din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2928 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Cerere de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creantelor

Cerere de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creantelor

  Publicat: 27 Feb 2013       4136 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Pe rol fiind solutionarea cererii de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creantelor � depusa sub nr. ����.., de creditor XXXin procedura insolventei debitoarei XXXreprezentata de lichidator judiciar XXX, desemnat sa administreze procedura prin incheierea nr. �.. din data de �...

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.


La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat consilier juridic XXX din partea contestatoarei A.F.P. Tg Jiu, practician in insolventa XXXdin partea lichidatorului judiciar pentru debitoare.


Procedura legal indeplinita.


S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, judecatorul sindic constatand cererea in stare de judecata, a acordat cuvantul.


Consilier juridic XXXdin partea contestatoarei XXX. Tg Jiu solicita admiterea cererii


asa cum a fost formulata si prelungirea termenului de inscriere in tabloul definitiv de creante .


Practician in insolventa XXX din partea administratorului judiciar pentru debitoare solicita respingerea cererii, depunand concluzii scrise.


JUDECATORUL SINDIC


Analizand actele si lucrarile dosarului constata si retine urmatoarele;


Prin cererea nraa��A�. din aa��A�., XXXa solicitat prelungirea termenului de inscriere in tabelul definitiv al creditorilor debitoarei XXX, cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. aa��A�aa��A�aa��A�.., cu termen de inscriere la data de aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�...


In motivarea cererii, arata ca debitoarea XXX s e afla in actiune de inspectie fiscala, desfasurata la solicitarea XXX - Sectia Gorj, suma suplimentara estimata a fi constatata fiind de 150.000 lei.


Face precizarea ca asupra celor constatate de catre echipa de control din cadrul Garzii Financiare, au fost sesizate organele de urmarire penala in vederea cercetarii existentei conditiilor constitutive ale infractiunii prevazute de legea fiscala.


Lichidatorul judiciar XXX pentru debitoarea XXX a solicitat respingerea cererii formulate de A.F.P. Tg Jiu, pentru urmatoarele considerente;


- termenele prevazute de art. 108 din Legea nr. 85/2006 au fost publicate in B.P.I. nr.


aa��A�aa��A�aa��A�.. si in ziarul Bursa din data de aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�;


- notificarea nr. aa��A�aa��A�aa��A�.. privind termenele pentru inregistrarea cererilor,


intocmirea si afisarea tabelelor - suplimentar si definitiv consolidat de creante, prevazute de art. 108 din Legea nr. 85/2006 , a fost trimis prin fax catre creditoare la data de aa��A�aa��A�aa��A�..;


- cererea formulata de A.F.P. Tg Jiu priveste creante reprezentand accesorii calculate la


debitul nascut inaintea deschiderii procedurii generale prin incheierea nr. aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�.., motiv pentru care nu pot fi admise in tabelul de creante suplimentare.


Precizeaza totodata faptul ca, ulterior deschiderii procedurii generale a insolventei, AFP Tg-Jiu a fost notificat, in temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006, cu termenele prevazute de art. 62 din Legea nr. 85/2006, conform adresei nr. aa��A�aa��A�.., confirmata la data de aa��A�aa��A�aa��A�, insa nu s-a formulat cerere de inscriere in tabelul preliminar decat pentru debitul si penalitatile de intarziere existente la data deschiderii procedurii.


Sunt invocate ca temei, dispozitiile art. 41 alin. 1) din Legea nr. 85/2006, potrivit cu care nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute ulterior datei deschiderii atat a procedurii simplificate cat si a celei generale, in cazul in care nici un plan de reorganizare nu este confirmat.


Este adevarat ca dupa deschiderea procedurii simplificate, organele de control din cadrul DGFP au efectuat inspectia fiscala pentru activitatea debitorului aferenta perioadei aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�., perioada anterioara deschiderii procedurii insolventei, insa raportul de inspectie fiscala precum si decizia de impunere au fost contestate de catre administratorul debitoarei -XXXX, contestatia nefiind solutionata pana la data depunerii concluziilor scrise in dosar, respectiv, aa��A�aa��A�aa��A�., pe cale de consecinta, solicitand respingerea cererii ca nefondata.


Judecatorul sindic, examinand cererea de prelungire a termenului de inscriere in tabelul definitiv al creantelor debitoarei, constata si retine ca aceasta este nefondata si va fi respinsa ca atare, cu urmatoarea motivare;


Prin incheierea nr. aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�. s-a admis cererea debitoarei XXXsi s-a deschis procedura generala de insolventa, retinandu-se ca aceasta si-a exprimat intentia de reorganizare a activitatii pe baza planului de reorganizare judiciara.


Ulterior, prin Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa - nr. aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�., s-a precizat ca administratorul societar XXX prin adresa nr. aa��A�aa��A�aa��A�. a depus intentia de intrare in procedura simplificata de faliment avand in vedere faptul ca debitoarea nu mai are contracte in derulare care sa genereze venituri, iar marfa aflata in stocuri a devenit greu vandabila, fara a exista posibilitatea valorificarii acesteia la pretul pietei.


Raportul a fost aprobat in adunarea creditorilor din 07.07.2011 asa cum rezulta din procesul verbal depus la fila 146 din volumul I al procedurii.


Prin sentinta nr. aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�., s-a aprobat raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa si in temeiul Art. 107 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2006, s-a dispus intrarea debitoarei in procedura simplificata de faliment. Prin incheierea din aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�.s-au stabilit termenele prevazute de art. 108 raportat la art. 62 din lege.


La aa��A�aa��A�aa��A� - fila 176 din dosar, XXX depune cerere de inscriere in tabelul definitiv de creante pentru aceeasi suma de 52.579 lei( insotita de adresa nr. aa��A�aa��A�aa��A�..) ca in cererea initiala de inscriere la masa credala din aa��A�aa��A�aa��A�., fila 96 din volumul I al dosarului.


Prin Serviciul arhiva se depune tot la aa��A�aa��A�aa��A� cererea de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creditorilor debitoarei pentru o creanta suplimentara estimata la 150.000 lei, motivat pe aspectul de fapt ca debitoarea este in cursul unei actiuni de inspectie fiscala.


Potrivit art. 62 alin. 2) din Legea nr. 85/2006, in functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice, judecatorul sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin. 1), lit. b), c) si d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile .


Legiuitorul in art. 103 din lege a prevazut ca in cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata, lichidatorul va trimite o notificare privind intrarea in procedura falimentului si in cazul debitorului persoana juridica, ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor notificati conform art. 61, debitorului si ORC pentru efectuarea mentiunii.


In cazul in care este justificata majorarea, in sensul art. 62 alin. 2), a termenelor de afisare a tabelului preliminar de creante, prevazut la art. 62 alin. 1, lit. c) si de definitivare a tabelului de creante, prevazut la art. 62 alin. 1), lit. d), noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor.


Alineatul 2) dispune imperativ ca vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, nascute dupa data deschiderii procedurii.


Tabelul preliminar de creante, potrivit art. 3, pct. 16 din Legea nr. 85/2006, cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora iar tabelul definitiv de creante - art. 3, pct. 17, este tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformitate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii contestatiilor.


Transpunand aceste dispozitii la speta pe rol, judecatorul sindic retine ca XXX . a formulat cerere de inscriere la masa credala in termenul stabilit prin incheierea de deschidere a procedurii si a fost trecut in tabloul preliminar si ulterior definitiv al creditorilor, acestea fiind afisate potrivit proceselor verbale de afisare aflate la dosarul cauzei, fara sa fie inregistrate contestatii sau obiectiuni.


Desi formulata de creditor XXX Tg-Jiu ca o cerere de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creditorilor si nemotivata in drept, in realitate, cererea nr. aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�, are ca obiect, majorare termene.


Ca atare, judecatorul sindic trebuie sa aprecieze in functie de circumstantele cauzei daca, faptul ca debitoarea XXX este supusa unei inspectii fiscale, constituie in sensul legii, un motiv temeinic de majorare a termenului prevazut de art. 62 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2006.


Intrucat debitoarea a solicitat sa fie supusa procedurii de reorganizare judiciara si ulterior a solicitat sa intre in procedura simplificata de faliment, punand la dispozitia practicianului in insolventa actele prevazute de art. 28 din Legea nr. 85/2006, efectuarea inspectiei fiscale in cursul procedurii, apreciem ca nu este in sensul legii, un motiv temeinic de prelungire a termenului de definitivare a tabelului creantelor.


Aceasta pentru ca in prezent, este contestat raportul de inspectie fiscala si decizia de impunere, cu posibilitatea atacarii ulterioare pe cale judecatoreasca, procesul presupunand administrarea de probatorii, exercitarea cailor de atac, ori, chiar legiuitorul a prevazut posibilitatea prelungirii termenului prevazut de art. 62 alin. 1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, doar cu 15 zile, astfel incat prin prisma acestor considerente, creditoarea nu justifica un interes imediat.


Asa cum s-a precizat, procedura a fost deschisa la cererea debitoarei si prin inspectia fiscala a fost verificata perioada 01.10.2008 - 30.06.2011, sub mai multe aspecte (declaratii fiscale, contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice, contributia de asigurari pentru somaj, TVA, etc), ori creditoarea s-a inscris la masa credala cu o suma, iar daca in urma controlului efectuat vor rezulta obligatii de plata catre bugetul de stat mai mari decat cele inscrise in tabloul creditorilor - 52.579 lei, calea de urmat nu este aceea a prelungirii termenului de definitivare a creantelor, ci inscrierea creditoarei in tabelul de creante cu sumele stabilite suplimentar prin actul de control, acum supus cenzurii XXX


De altfel, din cererea de majorare termene, nu rezulta cuantumul creantei cu care XXX solicita sa fie inscrisa la masa credala, aceasta vorbind de o suma estimativa de 150.000 lei, ori creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, pentru ca altfel, daca nu se precizeaza suma in mod ferm, lichidatorul judiciar nu are posibilitatea verificarii creantei asa cum dispun imperativ dispozitiile art. 109, alin. 3) din Legea nr. 85/2006.


Este adevarat ca termenele stabilite de judecatorul sindic in temeiul art. 108 rap. la art. 62 din Legea nr. 85/2006 au fost publicate in BPI nr. aa��A�aa��A�.. si in ziarul Bursa din aa��A�aa��A�; notificarea nr. aa��A�aa��A�.. privind termenele de inregistrare creante a fost comunicata si creditoarei iar sumele la care se face referire estimativ - constituie accesorii calculate la debitul nascut inaintea deschiderii procedurii generale de insolventa prin incheierea nr. aa��A�aa��A�aa��A� din aa��A�aa��A�aa��A�.., motiv pentru care nu ar putea fi admise la masa credala fata de prevederile art. 41 care prevede ca, nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute ulterior datei deschiderii atat a procedurii simplificate cat si a celei generale, in cazul in care nici un plan de reorganizare nu este confirmat.


In plus, creditoarea, ulterior deschiderii procedurii generale de insolventa, a fost notificata in temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006, asa cum rezulta din adresa nr. aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�.., dar nu a formulat cerere de inscriere in tabelul preliminar decat pentru debitul si penalitatile de intarziere existente la data deschiderii procedurii.


Pe cale de consecinta, cererea de majorare termene formulata de creditoare va fi respinsa in temeiul prezentelor considerente si a dispozitiilor legale mentionate.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE;


Respinge ca nefondata cererea de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creantelor - depusa sub nr. aa��A�aa��A�aa��A�aa��A�, de creditor XXXX, , , in procedura simplificata de faliment a debitoarei XXX reprezentata de lichidator judiciar XXX.


Cu recurs.


Pronuntata in sedinta publica de la 06 februarie 2012 .

Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila,Sentinta civila nr. 178 din 06.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Lichidator judiciar    Prelungire termen    Inscriere in tabloul definitiv de creante.Legea 85/2006    Plan de reorganizare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 � Tribunalul Iasi

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020