din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4645 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Procedura insolventei. Cerere antrenare raspundere materiala

Procedura insolventei. Cerere antrenare raspundere materiala

  Publicat: 04 Mar 2013       5357 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Pe rol fiind examinarea cererii de antrenare raspundere materiala formulata de lichidatorul judiciar �.. SPRL impotriva paratului � , fost administrator social al SC �. SA Tg.Jiu .

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


La apelul nominal facut in sedinta publica, s-a prezentat practician in insolventa a��. din partea lichidatorului judiciar pentru debitoare si av. a��. pentru paratul a��. .


Procedura completa.


S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta ,reprezentantul lichidatorului judiciar depune la dosar concluzii scrise , dupa care dosarul fiind in stare de judecata, se acorda cuvantul .


Practician in insolventa a��. , a solicitat respingerea exceptiei prescriptiei dreptului de a formula cerere , iar pe fond admiterea cererii de antrenare raspundere , asa cum a fost formulata .


Av. a��. a solicitat admiterea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune si respingerea cererii de antrenare raspundere .


JUDECATORUL SINDICAsupra cererii de fata ,


Prin cererea inregistrata la data de a��. , lichidatorul judiciar a��.. SPRL pentru debitoarea SC a��.. SA Tg.Jiu , a solicitat antrenarea raspunderii materiale a paratului a��.. in baza art. 138 pct.1 lit. a,b,d, e din L. 85/2006 pentru intreaga masa pasiva de 105.827,78 lei .


In motivarea cererii se arata ca debitoarea a achizitionat o serie de bunuri mobile a caror valoare contabila este de 137.969 lei , din care valoarea inregistrata este de 27.300 lei, iar valoarea ramasa neamortizata este de 110.669 lei .


Ca, desi aceste bunuri au fost achizitionate de 2 ani , ele au fost degradate in totalitate neputand fi valorificate , vinovat facandu-se administratorul societar care nu a manifestat interes pentru pastrarea lor in bune conditii , acestea fiind gasite aruncate la asa zisul sediul al debitoarei


Referitor la bunul mobil remorca fara sistem de franare de 750 kg , acesta este lipsa in gestiune iar cu privire la autoturismul VOLKSWAGEN GOLF cumparat si apoi vandut lichidatorul a apreciat ca cheltuielile efectuate de administratorul societar cu procurarea de piese auto pentru reparatia lui , nu se justifica avand in vedere ca pretul de vanzare de 14.484,40 lei este mic in raport cu pretul de cumparare la care se adauga si suma cheltuielilor suplimentare , respectiv 25.253 lei fara TVA raportat la anul procurarii , respectiv nov. 2005 .


In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 112-114 C.pr.civila si pe prev. art. 138 pct. 1 lit. d din L. 85/2006 .


Paratul a formulat intampinare prin care a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune , iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de antrenare a raspunderii ca nefondata, intrucat aspectele invocate de lichidatorul judiciar nu sunt imputabile paratului si nu ar exista legatura de cauzalitate intre pretinsele fapte si starea de insolventa a debitoarei.


Judecatorul sindic, analizand actele si lucrarile dosarului , urmeaza a se pronunta in principal cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune, invocata de catre parat.


Astfel, se retine faptul ca , desi exceptia a fost invocata de parat la data de 08.02.2012, dupa intrarea in vigoare a noului cod civil, prin care este abrogat Decretul nr.167/1958 cu privire la prescriptia extinctiva , in cauza raman aplicabile dispozitiile art. 18 din acest act normativ, in sensul ca ``instanta judecatoreasca si organul arbitral sunt obligate ca, din oficiu, sa cerceteze, daca dreptul la actiune sau la executarea silita este prescris``.


Acest lucru este posibil ca urmare a dispozitiilor art.223 din Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a noului cod civil, care statueaza ca ``procesele si cererile in materie civila si comerciala, in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a Codului civil se solutioneaza de catre instantele legal investite, in conformitate cu dispozitiile legale, materiale si procedurale in vigoare la data cand acestea au fost pornite``.


Prin urmare, aceste dispozitii tranzitorii se aplica si in cazul de fata, cand, desi exceptia a fost invocata de parat mai tarziu decat termenul prevazut in Codul civil, se aplica normele procedurale in vigoare la data sesizarii instantei, care a fost15.03.2011, anterior intrarii in vigoare a Codului civil,cand aceasta prescriptie putea fi invocata de instanta din oficiu, in orice stadiu al procesului.


In ceea ce priveste fondul acestei exceptii, se va analiza incidenta in cauza a dispozitiilor speciale, respectiv art.139 din Legea nr.85/2006, evident, in varianta aflata in vigoare la data formularii cererii de antrenare a raspunderii.


Astfel, potrivit art.139 din lege, ``actiunea prevazuta la art. 138 se prescrie in termen de 3 ani. Prescriptia incepe sa curga de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat aparitia starii de insolventa, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data pronuntarii deschiderii procedurii.``


In aceste conditii, se retine faptul ca sentinta de deschidere a procedurii fata de debitoare s-a pronuntat la data de a��.05.2007.


Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la starea de insolventa a fost depus la data de a��..10.2007. In acest raport s-a facut referire la faptul ca persoana vinovata de aceasta stare a debitoarei este administratorul social, paratul a��.. Mai mult, chiar in cererea de antrenare a raspunderii, se face referire , in dovedire, la raportul cauzal , aratandu-se ca nu a fost contestat la vremea respectiva, insasi cererea fiind intemeiata pe acest raport, si , bineinteles pe cel de completare cu aspecte legate de sumele imputabile.


Din analizarea acestui prim raport cauzal rezulta ca existau date inca de la acel moment, potrivit carora ``a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat aparitia starii de insolventa``.


Doctrina si literatura de specialitate este unanima in a aprecia ca, in conditii normale, raportul cauzal este documentul pe baza caruia se apreciaza cine se face vinovat sau nu de starea debitoarei, ori in cazul de fata existau aceste elemente concrete care sa permita cunoasterea persoanei responsabile, astfel incat data acestui raport este data de incepere a curgerii termenului de prescriptie .


Desi s-a sustinut faptul ca nu se putea face o cerere de antrenare fara a se cunoaste suma pentru care se solicita antrenarea raspunderii, judecatorul sindic apreciaza ca acest aspect nu este sustenabil, in conditiile in care exista riscul prescrierii dreptului la actiune, si oricum, acest aspect se putea stabili ulterior printr-o expertiza, legea nefacand referire la acest aspect, ci doar la cunoasterea persoanei care a cauzat aparitia starii de insolventa, nu si a sumei care i se imputa.


De altfel, paratul a si solicitat efectuarea in cauza a unei expertize, la care insa a renuntat pe parcurs, deoarece nu a inteles sa mai plateasca onorariul expertului desemnat.


In aceste conditii, textul de lege instituie in mod cumulativ doua termene de care trebuie sa se tina cont atunci cand se analizeaza prescrierea dreptului la actiune: un termen de 3 ani, care incepe sa curga de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat aparitia starii de insolventa, deci, in cazul de fata instanta apreciaza ca termenul a inceput sa curga de la data de a��..10.2007, iar pe de alta parte, trebuie neaparat sa se aiba in vedere ca inceperea curgerii termenului sa nu depaseasca doi ani de la data deschiderii procedurii ( pentru cazul in care nu s-a putut cunoaste la momentul intocmirii raportului cauzal ,persoana care se face vinovata de starea de insolventa a debitoarei.)


Cum in cazul de fata datele de referinta se regasesc in raportul cauzal, depus la data de 26.10.2007, acesta este momentul de la care incepe sa curga termenul de 3 ani de prescriptie a dreptului la actiune, deci in acest interval de timp, persoanele indreptatite, conform dispozitiilor legale aveau dreptul sa formuleze actiunea pentru antrenarea raspunderii materiale.


Asadar, termenul de prescriptie s-a implinit la data de a��..10.2010, iar actiunea pentru antrenarea raspunderii materiale a fost introdusa dupa aceasta data, la a��.03.2011.


Prin urmare, va fi admisa exceptia prescrierii dreptului la actiune si va fi respinsa in acest temei actiunea .


Cum solutionarea de aceasta maniera a cauzei face inutila cercetarea fondului, instanta nu se va mai pronunta cu privire la acest aspect.
PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTEAdmite exceptia prescriptiei dreptului la actiune .


Respingerea cererea de antrenare raspundere a paratului a��.. domiciliat in Tg.Jiu, . jud.Gorj.


Cu recurs.


Pronuntata in sedinta publica de la 29 Februarie 2012 la Tribunalul Gorj


Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila, Sentinta comerciala nr. 312 din 29.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Legea 85/2006    Legea 71/2011    Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

Remediile clasice vs. remediile actuale pentru iesirea din contractele paguboase
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce modificari aduce legea 277/2009 in procedura insolventei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Judecatorul-sindic in procedura insolventei. Competenta teritoriala si Atributii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Infractiuni prevazute de legea 85/2006 privind insolventa
Sursa: EuroAvocatura

Atributiile Judecatorului Sindic
Sursa: Avocat Nicoleta Livadaru

Cum sa eviti insolventa
Sursa: Gheorghe Piperea - www.piperealaw.ro

Dreptul la contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar
Sursa: Av. Claudiu Lascoschi