Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       23853 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este actul administrativ a carui existenta si valabilitate conditioneaza posibilitatea incheierii legale
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva o anumita cerere.
(lat. divulgare "a face cunoscut multimii"). Termen care desemneaza unele infractiuni care se comit prin destainuirea,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.

(3) Autoritatile competente prevazute la art. 26 alin. (1) au obligatia de a adopta masurile necesare, in ceea ce priveste entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e), f) si h), pentru a impiedica persoanele condamnate definitiv pentru infractiunea de spalare a banilor sau de finantare a terorismului sa detina o functie de conducere in cadrul acestor entitati sau sa fie beneficiarii reali ai acestora.

Articolul 32
(1) In situatiile prevazute de standardele tehnice de reglementare emise de Autoritatea bancara europeana, emitentii de moneda electronica si prestatorii de servicii de plata autorizati in alte state membre care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei in baza dreptului de stabilire sub alta forma decat prin intermediul unei sucursale, potrivit legislatiei aplicabile, stabilesc un punct unic de contact pe teritoriul Romaniei.
(2) Punctul unic de contact este mandatat de entitatea obligata din alte state membre sa asigure respectarea, de catre toate persoanele din Romania care presteaza servicii in numele acesteia, a cerintelor in materie de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si faciliteaza exercitarea de catre Banca Nationala a Romaniei a functiei de supraveghere, inclusiv prin furnizarea, la cerere, de documente si informatii.
(3) In aplicarea dispozitiilor alin. (2), punctul unic de contact indeplineste functiile prevazute in standardele tehnice de reglementare elaborate de Autoritatea bancara europeana.

CAPITOLUL VIII
Analiza si prelucrarea informatiilor cu caracter financiar, schimbul de informatii si interzicerea divulgarii

Articolul 33
(1) Oficiul solicita entitatilor raportoare, autoritatilor sau institutiilor publice sau private datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor stabilite de lege. Datele si informatiile solicitate sunt transmise Oficiului exclusiv in format electronic si sunt prelucrate si utilizate in cadrul Oficiului in regim de confidentialitate, cu respectarea masurilor de securitate ale prelucrarilor de date cu caracter personal.
(2) Entitatile raportoare, autoritatile si institutiile publice si private sunt obligate sa comunice direct Oficiului datele si informatiile solicitate, in formatul indicat de Oficiu, in termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezinta un caracter de urgenta, marcate in acest sens, in termenul indicat de Oficiu, chiar daca acestea nu au transmis un raport de tranzactii suspecte in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (1).
(3) In cazul solicitarilor de informatii efectuate de Oficiu sau de alte autoritati si institutii competente, prin care se verifica daca entitatile raportoare au sau au avut in cursul unei perioade precedente de 5 ani o relatie de afaceri cu anumite persoane si care este natura relatiei respective, entitatile raportoare sunt obligate sa instituie sisteme care sa le permita sa raspunda in mod complet si rapid direct imputernicitilor Oficiului sau ai altor autoritati competente conform legii, prin canale sigure, care sa garanteze confidentialitatea deplina a cererilor de informatii.
(4) Secretul profesional si secretul bancar la care sunt tinute entitatile raportoare, inclusiv cele prevazute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, cu exceptia entitatilor prevazute la alin. (5).
(5) Avocatii vor aduce la indeplinire dispozitiile prevazute de prezenta lege, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, privind pastrarea secretului profesional.
(6) In scopul indeplinirii obligatiilor legale ce revin Bancii Nationale a Romaniei si Autoritatii de Supraveghere Financiara, Oficiul furnizeaza, la cererea motivata a acestora, informatii cu privire la persoane si entitati care au asociat risc de spalare a banilor si finantare a terorismului.

Articolul 34
(1) Oficiul analizeaza si prelucreaza informatiile, iar atunci cand se constata existenta unor indicii de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, informeaza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Oficiul informeaza de indata Serviciul Roman de Informatii cu privire la operatiunile suspecte de finantare a terorismului.
(3) Oficiul informeaza cu privire la suspiciuni de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a terorismului organele de urmarire penala si, dupa caz, alte autoritati competente.
(4) Oficiul poate transmite, din proprie initiativa, informatii autoritatilor competente sau institutiilor publice cu privire la situatii de neconformitate a entitatilor raportoare, precum si la aspecte relevante in domeniul de activitate al acestora.
(5) Daca Oficiul nu constata existenta unor indicii de spalare a banilor, suspiciuni de finantare a terorismului sau suspiciuni de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, informatiile sunt pastrate in evidenta timp de 5 ani de la momentul inregistrarii in Oficiu . Daca informatiile confidentiale pastrate in evidenta nu sunt valorificate si completate timp de 5 ani, acestea se distrug si se sterg de drept din bazele de date .
(6) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizica desemnata in conformitate cu art. 23 alin. (1), precum si a persoanei fizice care, in conformitate cu art. 23 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvaluita in cuprinsul informarii.
(7) Sesizarile anonime nu vor fi verificate si prelucrate.
(8) Organele de urmarire penala vor comunica, anual, Oficiului stadiul de rezolvare a informarilor transmise, precum si cuantumul sumelor aflate in conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendarilor efectuate ori a masurilor asiguratorii dispuse.
(9) Oficiul furnizeaza feedback entitatilor raportoare, autoritatii vamale, precum si autoritatilor cu atributii de control financiar, fiscal si celor de supraveghere prudentiala, ori de cate ori este posibil, printr-o procedura considerata adecvata, referitor la eficacitatea si actiunile intreprinse de Oficiu ca urmare a rapoartelor primite de la entitatile raportoare.
(10) Documentele transmise de Oficiu nu pot fi folosite ca probe in cadrul unor proceduri judiciare, civile sau administrative, cu exceptia aplicarii prevederilor art. 43.

Articolul 35
(1) La cererea autoritatilor competente la nivel national prevazute la art. 34 alin. (1) - (3), motivata de suspiciuni de spalare a banilor, infractiuni generatoare de bunuri supuse spalarii banilor sau de finantare a terorismului, Oficiul va disemina informatiile detinute catre acestea.
(2) Decizia privind transmiterea informatiilor prevazute la alin. (1) apartine Oficiului, iar in cazul netransmiterii, acesta motiveaza autoritatilor competente solicitante refuzul schimbului de informatii.
(3) Cererea de informatii cuprinde, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente: faptele relevante, contextul, motivele cererii si modul in care se vor utiliza informatiile furnizate.
(4) Autoritatile competente au obligatia de a comunica Oficiului modul in care au fost utilizate informatiile transmise de acesta potrivit alin. (1).
(5) Oficiul poate refuza sa faca schimb de informatii prevazute la alin. (1) in cazul in care exista motive de fapt pentru a presupune ca furnizarea unor astfel de informatii ar avea un impact negativ asupra analizelor in curs de desfasurare sau, in circumstante exceptionale, in cazul in care divulgarea informatiilor ar fi in mod clar disproportionata fata de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ar fi irelevanta in ceea ce priveste scopurile pentru care a fost solicitata.
(6) Prevederile alin. (2) - (5) nu se aplica in situatia cererilor de informatii formulate de institutiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) in activitatea de realizare a securitatii nationale.

Articolul 36
(1) Oficiul poate face schimb de informatii, din proprie initiativa sau la cerere, in baza reciprocitatii, prin canale protejate de comunicare, cu institutii straine care au functii asemanatoare sau cu alte autoritati competente din alte state membre sau state terte, care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, daca asemenea comunicari sunt facute in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, inclusiv in ceea ce priveste recuperarea produselor acestor infractiuni .
(2) Schimbul de informatii prevazut la alin. (1) se realizeaza in mod spontan sau la cerere, fara deosebire de tipul de infractiuni generatoare de bunuri supuse spalarii banilor si chiar daca tipul acestora nu a fost identificat la momentul efectuarii schimbului de informatii.
(3) Informatiile detinute de Oficiu de la o unitate de informatii financiare prevazuta la alin. (1) pot fi transmise doar autoritatilor prevazute la art. 34 alin. (1) si (3), numai cu autorizatia prealabila a unitatii de informatii financiare care a furnizat informatiile, si pot fi utilizate numai in scopul pentru care au fost solicitate.
(4) Atunci cand Oficiul primeste un raport de tranzactii suspecte care se refera la un alt stat membru, acesta este redirectionat cu promptitudine catre unitatea de informatii financiare din statul membru respectiv.
(5) Pentru a raspunde cererilor de informatii in timp util, Oficiul exercita toate competentele stabilite de lege referitoare la primirea si analizarea informatiilor.
(6) Atunci cand Oficiul primeste o solicitare de la o unitate de informatii financiare din alt stat membru, avand ca obiect obtinerea de informatii suplimentare de la o entitate obligata stabilita pe teritoriul Romaniei si care desfasoara activitate pe teritoriul statului solicitant, aprobarea prealabila se transfera cu promptitudine.
(7) In cazul in care Oficiul doreste sa obtina informatii suplimentare de la o entitate care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si este stabilita intr-un alt stat membru, formuleaza o cerere in acest sens catre unitatea de informatii financiare a statului membru in cauza.
(8) Oficiul poate refuza furnizarea acordului de diseminare a informatiilor transmise in baza alin. (1) daca acesta va fi in afara scopului prevederilor prezentei legi sau ar putea impieta o investigatie penala, ar putea prejudicia interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau contravine sistemului juridic national sau suveranitatii, securitatii, intereselor nationale sau acordurilor internationale, motivand corespunzator solicitantului refuzul .
(9) Cererea de informatii cuprinde, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente: faptele relevante, contextul, motivele cererii si modul in care se vor utiliza informatiile furnizate.

Articolul 37
(1) Aplicarea prevederilor art. 6, art. 7 si art. 9 alin. (1) de catre entitatile raportoare, directori sau angajati ai acestora nu constituie incalcare a unei restrictii de divulgare impuse prin contract sau printr-un act cu putere de lege ori act administrativ si nu atrage niciun fel de raspundere pentru entitatea obligata sau angajatii acesteia, chiar si in imprejurarea in care acestia nu au cunoscut cu precizie tipul de activitate infractionala si indiferent daca respectiva activitate a avut loc sau nu.
(2) Entitatile raportoare sunt obligate sa asigure protectia angajatilor si reprezentantilor lor care raporteaza, fie la nivel intern, fie catre Oficiu, suspiciuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, fata de expunerea la amenintari, actiuni ostile ori discriminatorii la locul de munca, inclusiv sa asigure confidentialitatea cu privire la identitatea acestora.
(3) Entitatile raportoare sunt obligate sa instituie proceduri corespunzatoare pentru angajati sau persoanele aflate intr-o pozitie similara privind raportarea incalcarilor, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent si anonim, proportional cu natura si dimensiunea entitatii obligate in cauza.

Articolul 38
(1) Este interzisa folosirea in scop personal de catre salariatii entitatilor raportoare a informatiilor confidentiale primite in temeiul prezentei legi, atat in timpul activitatii, cat si dupa incetarea acesteia.
(2) Entitatile raportoare, organele de conducere, de administrare si de control ale societatii, directorii si angajatii entitatilor acestora au obligatia de a nu transmite, in afara conditiilor prevazute de lege, informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului si de a nu divulga clientilor vizati si nici altor terti faptul ca informatiile sunt in curs de transmitere, au fost sau vor fi transmise in conformitate cu art. 6 si art. 9 alin. (1) sau ca este in curs sau ar putea fi efectuata o analiza privind spalarea banilor sau finantarea terorismului.
(3) Savarsirea urmatoarelor fapte in exercitarea atributiilor de serviciu nu constituie o incalcare a interdictiei prevazute la alin. (2):

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut