Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice

Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice

  Publicat: 30 Oct 2019       11181 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 868 din 28.10.2019.

Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Reglementat in sectiunea XI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Activitate prin care se realizeaza strangerea probelor necesare pentru descoperirea infractorilor si antecedentelor penale ale acestora.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;

(2) Politistul de frontiera are obligatia de a raporta sefului sau ierarhic despre conducerea persoanei la sediul politiei de frontiera, in cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu.
(3) Persoana este condusa la cea mai apropiata unitate de politie de frontiera la care se poate realiza identificarea sa, verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale.
(4) Verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale fata de persoana condusa la sediul politiei de frontiera se realizeaza de indata.
(5) Politistul de frontiera are obligatia de a permite persoanei sa paraseasca, de indata, sediul politiei de frontiera dupa finalizarea activitatilor, conform alin. (4), sau ia masurile legale care se impun.
(6) Daca in cadrul verificarilor se constata existenta unor indicii cu privire la savarsirea unei infractiuni, se procedeaza conform normelor de procedura penala. Dispozitiile alin. (5) nu se aplica in cazul in care s-a dispus retinerea ori arestarea preventiva.
Articolul 275
Daca persoana legitimata sau condusa la sediul politiei de frontiera sau al altor institutii prezinta simptome vizibile care releva necesitatea acordarii asistentei medicale de urgenta, in cel mai scurt timp, politistul de frontiera solicita serviciilor specializate acordarea acestei asistente.
Articolul 276
(1) Persoana condusa la sediul politiei de frontiera are urmatoarele drepturi:
a) de a fi informata cu privire la motivele conducerii la sediul politiei de frontiera;
b) de a fi informata cu privire la drepturile ce ii revin;
c) de a formula contestatie impotriva dispunerii masurii, potrivit art. 277;
d) de a fi asistata de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, in conditii care sa asigure confidentialitatea, precum si de a nu da nicio declaratie fara prezenta acestuia, cu exceptia comunicarii datelor de identificare ori a unor informatii necesare inlaturarii unei stari de pericol iminent la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale a sa ori a altei persoane;
e) de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la masura luata;
f) de a solicita informarea reprezentantilor diplomatici ai statului de provenienta, in cazul cetatenilor straini;
g) de a fi consultata de un medic sau, pe propria cheltuiala, de medicul indicat de aceasta;
h) de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, in situatia in care nu vorbeste, nu intelege limba romana, nu se poate exprima sau prezinta handicap auditiv ori surdocecitate.
(2) Politistul de frontiera este obligat sa informeze persoana, potrivit alin. (1) lit. a), inainte de a lua masura conducerii la sediul politiei de frontiera, iar potrivit alin. (1) lit. b), in cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu. La solicitare, politistul de frontiera are obligatia de a contacta persoanele prevazute la alin. (1) lit. d)-g). Dreptul prevazut la alin. (1) lit. h) se asigura la cerere sau din oficiu .
(3) In cazul minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exercitiu, politistul de frontiera are obligatia:
a) de a informa cu privire la masura luata parintii, tutorele ori alt reprezentant legal sau, daca niciunul dintre acestia nu poate fi contactat sau nu se prezinta, autoritatea competenta potrivit legii;
b) de a nu lua declaratii de la aceasta sau de a nu ii solicita semnarea unor inscrisuri, in lipsa unui reprezentant legal sau a celui al autoritatii competente, cu exceptia comunicarii datelor de identificare .
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere normelor de procedura penala sau celor privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, care se aplica in mod corespunzator.
Articolul 277
(1) Persoana condusa la sediul politiei de frontiera, in situatiile prevazute la art. 274 alin. (1), poate contesta masura dispusa de politistul de frontiera, inainte de incetarea acesteia, la seful ierarhic al politistului de frontiera.
(2) Contestatia se depune, in scris, la politistul de frontiera sau la seful ierarhic al acestuia. Politistul de frontiera care primeste contestatia este obligat sa o transmita, de indata, sefului sau ierarhic. La depunerea contestatiei, persoana condusa la sediul politiei primeste o dovada de primire.
(3) Seful ierarhic al politistului de frontiera se pronunta cu celeritate, in scris. Inscrisul se inregistreaza in evidentele unitatii de politie de frontiera, iar o copie a acestuia se preda persoanei in cauza sau reprezentantului legal. Refuzul primirii copiei se consemneaza pe inscris.
(4) In cazul in care constata ca nu este necesara mentinerea masurii, seful ierarhic al politistului de frontiera are obligatia de a permite persoanei sa paraseasca sediul politiei de frontiera.
Articolul 278
(1) Politistul de frontiera intocmeste un proces- verbal in care consemneaza motivele conducerii persoanei la sediul politiei de frontiera, masurile realizate cu aceasta ocazie, modalitatea de exercitare a drepturilor prevazute la art. 274, ca urmare a aducerii la cunostinta, rezultatul controlului corporal, al bagajelor si al vehiculului, daca a utilizat mijloace de constrangere, prezenta unor urme vizibile de violenta la momentul legitimarii si al finalizarii verificarilor, ora initierii deplasarii la sediul politiei de frontiera si finalizarii verificarii situatiei persoanei si luarii masurilor legale.
(2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) se inregistreaza in evidentele unitatii de politie de frontiera si se semneaza de politistul de frontiera si de persoana in cauza sau de reprezentatul legal. O copie a procesului-verbal se preda persoanei in cauza sau reprezentantului legal, refuzul semnarii sau primirii consemnandu-se in cuprinsul documentului."
5. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 29
Activitatile prevazute la art. 27 alin. (1) lit. c), e), l), o) si p) nu au caracterul unei perchezitii prevazute in Codul de procedura penala."
6. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 301
(1) Unitatile politiei de frontiera trebuie sa asigure pregatirea profesionala a politistului de frontiera cu privire la modul de actiune in situatia aplicarii masurilor politienesti si utilizarea mijloacelor de constrangere. Politistul de frontiera este obligat sa participe la programele de pregatire profesionale si sa mentina un nivel adecvat de pregatire fizica.
(2) In cadrul pregatirii profesionale a politistului de frontiera, potrivit alin. (1), va fi avuta in vedere jurisprudenta instantelor judecatoresti si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, in special in ceea ce priveste dreptul la viata, interzicerea torturii, dreptul la libertate si siguranta, dreptul la respectarea vietii private si de familie si interzicerea discriminarii."
7. Articolul 31 se abroga.
8. La capitolul V, titlul sectiunii a 3-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA a 3-a
Folosirea mijloacelor de constrangere"
9. La capitolul V sectiunea a 3-a, dupa articolul 31 se introduc sase noi articole, articolele 311-316, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 311
(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu, politistul de frontiera este indreptatit sa utilizeze mijloace de constrangere, constand in: forta fizica, inclusiv aplicarea unor procedee de autoaparare sau imobilizare; catuse sau alte mijloace care permit imobilizarea membrelor superioare si/sau inferioare, denumite in continuare mijloace de imobilizare; mijloace neletale; arme albe si de foc; mijloace adecvate sau, dupa caz, vehicule, pentru oprirea fortata, blocarea sau deschiderea unor vehicule ori spatii inchise in care se gasesc persoane si bunuri ori pentru inlaturarea unor obstacole.
(2) Folosirea mijloacelor de constrangere nu trebuie sa depaseasca, prin intensitate si durata, nevoile reale pentru atingerea scopului interventiei.
(3) Folosirea mijloacelor de constrangere inceteaza de indata ce scopul interventiei a fost realizat.
(4) Folosirea mijloacelor de constrangere se face in mod gradual, dupa avertizarea verbala prealabila asupra utilizarii acestora si dupa acordarea timpului necesar persoanei pentru a se conforma solicitarilor legale ale politistului de frontiera; in situatia unei actiuni violente iminente indreptate impotriva politistului de frontiera sau a altei persoane, mijloacele de constrangere pot fi folosite fara avertizarea verbala prealabila.
(5) Folosirea mijloacelor de constrangere in conditiile si in situatiile prevazute de lege inlatura caracterul penal al faptei si raspunderea civila a politistului de frontiera pentru pagubele produse .
(6) Pentru pagubele produse prin faptele politistului de frontiera prevazute la alin. (5) se angajeaza raspunderea statului in conditiile legii.
Articolul 312
Afişează Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinea si siguranta publica    Legea 192/2019    Legea 61/1991    Linistea si ordinea publica    Legea 218/2002    Politia Romana    OUG 104/2001    Politia de Frontiera Romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei