Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007

Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007

  Publicat: 17 Jul 2019       2282 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Hotararea nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007

Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Persoana careia i se atribuie bunul castigat - adjudecat la o licitatie
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Valorificarea masei lemnoase realizata de catre proprietarii/administratorii de fond forestier proprietate publica, sub forma de sortimente de lemn fasonat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar

(8) Comisia de licitatie verifica indeplinirea conditiilor de participare la licitatie si intocmeste lista cuprinzand persoanele acceptate la licitatie . Garantia de participare la licitatie se depune/se vireaza de catre participantii la licitatie in conturile corespunzatoare de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (4)."
22. La articolul 24, alineatele (15), (23) si (28) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(15) In cazul neprezentarii la licitatie, precum si al ofertantilor care refuza semnarea procesului-verbal de licitatie, garantia nu se restituie si devine venit la bugetul de stat sau, dupa caz, local si se vireaza in conturile de venituri bugetare corespunzatoare deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (3).
. . . . . . . . . .
(23) In cazul in care garantia depusa depaseste sumele prevazute la alin. (22), suma ramasa din garantie dupa acoperirea acestora devine venit la bugetul de stat sau, dupa caz, local si se vireaza in conturile de venituri bugetare corespunzatoare deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3). In caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licitatii publice si, dupa caz, a diferentei de pret ramase neacoperite din garantia depusa.
. . . . . . . . . .
(28) Dobanzile si penalitatile prevazute la alin. (24) se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare."
23. La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Procedura si competentele privind organizarea licitatiei de comision se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
24. La articolul 27, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 27
Daca in termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifica prin modalitatile prevazute la art. 9 din ordonanta sau nu se atribuie cu titlu gratuit, se poate proceda la:".
25. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 28
Organele de valorificare pot preda bunurile spre valorificare si altor organe de valorificare din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In acest scop, se incheie un protocol intre conducatorii organelor de valorificare."
26. La articolul 29 alineatul (1) litera a), penultimul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor Publice pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice."
27. La articolul 29 alineatul (1), litera e) se abroga.
28. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, pentru cele care intra in competenta Ministerului Finantelor Publice, sau prin decizie a conducatorului organului de valorificare, daca acesta are personalitate juridica, ori, in caz contrar, a conducatorului institutiei cu personalitate juridica din care face parte organul de valorificare, pentru cele care intra in competenta acestora."
29. La articolul 30 alineatul (1), litera c) se abroga.
30. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Procedura de valorificare a bunurilor conform prevederilor alin. (1) lit. d) si e) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
31. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Atribuirea cu titlu gratuit in conditiile art. 29 alin. (1) lit. b), c), d) si f) se poate face direct, fara parcurgerea etapelor de valorificare, dar cu respectarea procedurii de evaluare a bunurilor."
32. La articolul 31 alineatul (1), literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) propun Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pentru valori mai mari de 10.000 lei, conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b);
b) verifica daca sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat; in caz contrar, se iau masurile prevazute de legislatia in vigoare pentru recuperarea acestora si, dupa caz, a dobanzilor si penalitatilor de intarziere;
c) transmit debitele constatate organelor de executare silita in vederea aplicarii masurilor de executare silita, in baza titlurilor executorii emise in conditiile legii;".
33. La articolul 31 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) raporteaza lunar Ministerului Finantelor Publice situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform anexei la prezentele norme metodologice;".
34. La articolul 31 alineatul (1), litera h) si alineatul (2) se abroga.
35. La articolul 33, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Comisia de distrugere, numita prin decizie a conducatorului organului de valorificare sau, in cazul in care acesta nu are personalitate juridica, a conducatorului institutiei cu personalitate juridica in cadrul careia functioneaza acesta, este formata din 5 membri: 2 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului si un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Prin decizie se desemneaza un presedinte al comisiei, dintre reprezentantii organului de valorificare si membri supleanti, reprezentanti ai acelorasi institutii."
36. La articolul 33, alineatul (5) se abroga.
37. La articolul 35, alineatele (3) si (4) se abroga.
38. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 36
(1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si veniturile incasate in urma valorificarii bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se colecteaza in conturile de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Prin acelasi ordin se stabilesc institutiile publice cu codurile de identificare fiscala aferente, coduri care se utilizeaza la deschiderea conturilor de disponibilitati. In cazul incasarii contravalorii bunurilor respective in numerar, sumele incasate se depun de catre organele de valorificare la casieria unitatii Trezoreriei Statului in prima zi lucratoare de la incasare.
(2) Din sumele colectate, organele de valorificare acopera, pe baza de documente legale, cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor, avand obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la incasare sa vireze disponibilitatile ramase in conturile prevazute la alin. (1), la subdiviziunile corespunzatoare aferente subcapitolelor de venituri ale bugetului de stat sau ale bugetului local, astfel: 35.01.03 A«Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiA», 35.01.06 A«Incasari din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorA», respectiv 35.02.03 A«Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiA».
(3) Prin ordinul mentionat la alin. (1) se stabilesc si conturile de venituri bugetare, precum si codurile de identificare fiscala cu care se codifica conturile respective.
(4) Prin ordinul mentionat la alin. (1) se stabilesc si conturile corespunzatoare de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pentru gestionarea sumelor reprezentand garantia de participare la licitatie care se depune/se vireaza de catre participantii la licitatie, institutiile publice pe numele carora vor fi deschise aceste conturi, precum si codurile de identificare fiscala cu care se codifica conturile respective."
39. La articolul 37, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 37
(1) Pentru cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului dupa virarea la bugetul de stat a disponibilitatilor rezultate din valorificare sau pentru care sumele disponibile in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) nu sunt suficiente, se prezinta documente justificative, procedandu-se astfel:
a) organele de valorificare intocmesc un referat in care vor fi consemnate, pe baza de documente justificative, sumele care urmeaza sa fie restituite din contul bugetului de stat in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1). Referatul este semnat de conducatorul organului de valorificare si va purta viza de control financiar preventiv propriu;
b) unitatile Trezoreriei Statului restituie suma totala aprobata in referat din contul corespunzator de venituri ale bugetului de stat in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1);
c) dupa alimentarea conturilor deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), organele de valorificare dispun platile legale catre beneficiari.
(2) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea si a unui comision de 20% din veniturile ramase dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea . Comisionul se vireaza la bugetul statului, in contul corespunzator de venituri ale bugetului de stat deschis la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3), in termen de 5 zile de la incasare."
40. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Afişează Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 454/2019731/2007    Norme metodologice    OUG 14/2007    Proprietatea privata a statului    Domeniul privat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei