Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007

Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       2319 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Republicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.

Articolul 28
Membrii Uniunii nu vor transmite cu intarziere mai mare de 30 de zile raportarile statistice privind numirile ca administrator judiciar sau lichidator si a declaratiilor de venit, fata de termenele stabilite de art. 21 lit. f) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Articolul 29
Membrii Uniunii nu vor refuza furnizarea datelor solicitate cu ocazia verificarii prin sondaj efectuate de delegatii conducerii filialei in conditiile art. 21 lit. j) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Articolul 30
Practicienii in insolventa inscrisi pe lista coordonatorilor de stagiu atestati nu vor refuza indeplinirea rolului de coordonator de stagiu, cu exceptia cazului in care refuzul se datoreaza unui numar de stagiari care depaseste capacitatea coordonatorului.

Articolul 31
Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 41 din O.U.G.

Articolul 32
Membrii Uniunii nu vor comunica peste termenul prevazut de art. 9 din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa schimbarile intervenite in forma de exercitare a profesiei.

Articolul 33
Membrii Uniunii nu vor restitui cu intarziere la fondul de lichidare sumele avansate pentru cheltuielile de procedura, peste termenul prevazut la art. 116 alin. (4) * din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
*) In urma republicarii, dispozitiile acestui articol nu se mai regasesc in forma republicata, deoarece anterior prezentei republicari a fost abrogat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.

Articolul 34
Membrii Uniunii nu vor solicita decontarea din fondul de lichidare in conditiile in care in averea debitoarei existau bunuri sau sume de bani ce puteau fi valorificate.

Articolul 35
Membrii Uniunii au obligatia de a comunica datele necesare verificarii prin sondaj efectuate de catre delegatul conducerii filialei, in legatura cu indeplinirea obligatiilor profesionale.

Articolul 36
Membrii Uniunii au obligatia de a vira procentul de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa catre filiala Uniunii, prevazut la art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei sau de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 37
Membrii Uniunii au obligatia de a comunica datele necesare comisiei de cenzori a filialei in vederea verificarii situatiei virarii catre filiala Uniunii a procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa.

Articolul 38
Membrii Uniunii vor comunica modificarile intervenite in forma de exercitare a profesiei, prevazute la art. 22 alin. (8) din O.U.G.

Articolul 39
Societatea civila profesionala care, din orice motive, ramane cu un singur asociat are obligatia transformarii acesteia in alta forma de organizare profesionala, in interval de 3 luni.

Articolul 40
Practicianul in insolventa stagiar va respecta prevederile art. 33 alin. (2) si (3) din O.U.G.

Articolul 41
Membrii Uniunii au obligatia de a participa la cursurile de pregatire profesionala continua.

Articolul 42
Membrii Uniunii au obligatia de a nu depune sau accepta, in mod repetat, oferte de onorariu care nu indeplinesc prevederile art. 38 alin. (2) din O.U.G.

Articolul 43
Membrii Uniunii au obligatia de a nu solicita decontarea din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel din propria oferta financiara in baza caruia a fost desemnat intr-o procedura conform art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 8-a
Competenta profesionala

Articolul 44
Membrii Uniunii vor aborda cu competenta profesionala activitatea desfasurata si vor arata preocupare pentru sporirea prestigiului profesiei, manifestand retinere la angajarea unor lucrari pe care nu le pot realiza in bune conditii .

CAPITOLUL III
Comportamentul profesional

Articolul 45
Membrii Uniunii vor adopta un comportament de natura sa contribuie la cresterea prestigiului profesiei prin:
a) devotament fata de profesia aleasa;
b) efort profesional de imbunatatire continua a practicilor profesionale;
c) instruire si perfectionare profesionala si asigurarea conditiilor pentru cresterea experientei persoanelor cu care colaboreaza;
d) spirit de echipa, curajul opiniilor si onestitate.

Articolul 46
Deontologia profesionala - toti membrii definiti in conformitate cu art. 2 si 3 din O.U.G. trebuie sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei lor, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesionale si de la orice actiuni contrare independentei si onoarei sau care sunt susceptibile sa aduca stirbirea demnitatii Uniunii si membrilor sai.

Articolul 47
Membrii Uniunii pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de institutii de invatamant autorizate.

CAPITOLUL IV

Afişează Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Cod de etica profesionala si disciplina    Republicare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Subiectul activ si elementele constitutive ale infrantiunii de conflict de interese
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 50/A din 16 februarie 2015

Acord de mediere efectuat in cadrul procedurii de insolventa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj-Napoca - Decizia nr. 1824/2009 din 26-mai-2009

Procedura insolventei. Acord de mediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 1824 din 26 mai 2009

Procedura insolventei. Cerere antrenare raspundere materiala
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila, Sentinta comerciala nr. 312 din 29.02.2012

Inchiderea procedurii simplificate a falimentului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila, Sentinta comerciala nr. 14 din 09.01.2012

Cerere de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creantelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila,Sentinta civila nr. 178 din 06.02.2012

Procedura insolventei- nemotivarea planului de reorganizare conduce la respingerea acestuia
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Decizia nr. 574 din 12.03.2012

Inlocuirea administratorului judiciar desemnat cu titlu provizoriu
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL VALCEA - SECTIA A II A CIVILA-INCHEIEREA 303/2012 din 28 Martie 2012

Dispunere deschidere procedura generala insolventa. Numire administrator judiciar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 232 din data 24.01.2011Articole Juridice

Atributiile Judecatorului Sindic
Sursa: Avocat Nicoleta Livadaru