de asigurare, in conditiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 14
(1) In sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade in care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi sau, dupa caz, cu frecventa ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu conditia absolvirii acestora/acestuia cu diploma, diploma de licenta, diploma de master sau diploma de doctor, dupa caz;
c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;
e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;
f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani;
g) are vechime in munca conform prevederilor Decretului- lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Afişează Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 127/2019    Legea privind sistemul public de pensii    Asigurari sociale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei