Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei

OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei

  Publicat: 26 Nov 2019       3240 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial numarul 898 din data de 6 noiembrie 2019

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,

Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 22/2019 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 4 noiembrie 2019,

luand in considerare necesitatea stabilirii masurilor care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii Guvernului si a ministerelor,

retinandu-se ca, in cazul in care nu sunt acceptate masurile propuse, nu se pot garanta punerea in aplicare a Programului de guvernare votat de Parlament si indeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica interna si externa a tarii si de a exercita conducerea generala a administratiei publice, cu urmari directe asupra cetatenilor, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

CAPITOLUL I: Masuri de infiintare, organizare si reorganizare a ministerelor

Art. 1

(1) Atributiile viceprim-ministrului, prevazut in Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 22/2019 pentru acordarea increderii Guvernului, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

(2) Cheltuielile necesare desfasurarii activitatii viceprim-ministrului fara portofoliu si a cabinetului acestuia se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2

(1) Ministerul Finantelor Publice preia in subordine Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din subordinea Guvernului si coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din subordinea Guvernului si coordonarea prim-ministrului. Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. trece sub autoritatea Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, iar Agentia Nationala pentru Achizitii Publice trece in subordinea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar unic al statului roman la Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. se realizeaza de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

(3) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri. Participarea reprezentantilor statului in sedintele adunarii generale a actionarilor se face pe baza si in limitele mandatului primit prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri.

(4) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sa efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, precum si sa aprobe efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

(5) In litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Finantelor Publice, pana la solutionarea definitiva a acestora.

(6) In litigiile care vor fi inregistrate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, pana la solutionarea definitiva a acestora.

Art. 3

(1) In cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza structura responsabila de gestionarea domeniului afacerilor europene, in coordonarea secretarului de stat pentru afaceri europene.

(2) In exercitarea atributiilor referitoare la organizarea si functionarea sistemului national de gestionare a afacerilor europene privind participarea Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene, structura responsabila de gestionarea domeniului afacerilor europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se afla in coordonarea directa a prim-ministrului, prin ministrul afacerilor externe.

Art. 4

(1) Se infiinteaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei si prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Ministerul Turismului si prin preluarea activitatilor si structurilor de la aceste ministere.

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Ministerul Turismului si exercita:

a) atributiile de institutie publica implicata in domeniul privatizarii pentru societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea acestor ministere, dupa caz;

b) atributiile privind exercitarea calitatii de actionar al statului la operatorii economici prevazuti la lit. a) , precum si cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici;

c) orice alte atributii exercitate de aceste ministere, stabilite potrivit actelor normative in vigoare, acordurilor internationale sau altor acte incheiate potrivit dispozitiilor legale aplicabile si corespunzatoare activitatilor preluate.

(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) . Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri.

(4) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sa mandateze, prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) pentru aprobarea modificarii actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale, in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) , interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, pana la solutionarea definitiva a acestora.

(6) Procedurile de expropriere in curs de desfasurare se continua de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(7) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri se desfiinteaza Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Ministerul Turismului.

Art. 5

(1) Se infiinteaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor si prin comasarea cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin preluarea activitatilor si structurilor Ministerului Transporturilor si, respectiv, prin preluarea activitatilor si structurilor Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor preia in intregime unitatile din subordinea si sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum si unitatile din coordonarea si subordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale si unitatile la care acest minister indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar, cu exceptia prevazuta la art. 11 alin (2) .

(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor preia de la Ministerul Transporturilor si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si exercita:

a) atributiile de institutie publica implicata in domeniul privatizarii pentru societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea acestor ministere, dupa caz;

b) atributiile privind exercitarea calitatii de actionar al statului la operatorii economici prevazuti la lit. a) , precum si cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici;

c) orice alte atributii exercitate de aceste ministere, stabilite potrivit actelor normative in vigoare, acordurilor internationale sau altor acte incheiate potrivit dispozitiilor legale aplicabile si corespunzatoare activitatilor preluate.

(4) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici prevazuti la alin. (3) lit. a) . Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (3) lit. a) sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.

(5) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sa mandateze prin ordin al ministrului reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (3) lit. a) pentru aprobarea modificarii actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

(6) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale, in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la operatorii economici prevazuti la alin. (3) lit. a) , interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pana la solutionarea definitiva a acestora.

(7) Procedurile de expropriere in curs de desfasurare se continua de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(8) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor se desfiinteaza Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Art. 6

(1) Se infiinteaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin reorganizarea Ministerului Mediului si prin comasarea cu Ministerul Apelor si Padurilor, prin preluarea activitatilor si structurilor acestuia, precum si a unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea celor doua ministere.

(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor se desfiinteaza Ministerul Apelor si Padurilor.

Art. 7

(1) Se infiinteaza Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin preluarea activitatii in domeniul formarii profesionale in administratia publica si al perfectionarii profesionale a functionarilor publici si a centrelor teritoriale de formare continua pentru administratia publica de la Institutul National de Administratie, care se desfiinteaza.

(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei se desfiinteaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Art. 8

Afişează OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 68/2019    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Dreptul persoanei vatamate printr-o ordonanta declarata neconstitutionala sa aprecieze asupra obiectului actiunii in contencios
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1765/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Obligarea la emiterea unei hotarari a Guvernului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 551 din 5 februarie 2013

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009

Personal didactic. Acordare diferente salariale la care se adauga indicele de inflatie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.252 din data 25.02.2010

Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate. Restituire sume platite la asigurari
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1183 din data 25.08.2011Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Ocuparea si angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Marele patriot Mihai Eminescu, un martir ucis la comanda francmasoneriei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligativitatea sau neobligativitatea Statului Roman de a achita taxele judiciare de timbru
Sursa: CSM