din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1527 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Inlocuirea administratorului judiciar desemnat cu titlu provizoriu

Inlocuirea administratorului judiciar desemnat cu titlu provizoriu

  Publicat: 07 Jan 2013       3932 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In raport de aceste dispozitii, instanta constata ca in speta de fata administratorul judiciar desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic a fost confirmat de catre Adunarea creditorilor, fiind incidente prevederile art.19 alin.2) teza finala din lege.

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

In cadrul acestei adunari, insasi creditoarea ce detinea mai mult de 50% din valoarea creantelor a fost de acord cu mentinerea administratorului desemnat cu titlu provizoriu prin sentinta de deschidere a procedurii insolventei.
Prin urmare, nu se mai putea proceda la emiterea unei decizii in temeiul prevederilor art.19 alin.21, atata timp cat legiuitorul da posibilitatea acestui creditor de a desemna un alt administrator judiciar numai in locul celui desemnat cu titlu provizoriu.
Cum la data de 20.12.2011 in procedura insolventei privind pe debitoarea SC I SRL nu mai exista un administrator judiciar provizoriu, intrucat aceste fusese confirmat in Adunarea creditorilor din data de 23.02.2011, cererea formulata de creditoarea DGFP VALCEA apare ca inadmisibila.
O alta interpretare ar conduce la eludarea dispozitiilor art. 22 din lege referitoare la inlocuirea administratorului judiciar.
Fata de cele retinute mai sus, cererea DGFP VALCEA a fost respinsa ca inadmisibila.


La data de 17.01.2012 creditoarea DGFP VALCEA a solicitat instantei, in temeiul dispozitiilor art.19 alin.21 , art.19 alin.4 din Legea nr.85/2006 pronuntarea unei incheieri de numire a lichidatorului BI IPURL incepand cu data de 9.11.2011, fiind depus Buletinul din data de 30.12.2011 prin care s-a publicat decizia de inlocuire a administratorului judiciar in dosarul privind pe debitoarea SC I SRL.
Desi initial administratorul judiciar EC SPRL CRAIOVA inteles sa formuleze contestatie la decizia creditoarei, ulterior si-a precizat cererea ca ``un punct de vedere``, avand in vedere ca legiuitorul nu a conferit calitate procesuala acestuia pentru contestarea deciziei sus-mentionate.
Prin Notele de la fila 18 dosar, administratorul judiciar a mentionat ca DGFP VALCEA nu mai putea proceda la inlocuirea sa, atata timp cat a fost confirmat in cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor, sedinta in cadrul careia aceasta creditoare, ce detinea 95,60% din creante, l-a confirmat pe administratorul judiciar desemnat de instanta.
In acest context, singurul mod de inlocuire a unui administrator judiciar era procedura reglementata de dispozitiile art.22 alin.2 din lege, astfel ca se solicita respingerea cererii DGFP VALCEA.
Fata de actele dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
Prin sentinta din data de 17.11.2010 s-a deschis procedura insolventei fata de debitoarea SC I SRL, sentinta prin care a fost desemnat ca administrator judiciar EC SPRL CRAIOVA.
Acesta a convocat adunarea creditorilor, la data de 23.02.2011, adunare in cadrul careia DGFP, in calitate de creditor majoritar, si-a exprimat votul de confirmare a administratorului judiciar desemnat cu titlu provizoriu, asa cum rezulta din Procesul-verbal depus la dosar.
Cu toate acestea, ulterior, pe parcursul procedurii, acelasi creditor a decis, asa cum reiese din Decizia din data de 20.12.2011 desemnarea unui alt administrator judiciar, in temeiul prevederilor art.19 alin.21 din Legea nr.85/2006-fila 11 dosar.
Fata de aceasta decizie publicata in Buletinul procedurilor de Insolventa se solicita confirmarea noului administrator judiciar BI IPURL.
Avand in vedere cele expuse mai sus, instanta a constatat urmatoarele:
Conform dispozitiilor art.19 alin.1-4 din Legea nr.85/2006 ``(1)Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o oferta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala. In oferta, practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a cazului. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta, judecatorul-sindic va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U.N.P.I.R.
(2) La recomandarea comitetului creditorilor, in cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. In cazul in care remuneratia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilita de catre judecatorul-sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician in insolventa. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic.
(2^1) Creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor poate sa decida, fara consultarea adunarii creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau, dupa caz, lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia.
(3) Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia prevazuta la alin. (2) si (2^1), in termen de 3 zile de la data publicarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa. Judecatorul va solutiona, de urgenta si deodata, toate contestatiile printr-o incheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau, dupa caz, va solicita adunarii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator.
(4) Daca in termenul stabilit la alin. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestata, judecatorul-sindic, prin incheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor, dispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii.``
In raport de aceste dispozitii, instanta constata ca in speta de fata administratorul judiciar desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic a fost confirmat de catre Adunarea creditorilor, fiind incidente prevederile art.19 alin.2) teza finala din lege.
In cadrul acestei adunari, insasi creditoarea ce detinea mai mult de 50% din valoarea creantelor a fost de acord cu mentinerea administratorului desemnat cu titlu provizoriu prin sentinta de deschidere a procedurii insolventei.
Prin urmare, nu se mai putea proceda la emiterea unei decizii in temeiul prevederilor art.19 alin.21, atata timp cat legiuitorul da posibilitatea acestui creditor de a desemna un alt administrator judiciar numai in locul celui desemnat cu titlu provizoriu.
Cum la data de 20.12.2011 in procedura insolventei privind pe debitoarea SC I SRL nu mai exista un administrator judiciar provizoriu, intrucat aceste fusese confirmat in Adunarea creditorilor din data de 23.02.2011, cererea formulata de creditoarea DGFP VALCEA apare ca inadmisibila.
O alta interpretare ar conduce la eludarea dispozitiilor art. 22 din lege referitoare la inlocuirea administratorului judiciar.
Fata de cele retinute mai sus, cererea DGFP VALCEA a fost respinsa ca inadmisibila.
Pronuntata de: TRIBUNALUL VALCEA - SECTIA A II A CIVILA-INCHEIEREA 303/2012 din 28 Martie 2012


Citeşte mai multe despre:    Administrator judiciar    Legea 85/2006    Lichidator    Judecator sindic
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Apel incident. Interes in formularea apelului incident. Invocarea exceptiei inadmisibilitatii apelului incident in cadrul dezbaterilor asupra fondului cauzei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2004 din 20 octombrie 2020

Actiune in restituirea unei plati nedatorate. Bilet la ordin emis in cursul procedurii insolventei. Consecinte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1274 din 7 iulie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Constatarea existentei raporturilor de munca in lipsa unui Contract individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta Civila nr. 186, din 02.04.2019

Contestare decizie de concediere. Solictare plata drepturi banesti si a indemnizatiei de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 993 din 9 septembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Procedura in cauzele cu infractori minori. Art. 504 - 520 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Remediile clasice vs. remediile actuale pentru iesirea din contractele paguboase
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de agentie (Art. 2.072 - 2.095 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce modificari aduce legea 277/2009 in procedura insolventei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Judecatorul-sindic in procedura insolventei. Competenta teritoriala si Atributii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Infractiuni prevazute de legea 85/2006 privind insolventa
Sursa: EuroAvocatura