Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       23931 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

b) gradul de responsabilitate a persoanei fizice sau juridice declarate responsabila;
c) capacitatea financiara a persoanei fizice sau juridice declarate responsabila, indicata de exemplu de venitul anual al persoanei fizice sau juridice declarate responsabila;
d) masura in care persoana fizica sau juridica declarata responsabila coopereaza cu autoritatea competenta;
e) incalcarile anterioare comise de persoana fizica sau juridica declarata responsabila;
f) gradul de conformare la recomandarile si planurile de masuri formulate de catre autoritatile abilitate prevazute la art. 26 alin. (1) sau de reprezentantii imputerniciti anume de acestea;
g) beneficiul obtinut in urma incalcarii de persoana fizica sau juridica declarata responsabila, in masura in care acesta poate fi determinat;
h) pierderile produse tertilor prin incalcare, in masura in care acestea pot fi determinate.

Articolul 46
(1) Autoritatile competente prevazute la art. 26 alin. (1) au obligatia de a publica pe site-ul lor oficial informatii referitoare la numarul si tipul masurilor sau sanctiunilor contraventionale/administrative aplicate pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi, devenite definitive, imediat dupa ce persoana sanctionata este informata cu privire la decizia respectiva.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) includ tipul si natura incalcarii, precum si identitatea persoanelor responsabile si sunt mentinute pe site pentru o perioada de 5 ani. Datele cu caracter personal incluse in informatiile publicate se pastreaza pe site-ul oficial numai pentru o perioada necesara, in conformitate cu normele legale in vigoare aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.
(3) Autoritatea competenta poate considera publicarea datelor de identitate ale persoanelor responsabile ca fiind disproportionata, in urma unei evaluari de la caz la caz efectuate cu privire la proportionalitatea publicarii acestor date sau in cazul in care publicarea pune in pericol stabilitatea pietelor financiare sau o investigatie aflata in desfasurare, situatie in care autoritatea competenta:
a) amana publicarea deciziei de impunere a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative pana in momentul in care motivele nepublicarii inceteaza;
b) publica decizia de impunere a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative cu titlu anonim, daca publicarea cu titlu anonim asigura o protectie eficace a datelor cu caracter personal respective; in cazul unei decizii de publicare a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative cu titlu anonim, publicarea datelor relevante poate fi amanata o perioada rezonabila daca se preconizeaza ca, in cursul perioadei respective, motivele care au stat la baza publicarii cu titlu anonim inceteaza;
c) nu publica decizia de impunere a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative, in cazul in care optiunile prevazute la lit. a) si b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:
1. ca nu va fi pusa in pericol stabilitatea pietelor financiare; sau
2. proportionalitatea publicarii deciziei in cazurile in care masurile respective sunt considerate a fi de natura minora.

Articolul 47
(1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 38 alin. (1) si (2) si art. 41 alin. (2) si (3) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 31 alin. (1) constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 48
Autoritatile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) transmit, dupa caz, Autoritatii europene de supraveghere, Autoritatii bancare europene, Autoritatii europene pentru asigurari si pensii ocupationale, Autoritatii europene pentru valori mobiliare si piete:
a) toate informatiile necesare ca acestea sa isi indeplineasca sarcinile din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei si, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;
b) toate sanctiunile administrative si masurile impuse in conformitate cu art. 27 si 28 institutiilor de credit si institutiilor financiare, inclusiv contestatiile cu privire la acestea si rezultatul lor.

Articolul 49
(1) Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri ori in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;
b) ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;
c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri de catre o alta persoana decat subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni .
(2) Tentativa se pedepseste.
(3) Daca fapta a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii, instanta aplica, dupa caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevazute la art. 136 alin. (3) lit. a) -c) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Cunoasterea provenientei bunurilor sau scopul urmarit trebuie stabilita/stabilit din circumstantele faptice obiective.
(5) Dispozitiile alin. (1) - (4) se aplica indiferent daca infractiunea din care provine bunul a fost comisa pe teritoriul Romaniei sau in alte state membre sau state terte.

Articolul 50
In cazul in care s-a savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie, in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 51
(1) In cazul infractiunilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului se aplica dispozitiile privind confiscarea bunurilor din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor in bani sau bunurile dobandite in locul acestora.
(3) Veniturile sau alte beneficii materiale obtinute din bunurile prevazute la alin. (2) se confisca.
(4) Daca bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal, se confisca bunuri pana la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii.
(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si veniturilor sau altor beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal.

Articolul 52
Hotararea judecatoreasca definitiva privind infractiunea de spalare a banilor sau de finantare a terorismului se comunica Oficiului.

CAPITOLUL XI
Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative

Articolul 53
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6 alineatul (2), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social;
. . . . . . . . . .
c) denumirea asociatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul A«asociatieA». Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana."

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut